Marathi kamuk katha-नीलिमा ताईची इच्छा पुर्ती...

contains all kind Marathi Sex Stories, marathi stories , Marathi kam katha , ect.
Post Reply
User avatar
rangila
Super member
Posts: 3196
Joined: 17 Aug 2015 16:50

Marathi kamuk katha-नीलिमा ताईची इच्छा पुर्ती...

Post by rangila » 08 Jan 2017 13:09

Marathi kamuk katha-नीलिमा ताईची इच्छा पुर्ती...

जोरात दरवजाची बेल वाजली..
आणि मी खुश झालो..
नीलिमा ताई लग्नानंतर एक महिन्यानंतर घरी आली होती..
आई ने दरवाजा उघडला

ताई आणी जिजू दीपक आणि त्यांचा भाऊ समीर उभे होते..

आईने ताई आणि जिजू दोघांची आरती केली आणि आत आणले..

मी जाऊन त्यांचे सामान उचलले आणि आत आणले..
ते आत येऊन बसले..

आई ने मला पाणी नेऊन द्यायला सांगितले..

जिजू ने मला विचारले,. " काय साहेब अभ्यास कसा चालला आहे.. ग्रॅजुयेशन चे शेवटचे वर्ष आहे ना?'
मी " चालला आहे.."
ताई बोलली " हा कुठे अभ्यास करतो.. दिवस भर मित्रा बरोबर फिरत असेल.."
मी " असे काही नाही.. आता अभ्यास चालू आहे"
जिजू " बघ लवकर पूर्ण कर मी माझ्या कंपनी मधेच बघतो तुझ्या साठी .."
मी " हो नक्की"
आई ने विचारले " मी जेवण काय करू.. तुम्हाला काय आवडते ते सांगा ..मी बनवते.."
ताई बोलली ." अग ,ह्याना कंपनी च्या कामा साठी रात्रीच निघायचे आहे..उद्या सकाळी २ ची फ्लाइट आहे.. रात्री १० -११ ला जेवून निघतील.. तर जास्त काही बनवू नकोस.. थोडे हलकेच जेवण बनव.."
आई" असे कसे आज आलात आणि लगेच निघणर.. ?"
जिजू." कंपनी चे काम आहे नाही तर मी २ दिवस सुट्टी घेउनच येणार होतो.. आणि मी पण आता ३ दिवसानंतर परत येंईन.. माझे आई बाबा पण गावी गेले आहेत तर नीलिमा ला बोललो तू पण आई बाबा ना भेटून ये.."
जिजू आणि त्यांचा भाऊ एकाच कंपनी मधे कामाला होते ..

आई " ठीक आहे पण आधी तरी सांगायचे , मला वाटले १ दिवस तरी राहणार."
जिजू" पुढच्या वेळेला नक्की . येईन."
आई" जेवण काय करू?"
जिजू" वरण भात च करा जास्त नको,, रात्रीचे जागरण होणार आहे"

आई माझ्या कडे वळून बोलली" विजय जा यांचे सामान तुझ्या रूम मधे ठेव"
मी "माझ्या ?"
आई " नाही तर काय हॉल मधे झोपावायाचे काय? तुझ्या ताई आणि जिजूला त्याना आराम करू देत? तू तुझे पुस्तक घेऊन आमच्या रूम मधे बस ?
ताई" बोलली राहुदेत ग,... .विजय जा तू.. अभ्यास कर ...हे आई च्या रूममधे झोपतील.."


आई बोलली "ठीक आहे , मी बाजारात जाऊन येते सामान घेऊन तुम्ही दोघे आराम करा... विजय दरवाजा लावून घे हॉल मधे कोणी नाही.. मला यायला १ तास लागेल. " मी बोललो" ठीक आहे" आणि दरवाजा लावला..

मी गुपचुप जाऊन जाऊन अभ्यास ,म्हणजे टाइम पास करत बसलो..
ताई आणि जिजू आई च्या रूम मधे गेले..


१५ मिनिटा नंतर मला तहान लागली म्हणून पाणी घ्यायला बाहेर आलो तर बेडरूम मधून ताई चा हसण्याचा .आवाज आला..
जिजू आणि ताई ज्या रूम मधे होते तो रूम तर बंद होता फक्त थोडा आवाज येत होता.. घरात बाकी कोणी न्हवते..
मी त्यांच्या बेडरूम जवळ जाऊन आवाज ऐकण्याचा प्रयत्न केला..

ताई" अहो काय करताय कोणी तरी येईल.."
जिजू" कोणी नाही येणार आई बाहेर गेली आहे आणि विजय अभ्यास करत आहे ...आणि मी बेडरूमचा दरवाजा पण लावला आहे "
ताई" म्हणून काय नेहमी सारखे चालू होणार काय"
जिजू" माझी बायको आहेस तू, कोणी बघितले तरी काय बोलणार आहे मला?''
जिजू चांगलेच रोमॅंटिक मूड मधे होते.. मी कानोसा घेतला..
ताई : आई ग.. अहो हळू करा.."
आत मधे माझी ताई झवली जात होती आणि मी बाहेर गरम होत होतो..
माझा श्वास पण वाढत होता..
ताई.. " आह.. आह.. "
आई ग..
जिजू चा पण जोर लावायचा आवाज येत होता..
मी विचार केला दरवाजच्या की होल मधून बघावे पण काही दिसले नाही.. बेड थोडा मागे होता..
हळू हळू दोघांचा आवाजाचा जोर वाढायला लागला..
ताई" उ..उ.. उ.. उ.."
जिजू अचानक.. " मी येतोय... "
ताई चा काही आवाज आला नाही.. ती झोपून मजा घेत असेल बहुतेक..
माझा पण लंड चांगलाच उभा झाला होता..जिजू ने आह आ करत पाणी सोडले ..
आणि थोड्या वेळात दोघांचे आवाज बंद झाले..

मी अजुन की होल मधून काही दिसते का बघत होतो.. तेव्हा ताई बेड वरुन बाजूला झाली आणि एक दोन सेकंदासाठी तिचे दोन्ही पाय आणि गोरया मांड्या मला दिसल्या.. मागून तिचे नितम्ब खूप मोठे आणि गोरे दिसत होते.... तिने साडी वर केली होतीती खाली घेतली आणि बाथ रूम मधे निघून गेली..
मी विचार केला जास्त वेळ इथे थांबायला नको..
मी हळूच तिथून काढता पाय घेतला.. आणि माझ्या बेडरूम मधे जाऊन बसलो..
ताई च्या गोरया मांड्या माझ्या डोळ्या समोर दिसत होत्या.. आणि माझा बाबूराव चांगलाच तापला होता..
मी बाथ रूम मधे जाऊन ताई च्या विचार करून हलवला.. खूप मजा आली... सगळा वेळ ताई च्या मांड्या दिसत होत्या..
मी मोकळा झालो आणी बेड वर पुस्तक घेऊन बसलो..


थोड्या वेळात आई परत आली , आणि दारवजाची बेल वाजवली..मी दरवाजा उघडायला गेलो..जाताना मुद्दाम ताई आणि जिजू च्या बेडरूम मधे बघितले.. आता तो उघडा होता.. ताई अजुन साडी वर होती... जिजू पण बेड वर झोपून आराम करत होते..

मी दरवाजा उघडला.. आई आत आली.. आणि किचन मधे गेली..

ताई पण किचन मधे आई ला मदत करायला गेली..


