Marathi Sex Story-माझी बायको.. कांचन..

contains all kind Marathi Sex Stories, marathi stories , Marathi kam katha , ect.
Post Reply
User avatar
rangila
Super member
Posts: 3196
Joined: 17 Aug 2015 16:50

Marathi Sex Story-माझी बायको.. कांचन..

Post by rangila » 08 Jan 2017 13:03

Marathi Sex Story-माझी बायको.. कांचन..

माझे नाव विजय ..मुंबई मधे राहतो.. वय ३३ वर्षे.. मी काही, दुसरे लोक जसे सांगतात तसा मी काही गोरा उंच धीप्पाड नाही नॉर्मल .बॉडी .. जिम मदे जायचो पण काही जास्त उपयोग झाला नाही ..
माझी बायको कांचन पण अशी काही एकदम ३६-२४-३६ सेक्सी नाही,, नॉर्मल फिगर नाही.. .. फिगर ३८-३२-३८ आहे.. तुम्हाला आइडिया आली असेल थोडी चबि टाइप मधे..चार चौघात ..नॉर्मल दिसेल.. पण सेक्स साठी . नेहमी उतवलि असते.. त्यामुळे मला सेक्स नेहमी भरपुर.. म्हणू शकता जस्त्च मिळाले..
ती माझी शाळेतले फ्रेंड.. नंतर गर्लफ्रेंड.. आणि आता माझी बायको.. शाळेत असल्या पासून मला ओळखते त्यामुळे तिच्या पासून काही लपून राहिलेले नाही.. मी किती पाण्यात आहे हे तिला चांगलेच माहीत आहे..
आम्ही आमच्या लाइफ मधे खूप अड्वेंचर केले.. खूप सेक्स अड्वेंचर पण केले त्याची आता पर्यंत कूणला माहिती न्हव्ती आणि आता मी मे माझ्या लाइफ मधले अनुभव सर्वांशी शेअर करणार आहे..
या अनुभवा मधे जे काही लोक होते त्याना पण खरी काय गोष्ट आहे ते पूर्ण माहीत नाही.. जर ते लोक हे वाचत असतील तर त्याना आता सगळे समजेल.. पण जर ते या वेब साईट वर वाचत आहेत म्हणजे ते पण आमच्या सारखेच आहेत

मी माझी पूर्ण स्टोरी एक एक भागात अपलोड करणार आहे तर माझ्या बायको बद्दल काही मत असेल आणि तुम्ही पण या घटना मधे शामिल असाल तर एन्जॉय करा..

आम्हाला ३ वर्षाचा मुलगा आहे त्यामुळे आम्ही हे सगळे त्याधीच बंद केले..आणि आता हे फक्त एक आठवण म्हणून राहीले आहे..

घटना एक:-


पहिली भेट ..


माझी बायको कांचन माझ्या इमारती मधेच राहायची माझ्या पेक्षा १ वर्ष लहान.. त्यामुळे दर वर्षी तिची आई माझी पुस्तके घेऊन जायची.. मला ते आवडायचे नाही माझी पुस्तके फुकट घेऊन जाते,, पण माझी आई बोलायची..जाउदेत..आपल्याला काही उपयोग नाही मग कशाला घरात तरी ठेवायची..
तर तिला लहान पणा पासून ओळखतो.. पण दहावी पर्यंत काही न्हवते..तिच्या बद्दल मला आकर्षण १०वी च्या एक अनुभवा नंतर आले त्यामुळे आम्ही नंतर एकत्र आलो..
घटना अशी घडली..
माझी दहावी संपली.. आई आणि बहीण मामा कडे गेली..बाबा कामावर.. आणि मी काय एकदम मोकळा .. मित्रा कडून ३-४ नागाडया इंग्लीश
वीडियो सीडी आणलेले ..आणि हॉल मधे बसून अंडरवेर आणि बॅनियन काढून मजा बघत होतो.. बाबा काय संध्या काळी ८-९ शिवाय येणार न्हवते त्यामुळे मी बिनधास्त होतो..
अचानक बेल वाजली.. मला वाटले कोणी पोस्टमन आला असेल .मी त्या पोस्टमन च्या आई आणि बहीनीच्या नावाने शिव्याचा देणार होतो.. मी फुल्ल मूड मधे आणि माझा पूर्ण मूड खराब केला..मला वाटले २ वेळा वाजवेल आणि नंतर निघून जाईल... जेव्हा ४ वेळा वाजली तेवा मी उठलो.. अंडर वेअर कुठे ठेवली माहीत नाही म्हणून फक्त जीन्स घातली.. आणि दार उघडले.. पाहतो तर समोर एक माझ्या एवढी पोरगी. उभी होती ब्राउन कलर चा ड्रेस घातला होता आणि ब्लॅक सलवार... ब्राउन ड्रेस मधून..सफेद रंगाचा ब्रा ची अंदाज येत होता..आणि काळ्या रंगाची ओढणी....तिने ओढणी नीट केली..
.मी तर विचार करत होतो एखादी पोरगी भेटली तर पूर्ण मागून फुडून झवेन, आणि . मी विचार केला स्वप्न तर नाही ना.. इतक्यात ती स्वता बोलली..
मी कांचन त्या २ नंबर च्या इमारती मधे राहते.. मला तुझ्या आई ने सांगितलेले की तुझी दहावी या वर्षी झाली आणि तुझी पुस्तके द्यायची आहे .... च्या आईला हीच काय ती..
मी बोललो "आहे ये आत"
मी तर उगढाच होतो.. गुपचुप साइड ला लावलेला टी शर्ट घातला.. .आणि बेड रूम मधे गेलो..ती माझ्या मागे मागेच आली..
विचार करत होतो आता काय करू..
तिला एक ग्लास पाणी आणून दिले आणि बोललो "बस बेड वर".. ती गुपचुप बसली.
आणि मी कापटातून पुस्तके काढायला लागलो. इतक्यात एकदम ग्लास जोरात पडला.. आणि मी मागे वळून बघितले..आणी विचार केला आता हिला काय झाले...
ती सॉरी बोलली नाही... सांगितले किचन मधे जा आणि फडका घेऊन ये..पण तिचे लक्ष्य न्हवते
मी जोरात बोललो किचन मधे जा आणि फडका घेऊन ये...तेव्हा ती भानावर आली.. आणि तोंड खाली करून निघून गेली.. ती जेव्हा मागे वळली तेव्हा तिची मोठी गांड दिसली.. काळ्या रंगाच्या सलवार मधून पॅंटी ची लाइन दिसत होती..
मी पुस्तक काढायला लागलो.. थोड्या वेळात ती आली ..येऊन पाणी साफ केले.. आणि माझ्या मागे येऊन उभी राहिली.. मी विचारले हे पुस्तक.. मी पण दुसर्या कडून घेतले होते.. ती बोलली "चालेल "..आणि तिथेच उभी राहिली आणि इकडे तिकडे बघायला लागली.. मी विचार केला ..आता हिला काय झाले .. तिला मी पूर्ण पिशवी भरून पुस्तके दिली.. तरी ती तिथेच उभी.. माझ्या मागे काही तरी बघत होती.. मी बागितले.. मी माझ्या नोट्स च्या गठ्ठ्यावर बसलेलो.. मी विचारले.. नोट्स पण पाहिजेत काय.... तिचे लक्ष्य न्हवते. मी परत विचारले.. ती बावरली.. आणि "हो हो" चालेल बोलली..आणि इकडे तिकडे बघायला लागली.. मी बोललो ठीक आहे देतो.
मी पुस्तक चा गठ्ठ्या तिच्या हातात दिला.. तो खूप भारी होता..तो उचलताना फाटला.. ती तर बघत बसली..मी उठलो आणि दुसरी पिशवी घेऊन आलो. आणि परत पुस्तक भरून दिले.. ती अजुन माझ्या मागे उभी होती आणि तिचे लक्ष्य अजुन माझ्या मागे नोट्स वर होते..मी बोललो नोट्स पण देतो.. पण आता पिशवी नाही आहे उद्या ये तेव्हा देतो..
ती बोलली " मी उद्या सकाळी टूशन ला जाणार आहे... १२ ला सुटेन मग १२.३० ला येऊन घेऊन जाईन ."
मी बोललो "ठीक आहे पण पिशवी घेऊन ये."
ती" चालेल"
आणि थोड्या वेळात ती निघून गेली.. मी जाताना तिच्या मोठी गांड बघत परत आत गेलो..
..मी नोट्स उचलून ठेवले.. .भूक लागलेली तर ..एक प्लेट शेव घेतली आणि हॉल मधे टी वी चालू केली आणि काचेच्या टेबल वर बसलो आणि ...
अचानक माझ्या बोच्याला एकदम थंड लागले... मी उठून बघितले... आणि माझ्या डोक्यात लाइट पडली.. मी अंडर.वेयर घातली न्हवति फक्त जीन्स होती.... मागून माझी मोकळी गांड टेबल ला लागत होती...आणि ती कांचन इतका वेळ माझी गांड बघत माझा मागे उभी होती.. .
ती फुकट मजा घेऊन गेली..
मला पण एकदम एक्साईड वाटले... विचार केला मस्त आजत हालावायची सोय झाली.. तिच्या विचाराने २ वेळा हलवला.. संध्या काळी मी विचार केला ही उद्या परत येणार तेव्हा काय करायचे...याची प्लॅनिंग करायला.माझा मित्र महेश ला भेटायला गेलो.. तो इमारती च्या सगळ्या पोरींची माहिती ठेवतो.. त्याला शंका येऊ नये म्हणून २-३ पोरीची माहीत काढली आणि..नंतर कांचन चे नाव काढले. तो बोलला"ती तर अजुन बालिश आहे."
मे बोललो.. "ठीक आहे"
म्हणजे एक तर ती एकदम बालिश आहे .. नाहीतर एकदम चालू.. आहे कोणाला दाखवून देत नाही..
उद्या काहीतरी करायचे ..
सेम सीन परत करायचा विचार केला ..पण तिला संशय आला तर.. .रात्र भर विचार करून प्लॅनिंग केली..


