एक दिवस

contains all kind Marathi Sex Stories, marathi stories , Marathi kam katha , ect.
Post Reply
User avatar
rangila
Super member
Posts: 3158
Joined: 17 Aug 2015 16:50

एक दिवस

Post by rangila » 19 Oct 2017 15:18

एक दिवस

मला आठवड्यातून ४ वेळेस तरी सेक्स करायला लागते. त्यामुळे माझी पत्नी सहसा मला एकट्याला सोडून बाहेर गावी जात नाही. पण एक दिवस तिच्या भावाच्या आजारपणाची खबर आली म्हणून तिला माहेरी जावी लागले. तिला ४-५ दिवस तरी जावी लागणार होते. त्यामुळे तिने मला तिच्या बहिणीकडे रात्रीचे जेवायला जायला सांगितले आणि तिला तसे सांगूनही ठेवले. पत्नी बाहेरगावी गेली त्यादिवशी मी संध्याकाळी ७ च्या सुमारस मेहुणीकडे पोचलो. घरात रेखा (मेहुणी) आणि तिची सासू अशा दोघीच होत्या. माझा साडू कामानिमित्त बाहेरगावी गेला होता. पण मला याची कल्पना नव्हती.१ तास गप्पा मारल्यावर जेवायचे ठरले. खाली बसून आरामात जेवावे असे मेहुणीने सुचवले. पण मला खाली मांडी घालून बसायला त्रास होत असल्याने मी सोफ्यावरच बसून जेवायचे ठरवले. त्या दोघींनी पाने वाढली. एक डीश मला दिली आणि त्या दोघी खाली गालीच्यावर जेवायला बसल्या. डिश मधले अन्न जसे कमी होत तसे त्या दोघी पुढे वाकून रीफिल घेत होत्या. त्या वाकल्यावर मला त्यांच्या उरोजांचे अर्धवट दर्शन घडत होते. पत्नी नव्हती आणि मला उपास घडणार होता. माझी नजर सारखी त्यांच्या त्या उरोजांकडे जात होती. माझ्या लांडाची हालचाल सुरु झाली. प्यांट मधे तंबू उभा राहू लागला. रेखाच्या सासूचे माझ्याकडे लक्ष होतेच. त्या चेष्टेने म्हणाल्या, “काय हो, स्मिताची (माझी पत्नी) आठवण होतेय का?” मी नुसता हुंकार भरला. पण त्यानी विचाराचे थांबबिले नाही. त्या परत म्हणाल्या, “आत्ताच एव्हडी आठवण येते तर पुढचे ४-५ दिवस कसे काढाल?” मी काही बोलणार तेव्हड्यात रेखा म्हणाली, “अहो, पुढचे ४-५ दिवस कशाला, आजची रात्र कशी काढणार?” त्या दोघींचे बोलणे ऐकून मी चाटच पडलो. आमचे गेली ३-४ वर्षांची घसट होती पण त्या असे कधीही बोलल्या नव्हत्या.मी म्हणालो, “नाईलाज आहे, आलीया भोगासी, असावे सादर, दुसर काय?” जेवणे झाल्यावर रेखा आवरू लागली. मी राजा मागितली. रेखाचा सासूबाई म्हणाल्या, “अहो थांबा की, आपण थोड्या गप्पा मारू, काही गेम्स खेळू, घरी जाउन काय करणार आहात? थांबा, मी तुमच्यासाठी सुपारी आणते. त्यांनी मला सुपारी दिली आणि माझ्या शेजारी बसल्या. त्या मला जरा खेटूनच बसल्या. मी त्यांच्याकडे निरखून पाहिले. त्यांचे वय सुमारे ४५ असावे. त्यांचा नवरा ३ वर्षांपूर्वी वारला होता. त्या फिगर मेनटेन करून होत्या. त्या गोऱ्या होत्या आणि त्यांची कांती नितळ होती. मी त्यांच्या पहात असता त्या म्हणाल्या, “अहो एव्हडे निरखून काय पाहता? मला कधी पहिले नाही का?” एव्हडे