२-३ तास गेले मी अजुन बेडरूम मधेच होतो.. पुस्तक फक्त नावाला समोर होते.. डोक्या मधे ताई च्या मांड्या आणि गांड दिसत होती..

आई ने ८ च्या आसपास जेवायला बोलावले..
ताई आणि जिजू रूम मधून बाहेर आले . ते आता खुश दिसत होते..
आई ने विचारले " आराम झाला का"
जिजू " हो छान झप लागली आणि भूक पण लागली आहे.." बहुतेक त्यांचे अजुन एकदा काम झाले होते..

बाबा पण घरी आलेले.. त्यांनीपण जिजू आणि त्यांच्या घरच्याची चौकशी केली..

जेव्हा त्याना समजले की जिजू ला जायचे आहे ते बोलले.. "आपली गाडी आहे मी सोडून येतो"
जिजू बोलले चांगले आहे "मला पण बाहेर जाऊन शोधायला लागणार नाही.."
ताई बोलली "मग मी पण येते सोडायला"
.
आई बोलली" विजय तू पुस्तक घे आणि आज हॉल मधे झोप"
ताई बोलली "कशाला झोपुदे त्याला बेडरूम मधे.. आता हे पण जाणार आहेत.."
मी बोललो "माझा बेडरूम आहे "
ताई बोलली" तुझा नाही माझा आहे.. लग्ना आधी मीच झोपायचे ..आता मी नाही म्हणून म्हणून तुला भेटला आहे.."

ताई" तू झोप रे.... नाही तरी मी याना सोडून येणार आहे एरपोर्ट वर तर मला १२ -१२.३० वाजतील.. तू तोपर्यंत घोरात पडला आसशील.".
सगळे हसायला लागले ..मी गुपचुप बसलो..

रात्री जेवण झाल्यावर ताई बाबा बरोबर जिजू ला सोडायला गेली.. मी अजुन ताई चा विचार करत बेडरूम मधे होतो..
रात्री १ च्या आसपास मला गाडी चा आवाज आला.. मी विचार केला ताई आणि बाबा आले.. आई झोपलेली होती .. म्हणून मी जाऊन दरवाजा उघडला..
ताई आणि बाबा दोघे पण दमले होते प्रवसाने.. बाबा सरळ त्यांच्या रूम मधे गेले..
ताई माझ्या सोबर रूम मधे आली.. अजुन तिने .साडी च घातली होती..ती दमली होती २मिनिटे येऊन बेड वर बसली.. मी गुपचुप बाजूला पुस्तक उघडून बसलो..
ताई ने आपले सामान तपसले.. मला बोलली.. अरे माझी नाइटी दुसर्या बॅग मधे आहे बाहेर हॉल मधे बघ बॅग आहे सोफा खाली ती घेऊन ये..
मी पुस्तक बाजूल ठेवले आणि बाहेर जाऊन बॅग घेऊन आलो..
आई बाबा तर लाइट बंद करून झोपले होते..
मी माझ्या रूम मधे गेलो तर समोर ताई पाठ करून उभी होती.. आणि तिने आपली साडी सोडायला सुरू केले होते..
मी बघतच बसलो.. तिचे लक्ष्या न्हवते..
मी दरवाजा जवळ मुद्दाम बॅग आणातना आवाज केला.. तिने वळून बघितले .. बोलली " बघ त्यामधे पिवळ्या रंगाची नाइटी असेल ती काढ..
मी दरवाजा बंद केला,, आणि बॅग उघडली.
पण माझे लक्ष्य ताई वरच होते..
तिने साडी सोडल्या मुळे तिचे आंबे उठून दिसत होते.. आणि परकर वर पॅंटी ची लाइन दिसायला लागली होती..
माझा लंड चांगलाच उठला होता.. तिने आपला परकर पण सोडला.. आणि माझ्या समोर फक्त पॅंटी आणि ब्लाऊज मधे होती.. ..
माझे मन चल बिचल व्हायला लागले.. ती माझ्या कडे वळून बोलली " भेटली का.??"
माझे लक्ष्य तर तिच्या वर होते.. मी बोललो" नाही. अजुन.".
ती बोलली "उठ तुला कधी काय भेटले.. मीच शोधते.."

आणि मला बाजूला सराकावून ती शोधायला लागली ती पॅंटी वर खाली बसली तिच्या बोच्यची लाइन मागून दियस्त होती.. मला काही सुचत न्हवते..

लगेच बोलली" ही काय इथेच आहे"
मी गुपचुप बसलो..
पुस्तक घेऊन बाजूला झालो.. ताई ने माझ्या समोरच ब्लाउज काढला आणि नाइटी घातली.. कपडे बॅग मधे भरले आणि बेड वर दुसर्या बाजूला जाऊन झोपली ..मी काय करू सुचत न्हवते... त्ताई ने नाइटी घातली होती तरी तिचे ब्रा आणि पॅंटी च्या रंगाचे पुसट दर्शन होत होते.. मी विचार केला .. बाथरूम मधे जाऊन मोकळे होऊ.
मी आत गेलो आणि अंडरवेअर मधून लवडा बाहेर काढला.. आणि ताई च्या ब्रा आणि पॅंटी चा नजरा विचार करून हलवायला चालू झालो...
...
अचानक मागून आवाज आला" विजय हे काय करत आहेस..??"
मागे ताई उभी होती.. आणि मी बाथ रूम मधे हलवत होतो.. तिने मला रन्गे हात पकडले....
ती रागऊून बोलली" तू माझ्या विचार करून हलवतोस.."
मी बोललो " न..ना....नाही ताई तसे काही नाही.."
"मग काय"
"काय ते सांग मला??"
मी बोललो" ताई प्लीज़ तू माझ्या समोर कपडे बदललेस , आणि आणि माझ्या बाजूला झोपणर या विचाराने...... "
पुढे माझी काही बोलायची हिंमत झाली नाही..
तिने मला पकडले आणि . बेड जवळ आणले..
मी हिंमत करून बोललो " प्लीज़ आई बाबा ना सांगू नकोस.."
तिने मला दोन्ही हाताने पकडले..कुशीत भरले.."
"माझा छोटासा विजय मोठा झाला."
बघ मी काही सांगणार नाही.." फक्त मी सांगते तसे कर..
मी बोललो "ठीक आहे.."

Marathi kamuk katha-नीलिमा ताईची इच्छा पुर्ती...

Sponsor

Sponsor
 

User avatar
rangila
Super member
Posts: 3196
Joined: 17 Aug 2015 16:50

Re: Marathi kamuk katha-नीलिमा ताईची इच्छा पुर्ती...

Post by rangila » 08 Jan 2017 13:10


बघ तुला "हे बघायचे आहे ना.."
म्हणून तिने आपली नाइटी वर केली.. आत मधे काळ्या रंगाची पॅंटी दिसत होती..
मी मागे झालो.. " ताई हे काय??"
ताई " काय म्हणजे ..तुला बघायचे आहे ना.. आणि बघ आज मला हे पण सोबत नाहीत.. तर आज तू झोप माझ्या बरोबर.."
मी काही बोललोच नाही.. तसाच उभा राहिलो.. काय करायचे ते सुचत न्हवते..
ताई ने उठून दरवाजा परत बघितला पूर्ण बंद आहे ना.. आणि आपली नाइटी काढून टाकली.... ब्रा आणि पॅंटी वर बेड वर झोपली.. आता मला वाटले मी स्वप्न तर बघत नाही ना..
माझी ताई माझ्या समोर पाय फक्वून बसलेली आणि मला बोलत होती....मी हिंमत करून तिच्या जवळ गेलो.. तिने मला पकडले.. आणि तोंडात तोंड टाकून किस घेतले.. आणि बोलली " कसे वाटते.."
माझा लंड आता पुन्हा परत कडक झाला होता..तिने आपला हात माझ्या अंडरवेअर
वर टाकला.. आणि उभा राहिलेला बाबूराव पकडला.. .बोलली.." तुला पण करायचे आहे पण उगाच नाही बोलू नकोस.".