आणि दुसर्या दिवशी घडलेला सीन असा..

मला मिळालेल्या माहिती नुसार कांचन , बाहेरून शांत आणि आतून चमडी होती..
त्यामुळे मी तिच्या वर चान्स मारण्याचे ठरवले.
दुसर्या दिवशी जेव्हा ती नोट्स घ्यायला आली.. तेव्हा मी आदी पासुच प्लॅनिंग करुन ठेवली होती..
आदल्या दिवशी झालेली घटना परत करण्याचे ठरवले..
जर ती परत माझ्या मागे जाऊन उभी राहिली तर ती पक्की आपल्यात उत्सुकता दाखवत आहे हे समजून जायचे..
म्हणून जेव्हा ती माझया घरी आली तेव्हा मे मुद्दाम टी शर्ट न घालता फक्त पॅंट घातली ,
आणि १२.३० ला तिची वाट बघत होतो..जेव्हा मी तिला खिडकी तून इमारती मधे येताना बघितले..तेव्हा बाकीचे काम चालू केले.. मुद्दाम घरात . पाणी ओतून ठेवले म्हणजे तिला जास्त वेळ घरात थांबवता येईल..
तिने जेव्हा घरची बेल वाजवली.. मी दरवाजा इतक्या लवकर.. मी अजुन घरची सफाई करत आहे.. ये आत आणि थोडा वेळ वाट बघ.. ती गुपचुप आत आली.. आणि माझ्या मागे मी काय करतो ते बघत उभी राहिली..
मी गुपचुप जेव्हा चान्स मिळत होता तेव्हा आरशात बघायचो ती कुठे बघत आहे.. ती सारखी माझ्या पॅंट कडे आणि माझी गांड
दिसते त्याकडे बघत बसली होती..
आणि मी जेव्हा मागे वळून बघायचो ती दुसरी कडे बघत असल्याचे नाटक करत होतो..
मला पण मनातल्या मनात छान वाटत होते.. पण डाइरेक्ट तिला काय बोलायचे याचा विचार चालू होता..
नंतर थोड्या वेळाने मी पाणी काढून बाथरूम मधे पाणी ओतायला गेलो.. आणि मुद्दाम पॅंट काढली आणि आत लावून ठेवलेली अंडर वेअर घातली.. आणि बाहेत आलो.. ती समोरच उभी होती.. ती माझ्या कडे बघत बसली.. मी बोललो" सॉरी, मला माहीत न्हवते तू इथेच उभी आहेस.." ती बोलली " ओके काही प्रॉब्लेम नाही" आणि दुसरी कडे बघायला सुरूवात केली."

आणि मी परत पॅंट घालून बाहेर आलो.. आता मला पक्की खात्री झाली हिला आपण घेऊ शकतो.. म्हणून तिला बोललो " तू कुठे ट्यूशन ला जातेस".. ती बोलली.. समोरच्या इमारतीत एक ताई आहे ती घरीच शिकवते... "
मी बोललो " मी शिकवतो तुला "
ती बघतच बसली..
मी बोललो.. "मी पैसे नाही घेणार.."
ती बोलली "ठीक आहे..आई ला विचारून सांगते.."
मी बोललो " बघ आणि सांग मला.."
मला आता फक्त तिला घरी आणायचे होते. नाहीतरी अजुन एक महिना माझी आई आणि बहीण काही येणार न्हवते..
आणि ही चांगलीच तयार झाली..
ती बोलली "मी उद्या येते तेव्हा मला गणित शिकव.. .."
मी मनातल्या मनात विचार करत होतो उद्या जर ही आली तर हिचे चांगलेच गणित काढतो.
..
आणि ती निघून गेली..Marathi Sex Story-माझी बायको.. कांचन..

Sponsor

Sponsor
 

User avatar
rangila
Super member
Posts: 3196
Joined: 17 Aug 2015 16:50

Re: Marathi Sex Story-माझी बायको.. कांचन..

Post by rangila » 08 Jan 2017 13:04

दिवस तिसरा..

तिला तयार केले..
.. तिसर्या दिवशी..

तिसर्या दिवशी तर पक्के ठरवले आज तर हिला घ्यायचेच..