बोलून त्यांनी त्यांच्या पंजाबी ड्रेस चे ओढणी खाली केली आणि एका बाजूने वारा घेतल्यासारखे करू लागल्या. त्यांचे उरोज अर्धवट उघडे पडले होते. त्यांनी टक लाउन माझ्याकडे पाहिले आणि म्हणाल्या, “अहो लाजू नका, बघाना तुम्हाला जे पाहिजे ते. शेवटी स्त्रीधन दुसऱ्याचेच असते.” मी म्हणालो, “अहो पण रेखा आहेना घरात....” त्या म्हणाल्या, “असूदे तिला. ती सुद्धा तिचे आवरून झाले की आपल्याबरोबर”. आता मात्र मी सर्दच झालो. म्हणजे त्या दोघींचे आधीच ठरले असावे. मला काय बरेच होते. दोन सुंदर बायकांबरोबर मजा करायला मिळणार होती.मी त्यांना जवळ ओढले आणि त्यांचे चुंबन घेतले. त्यानेही समरसून माझे चुंबन घेतले. त्या म्हणाल्या, “काय, तुम्ही ह्या कलेत चांगलेच निपुण, एक्सप्रट आहात असे समजले. म्हणजे, स्मिताचाच बोलण्यात आले.” मी त्यांना विचारले, “म्हणजे तुम्ही अशाही गोष्टी बोलता वाटत?” त्या म्हणाल्या, “नक्कीच बोलतो. आता बोलण्यात वेळ घालवू नका.” मी परत त्यांचा ओठावर ओठ टेकले आणि त्यांचे ओठ चोखायला लागलो. त्यांनी माझे हात आपल्या छातीवर घेतले आणि हलकेच दाबले. मी त्यांचे उरोज दाबायला लागलो. ड्रेस वरूनच त्यांची निप्प्ल्स चीवडायला लागलो. त्यांनी आपले डोळे अर्धवट मिटून घेतले. मी थांच्या पंजाबीची झिप खाली केली आणि ड्रेस काढून टाकला. त्यांनी भलतीच घट्ट ब्रेसीर घातली होती. त्यातून त्यांची फक्त निप्प्ल्स झाकली हात होती. मी त्या गोऱ्या बॉल्स वरून माझे हात फिरवले आणि ब्रेसिअरची एक बाजू खाली ओढली. त्यांचा बॉल पटकन बाहेर आला. मी खाली वाकून त्यांचे निप्प्ल तोंडात घेतले आणि जीभ त्यावरून फिरवली. त्या शहराल्या त्यांनी माझे डोके घट्ट दाबून धरले. त्यांचा हात माझ्या प्यांटवरून, लांडावरून फिरू लागला. मी एका हाताने त्यांचा दुसरा बॉल मुठीत पकडला आणि दाबायला सुरवात केली. त्यानी आपल्या बॉटमची नाडी सोडली आणि बॉटम काढून टाकला. मी त्यांच्या भरीव मांड्या बघितल्या. मी माझा हात त्यांच्या मांडीवरून हळूवारपणे फिरवायला सुरुवात केली. हात फिरवत फिरवत मी त्यांच्या मांड्याच्या आतील भागावर आणला आणि गुदगुल्या केल्यासारखे बोटे फिरवली. त्यांनी जोरात हुंकार भरला. त्या आता माझा लंड हाताने दाबत होत्या. मी त्यांचे बोंड चोखणे थांबवले आणि त्यांचा ब्रेसिअरचा हूक काढला. त्यांची ब्रेसीआर गळून पडली.त्यांचे बॉल मोठे होते पण थोडे ओघळत होते. मी सोफ्याच्या एका बाजूला झाले आणि जिथे हात ठेवतात तिथे टेकून बसलो आणि पाय फाकावले. त्या मला म्हणाल्या, “तुम्ही मला नावाने हाक मारा, मला सुमन म्हणा.” मी म्हणालो, ‘सुमन, या आणि माझ्या समोर बसा. त्या माझ्याकडे पाठ करून बसल्या. मी काखेखालून हात पुढे केले आणि त्यांचे बॉल्स मुठीत धरून दाबायला लागलो. तेव्हड्यात रेखा तिचे आवरून आली – ती नग्न होती. तिची