आता मला हिंमत आली..
मी ताई ला घट्ट पकडले..
ताई बोलली ,"चल लवकर लवकर बाहेर काढ.."
मी घातलेल्या शॉर्ट पॅंट ला तिने खेचून काढायला सुरू केले.. मी पण गुपचुप पॅंट आणि अंडर वेअर काढून तिच्या समोर बसलो..
.. ताई बघत होती.. बोलली "मस्त अगदी तुझ्या जिजू सारखा आहे.. मजा येणार.."
आणि खाली वाकून तो तोंडात घेऊन चोखायला लागली..ताई माझा लंड चोखात आहे या विचरानेच मी अजुन अजुन खुश होऊ लागलो.. काही वेळातच..मी मोकळा होणार होतो.. ताई ला समजले..मी येणार आहे.. तिने माझा लवडा हातात घेतला आणि माझ्या कडे बघून हावायला लागली.. तिच्या चेहर्या वरचे भाव समाजावत होते.. तिला लग्नाच्या आधी पासून चा चांगला अनुभव आहे. कारण फक्त लग्नाच्या १ महिन्यात ती इतके काही शिकु शकणार नाही..
थोड्या वेळात मी पिचकार्या सोडल्या.. सगळा माल तिच्या हातावर आणि दोघांच्या अंगावर उडाला.. मी आनंदात बेड वर पडलो..तिने माझ्या अंडर वेअर ने सगळे साफ केले..
अंगावरचा फक्त राहिलेला टी शर्ट पण मी काढून बाजूला टाकला
मी पूर्ण नागाडा होतो पण ताई अजुन ब्रा पॅंटी वर होती.. मी तिला बोललो.." ताई मला तुला पूर्ण नागडी बघायचे आहे"
ताई " माझ्या लाडक्या भवासाठी.. " आणि तिने आपले ब्रा चे हुक काढले.. तसे तिचे ३८ च्या साइज़ चे आंबे लटकायला लागले.. मी ते बेभान होऊन बघायला लागलो.. तिला सगळे समजले.. तिने माझ्या तोंडा समोर आपले आंबे आणले ..मी ते चोखायला सुरे केले.. तो पर्तन्त ताई ने आपले पॅंटी काढली.. होती..
ती बोलली.. चल आता मला चाट....
आणि ती बेड वर दोन्ही पाय पसरवून पडली.. मी तिच्या पुच्ची कड बघितले.. नुकतेच हनी मून वरुन आलेली.. पूर्ण साफ होती..
.. आणि त्यातून ती चांगलीच ओली झालेली.. मी जीभ लावतच ती सरसरली..
माझा पण शांत झालेला बाबूराव परत कडक झालेला..
जीभ जशी आत जात होती ताई माझे डेक्याचे केस पकडून ठेवत होती.. मी २-३ मिनिटे तिची इच्छा पूर्ण केली.. पण मला आत तिच्या पुच्ची चे वेड लागले
म्हणून मी वर सरकलो..ताई ला समजले ती मला बोलली.. " काय मग झवनार. ना.आपल्या ताई ला..." ताई च्या तोंडातले ते शब्द मला अजुन जोश देत होते..
तिने लगेच माझा लवडा हातात पकडला आणि आपल्या ओल्या झालेल्या भोकात टाकला.. मला वाटले ती टाइट असेल.. पण थोडी सैल झालेली ..मग तर मला पूर्ण खात्री झाली ..माझी ताई पक्की झवाडी आहे.. आणि लग्ना आधी मैत्रिणीच्या नावाने नाइट आउट ला कुठे जायची ते समजले..
मी जसा आत टाकला ताई खुश झाली.. विचारले.. "काय रे कशी आहे माझी पुच्ची"
मी बोललो " मस्त"
मग वाट कसली बघत आहेस झवुन टाक मला.."
आधीच ओल्या झालेल्या पुच्ची वर मी दणके द्यायला सुरू केले..
ताई पण मला घट्ट पकडून माझ्या कानात" अजुन मार अजुन मार ..झवुन टाक" अशी बोलत होती..
तिच्या त्या बोलण्यामुळे मी अजुन अजुन उत्साहित होत होतो.. आणि मी २ मिनिटतच मोकळा झालो. आणि सगळा अमृत ताई च्या आताच सोडून दिले..
ताई ने खाली बघितले.. मला वाटले ती मला बोलेल आत टाकले आणि इतक्या लवकर आलो म्हणून..
पण ती बोलली " होऊदेत.. पहिल्यांदा होते असे लवकर निघतो.. घाबरू नकोस.."
आणि तिने परत माझ्या अंडरवेअर ने तिची ओली पुच्ची आणी माझा लवडा पुसून काढला.. मी तर पूर्ण दमलो होतो..
तरी ताई बोलली.." तुझे दोनदा झाले.. मला खुश करणार आहेस की नाही.."
मी जोर लावून उठलो आणि ताई च्या दोन जान्घा मधे डोके टाकले... माझी. जीभ तिच्या जी सॉपट ला लागताच ती कापायला लागली.. आणि माझे डोके घट्ट पकडून ठेवले..
मला समजले ताई ला खुश कसे करायचे..
मी तिच्या जी स्पॉट वर हमला केला.. तसी ती २-३ मिनिटतच थरथरू लागली.. आपल्या तोंडात उशी चे टोक भरून तिने आपला आवाज कमी केला.. आणि तशित ची थरथरत माझ्या तोंडावर मोकळी झाली..
.तिच्या चेहर्यावर आनाद स्पष्ट दिसत होता..
ती उठली आणि बाजू ला पडलेल्या माझ्या टी शर्ट ने आपले अंग पुसून घेतले..
मी पण त्यानेच माझे अंग पुसले.. आणि बेड वर राजा सारखा झोपलो.. ताई पण हळूच मला चिटकून.. झोपली..
दोघे पण एकदूम खुश होतो..
कोणी जर आम्हाला बघितले असते तर त्याला वाटले असते आम्ही दोघे नवरा बायको आहोत..