आणि..१२.३० ला तिची वाट बघत बसलो.. मुद्दाम समोरच्या हॉटेलमधून बिर्यानी घेऊन आलो.. .
जेव्हा तिने दाराची बेल वाजवली.. मी बिर्यानी काढून ठेवली..
ती आत आली .. मी तिला बोललो" मी अजुन जेवत आहे बस तुला पण भूक लागली असेल,.."
ती " हो चालेल" म्हणून बोलली..
मी २ प्लेट घेऊन आलो आणि मुद्दाम जेवताना समोर टी वी .. चालू करून इंग्लीश मूवी चालू केली किमान एखादा किस्सिंग सीन येईल..
ती पण बघत होती.. आणि मला थोड्या वेळाने .. एक मूवी भेटली त्यामधे किस्सिंग आणि झवाझावी चे सीन होते.. कांचन चोरून चोरून टी वी कडे बघत होती.. पण मी त्याचीच वाट बघत होतो..
जेवण झाल्या नंतर मी तिलाल बोललो चल आपण आत बसू.. अभ्यास करायला,, आणि तिला बेडरूम मधे घेऊन आलो..
ती पुस्तक घेऊन बसली.. आणि मला एक गणित कसे सोडवायचे ते विचारायला लागली..
मी बोललो तू सोडव.. कुठे चुकली तर मी सांगतो..
आणि तिच्या बाजूला चिटकुन बसलो मला वाटले ती थोडी लांब होईल पण ती काही हालली नाही.. मग मला आजुन चेव आल.. तिच्या खांद्यावर हात ठेवून तिला एक एक स्टेप सांगायला लागलो.. आणि हळूच खांद्या वरुन हात खाली सरकवण्यास चालू केला माझी आतल्या आत फाटत होती ही जर ओरडली तर माझी काही खैर नाही.... जेव्हा माझा हात तिच्या छाती व पोचला ती माझ्या कडे बघायला लागली.. मी सगळी हिंमत
एकवटून बोललो.. " दोन दिवस तू मजा घेत होतीस आज मी करत आहे.."
तिला समजले माझी सगळी प्लॅनिंग... ती थोडी घाबरली आणि बोलली "असे काही नाही.."
मी दुसरा हाताने पुस्तक आणि वही लांब केली आणि तिला अजुन जवळ केले.. तीने थोडा प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला. मी लगेच तिला दोन्ही हाटने जवळ घेतले.. आणि तोंडात तोंड घालून किस करायला सुरूवात केली..हळू हळू तिचा प्रतिकार कमी झाला.. आणि तिच्या श्वासातील गर्मी मला जाणवू लागली..... मग मला समजले आता ही पूर्ण तयार झाली..
मी तिला सोडले.. आणि बोललो " दोन दिवस मला बघितलेस.. आत मला तुला बघायचे आहे.."
ती लाजली आणि लांब झाली.. मी तिला परत पकडले.. आणि जबरदस्ती तिचे कपडे खेचयला सुरूवात केली..
ती बोलली " फाडू नकोस मला घरी पण जायचे आहे.."
आणि तिने आपला ड्रेस आणि सलवार काढली..
मी तिच्या कडे बघत होतो.. तिने सलवार आणि ड्रेस काढला आत. मधे सफेद ब्रा आणि काळी चद्दि होती.. काळ्या चद्दिवर ओला डाग दिसत होता, तिने तो लपवण्याचा प्रयत्न केला.. तिचे गोल गरगरीत पोट आणि मोठी जान्घा दिसू लागल्या..मी तिला खेचून घेतले आणि मझा लवडा बाहेर काढला.. तिचे लक्ष्य तिकडेच होते.. मी बोललो तोंडात घे..
ती नाही बोलली.. पण मी जबरदस्ती तिचे केस पकडून तोंडात दिला.. थोड्या वेळात गुपचुप पणे चोखायला सुरूवात केली तिने..
मी मस्त पणे.. झोपून आनंद घेत होतो.. थोड्या वेळाने.. मी तिचे मोठे आंबे खेचून बाहेर काढले आणि चोखायला सुरूवात केली.. आणि एक हात तिच्या ओल्या झालेल्या चद्दि मधे घातला.. ती डोळे बंद करून आनंद घ्यायला लागली.. हळूच तिची ब्रा आणि चद्दि काढली.. आणि तिला पूर्ण नागडी करून बेड वर झोपवली.. आता तिला समजले तिची झवण्याची वेळ झाली.. ती पण दोन्ही पाय फकाऊन मला आमंत्रण देत होती..
मी पण हळूच लवडयाचा टोक तिच्या पुच्चि वर टेकवले .. तिने डोळे बंद केले होते..
हळूच लवडा आत घातला.. ती एकदम ओली झालेली.. पण खूप टाइट होती.. जसा माझा लवडा आत जात होता तिच्या तोंडावरचे भाव बदलत होते.. मला आत समजले ही किंचाळणार आहे.. म्हणून.. तिच्या तोंडात तोंड टाकले.. आणि एकदम झटका दिला.. तिचा आवाज दाबून ठेवला दोन्ही हात माझ्या दोन्ही हाताने दाबून ठेवले तिच्या अंगावर माझे पूर्ण वजन देऊन बेड वर दाबले.. आणि तिला हळू हळू झवयाला सुरू केले.. तिचा आवाज आणि प्रतिकार पूर्ण जोर लावून दाबून ठेवले..
तिच्या डोळ्यात पाणी यायला सुरू झाले... पण ती काही करू शकत न्हवति..
२-३ मिनिटनंतर प्रतिकार कमी व्हायला लागला.. मी पण आता हलू हलू सोडून पूर्ण जोर लावायला सुरू केला.. तिचा प्रतिकार परत वाढला मी परत दाबले.. तिच्या ओल्या झालेल्या पुच्चि मधून पचा -पच आवाज येत होता.. हलू हलू तिचा प्रतिकार पुन्हा कमी झाला.. मग मी तिला सोडले.. आणि पूर्ण लक्ष्य तिला झवन्या वर दिले.. तिचा प्रतिकार आत पर्यंत बंद होऊन .. ती आनंद घ्यायला लागली होती.... ५ मिनिटांनंतर ती थरथरू लागली.. मी समजालो हिचा टाइम झाला आहे.. मी आता आपला वेग स्थिर ठेवला आणि ती डोळे बंद करून स्वर्ग सुख अनुभव लागली.. तिने दोन्ही हातांनी मला घट्ट पकडून ठेवले.. आणि तिची मिठी अजुन अजुन घट्ट होत होती.. मी आपले काम चालू ठेवले..
थोड्या वेळात ती मोकळी झाली.. आणि पुढच्या मिनितला मी पण.. तिच्या पुच्ची तून लवडा बाहेर काढला आणि तिच्या मोठ्या मांड्यावर आपले अमृत सोडले.. ती घबारुन खाली बघत होती.. पण मे तिच्या आत सोडले नाही म्हणून ती पण शांत झाली.. आणि मी तिच्या बाजूला शांत पणे पडलो.. ती पण चांगलीच दमलि होती..
आम्ही १० -१५ मिनिटे बेड वर पडून एकमेका कडे बघत बसलो होत.... थोड्या वेळाने.. मी उठलो.. आणि बाथ रूम कडे निघालो.. ती पण उठून बसली.. मी आता नागडाच फिरत होतो.. ती माझ्या कडे बघत होती.. आपले अंग तिने चादरी मधे लपवले होते.. मी निर्लज्ज पणे तिच्या कडे बघत होतो..
तिला आत घरी जायची घाई लागली होती.. तिने फटफत कपडे घातले ..आणि निघायची तयारी चालू केली.. आता पर्यंत २ वाजले होते.. मी तिला परत पकडले आणि २-३मिनिट तोंडात तोंड घालून किस दिले .. ती लजायला. लागली.. ..तिला मिठीत घेऊनच ठेवले आणि बोललो ..थांब कुठे जातेस.. माझ्य घरी संध्या काळी ७-८ पर्यंत कोणी नाही..
ती बोलली पण मला घरी जायचे आहे.."आई वाट बघत असेल.."
मी बोललो ठीक आहे .. "पण उद्या परत येणार काय गणित शिकायला.."
ती मान खाली करून "बघेंन" असेच बोलली..
मग तिला परत एक दीर्घ किस दिला आणि ..तिला पकडून च ठेवले आणि तिच्या वही वर माझ्या घरचा नंबर लिहिला.. मी ७-८ पर्यंत फी आहे आणि उद्या सकाळी माझे बाबा ९ ला कामावर जातील मला फोन कर..