फिगर भलतीच सुंदर होती. तिचे बॉल्स माध्यम आकाराचे होते पण फर्म होते, आजिबात ओघळत नव्हते. तिने आम्हाला प्रणय करताना पाहिले आणि म्हणाली, “अहो दादा, तुम्ही अजून कपडे सुध्दा काढले नाहीत. आता कपडे काढा की”. तिने आपल्या सासूला सोफ्यावरून उठवले आणि त्यांची चड्डी काढली. मग तिने सुमनना मिठीत घेतले आणि त्यांचे ओठ चोखायला लागली. तिचे हात त्यांच्या सगळ्या शरीरावरून फिरत होते. मग सुमननी सुध्धा आपल्या सुनेला कुरावायला सुरवात केली. मी कपडे न काढताच त्यांच्याकडे बघत होतो. ५ मिनिटांनी रेखाचे माझ्याकडे लक्ष गेले आणि ती म्हणाली, “अहो अजून तुम्ही कपडे का नाही काढले?” मी म्हणालो, “तुम्ही दोघी मिळून माझे कपडे काढलेत तर मला जास्त आवडेल. त्या विलग झाल्या आणि माझ्याजवळ आल्या. सुमननी माझा टीशर्ट काढला. मी बनियान घालतच नसे. माझी भरदार छाती बघून त्या खूश झाल्या. त्यानी माझ्या छातीवरून आपले मुलायम हात फिरवायला सुरवात गेली. त्यांची बोटे माझ्या निप्प्ल्स वर रेंगाळत होती.रेखाने माझ्या प्यांटचा पत्ता सोडला, बटन उघडले, झिप खाली केली आणि प्यांट खाली ढकलली. मी प्यांट बाजूला टाकली. मग रेखा माझ्या समोर बसली आणि चड्डीचा दोन बाजूनी आपले कोवळे हात आत घातले आणि माझ्या लांडावरून, गोट्यावरून फिरवले. मी नियमित तिथले केस काढत असे. तिला तो तुळतुळीत स्पर्श आवडला. ती मनापासून माझा लंड आणि गोट्या कुरवाळत होती. सुमननी माझे ओठ चोखायला सुरवात केली. मी एक हात मागे नेला सुमनच्या पुच्चीच्या चीरेवरून फिरवला. त्यांच्या अंगावर काटा आला. मी हाताचे बोट त्यांच्या पुच्चीत घातले. रेखाने माझी चड्डी खाली ओढली आणि माझ्या गोट्या तोंडात घेतल्या. ती आपल्या जिभेचे टोक माझ्या गोट्यावर फिरवत होती. शेवटी मी त्या दोघीना सोफ्यावर बसवले आणि पाय फाकावायला सांगितले. त्या बसल्यावर मी आधी रेखाची पुच्ची चाटायला सुरवात केली. तिचीही पुच्ची एकदम तुळतुळीत होती. ती आपली पुच्ची माझ्या तोंडावर रगडायला लागली. मी एका हाताने सुमनची पुच्ची रगडत होतो. त्या मधेच म्हणाल्या, “अरे माझी चोखाना....” रेखाने मिश्कीलपणे विचारले, “काय चोखायचे आहे?” सुमन लाजून म्हणाल्या, “माझी पुच्ची.” रेखा म्हणाली, “मीच तुमची पुच्ची चोखते.” रेखा उठून खाली बसली आणि आपल्या सासूचे पाय फाकवून त्यांचा पुच्चीला तोंड घातले. मी गालीचावर आडवा झालो आणि रेखाचे पाय फाकवले. मग थोडं वर सरकलो आणि रेखाला खाली ओढून तिच्या पुच्चीचे ओठ बाजूला केले. तिचा आतला गुलाबी गर मला पुकारत होता. मी आतल्या गरावार जीभ फिरवायला लागलो. एका हाताने तिचे दाणा चोळत होतो. रेखे उद्यपीत होत होती तशा सुमनही. मला जाणवले की रेखा एकाच वेळेस आपल्या सासूची पुच्ची चाटत होती आणि त्यांचे बॉल्स ही दाबत होती. आमचा हा उद्योग १० मिनिटे चालू होता.