१-२ मिनिटा नंतर ताइने मला विचारले.." विजय खरे सांग, तुला मी आधी पण आवडायची ना.."माझ्या नाजूक झालेल्या लवद्याला हातात घेऊन बोलली..
मी " हो, पण बोलायला घाबरायचो.."
ताई "पण आता समजले ना.. मला" ..तसा मी तिच्या मोठ्या गोर्याे बोच्यावरून हात फिरवला..
मी" ताई तू पण एक सांग?"
तू लग्नाच्या आधी पण खूप वेळा केले आहेस ना..?"तिच्या बोच्याच्या भोकावरून बोट फिरवत मी विचारले..
माझ्या या प्रश्नाने ताई दचाकली. बोलली" काय??"
मी बोललो "खरे सांग"
ताई" हो .."
माझे २ बाय्फ्रेंड होते लग्नाअधी .. .."
पण माझ्या नवर्याल नाही समजले आणि तुला कसे समजले लगेच.."
मी बोललो.." मी दुपारी तुमचा आवाज ऐकला होता रूम मधे.. जिजू बरोबर"
ताई" बदामाश" आमचे दुपारचे पर्सनल बघत होता काय तू?
मी" नाही ग मला फक्त ऐकायाला आले.. आणि तेव्हा तू जिजू ला बोलत होती दुखत आहे म्हणून,, आणि आता मस्त अजुन कर अजुन कर म्हणुन बोलत होतीस.."
ताई "भरपुर हुशार आहेस तू.." माझ्या लंडा ला हातात घेऊन बोलली..
.". नाही तर काय तुझाच भाऊ आहे.."
.. ताई पण हसली.आणि माझ्या तोंडात परत एक किस दिले...

आमच्या या बोलण्यात आम्हाला झोप कधी लागली ते कळलेच नाही..


दुसर्या दिवशी मला सकाळी उठल्या वर वाटले काल रात्रीचे एक स्वप्नच होते..
पण जेव्हा ताई अजुन नागडी माझ्या बाजूल झोपलेली बघितली तेव्हा आतल्या आत एक उत्साह आला..

सकाळी ७ ला आई उठली आणि आम्हाला उठवायला आली.. पण दरवाजा आतून बंद असल्या मुळे बाहेरूच आवाज दिला "उठा आता दिवस निघाला.. "

ताई अजुन झोपली होती..
मी तिला उठवाले.. तिने लगेच नाइटी घातली.. ब्रा आणि पॅंटी झोपायाच्या चादरी खाली भरले.. आणि दरवाजा उघडायला गेली.. मी पण लगेच ..पॅंट घालून पुस्तक बाजूल ठेवून झोपायचे नाटक केले..

ताई ला घरी येऊन २-३ दिवस झाले होते..

या दोन दिवसात ताई ची सगळी माहिती भेटली..
ताई ने लग्ना आधी कुठे कोणाकडून आणि किती वेळा मारुन आलेली.. आणि कसे ते तिने मला सगळे सांगितले होते..
तिच्या त्या बोलण्या वरुन मला समजले ताई चांगलीच झवाडी होती..
कॉलेज मधे असताना बाय्फ्रेंड आणि त्याच्या २ मित्रा कडून एका वेळी आपली खाजं मिटवून घ्यायची आणि घरी सांगून जायची की मैत्रिणी कडे अभ्यास करायला जात आहे..

मी आणि ताई एकाच रूममधे झोपायचो.
ताई ला लग्नानंतर आता रोज रात्री लवडा लागायचा.. आता जिजू न्हवते तर माझ्या कडून आपली खाज मिटवायची..
. भाऊ बहीण असल्यामुळे कोणाला काही संशय आपण येत न्हवता...
पण ताई ला परत तर जायचे होते..
तिसर्या दिवशी जिजू येणार होते..
म्हणून ताई आदल्या रात्री शेवटचे ठोकून घ्यायला आलेली..
. मी पण तिला चांगलेच मागून आणि पुढून खुश केले..


जिजू ज्या दिवशी येणार होते त्या च्या आदल्या दिवशी सकाळीच जिजू चा फोन आला..
जिजू ला कंपनी कडून घरच्या सगळ्या साठी गोवा ला ५ स्टार हॉटेल चे गिफ्ट कूपन भेटले होते..
पण त्याच्या घरचे सगळे गावी गेलेले तर त्याने आम्हा सगळ्याना बोलावले ..
ताई खूप खुश झाली..
ताई ने सगळ्याना जेवताना सांगितले की जिजू सगळ्या ना पिकनिक ला घेऊन जाणार आहेत..
आई बोलली " आता आमचे वय आहे काय पिकनिक करायचे?..
बाबा पण बोलले.. " आणि मला आता लगेच सुट्टी भेटणार नाही..
ताई थोडी हिरमुसली.. बाबा बोलले विजय ला घेऊन जा.. नाही तरी तो घरी बसून अभ्यास तर नाही करत..
थोडा फिरून येईल.."
मी पण आतल्या आत खुश झालो.. किमान ताई बरोबर एकदा तरी अजुन मजा मारायचा चान्स भेटेल म्हणून..

जिजू ने सांगितलेले ते आले की लगेच निघायचे आहे..
जिजू बरोबर सकाळी लवकर आले.. आई ने सगळ्या साठी नाश्ता बनवला होता..आणि दुपारी १२ ला फ्लाइट पकडून दुपारीच ३ पर्यंत आम्ही गोवा ला पोचणार होतो..
मी ताई ला गुपचुप बोललो.." काय ताई आता जिजू आले तर मला विसरणार काय..?''
ताई नाटकेच रागवली..
आई ने सगळ्याना निरोप दिला आणि आम्ही सगळे निघालो..गोआ एरपोर्ट ला खास हॉटेल कडून गाडी आम्हाला आणायला आली होती... मी जेव्हा हॉटेल बघितले तेव्हा जाम खुश झालो.. एकदूम मोठे आणि प्रशस्त हॉटेल होते..
ताई आणि जिजू चा एक रूम होता , माझा वेगळा त्यामुळे मला रात्री एकटेच झोपावे लागणार होते..
त्यामुळे मी थोडा नाराज होतो.
संद्याकाळी ताई चा फोन आला "निघून ये."
आपण जेवायला जायचे आहे..
मी तयार होऊन त्यांच्या रूम मधे गेलो..
ताई आणि जिजू अजुन तयार न्हवते..
ताई बोलली "थांब मी तयार होते.."
आणि तिने आपली बॅग काढली..
मुद्दाम तिने मी रूम मधे असताना च कपडे बदलायला सुरू केले.. तिने घातलेले ड्रेस आणि लॅगिंग काढून टाकली.
फक्त ब्रा आणि पॅंटी वर रूम मधे होती..
मला समजले ताई च्या मनात काही तरी चालू आहे..
. जिजू पण रूम मधेच होते.. पण मी तिचा भाऊ म्हणून बहुतेक त्यानी त्याकडे जास्त लक्ष्य दिले नाही.. ती मुद्दाम कपडे न भेटण्याचे नाटक करत होती.. आणि जिजू ला विचारले "कोणते कपडे घालू.." जिजू पूर्ण रोमॅंटिक मूड मधे बोलले.." घातले आहेत ते काढ,,मस्त दिससील" ताई पण नाटकीच रागायला लागली..
मी आणि जिजू जोरात हसायला लागलो..
जिजू ने आपल्य बाग मधून एक पिशवी काढली.. आणि ताई कडे दिली..
ताई ने बघितले.. आत मधे एक नवीन ड्रेस होता.. " माझ्या साठी??"
जिजू " मग काय मी घालू?" तो चांगला वन पीस ड्रेस होता..
ताईं ने सरळ तो ड्रेस घातला.. तिच्या ढोपरा च्या पण २-३ इंच वर पर्यंत मांड्या दिसत होत्या.. पण तो घातला की ताई चा ब्रा च्या पट्ट्या दिसायला लागल्या जिजू बोलले तो ब्रा कडून टाक.. तो चांगला दिसत नाही.. ताई ने आरशात बघितले.. पातळ ड्रेस मुळे ब्रा च्या पट्ट्या दिसत होत्या.. ताई ने लगेच ड्रेस काढला.. आणि बोलली मी बघते दुसरा ब्रा आहे काय.
आणि तिने आपला ब्रा पण कडून टाकला.... आणि मुद्दाम आम्हा डी जिजू आणि मी तिच्या लटकणार्याे आंब्या कडे बघायला लागलो..