ती बोलली ठीक आहे..आणि आपली पिशवी घेऊन ती निघून गेली..

असे मी माझ्या बायको ला पहिल्यांदा झवले

घराबाहेर पहिली झवाझवी..

कांचन आणि माझ्या भेटीला २ महिने होत आला.
ती दर २-३ दिवसातून माझ्या घरी यायची.. आम्ही मसोक्त झवाझवी करायचो. तिला मी मस्त ,कॉंडोम लावून झवयाला सुरू केली त्यामुळे तिला पण आता काही प्रॉब्लेम न्हवता..
एक महिना आम्ही अगदी आनंदात घालवला..
पण जेव्हा आई आणि बहीण येण्याची वेळ आली मी विचार करू लागलो आता काय करायचे..
माझे कॉलेज सुरू व्हायला वेळ होता पण कांचन चे १० वि ची शाळा चालू होणार होती..
. मग आम्ही बाहेर जागा शोधायला सुरू केली..

१ महिना आम्ही फक्त बाहेर फिरत होतो की कुठे जागा भेटते का..

मी घराजवळ एक नवीन इमारतीचे काम चालू होते ती जागा हेरून ठेवली.. मी कांचन ला बोललो आपण तिथे भेटू..
पण कांचन थोडी घाबर्ली.. तिथे कोणी बागितले तर..
म्हनूं मी तिला बोललो आपण संध्याकाळी उशिरा भेटू.. तेवा तिथे कोणी कुत्रा पण नसतो..

माझी आई घरी आली त्यामुळे मे कांचन ला घरी बोलावू शकत न्हवतो,
मी कांचन ला बोललो.. तू आज संध्या काळी ८ ला मैत्रिणी कडे जाते म्हणून निघून ये..
ती त्याला तयार झाली..

तिला खुश करण्या साठी मी मस्त एक एक मोठा चॉकलेट घेऊन गेलो.. ..
सध्यकाळी ७ वाजता मी बागितले इमारती चा कॉंट्रॅक्टर निघत होता.
मी मनातल्या मनात खुश झालो..

आज कांचन मस्त ड्रेस न घालता जीन्स आणि टी शर्ट घालून आली होती..
मी पण तिला या दोन महिन्यात पहिल्यांदाच दुसर्या ड्रेस मधे बागितले..
तिचे दोन्ही आंबे टी शर्ट मधून आकर्षक दिसत होते..
आणि जीन्स मुळे मोठी गांड खुलून येत होती..
ती मला बघून बोलली आज तुझ्या साठी.. हे कपडे घातले..

मी पण तिला .. गुपचुप आत घेऊन गेलो..
इमारत १४ माळ्यांची होती पण फक्त २ चा माळे झाले होते..
मी तिला पहिल्या मजल्या वर घेऊन गेलो म्हणजे कोणी जर आले तर आम्हाला वरुन दिसेल.. आणि इमारती मधे अंधार असल्य मुळे आम्ही कोणला दिसत न्हवतो..
जसे आम्ही त्या जागे वर पोचलो.. कांचन ने मला पकडले आणि बोलली" मी तुला किती मिस केले"
१ महिना आपण काहीच केले नाही.."
मी पण तिला पकडले आणि बोललो म्हणून तुला इथे बोलावले आहे..
तिच्या अंगात चांगलीच आग लागलेली समजत होती.
मी पकडून जोरात किस केले..ती खुश झाली.. मी २ मिनिटा नंतर सोडले पण.. तिला अजुन पाहिजे होते..
तिच्या अंगात आणि डोळ्यात लागलेली आग मला जाणवत होती..
मी तिला अजुन २-३ मिनिटे पकडून ठेवले.. आणि तिच्या तोंडात तोंड दिले.. ती अगदी उत्साहित होऊन.. मला किस करत होती..
माझा चांगलाच ताणलेला लवडा तिला आत टोचु लागला होता.. तीला न सांगता ती खाली वाकाली.. गूढग्यावर बसून तिने माझा लवडा बाहेर काढला.. आणि चोखु लागली...
आणि वर डोळे करून माझ्या कडे बघत होती..
तिला पण अजुन अजुन पाहिजे होते..
मी तिच्या या मादक अदा मुळे खूप खुश झालो.. मी बोललो मला तुझ्या तोंडातच फवारा मारायचा आहे.. तिने फक्त मान हलवुन हो बोलले..
मी पण तिचे केस पकडले आणि अजुन जोर लावायला सुरू केले.
तिचे नाजूक ओठ मला अजुन मधहोश करत होते..
आणि तिला १ महिना वाट बाघायला लावल्या मुळे तिचे आतली सगळी वासना बाहेर दिसत होती.
माझ्या पेक्षा जास्त तिला घाई लागलेली दिसत होती..
.. काही वेळातच तिच्या तोंडात फवारे सोडले.. ती च्या तोंडावर डोळ्या वर आणि कपाळावर माझे अमृत पसरले.. तिने रुमाल काढला आणि सगळे पुसून काढले ...आणि माझ्या नरम झालेल्या लवडया कडे बघायला लागली..
मी .. माझी पॅंट खाली केली .. पण पूर्ण काढली नाही.. .. .
मी तिला बोललो तू तुझी जीन्स काढ.. तिने काही न विचारता.. आपले टी शर्ट आणि ब्रा वर केला .. जीन्स खाली केली.. आत निळ्या रंगाची चद्दि होती..
मी नुकताच मोकळा झाल्या मुळे मला काही वेळ पाहिजे होता.. मी आपल्या बॅग मधून आणलेला जुना शर्ट काढला आणि जमिनीवर ठेवला.. कांचन ..समजून गेली..मी काय करणार आहे..
तिने आपली जीन्स आणि चद्दि काढली आणि दोन पाय पसरून शर्ट वर बसली..
मी पण तिच्या ओल्या झालेल्या पुच्ची वर जीभ लावली.. तसी तिच्या अंगातून एक शीरशिरी निघाली..
पुच्ची चे केस माझ्या नाकात येऊन मला अजुन खुश करत होते..
जसजसा मी तिची पुच्ची चाटत होतो . ती.. माझा डोके पकडून अजुन अजुन दाबत होती...
माझ्या थुंकी ने आणि चाटण्या मुळे ती अजुन अजुन ओली होत होती..
जशजशी ती बेभान होत होती.. मला बोलत होती.. अजुन चाट.. अजुन चाट.. जे मला अजुन आनंदीत करत होते आणि माझा लवडा आता परत रेडी झाला होता. .. तिच्या तोंडातून चित्कार निघत होते..
आणि १० मिनिटा मधेच ती.. आनादाच्या टोकावर पोचू लागली..आणि झडली..
ती चे काम झाले तरी तिने मला परत बाहूपाशत घेतले .. आणि बोलली.. " झव मला"..
खुश कर.. तिचे भाव मला अजुन चेव देत होते..
तिने स्वता हून माझा लवडा.. पकडून आपल्या आत टाकला.. आणि बोलली.." माझ्या राजा.. काम पूर्ण कर तुझे.."
मी तर तयारच होतो.. तिला पूर्ण जोर लावून झावयला सुरू केले.. तशी ती डोळे मिटून आनंद घ्यायला.. लागली..
माझा नुकताच काम झाल्यामुळे मी पण पूर्ण जोशात काम चालू केले..
ती मला जोरात पकडून अजुन कर अजुन कर अशी बोलत होती..
१५-२० मिनिटा नंतर ती पुन्हा कापायला लागली.. तसा मी पण जोर वाढवला..
आणि जशी ती सर्वोच्च आनंदात पोचली.. माझ्या पाठीत नखे घुसली.. आणि मला एकदम घट्ट पकडून होती.. तिचा श्वास १ मिनिट अडकून होता..
पण मी अजुन आलो न्हवतो.
अजुन १० -१२ झटक्या नंतर मी तिच्या आतच फवारे सोडले.. पण तिला काही फिकीर न्हवति..
मी तिच्या अंगावर २ मिनिट पडून राहिलो..
थोड्या वेळात मी उठलो.. आणि तिला उचलले..
तिने पण लगेच आपले कपडे घातले सगळी लागलेली धूळ झाडून काढली.. आणि मला परत एक चुंबन दिले.. आणि गळ्यातच हात अडकवून बोलली.". मी तुझ्या शिवाय कशी राहणार.."
मी तिला पकडून ठेवले आणि बोलेलो "आयुष्या भर माझ्या सोबत राहा.".
ती पण लाजली आणि हो बोलली..
मग मी तिला चॉकलेट दिले ती खुश झाली.. तिने ते तिथेच फोडले आणि अर्धे मला दिले आणि बोलली तू पण दमला असशिल..
दोघांनी ते तिथे खाल्ले ..आणि तिथून निघालो..