मी रेखाची पुच्ची सोडली आणि म्हणालो, “अरे हे बर आहे. तुम्हाला मजा येतेय, पण मी अजून सुक्काच आहे. मला काही ट्रीट मिळणार आहे की नाही?” मी उठून उभा राहिलो. त्या दोघीही उठल्या. मी सोफ्यावर आडवा झालो. रेखा माझ्या पायामध्ये बसली आणि माझ्या लांडाशी खेळायला लागली. ती माझ्या गोट्या चोखत होती, लंड कुरवाळत होती. मी एका हाताने सुमनना माझं डोक्यामागे उभे केले आणि त्यांच्या मनिला हात घालून खाली वाकवले. मी म्हणालो, “सुमन, तुम्ही आपले बॉल्स माझ्या चेहऱ्यावरून फिरवा, आपले एक एक निप्पल मला चोखायला द्या”. त्या आपले मोठे बॉल्स माझ्या चेह्रावरून फिरवू लागल्या. मधेच त्यांची निप्प्ल्स माझ्या ओठावरून फिरत होती. मला डबल ट्रीट मिळत होती. मी एका हाताने सुमनचे एक निप्प्ल चिमटीत घेतले आणि दुसरे तोंडात. मी त्यांची निप्प्ल्स तोंडाने आणि हाताने चिवडत होतो. त्या भलत्याच काट्यावर आल्या होत्या. त्यांचा तोंडातून निरनिराळे आवाज यायला लागले. मला लगेच लक्षात आले त्या आता झउन घ्यायला तयार झाल्या आहेत. मी रेखाला म्हणालो, “आता सोड माझा लंड. आधी मी सुमनना घेतो. मी उठून उभा राहिलो. मी सुमनना सोफ्याच्या हातावर बसवले आणि आडवे केले. त्यांची पुच्ची उंचवट्यावर आली होती. मी त्यांचे पाय उचलून फाकावले. रेखा उठली आणि तिने माझा लंड सुमनच्या पुच्चीजवळ आणला. मी माझा लंड सुमनच्या पुच्चीत घातला. त्यांची पुच्ची आधीच ओली झाल्याने लंड पटकन आत गेला.मी सुरवातीला माझा वेग थोडं कमीच ठेवला. त्यांची पुच्ची फार टाईट नव्हती. मला फारसे घर्षण मिळत नव्हते. पण मला त्यांना खूश करायचे होते. म्हणून मी त्यांना झवत होतो. मी सुमनना झवत असताना रेखा त्यांच्या डोक्याकडे गेली आणि त्यांच्या छातीच्या बाजूनी पाय ठेवले. मग सावकाश खाली येत म्हणाली, “सासूबाई, आता तुम्ही माझी पुच्ची चोखा”. सुमननी आपली जीभ बाहेर काढली आणि खालून रेखाच्या गांडीवर हात ठेवले आणि तिची पुच्ची चाटू लागल्या. रेखा आपल्या हातावर भार देउन पुढे झुकली आणि आपले ओठे माझ्यापुढे केले. मी सुमनना झवता झवता पुढे वाकलो आणि रेखाचे ओठ चोखायला लागलो. मी वेग वाढवला. पण सुमनची पुच्ची फारशी टाईट नसल्यामुळे मी लवकर झडणार नव्हतो. १० मिनिटानी सुमन थकल्या. त्यानी आपल्या पायांनी मला मागे ढकलले. मी त्यांच्या पुच्चीतून लंड बाहेर काढला. रेखाही उठून उभी राहिली. मी सोफ्यावर पाय बरेच पुढे करून बसलो. रेखाला लक्षात आले. ती माझ्याकडे तोंड करून माझ्या लांडावर स्वार झाली. रेखाची पुच्ची चांगलीच टाईट होती. ती खाली वर होउन झवून घेत होती. मी तिचे कडक बॉल्स दाबत होतो, तिचे निप्प्ल्स पिरगाळत होतो, तिचे ओठ चोखत होतो. थोड्या वेळाने माझे ओठ सोडवून घेवून रेखा सुमनना म्हणाली, “सासूबाई, तुम्ही ह्यांच्या गोट्या का नाही चोखत? तुमच्या गुढग्यावर बसा आणि चोख त्यांच्या गोट्या.”सुमन माझ्या पायात बसल्या आणि माझ्या लोंबकाळ असलेल्या गोट्या आपल्या तोंडात घेतल्या. मला भलतीच मजा येत होती. माझा लंड रेखाची पुच्ची रगडत होता आणि गोट्या तिच्या सासूबाई चोखत होत्या. मी रपारप रेखाला फटके मारायला सुरवात केली. सुमनना माझ्या गोट्या चोखणे जड जात होते. त्या उठल्या आणि माझ्या शेजारी बसल्या. मी एका हाताने रेखाचे आणि दुसऱ्या हाताने सुमनचे बॉल्स दाबायला लागलो. शेवटी माझा सय्यम संपला. माझा लंड थरथरायला लागला. रेखा पटकन उठली आणि माझ्या दुसऱ्या बाजूला बसली. तिने माझा लंड आपल्या मुलायम हातात घेतला आणि हलवायला लागली. तिची मूठ माझ्या लांडावरून मागे पुढे होत होती. माझे वीर्य पचापच बाहेर होते. बऱ्यापैकी वीर्य बाहेर आल्यावर रेखा खाली वाकली आणि माझा लंड तोंडात घेउन चोखायला लागली. मग तिने सुमनना खुणावले. तिने तोंड मागे केले आणि सुमननी माझा लंड तोंडात घेतला. माझे सगळे वीर्य बाहेर येईपर्यंत सुमन आणि रेखा माझा लंड चोखत होत्या. शेवटी लंड शिथील झाल्यावर त्यानी माझा लंड सोडला. रेखाने आपल्या सासूला विचारले, “काय, मजा आली ना?” सुमन म्हणाल्या, “भलतीच. हे एव्हडे निपुण असतील ह्यावर विश्वास नव्हता. मला तर बाई स्मिताचा भलताच हेवा वाटतो. अग पण माझे एक ठीक आहे, पण तू सुध्धा? समीर तुला खूश ठेवत नाही क?” रेखा म्हणाली, “समीर झावतो चांगला. पण ताई ह्यांची भलतीच स्तुती करत होती म्हणून मी ह्यांच्याकडून झवून घायचे ठरवले. आणि आता मला ताईचे म्हणणे पटले. मी तर आता ठरवले आहे की अधून मधून ह्यांना चढवून घायचे. तुम्हीही आमच्यात सामील व्हा”.

एक दिवस

Sponsor

Sponsor
 

Post Reply