जिजू बोलले काय"मस्त सेक्सी दिसत आहेस"
.. ताई बोलली "काही पण"
आणि जिजू ने आपल्या बॅग मधून कॅमरा काढला आणि माझ्या कडे दिला आणि बोलले " विजय,आमचा फोटो काढ.. "
जिजू चांगलेच गरम झाले होते.. त्यानी ताई ला मागून पकडले आणि दोन्ही आंबे पकडले.. आणि बोलले.. "काढ रे फोटो.."

मी लगेच त्यांचा फोटो काढला..
आणि जिजू ला दाखवला.. जिजू बोलले मस्त..
ताई रागातच बोलली "आता काय चद्दि काढून पण फोटो काढायचाय काय..?"
जिजू बोलले मग काय" नाही तर विजय ला कशाला आणला आहे.."
ताई बोलली " काही पण बोलू नका.."
जिजू ताई ला परत पकडले आणि आणि या वेळी पॅंटी मधे हात घातला. पॅंटी खाली खेचली.. आणि बोलले "काढ रे फोटो.."
मी बोललो "जिजू काही पण काय करता.. ? "
जिजू बोलले.." काय रे असा बोलतोस की तू कधी हिला नागाडे बघितलेस नाहीस..?
मागचे दोन दिवस तू हिच्या बरोबर काय करत होतास ते मला माहीत आहे.."

मला चांगलाच धक्का बसला..
मी ताई कडे बघितले..
ताई गालातल्या गालात हसत होती...
जिजू बोलले. " बच्चु तुझ्या ताई नेच मला सगळे सांगितले.. .."
आणि ताई च्या तोंडात तोंड घालून किस घ्यायला सुरू केले..
मला आता सगळे समजले..
हा सगळा ताई आणि जिजू चा प्लॅनिंग होता..
मी खाली बेड वर बसलो..
जिजू माझ्या बाजूला बसले आणि मला बोलले " बघ मला माझी बायको अशी दुसर्या बरोबर शेअर करायल आवडते.. म्हणून जेव्हा हीने मला सांगितले तेव्हा मी तुला इथे घेऊन आलो..
ताई पण माझ्या बाजूला बसली आणि मला बोलली "तुला मी आवडते ना .. "
मला ना तुझ्या बरोबर आणि यांच्या बरोबर एकत्र झवुन घ्यायचे होते म्हणून मी याना हे सगळे करायला सांगितले.."
मी मनातून थोडा खुश झालो..
पण गप्प बसलो..मी आता पर्यंत पूर्ण भानावर आलो आणि आता काय करायचे त्याचा विचार करायला लागलो..
मी बोललो "ठीक आहे"
तसे ताई ने मला जवळ येऊन मिठी मारली.. आणि माझ्या तोंडात आपले तोंड टाकले ..आणि किस करायला सुरू केले..
जिजू मगेच उभे होते.." काय भाऊ भेटला तर जेवायला पण विसरणार काय" आधी जेवून घेऊ.. मग झवुन घेऊ.." ताई आणि मी हसायला लागलो..
"चला आपल्याला अजुन जेवायचे आहे.."
तिने वन पीस घातला..आत मधे ब्रा न घातल्या मुळे तिचे दोन्ही आंबे लटकताना दिसत होते..
जिजू खुश झाले..
"मस्त आज हॉटेल मधे सगळ्याना दर्शन होणार आहे"
ताई पण हसायला लागली..
आम्ही जेव्हा जेवायला गेलो तेव्हा जास्त लोक न्हवते.. पण जे होते ते ताई च्या लटकणार्या. आंब्या कडे चोरून चोरून बघत होते..
ताई च्या आंब्या कडे बघायला २-३ वेटर पण मुद्दाम तिच्या बाजूला येऊन जायचे..
जिजू ला हे सगळे आवडत होते..
ते हळूच बोलले" बघ आज तू जर हो बोललिस तर या सगळ्या वेटर ला पण बोलावू आज रूम मधे.."
ताई नखारे करत बोलली " हो तुम्हाला तर तेच आवडते ना.."
मी हसायला लागलो..
जेवण झाल्या वर आम्ही रूम मधे आलो..
जिजू ने रूम मधे आल्या वर लगेच आपले कपडे काढायला सुरू केले..
ताई आणि मला समजले जिजू पूर्ण मूड मधे आहेत...

त्यानी लगेच ताई ला पकडले.. आणि तिचा ड्रेस खाली खेचला.. तिचे आंबे मोकळे झाले.. तसे तिच्या आंब्या वर हमला केला.. ..जिजू माझ्या कडे बघून बोलले "अरे जा कॅमरा घेऊन ये.. हिला झवताना फोट काढ.."
ताई बोलली "काही पण काय?'
मी बोललो "मजा येईल.."
मे कॅमरा घेऊन येई पर्यंत.. जिजू ने ताई ला पूर्ण नागडे केले.. आणि बेड वर बसून तिला किस करायला चालू केले होते...
ताई पण जिजू ला पकडून अजुन अजुन जवळ घेत होती..
मी त्यांचे फोटो काढायला सुरू केले...


User avatar
rangila
Super member
Posts: 3196
Joined: 17 Aug 2015 16:50

Re: Marathi kamuk katha-नीलिमा ताईची इच्छा पुर्ती...

Post by rangila » 08 Jan 2017 13:11

जिजू ने ताई ला बेड वर आडवे केले आणि तिचे गुबगुबीत बॉल चोखायला सुरू केले.. ताई पण चांगलीच तापली होती..
जिजू चे डोके पकडून आपल्या आंब्या वर दाबत होती.. आता मला पण माझ्या वरचा ताबा सुटत होता.. मी कॅमरा बाजूला ठेवला आणि बोललो..
" जाऊदत फोटो. मी पण येतो.."
आणि माझा टी शर्ट काढून बेड वर उडी मारली..
ताई च्या एका बाजूला जिजू आणि दुसर्या बाजूला मी होतो..
आणि ताई मधे झोपून आनंद घेत होती..
मी दुसर्या बाजूने दुसर्या आंब्या वर हमला केला..
ताई ओरडली " अरे हळू दाबा दुखत आहे.."
जिजू बोलले " थांब तुझे दुखयचे बंद करतो..
आणि आपला लवडा तिच्या तोंडात भरला..
ती काही बोलू शकली नाही..
मी वाट बघत होतो जिजू आपला बाहेर काढतील.. तर मी पण ताई कडून चोखून घेऊन.. जिजू ला समजले. ते बोलले.." नीलिमा उठ.. दोघांचा एकदम चोख..
ताई बहुतेक त्याचीच वाट बघत होती.
ती खाली झोपली मी आणि जिजू दोघे तिच्या तोंडा समोर आपला लवडा घेऊन उभे राहिलो..
ती माझा थोडा वेळ आणि थोडा वेळ जिजू चा तोंडात घेऊन घेऊन चोखात होती..
जिजू मला बोलले " काय एकदम रॅंडी सारखी चोखते.."जाम मजा येते.."
मी पण बोललो "हो"
थोडा वेळ चोखल्या नंतर जिजू बोलले थांब मी हिच्या तोंडात सोडतो..
आणि ताई चे तोंड आपल्या बाजूला केले.. आणि तोंडा समोर हलवायला सुरू केले.. दुसर्या हाताने तिचे केस पकडले आणि खेचले..
तशी ती किंचालली.. "
आई ग"
त्याच वेळी जिजू ने आपला जवळ जवळ सगळा ज्युस तिच्या तोंडात सोडला.. ताई मागे झाली आणि थू थू करायला लागली.. बोलली.. "सगळे माझ्या तोंडात गेले.."
जिजू काही बोलले नाही .. आणि बेड वर आडवे झाले.. आता माझी वेळ होती.. ताई बोलली "अरे तोंड तरी साफ करू दे.."
पण मी तिचे काही ऐकले नाही " आणि जिजू सारखेच तिचे केस खेचले.. आणि तिच्या तोंडात माल मोकळा केला.."
आणि बेड वर जाऊन बसलो.. ताई चे पूर्ण तोंड माझ्या आणि जिजू च्या अमृताने भरले.. ती तशीच उठली आणि बाथ रूम मधे पळाली..
मी आणि जिजू बेड वर होतो.. जिजू मला बोलले "काय रे तू किती वेळा झवलेस या झवाडी ला.."
.. मे बोललो २-३ दिवासच आधी मला माहीत न्हवते..
इतक्यात ताई परत आली..