अशा प्रकार मी कांचन ला पहिल्यांदा घरच्या बाहेर झवुन काढले..

त्यांनंतर ती अर्धवट इमारत आमचा नेहमीची भेटण्याची जागा ठरली.. .
कांचन ची दहावी होई पर्यंत ती इमारत ७-८ मजल्यांची झाली.. आणि तिथे कधी कधी रात्रीचे काम पण चालू
आणि तिथे आम्ही पण जायचे हळूहळू बंद केले..
पण ती जागा नेहमी लक्षात आहे.. आज पण जेव्हा ती पूर्ण झालेली इमारत बघतो तेव्हा मला जुन्या आठवणी येतात..

कांचन पुन्हा माझ्या घरी..

कांचन ची दहावी झाली आणि तिला सुट्टी चालू झालेली .. पण माझी बारावी
चे वर्ष चालू असल्या मुळे माझे क्लासेस चालू झालेले.. आणि आमची भेटण्याची जागा ती अर्धवट इमारत पण आता रात्री चालू राहायची.. त्यामुळे आमची आता पंचायत झाली होती.. पण माझ्या घरचे परत गावी जाण्याची तर्यारी करत होते.. त्यामुळे .. मी खुश झालो.. पण माझ्या आई ला माझी काळजी वाटत होती.. गेल्या वर्षी माझे बाबा घरी होते पण .. या वर्षी गावी लग्न कार्य असल्या मुळे बाबा पण गावी जाणार होते...
म्हणून आई ने शेजारच्या काकी ला माझे जेवण बनवायला सांगितले होते.
कांचन तर खुश होती.. कारण ती परत माझ्या घरी येणार होती.. आणि १५ दिवस आम्ही परत भेटणार होतो..
त्यावेळी काही मोबाइल वैइगेरे न्हवते आम्ही दोघे संध्याकाळी अंधार झाल्यावर भेटायचो.. म्हणजे कोणी ओळखीच्य माणसाने बघितले तर काही प्रॉब्लेम नको यायला..
मी जेव्हा तिला सांगितले की माझ्या घरी कोण नाही तर ती खूप खुश झाली...
कारण आम्हाला पण शेवटचे झवुन २ महिने होत आले होते..
जेव्हा माझ्या घरचे गावी निघून गेले त्या दिवशी मी कांचन ला बोलावले.. पण ती रात्री घरी येऊ शकत न्हवती.. त्यामुळे अहमला आमचे काम दुपारीच करायचे होते..
सकाळी लवकर माझ्या घरातले लोक निघून गेले..
९ वाजता शेजारच्या काकी ने नाश्ता आणून दिला.. आणि मी कांचन ला कॉल केला..
तिच्या आई ने फोन उचलला.. आणि बोलली.. कांचन आजारी आहे.. मला खूप वाईट वाटले..
२ दिवस मी वाट बागत होतो शेवटी तिने स्वता फोन केला आणि बोलली आत ती ठीक आहे.... पण उद्या ती माझ्या घरी येणार आहे..
मी खूप खुश झालो.. दुसर्य दिवशी.. कांचन दुपारी.. १ ला माझ्या घरी आली..

User avatar
rangila
Super member
Posts: 3196
Joined: 17 Aug 2015 16:50

Re: Marathi Sex Story-माझी बायको.. कांचन..

Post by rangila » 08 Jan 2017 13:05

आज ती खूप खुश दिसत होती..आज तिने काळी जीन्स आणि पिवळा टी शर्ट घातला होता मी तिच्या मोठ्या आंब्या कडे बघत होतो. ..
तिच्या घरात आल्यावर दरवाजा बंद केला.. तिने मला मिठी मारली ,आणि तोंडात एक लांब किस दिला.. आणि नंतर बोलली " मी तुला किती मिस केले आहे माहीत आहे.."
आणि मला घट्ट मिठी मारुन उभी राहिली.
मी तिला पकडले आणि सोफया वर बसवले.. इतक्यात दरवाजा वाजला ..आणि काकी चा आवाज आला जेवणार आहेस का.. भूक लागली असेल.. कांचन उठून बेड रूम मधे निघून गेली.. मी दरवाजा उघडला ..शेजारची काकी जेवण घेऊन आली तिने मला डबा दिला आणि निघून गेली..
दरवाजा बंद झाला तसी कांचन बाहेर आली आणि परत मला मिठी मारली..
मी बोललो " चाल जेवून घेऊ..'

ओके..
मी ती माझ्या बाजूला बसली आणि आम्ही दोघांनी जेवण चालू केले..माझे लक्ष्य तिच्या मोठ्या आंब्या कडे होते.. तिला समजले..
ती " बोलली असे काय बघतोस.. तुझेच आहेत पहिल्यांदा जेवून घे.."
जेवण झाल्यावर तिने उठून भांडी धुवायला घेतली...
ती भांडी साफ करताना तिला मागून पकडले आणि तिच्या टी शर्ट मधे हात घालून तिचे मोठे आंबे दाबायला सुरू केले.. .
ती पण नखरे करून बोलली "मला काय तू असाच त्रास देणार आहेस का.. मी तुझ्या घरी आल्यावर पण.."
मी बोललो " कोण काय बोलणार मला.?'
ती बोलली" थांब मी भांडी साफ करते नाही तर तू असीच सोडणार.."
मी बोललो "असुदेत"
ती" मला माझे घर खराब नाही आवडत.."

