वडिलांचा बिझनेस पार्टनर

contains all kind Marathi Sex Stories, marathi stories , Marathi kam katha , ect.
Post Reply
User avatar
rangila
Super member
Posts: 3128
Joined: 17 Aug 2015 16:50

वडिलांचा बिझनेस पार्टनर

Post by rangila » 12 Jan 2016 09:22

वडिलांचा बिझनेस पार्टनर

मी तेव्हा फक्त १९ वर्षांची होते. माझ्या आई वडील आणि छोट्या बहिणीसोबत राहत होते. माझी आई आणि माझी बहिण माझ्या मावस बहिणीच्या लग्नासाठी गेले होते. त्यामुळे माझे वडील आणि मी एकटेच घरी राहत होतो.
त्या दिवशी साधरण रात्रीचे दहा वाजले होते. मी जेवण बनविले, तेव्हड्यात माझ्या वडिलांचा फोन आला. त्यांच्या क्लायंतला घरी घेवून येणार आहेत. त्यांना काही कमाच्या गोष्टी बोलावयाच्या होत्या. मला काही अडचण न्हवती, मी त्यांच्या कार चा आवाज ऐकला. ते आले होते. मी दरवाजा उघडला. माझी वडिलांचे क्लायंत खूप उंच आणि सावळासा व्यक्ती होते. त्यांचे शरीर कसलेले होते. आणि नाव जयेश होते. माझ्या वडिलांच्या रूम मध्ये ते त्यांच्या बिझनेस च्या गोष्टी करणार होते. मग ते दोघे ड्रिंक्स घेवू लागले आणि गप्पा गोष्टी करू लागले.
मी खरच खूप बोअर झाले होते. ते आता खूप हाय झाले होते. मग मी त्यांना जॉईन झाले. मी पांढर्या रंगाची शोर्त्स घातली होती आणि मारून रंगाचा टी शर्ट घातला होता. आणि त्यातून माझ्या छातीची रेखा स्पष्ट दिसत होती. मग मी जयेश च्या बाजूला बसले. मला जाणविले तो माझ्याकडे बघत होता. मग मी असे दाखविले कि मला काही माहीतच नाही. माझे वडील सुधा खूप घेतलेली होती. मला तो हवा होता. मला नेहमीच काळ्या लोकांसोबत संभोग करावयाची कल्पना होती. त्याची बोटे लांब होती. मग वडील बाहेर गेले आणि त्याने माझ्या मांडीवर हात ठेवला. मग त्याने माझ्या पुसी पर्यंत हात घातला. मग मी माझी शोर्त्स काढली. आणि माझा हात कॉकवर ठेवला. तो आता कडक झाला होता. आम्ही आता एकमेकांना कीस करू लागलो होतो. मी त्याच्या मांडीवर बसून गेले. त्याने एक हात माझ्या नितंबावर ठेवला आणि दुसरा छातीवर. मग त्याने माझ्या कडक झालेल्या निपाल्स ला प्रेस करू लागला.
मग मी हळूच माझ्या गुढग्यावर बसले. त्याचा लंड जवळ जवळ १० इंच लांबीचा होता. एखादय कॉक क्यान सारखा होता. मी पूर्णपणे तोंडात घालू शकत न्हवते. मग मी टोकापसून चाटू लागले. मग त्याचे बोल्स आणि मग त्याला चोखू लागले. मग त्याने माझे केस ओढले आणि स्वताच कॉक माझ्या तोंडात कोंबला. तो माझ्या तोंडात स्वताच्या लंडाने चोदत होता. मग त्याने माझ्या तोंडात पाणी सोडले. आणि मी तोंडात सारे एखाद्या वेश्येसारखे गीटकून टाकले. मग त्याने मला कोच वर टाकले आणि त्याने माझी व्ही लाईन चोखू लागलो. त्याने माझ्या पुसी च्या आत बोट घातले. मला माझ्या बोय्फ्रेन्डचा कॉक असल्यासारखे वाटले. मग त्याने अजून एक बोट आत घातले आणि तो माझ्या पुसिला चाटतच राहिला. मग मी आनंदाने ओरडत राहिले. मग मी लगेचच पाणी सोडले.
त्याने माझे स्तनाला चिमटा काढला.आणि मग त्याने माझे बुब्स चुरगल्ण्यास सुरुवात केली. मला थोड्या वेदना होत होत्या. मग तो उठला आणि स्वताचा कॉक माझ्या पुसी च्या तोंडावर ठेवला. मी त्याला गाईड केले. तो खरच खूप मोटा होता. मग त्याने स्वताचा कॉक माझ्या आत घातला. मला आता असे वाटत होते कि त्याचा लंड माझी पुसी फाडेल. मग त्याने माझ्या पुसीं च्या आत लंड घातला आणि चोद्ण्यास सुरुवात केली. मी जोरात जोरात ओरडत होते. तो खरच रफ होता. त्याने माझे केस घट्ट धरले होते आणि मला चोदत राहिला. तो अर्वाच्य भाषा वापरात होता. मग त्याने मला पायांवर बसविले आणि मला चोद्ण्यास सुरुवात केली. मी दोनदा पाणी सोडले. मग त्याने मला दोगी स्टाईल मध्ये चोदले आणि आतच पाणी दोडले. त्याने मला कुर्त्न्दण्यास सुरुवात केली. मग १५ मिनिटांच्या डॉग संभोगानंतर मी उभी राहिले. आणि आता मी त्याच्यावर उभी राहून चोदत होते.
मग तो माझे स्तन पडकून मला चोदत होता. आणि मध्ये मध्ये माझे स्तन चावत होता आणि त्याचे वण माझ्या स्त्नानावर उठत होते. मग मला जाणविले कि त्यांचे अजून समाधान जाहले न्हवते. मी जवळ ७ वेळा पाणी सोडले. मग असेच १० मिनिटे त्याच्यावर राईड करत राहिले. ह्या आधी मी कधीच इतके जोरात संभोग केला न्हवता. मग हळूच त्याने माझ्या तोंडात कॉक घातला. माझे नितंब घट्ट होते. तो सहजतेने आत जात न्हवता. मग त्याने मला रंडी म्हणले. आणि मग त्याने खूप धसमुसळेपणाने कॉक आत घूसविला. मग त्याने मला खूप आरामात सांगितले. मग त्याने माझे केस अजून ओढले आणि जोरात जोरात संभोग करावयास सुरुवात केली. मग त्याने थोड्या वेळाने आत पाणी सोडले.

वडिलांचा बिझनेस पार्टनर

Sponsor

Sponsor
 

Post Reply