तसे जिजू ने तिला पकडले आणि बेड व बसायला सांगितले..
ती तशीच नागडी तिथे बसली.. जिजू बोलले" काय ग झावाडे"
कसे वाटले..
ताई पण रंगात आली..आपले दोन पाय पसरून बोलली..
अजुन माझी झवाडी पुच्ची ओलिच आहे..
तिथे पण थोडे पाणी सोडा..
मी ताई ला पकडले आणि आंबे चोखायला सुरू केले..

जिजू बोलले थांब तुझे पाणी बाहेर काढतो..

आणि तिच्या दोन मांड्या मधे आपले डोके घालून तिची पुच्ची चाटायला लागले..
जिजू ची जीभ लागताच ..ताई चा श्वास वाढायला लागला.. २-३ मिनिटतचओरडायाला लागली..'हा तिथे तिथेच चाटा.."
अजुन चाटा"
मी आंबे खात होतो.. थोडा वर झालो..
आणि ताईच्या तोंडात तोंड घातले.. आणि तिचा आवाज बंद केला.. आणि एका हाताने आंबा दाबायला सुरू केले..

जिजू बोलले "मस्त" चांगले पाणी सुटले आहे.." आणि ताई च्या भोका वरचे पाणी चाटायला लागले..
.ताई च्या तोंडात माझे तोंड असल्या मुळे ती ओरडु पण शकत न्हवती...
थोड्या वेळात ताई थरथरयला लागली मी समजालो.. जिजू ने ताई ला मोकळे केल..
मी तिचे तोंड सोडले.. तिचा अडकून राहिलेले श्वास मोकळा झाला तशी ती जोरात किंचाळली" आ..आ.. आई ग.. ग.."
तिच्या या किंचाळन्याने कोणी येऊ नये म्हणून.. मी परत तिच्या तोंडात तोंड घातले..
तिचे ओरडणे कमी झाले तसे मी तिला सोडले.. ती अजुन थोडी मोकळी होत होती..
बेड वर झोपली.. पण तिचा श्वास अजुन जोरातच चालू होता..

इतका वेळ चोखाल्याने जिजू चा लंड पण आता परत कडक झालेला..
ते मला बोलले "मी हिला झवतो मग तू येवुन ठोक हिला.."
ताई याचीच वाट बघत होती.. तिने लगेच आपले दोन पाय दोन बाजूला पसरले..
..
जिजू ने पण तिच्या ओल्या झालेला भोकावरून आपल्या लावद्या चे टोक फिरवले.. आणि बोलले मस्त ओली आहे.. आणि आपला बाबूराव एकदूम झटका देऊन आत भरला.. ताई ओरडली.. " आ .... हळू टाका"

जिजू पण ओरडले" गप्प बस झवाडे"
आणि जोर लावून दणके द्यायला सुरू केले..
ताई अजुन ओरड्याला लागली..
तिच्या ओल्या झालेल्या भोकतुन चांगला पच पच आवाज येत होता..आणि ताई डोळे बंद करून आनंद घेत होती.. आणि बोलत होती.. मार माझी " अजुन मार.. आह..
अजुन अजुन.."
५-६ मिनिटनंतर ताई परत कडक व्हायला लागली..ती परत मोकळी होत होती..तिचा ओरडण्याचा आवाज वाढत होता
जिजू ने तिला घट्ट पकडले.. आणि तिच्या तोंडात तोंड टाकून तिचा आवाज बंद केला. तशी तिची धडपड वाढायला लागली.. . तिला मोकळी होई पर्यंत तिला तसेच दाबून ठेवले.. मोकळी झाल्या नंतर तिला सोडले तर तिचा श्वास अजुन जोरात चालू होता..
मी तिच्या तोंडावर आपले बोट ठेवले.. तिने ते लवडा तोंडात दिल्या सारखा चोखायला सुरू केले.. २-३ मिनिट दणके दिल्या नंतर जिजू दम टाकत बोलले "आता मी येतोय. हाफ ...हाफ.."
आणि जोरात जोरात " आ आह .." आवाज करत जिजू ताई च्या आत मधे मोकळे झाले.. आणि तिच्या बाजूला दमुन पडले..
मला बोलले.. घे विजय ..आता तू मार हिची.."
मी वाटच बघत होतो..
ताई बोलली.." ये माझ्या राजा ..विजय.. लवकर ये.."
मी तिच्या तोंडा समोर तोंड केले.. तसे ताई ने हात खाली टाकून माझा लवडा आपल्या भोकत टाकायचा प्रयत्न चालू केला.. मी पण बोललो.." बघ आत तुझी कशी मारतो.."
ताई च्या तोंडावर आसुरी आनंद पसरला..
मी पण एकदम झटका देऊन आत टाकला.. तशी ती परत ओरडली.. "आह"
मी अजुन हळू हळू काम चालू केले.. ताई डोळे बंद करून माझ्या कानाजवळ जोरा जोरात श्वास घ्यायला लागली.. हळू हळू तिचा श्वास आणि आवाज वाढआयला लागला मी पण तिला जिजू सारखेच दाबले.. आणि पूर्ण जोर लावून ठोकायला सुरू केले.. ती थोड्या वेळातच मोकळी झाली पण मी अजुन येणार होतो.. तिला तसेच दाबून मी तिच्या आत सगळा माल सोडला..
तिघे पण दमून पडलो होतो ..त्यामुळे झोप कशी लागली ते समजले पण नाही....

दुसर्या दिवशी सकाळी जाग आली..
१० वाजून गेले होते,..
जिजू आणि ताई पण अजुन झोपले होते.. मी दोघना उठवले..

रात्री च्या मोठ्या कामामुळे जाम भूक लागली होती..