मी पण बाहेर निघून आलो आणि टी वी चालू केली.. २ मिनिट मधे कांचन बाहेर आली.. तिने येतनाच आपला टी शर्ट काढला आणि मला येऊन चिटकली .. मला तर तेच पाहिजे होते..
तिने आपला ब्रा काढला मी तिच्या मोठ्या आंब्या चा काळा मनुका तोंडात घेतला.. आणि दुसरा आंबा हातात घेऊन दाबायला सुरू केला.. ती पण आनंद घेत होती..
तिचा हात माझ्या लवड्याकडे जायला लागला तसे मी तिचे आंबे सोडले. थोडा बाजूला होऊन , मी माझा शर्ट आणि पॅंट काढली आणि अंडरवेअर वर बसलो.. तिने पण आपली जीन्स काढली.
आणि पॅंटी वर माझ्या बाजूला येऊन बसली..
मी माझा लवडा बाहेर काढला.. तिला काहीही न सांगता आधीच माहीत असल्या प्रमाणे खाली वाकून तो तोंडात घेऊन चोखायला चालू केला..
काही वेळात ती सोफा वरुन उतरून खाली बसली.. मी पण माझे दोन पाय पसरावले.. ती दोन्ही पायांच्या मधे येऊन चोखायचे काम चालू ठेवले..
.. मी तिचे केस पकडले,.. आणि जोरात तिचे डोके मागे पुढे हलवायला सुरू केले.. तिला पण ते आवडले..
थोड्या वेळात ती बोलली "चल ना बेडरूम मधे."
मी तिला बोललो बेडरूम ची काय गरज.. आणि तिला सोफ्यावरच आडवे केले....ती थोडीशी लाजली..
मी तिचा एक पाय खाली आणि एक पाय हवेत पकडून ठेवला... तिने आपली पॅंटी काढायचा प्रयत्न केला.. पण मी पॅंटी थोडी बाजूला केली..
आणि तिच्या पुच्ची कडे बघितले..
ती आज सगळे केस साफ करून आली होती. .


मी विचारले "आज खास माझ्या कडून . झवन्या साठी केस काढले काय?"
तिने लाजतच फक्त मान हलवुन " हो" म्हटले..
मी पण तिच्या ओठवर ओठ टेकले आणि.. खाली सरकलो..
मी खाली सरकत होतो तसा तिचा श्वास वाढत होता..
तिच्या मोकळ्या पुच्ची वर जीभ टेकवतच ती शहरली..
मी तिचा पायाना घट्ट पकडले.. आणि जीभ तिच्या पुच्चीत भरली.. आणि तिचा पुच्ची आतून बाहेर चाटायला आणि चोखायला सुरू केली..
ती त्या आनंदाने वळवळ करायला लागली. मी तिला बोललो.." मजा येतेय काय.." तिने लाजून "हो" बोलली..
आणि बोलली " अजुन चाट ना..
मला पण चेव आला.. मी १ बोट आत टाकले.. तिने एक दीर्घ श्वास घेतला....
तिला अजुन राहावत न्हवते ..ती बोलली.." विजय मला झव ना"
मी मुद्दाम बोललो.." काय??"
ती परत बोलली "झव ना रे मला.. अजुन नाही सहन करू शकत.."
आणि ती माझा खाली सरकायला लागली म्हणजे माझा लवडा तिच्या पुच्ची समोर येईल..
मी बोललो.. परत बोल" काय करू.."
ती लाजली आणि बोलली.." माझ्या पुच्चीत तुझा लंड टाक .. आणि झव मला.." आणि लाजून हाताने तोंड लपवले..
मी तिचे हात बाजूला केला.. आणि तिच्या बोच्याला पकडून एकदम एक झटक्यात लंड आत घुसवाला..
तिच्या तोंडातून जोरात आवाज आला" आह .... हळू कर ना रे.."
मी तिच्या तोंडात तोंड टाकले .. आणि तिची जीभ माझ्या जिभेने गोल फिरवायला सुरू केली.. आता ती काही बोलू शकत न्हवती.. पण तिचा आवाज येत होता..
मी तिला झटके द्यायला सुरू केले.. तिने पण दोन्ही हाताने मला घट्ट पकडले .. आणि डोळे बंद करून आनंद घ्यायला सुरू केले..

१५ मिनिट नंतर कांचन मोकळी झाली.. मी अजुन येणार होतो.. मी आवेषात येऊन पूर्ण माल तिच्या आतच सोडून दिला.. आणि बाजूला झालो.. ती थोडी घाबरली..
कारण मी कोंडोंम घातला न्हवता.. ती बोलली "हे काय केलेस.."
मी बोललो घाबरू नको माझ्या कडे गोळी आहे.. ती घे मग काही प्रॉब्लेम होणार नाही.... ती तेव्हा शांत झाली..
पूर्ण दुपार भर मी आणि कांचन एकमेकाना मिठी घालून बेड मधेच झोपलो.. संध्याकाळी ४ ला ती उठली आणि बोलली "मला घरी जायचे आहे." मी बोललो "उद्या ये. परत.."
ती लाजली आणि बोलली "अजुन कुठे जाणार.."
पण उद्या कॉंडोम .पाहिजे.
मी बोललो " ठीक आहे"
तिने आपले कपडे घातले आणि निघून गेली..

त्यानंतर कांचन आणि मी खूप वेळा घरी भेटलो.. १५ दिवस आम्ही पूर्ण मजा केली.. ..
पण जेव्हा माझ्या घरातले परत आले तेव्हा आम्ही परत लांब झालो.. फक्त संध्याकाळी आम्ही भेटायचो..

त्या नंतर काही दिवसा नंतर कांचन चे पण कॉलेज चालू झाले..
त्याच वेळी माझ्या आई ने काही सत्संग चालू केले ती आठवड्यातून एकदा तिकडे जायची..
त्यामुळे आम्हाला आता घरीच वेळ भेटायला लागला..
बहीण कॉलेज ला जायची मग मी आणि कांचन कॉलेज ला दांडी मारुन लवकर घरी यायला लागलो.. आणि मजा करायला लागलो..

पुढच्या वेळी मी कांचन ची गांड कशी मारली त्यावेळीचा अनुभव सांगेन..

कंचन चा बोचा सुजवला.....

माझी बारावी झालेली. माझा घरी बसुन आराम चालू होता..
पण माझी आई घरी होती.. त्यमुले मला कांचन ला काही घरी बोलावण्याचा योग जुळत न्हवता ..
शेवटी माझ्या नशिबाने आई १ दिवस सत्संग ला गेली आणि मी घरी एकटाच होतो.. मी कांचन ला फोन केला.. ती ची बारावी चालू होती..आणि लेक्चर चालू होते.. मी फोन केला तर ती हो बोलली..
आई घरी असल्यामुळे कांचन माझ्या घरी येऊ शकत न्हवती .. पण आज चांगलाच..वेळ भेटलेला..

सकाळी आई ९.३० ला माझा नाश्ता आणि जेवण करून निघून गेली.. मला जाताना बोलली.. नीट जेवून घे..
मी पण चांगल्या प्रमाणे "हो". बोललो..
पण मला कांचन येण्याची आतुरता लागली होती..
कांचन १० च्या आसपास घरात आली..
तिने आज करड्या रंगाचा ड्रेस आणि सलवार घातली होती..
आणि त्यावर काळी ओढणी होती..
केस मागे बांधलेले होते..
घरात येताच मी तिला ओढून घेतले..आणि तोंडात तोंड टाकून...तिच्या जिभेबरोबर खेळायला सुरू केले..ती पण चांगलीच गरम झाली होती..
तिच्या नाजूक ओठांचे २-३ मिनिटे रसपान केले आणि नंतर तिला सोडले..
ती पण उत्तेजित झाली होती.. म्हणून तिने माझ्या पासून लांब जाताच ..ड्रेस काढायला चालू केले.. पहिल्यांदा ओढणी काढून सोफ्यावर टाकली.. आणि मागे हात करून ड्रेस ची चैन काढली.. मी पण सोफया वर बसून ती काय करते हे बघत्याला लागलो..
चैन निघाल्यामुळे ड्रेस सैल झाला आणि तिने, ड्रेस हाताने वर उचलला.. .आत मधे काळ्या रंगाचा ब्रा होता..
तिने परत मागे हात टाकून ब्रा काढला.. आणि माझ्या बाजूला येऊन बसली..
मी काही बोलायाच्या आधीच.. तिने माझ्या तोंडात तोंड टाकले .एका हाताने माझा लंड माझ्या पॅंट च्या वरुन हाताने घासायला सुरू केले.. तसा माझा लंड अजुन अजुन कडक होऊ लागला.. मी तिच्या सलवार ची नाडी ..सोडली आणि आत हात टाकला.. आत तिने काहीच घातले न्हवते त्यामुळे माझा हात तिच्या पुच्ची वर गेला..
तिने आपले तोंड माझ्या तोंडातून मोकळे केले आणि हसली..
मी विचारले चद्दि नाही घातली.. ती काही बोलली नाही.. फक्त हसली..
मी तिचे इशारे समजून गेलो..
ती पुन्हा उठली आणि सलवार खाली सोडला.. आता ती माझ्या समोर पूर्ण नागडी उभी राहिली..
मी तिच्या शरिरकाडे बघत बसलो..
तिने आता माझा टी शर्ट खेचून वर केला.. आणि काढून फेकून दिला..
आणि पॅंट ची चैन सोडून आत हात टाकला..
मी शांत पणे आरामात मजा घेत होतो..
मी थोडी मदत केली आणि पॅंट आणि अंडरवेअर काढून बाजूला केली..
आणि कांचन ला दोन्ही हाताने पकडले आणि बेडरूम मधे नेले..
बेडरूम मधे जाताच कांचन निमुट पणे बेड वर जाउन झोपली आणि दोन्ही पाय फाकवून मला बोलली.." चल ये ना."

User avatar
rangila
Super member
Posts: 3196
Joined: 17 Aug 2015 16:50

Re: Marathi Sex Story-माझी बायको.. कांचन..

Post by rangila » 08 Jan 2017 13:05


आणि आपला एक बोट आपल्या पुच्ची वरुन फिरवायला सुरू केले..
मी पण तिच्या वर जाउन झोपलो ..आणि तिला किस करायला सुरू केले..तिने आपले डोळे बंद केले आणि आनंद घेऊ लागली
तिचा एक हात माझा लंड पकडून आपल्या आत टाकायचा प्रयत्न करत होता..
मी पण तिला जास्त न थांबवता.. तिच्या भीजलेल्या पुच्ची मधे माझा लंड घुसवला.. तिने पण माझ्या कडे बघितले .. आणि माझ्या गळ्यात दोन्ही हात घातले..
मी तिच्या पुच्ची मधे आपला लंड घालत होतो..तसा पचक पचक आवाज यायला सुरू झाला..
म्हणजे ती पूर्ण ओली झाली होती..
मी पण तिला जास्त न थांबवता ..पूर्ण जोर लावला.. ती हुंदके द्यायला सुरू झाली.. ५-१० मिनिटा मधे मला पण चांगलाच घाम यायला लागला.. तरी पण कांचन मला घट्ट पकडून होती..
खालून माझे तिच्या भोका वर दणके चालूच होते..
काही वेळातच मी यायला लागलो तसा मी तिच्या वरुन बाजूला झालो..
ती पण समजून गेली..
ती बाजूला झाली.. मी बोललो " तुझ्या तोंडावर घे.."