मी बोललो" जिजू जाम भूक लागली आहे.. ताई ने सगळी ताकद रात्री संपवली.. काही तरी नाश्ता मागवा.."
ताई झोपेतच होती.. तिने माझ्या कडे बघितले.. पण काही बोलली नाही..
जिजू ने हॉटेल च्या फोन वरुन कॉल केला आणि नाश्ता रूमवर बोलावून घेतला..
.. आता ताई उठली.. अजुन आम्ही तिघे नागडेच होतो..
ताई उठून बाथ रूम मधे गेली..
जिजू आणि मी अंडरवेअर घातली..
जिजू ने टी वी चालू केला आणि बातम्या लावल्या..
मी पण बघत बसलो..
तोच ताई बाहेर आली.. अजुन तिने काही घातले न्हवते.. ती येऊन आपली पॅंटी शोधायला लागली..
जिजू ला विचारले "माझे कपडे कुठे आहेत.."
जिजू ने लक्ष्य नाही दिले..
ते अजुन ताई ला झवयच्या मूड मधे होते..
त्यानी तिला जाऊन मागून पकडले.. आणि तिचे आंबे दाबायला सुरू केले..
ताई बोलली "आता तरी सोडा.. आपण इथे फिरायला आलो आहोत.. थोडे बाहेर पण जाऊन येऊ"
पण जिजू काही ऐकत न्हवते.. त्यानी सागितले" चल माझा चोखून दे.." ताई ने नाइलाजाने २-३ मिनिटे त्यांचा चोखला आणि त्यांचे पाणी काढले... तसे ते खुश होऊन बेड वर पडले..
ताई माझ्या कडे वळून थोडी वैतागुन बोलली..." तुला पण पाहिजे काय..?"
मला जाम भूक लागली होती.. "मी बोललो आधी काहीतरी खाऊन घेतो.."
ताई " ठीक आहे मी तोंड धुवून येते.."
मी बोललो "ठीक आहे"
ताई आत गेली ...इतक्यात दरवाजा ची बेल वाजली.. आणि आवाज आला" नाश्ता" कोणी वेटर नाश्ता घेऊन आला होता.." जिजू बोलले जा दरवाजा उघड"
मी जाऊन दरवाजा उघडला... कारण मलाच जास्त भूक लागली होती.. त्याने नाश्ता ठेवला आणि तिथेच उभा राहिला.. जिजू समजून गेले याला टिप द्यायला पाहिजे..
ते उठले आणि बॅग शोधायला लागले.. पण त्याना पाकीट भेटत न्हवते..
त्यानी आवाज दिला.." अग ए, माझा पाकीट कुठे आहे? भेटत नाही"
ताई आतून बोलली..
"त्या बॅग माधेच आहे"
जिजू" मला नाही भेटत येऊन शोध"
"हो येते"
आणि ती बाहेर आली..
मी आणि तो वेटर ताई कडे बघतच बसलो.. कारण ती काहीही न घालता , फक्त तोंडात ब्रश घेऊन तशीच बाहेर आलेली.
तो वेटर ताई कडे डोळे फाडून बघायला लागला..
तिचे आंबे प्रत्येक पावला वर वर खाली डूचमळत होते..
जिजू काही बोलले नाही..
ताई ने वेटर आणि माझ्या कडे पाठ केली.. तसे तिच्या मोठ्या नितम्बाचे दर्शन झाले.. .. मुद्दाम खाली वाकून तिने पाकीट शोधायला सुरू केलेती आमच्या कडे पाठ करून खाली वाकल्या मुळे तिच्या गांडी च्या भोकाचे दर्शन पण झाले.... वेटर आपल्या पॅंट ला हात लावत जणू लाळ गाळत तिच्या कडे बघत होता.. तिने थोड्या वेळात पाकीट काढले.. त्यामधून १०० ची नोट काढली..
आणि ती वेटर कडे गेली..
तो वेटर अजुन ताई चे नग्न शरीर बघत होता.
ताई ने त्याच्या समोर नोट पकडली..
तो वेटर तसाच ती नोट पकडून २-३ सेकेंड ताई कडे बघितले..
जाताना पण तो मागे वळून बघत बघत होता....
ताई ने त्याच्या मागे जाऊन दरवाजा बंद केला..
ती दरवाजा बंद करून मागे वळली आणि मी बोललो..".ताई हे काय.." कपडे तरी घालायचे.."
ताई बोलली" अरे काही नाही होत.." तो वेटर थोडीच मला ओळखतो..आणि मी त्याला ओळखते.. "
मी "पण म्हणून काय नागडी फिरणार?"
जिजू बोलले.." तू इथे पहिल्यांदा आलस म्हणून"
इथे सगळे चालते.."आम्ही इथे आमच्या हनिमून ला आलेलो.. इथे बाहेर पण नागडे बसलेलेल असतात.. तो वेटर नवीन असेल म्हणून. तो असा बघत होता.."
मी विचार करत होतो.. खरे की काय?
इतक्यात ताई बोलली " अरे तू कशाला टेन्शन घेतोस.. तो काय घरी येऊन सांगणार आहे काय?
मी गप्प बसलो..
आणि ताई तसीच परत बाथ रूम मधे गेली..
आंघोळ वैगरे झाल्या वर जिजू बोलले.. आज मस्त बीच वर जाऊ फिरायला..
ताई ने पण फक्त लाल काळ्या रंगाची बिकिनी घातली.. जिजू ने आणि मी शॉर्ट्स घातली..
आणि निघालो..
हॉटेल मधले स्टाफ आणि बाकीचे पब्लिक ताई कडे डोळे फाडून बघत होते..
कारण ताई ने घातलेली बिकिनी फक्त नावाला होती.. फक्त काही दोर्या ताई चे नग्न शरीर झाकून होते..पोटाची वाढलेली चरबी खाली लटकलेली दिसत होती.. तिच्या ४०-४२ च्या गांडी च्या मानाने ती बिकिनी छोटी होती.. मागून सारखे तिचे नितम्ब बाहेर यायचे ..आणि ती पण मुद्दाम सर्वाना दाखवायची..
आम्ही बीच वर पोचलो.. तिथेच जास्त गर्दी न्हवती.. पण जे लोक होते ते ताई कडे वळून वळून बघत होते.. काही कॉलेज ची पोरे मुद्दाम तिच्या बाजूला यायला बघायची..
जिजू ला हे सगळे आवडत होते आणि ताई पण सगळ्याच्या हौशी नजरा बघत मजा घेत होती..थोड्यात वेळाने दुपार व्हयला लागली तसी लोक अजुन कमी व्हायला लागेल.. पूर्ण बीच वर ७-८ लोक च दिसत होते.. जिजू च्या मनात काय आले माहीत नाही त्यानी ताई ला सांगितले बिकिनी काढ..
ताई पण निर्लज्ज पणे आपली बिकिनी काढली.. आणि बीच वर टॉपलेस फिरायला लागली..
बाजूने जानरे लोक तिच्या कडे सारखे बघायला लागले..ताई पण निर्लज्ज पणे पाण्या मधे खेळात होती..
आणि आपले अंग सगळ्याना दाखवत होती..
सगळयांचे हात नकळत लंडावर जात होते..
काही लोक मुद्दाम ताई च्या बाजूला येऊन आपले फोटो काढायचा प्रयत्न पण करत होते..
जिजू ला हे सगळे खूप आवडत होते..
थोड्या वेळात जिजू ने ताईला पकडले आणि तिला पूर्ण नागडे केले.. स्वतः ची शॉर्ट्स पण काडून ठेवली.. दोघे बीच वर नागडे होऊन बसले. ताई मला बोलली तू पण काढ..पण मला लाज वाटत होती ..मी नाही बोललो..
ताई आणी जिजू आपल्य धुंदीत होते. त्यांना लोकांची काहीच परवा न्हवती..
दुपारचे जेवण आम्ही बाहेरच केले..
आणि नंतर परत समुद्र किनार्याल वर आलो..