ती नाही बोलत होती..
पण मी तिचे केस पकडले..आणि जोरात खेचले..आणि तिला माझ्या ताणून ताठलेल्या लंडा समोर आणली.. आणि तिच्या तोंडावर जोरात फवारे सोडले..
ती धडपडत होती आणि मी तिच्या तोंडावर पूर्ण माल मोकळा केला..
आणि बेड वर आनंदात पडलो..
ती वैतागली .. आणि चादरिने आपले तोंड साफ केले..
आणि उठून बातरूम मधे गेली..
मी घड्याळ बघितले.. अजुन ११ च वाजले होते..
मी उठून कांचन च्या मागे गेलो.. ती आत मधे तोंड धुत होती..
अजुन तिने काही कपडे घातले न्हवते.. मी तिच्या बाजूला गेलो आणि उभा राहिलो..
तिने मला बघितले आणि बोलली" तोंडावर टाकायची काय गरज होती.."
मी तिला मागून बहुपाशत पकडले आणि बोललो " अग , माझी राणी , तुला आवडले नाही काय?.
पुढच्या वेळेला.. नाही करणार.. सॉरी...
आणि तिच्या गालावर किस केला..
ती थोडी हसली..
आणि बोलली.." असुदेत"
मला माहीत आहे तू कसा आहेस ते.."
आता सोड मला तोंड धुवू दे..
मी तिला सोडले आणि अंडरवेअर घालून बाहेर सोफाया वर जाऊन बसलो..
थोड्या वेळातच ती बाहेर आली.. अजुन तिने काही घातले न्हवते..फक्त टॉवेल एका हातात घेऊन आली..
मी तिच्या थोड्या वाढलेल्या पुच्ची वरच्या केसा कडे बघायला लागलो..
तिने विचारले "काय बघतोस..?"
मी बोललो" काही नाही.." मी विचार करतो आहे परत तुला कधी भेटणार?.."
ती बोलली " मी आता आहे ना तुझ्या बरोबर.."
आणि माझ्या बाजूला येऊन बसली आणि मला गालावर एक किस दिला..
तिने उठून आपला सलवार घेतला आणि घालायला सुरू केला..
मी बोललो " आता कशाला घालतेस.."
मग काय नागडी च बसू काय.."
मी बोललो.." मग आता इथे कोण आहे"
ती लाजली.." आणि बोलली.." असुदेत"
मी तिच्या मागे जाऊन कमरेत हात घातला.. तिने अजुन फक्त सलवार घातली होती.. तिचे दोन्ही आंबे पकडून दबायला सुरू केले..
ती "बोलली.. मला भूक लागली आहे.. काही आहे काय खायला?."
मी बोललो मी घेऊन येतो.." तू थांब इथेच.."
. मी लगेच कपडे घातले आणि इमारती समोरच्या हॉटेल मधून जेवण घेऊन आलो..
मला परत येई पर्यंत.. १२ वाजले होते.. मी घरात आलो तेव्हा कांचन किचन मधे होती.. आणि भांड्याचा आवाज येत होता..
मी जाऊन बघितले.. तिने आपली सलवार काढली होती. आणि नागडी उभी राहून ताटे काढत होती..
मी तिच्या मागे गेलो आणि एक हाताने तिचा एक आंबा आणि दुसर्या हाताने तिच्या केसाळ पुच्ची ला हात लावला.. ती खुष झाली.. आणि बोलली.. "आधी जेवून घे" मी तिच्या हातातले ताट बाजूला ठेवले .. आणि तिला उलटे केले.. आता तिचे तोंड माझ्या समोर होते.. मी तिच्या मोठ्या आंब्या वर दोन हात ठेवले आणि बोललो सलवार काढलीस
ती बोलली.. " तुला अशिच आवडते ना..?".मी पण हसलो.. आणि ती माझ्या कुशीत शिरली..
आम्ही बाहेर आलो.. आलो आणि जेवायला घेतले..
मी पण टी वी चालू केली..
आणि ब्लू फिल्म च्या सी डी लावली..
कांचन माझ्या कुशीत च बसलेली..
त्या मधे एक मुलगा एका मुली ला मागून बोच्यात घालात होता..
मी बोललो " राणी मला पण तुझी अशीच मारायची आहे.."
कांचन ने माझ्या कडे बघितले.. " काही पण नको.."
मी.. " अग एकदा प्रयत्न करुन बघू ना.."
ती बोलली" नाही".
मी तिच्या मोठ्या मांडीवर हात ठेवला. आणि हात पुच्ची कडे नेला.. ती काही बोलली नाही..
. पण मला तर करायचे होते..
जेवण
झाले आणि ती ताट ठेवायला आत गेली.. तो पर्यंत मी माझे सगळे कपडे काढले.
जशी ती .. आतून बाहेर आली.. मी तिला पकडले.. आणि बेडरूम मधे घेऊन गेलो..
ती बोलली.. अरे घाई काय आहे" मी तिला बेड वर टाकले.. आणि बोललो" फाकव तुझे पाय"
तिने पाय लांब केले..
मी तिच्या खाली गेलो आणि जिभेने चाटले.. ती शहरली..
वर बघितले तर ती डोळे बंद करून मी पुढे काय करणार याची वाट बघत होती..
मी तिला उलट केले आणि तिच्या गांडीत बोट टाकले..
ती घाबरली.. बोलली" काय करतोस.." मी तिला घट्ट पकडले आणि बोललो... बघ मजा येईल....
ती "नको नको " म्हणत होती.. पण मी जबरदस्ती करून २ बोटे तिच्या बोच्यात घातली.. तिला दुखायला लागले.. ती कळवळू लागली.. अरे दुखत आहे.. २ बोट नको टाकु.."
मी तिला ऐकले नाही..
आणि बोललो आज तर तुझी गांड च मारतो..
ती :" नको ना रे.. मी कधी पुढून नाही बोलली काय.. मागून दुखेल भरपूर.
मी. "पुढून पण पहिल्यांदा दुखलेले ना.. "
ती काही बोलली नाही.. मी तिचे दोन्ही पाय फाकवले.. आणि माझा मुसळ तिच्या गांडीत भरला. ती जाम घट्ट होती... ती जोरात किंचाळली.. :"आई ग"
अजुन ओरडायाला नको म्हणून तिला तोंडात चादर ठेवायला सांगितली..
तिने चादर.. भरली.. तरी पण अजुन ती ओरडत होती..
मी पण आता पूर्ण तिची गांड माझ्या .लवद्या ने भरला.. तिच्या डोळ्यात पाणी आलेले.. मी तिला घट्ट दाबले.. आणि २-३ झटके दिले..
ती तर आता रडायला लागली..
मी तिला सोडले.. ती उठून बाजूला झाली.. मी तिला मागून पकडले आणि कमरेत हात टाकून बोललो.." राणी माझ्या साठी.. फक्त एकदा कर.." तिने पाणावलेल्या डोळ्याने माझ्या कडे बघितले..
अजुन तीला दुखत होते.. ती बोलली .. " ठीक आहे पण हळू कर."
मला पण चेव आला.. मी तिला परत उलटे केले.. ती पण गांड वर करून झोपली.. मी थोडे तेल घेतले आणि तिच्या भोकत टाकले.. थोडे माझ्या मुसळी ला लावले आणि हळू हळू आत टाकला.. ती परत रडायला आली.. पण या वेळी मे तिला सोडले नाही.. तिचे दोन्ही हात तिच्या मागे पकडून ठेवले.. म्हणजे ती उभी राहू शकत न्हवती.. आणि तिला चांगलेच दणके द्यायला चालू केले..
ती तोंडात चादर पकडून रडत होती..
थोड्या वेळाने तिचे दुखणे कमी झाले.. तसा मी अजुन जोर लावला.. ५-१० मिनिटा नंतर तिच्या गांडीतच सगळा माल सोडला.. आणि तिला सोडले.. ती अजुन रडत होती.. मी तिच्या बाजूला झोपलो.. आणि तिला कुशीत घेतले.. तिच्या ओल्या डोळ्य वरचे पाणी काढले.. आणि तिला बोललो.." झाले .." तीने माझ्या कडे बघितले
मी तिच्या तोंडात माझे तोंड दिले आणि लांब किस दिला.. ती शांत झाली.. आणि बोलली तू माझ्या साठी केलेस ना मी पण तुझ्या साठी बघ काय करतो..
आणि तिच्या खाली गेलो. पुच्ची तोंडात घेतली...आत जीभ जाऊ लागली. तसा तिला आनाद यायला लागला.. थोड्या वेळात ती दुखणे विसरून डोळे बंद करून जिभेच्या तालावर बेभान होऊ लागली..
" चाट.. अजुन चाट" बोलायला सुरू केले.. थोड्याच वेळात ती झडायला आली .तसा मी अजुन आत जीभ सराकाऊ लागलो. ती जोरा जोरात वळवळ करायला लागली.. तिला त्यावेळी २ वेळा झडवले.. आणि सोडले..
आता ती खुश झालेली..
पण अजुन थोडे दुखत होते.. थोडा वेळाने तिने कपडे घातले. आणि निघायची तयारी करायला लागली.. .मी विचारले.. परत करायचे काय.. ती लाजली. आणि बोलली.. बघू.. मी तिला एक किस किस दिले आणि सोडून दिले..

दुसर्या दिवशी मला कांचन नेहमीच्या ठिकाणी भेटली.. तिला अजुन दुखत होते.. मी विचारले आई ला काय सांगितले..
ती बोलली "आई ला सांगितले की चालताना पडली आणि लागले म्हणून.".
मी हसायला लागलो.. आणि बोललो.. आता नेहमी पडणार तू.."
ती नखारे करत रागावली. बोलली " हो का?".
आणि मला चिटकली..
मी बोललो .." माझी राणी.. पुढच्या वेळेला.. नाही दुखणार मजा येईल.."
ती बोलली "बघू.."
त्या नंतर मी तिला खूप मागून आणि पुढून पण घेतले..

अनुभव पाचवा
समाप्त..
Post Reply