संध्याकाळ झाली तशी परत गर्दी वाढु लागली.. पण ताई जिजू ला कसले काही पडले न्हवते. ते दोघे निर्लज्ज पणे नागाडे बसून मजा घेत होते.. ते जणू असे वागत होते तिथे अजुन कोणी नाही..

तसे त्या बीच वर अजुन काही फॉरेनर पण नागडेच बसले होते पण त्या दिवशी ताई आणि जिजू सर्वांचे केन्द्र स्थानी होते..

२-३ तास पाण्यात मनसोक्त भिजल्या नंतर दोघनी एक कोपरा बघितला.. मला सांगितले तू कपड्या वर लक्ष्या ठेव.. मी हिला ठोकून येतो..
. आणि ते एका मोठ्या दगडाच्या मागे गेले.. आजु बाजूची काहीची पोरे त्याना बघत त्यांच्या मागे गेली.. पण त्यानी आपले काम निर्लज्ज पणे चालू ठेवले..
मी विचार करत होतो माझी ताई इतकी झवाडी कशी झाली..

१० -१५ मिनिटनंतर ते आपला काम संपवून आले .अंधार व्हायला लागल होता.. पूर्ण अंधार होई पर्यंत आम्ही हॉटेल वर गेलो
पण अजुन लोकांच्य नजरा त्यांच्या कडेच होत्या..
हॉटेल मधे सरळ रूम वर आलो..आल्या वर ते चांगलेच दमले होते..
.. आणि येऊन बेड वर पडलो....
जिजू एकदा मोकळे झाले होते पण मला अजुन व्हायचे होते..
मी काही बोललो नाही.. ताई ची अंगातली मस्त बघून विचारायची गरज पण न्हवती. मी आपली शॉर्ट्स काढली . तिच्या बाजूला झोपलो आणि तिच्या बिकिनी च्या नाद्या सोडायला सुरू केल्या.. ताई समजली मला काय पाहिजे..
ती उठली.. आणि आपल्या अंगावर उरलेल्या चींध्या बाजूला फेकून दिल्या.. मी तिला पकडले.. आणि तिच्या तोंडात तोंड टाकले..
आणि माझ्या जिभेने तिच्या जिभे बरोबर कुस्ती चालू केली..
खाली माझा मुसळ चांगलाच तापला होता..
तो तिच्या गुबगुबीत पोटा ला टोचयला सुरू झाला..
तिने एका हाताने तो पकडला.. आणि वर खाली हावायला सुरू केले.
. जिजू कडे ताई ची पाठ होती.. त्यानी ताई च्या मऊ गांडी ला पकडून दाबायला सुरू केले..
आणि मला बोलले.." आज मी हिची गांड मारतो.. तू पुढून मार.. एकदम दोघे झवु हिला.. "
ताई ने आपले तोंड माझ्या तोंडातून सोडवले.. आणी जिजू कडे वळून बघून हसायला लागली..
जिजू ने मला खाली झोपायला सांगितले..
मी ताई ला सोडले आणि बेड वर पाठीवर टेकून झोपलो.
माझ्या बांबू सारख्या सरळ उभ्या राहिलेल्या लंडा वर ताई येऊन बसली..
आणि माझे मुसळ आपल्या पुच्ची मधे घूसलायला सुरू केले..मी शांत पणे पडलो
आणि मजा घ्यालाला सुरू केले..
एवढ्यातच जिजू ने मागून ताई चे दोन पाय दोन बाजूला पसरले.. आणि आपला दांडका ताई च्या गांडीत भरला..
ताई चे तोंड माझ्या तोंडा समोर होते.. जसा जिजू चा लुंड ताई चा बोचा फाकवत होता.. तसे तिच्या तोंडावर भाव बदलत होते..
ती आता ओरडाणार .इतक्यातच मी तिचे डोके पकडून परत तोंडात तोंड घातले..
आणि तीच आवाज दाबून ठेवला...
जिजू ने मागून तिचे लांब केस पकडले.. आणि एक एक दणके द्यायला सुरू केले..
त्यांचे दणके ताई च्या अंगातून मला पण जाणवत होते..
आणि ताईच्या डोळ्यातून पाणी आणि अंगात आग तयार झाली होती..
मी पण आता ताई ला खालून वर दणके सुरू केले.. तिची अवस्था फार खराब झाली..
दुखत पण होते.. मजा पण येत होती आणि.. ती आवाज आपण काढू शकत न्हवती..
१० -१५ मिनिटे आम्ही तिला चांगलेच सुजवून काढले..
आधी मी खालून ताई च्या पुच्ची मधे पाणी सोडले.. नंतर २ मिनिटा मधे जिजू ने ताई च्या बोच्याला मागून आपले अमृत पाजले..
आणि ते बजुला बेड वर पडले..
ताई थरथरत बाजूला झाली.. अजुन तिचा श्वास जोरात चालू होता..
तसा मी पण बाजूला सरकलो..
ताई चा बोचा जिजू च्या हमल्या मुळे चांगलाच दुखत होता..
ती तशीच ५ मिनिटे पडून राहिली .. नंतर धडपडत बाथ रूम मधे गेली..
१० मिनिटा नंतर परत आली तेव्हा ती बरी वाटत होती..
मी बोललो "आता कसे वाटते"
टॉवेल ने तोंड पुसट ती बोलली.. आता ठीक आहे.."
कारण मला पण तुझी गांड पाहिजे.."
ताई बोलली "नको रे काल सारखे एक एक करा.."
जिजू बोलले "आपण जेवून येऊ आणि मग बघू.. हिची गांड"
मी पण सहमत झालो. कारण आत तिघे पण चांगलेच दमलो होतो...
आम्ही कपडे घातले आणि जेवून परत वर आलो..
जेवल्या मुळे आता चांगलेच फ्रेश आणि उत्साही वाटत होते..
..मी रूम मधे ताई ला परत पकडले आणि बोललो मी आता गांड मारणार..
ताई काही बोलली नाही..फक्त छोटे स्माइल केले.."
जिजू बोललले.. " साली बघ कशी गांड मारुन घ्यायला उतावली झाली आहे.."
आता आम्ही दोघनी जागा बदलली.. जिजू खाली आणि मी वर.. टी
ताई चे ते गांडीचे भोक मी बघितले .. थोडी थुन्की आपल्या लंडाला लावून हळूच तिच्या आत सरकवले..
या वेळी ती तयार होती त्यामुळे.. थोड्या धक्क्यने मुसळ आत गेला.. आधीच थोडासा दुखणार्याह गांडीत परत लवडा गेल्या मुळे ती परत ओरडायाला लागली..
या वेळी जिजू ने तिचे तोंड बंद केले..

जेवून चांगलीच ताकद आली होती. आणि १ तासा पूर्वीच माल गळाल्यामुळे. यावेळ चांगलेच २० मिनिटे तिची गांड मारली....ती चांगलीच घुसळून निघाली होती..
ताई मधे उठण्याची हिंमत पण न्हवती.. ती तशीच पडून राहिली.. तिच्या बोच्यातून माझे पाणी बाहेर पडायला लागले...
थोड्या वेळाने हिंमत करून ती उठून बाथ रूम मधे गेली..
आणि आम्ही दोघे निवांत पणे झोपलो..Post Reply