भाभी ची आंघोळ

Post Reply
User avatar
Sexi Rebel
Novice User
Posts: 788
Joined: 27 Jul 2016 21:05

भाभी ची आंघोळ

Post by Sexi Rebel »

भाभी ची आंघोळ

मी राजेश. माझे वय तीस आहे. हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी साधारण पंचिवस वर्षाचा असेन. मी आमच्या गल्लीतील सगळ्यात उडाणटप्पू मुलगा होतो. तसा शिक्षणात बरा होतो मी. पण जास्तीत जास्त वेळ माझा बाहेर मित्रांच्यात उनाडक्या करण्यात जात असे.

मला क्रिकेट खेळायचा प्रचंड नाद होता. सतत मी कुठे ना कुठे क्रिकेट खेळायला जात असे. अभ्यासापेक्षा मला त्यातच जास्त रस होता. पण म्हणून काय मी बाकीच्या गोष्टी करत नव्हतो असे नाही.

दिसायला मी ठीकठाक जरी असलो तरी माझी शरीरयष्टी खूपच चांगली होती. एखाद्या खेळाडूला शोभेल अशीच होती. पिळदार स्नायू आणि रांगडी नजर यामुळे माझी जिथे जात तिथे चांगली छाप पडत असे. त्यामुळे कॉलेज मध्ये मुलींच्यात मी खूपच प्रसिद्ध होतो. माझ्या गर्लफ्रेंड पण भरपूर होत्या. त्यांच्याशी मी खूप मस्ती करत होतो. मला संभोगाची खूपच आवड होती.

आम्ही राहायचो त्या गल्ल्लीत सगळ्यात शेवटचे घर रीना भाभी चे होते. रीना भाभी तिच्या नवऱ्या सोबत राहायची. घर साधेच होते तिचे.तिचा नवरा टेम्पो चालवायचा. त्यामुळे सतत तो बाहेर च असायचा.तो जमेल तितका दिसायला घाणेरडा होता. तर रीना भाभी मात्र त्याच्या बरोबर उलट.
दिसायला गोरी, अतिशय नाजूक ओठ, चेहऱ्यावर एक पण डाग नाही, बऱ्यापैकी उंच, काळेभोर डोळे, मदमस्त नजर, कातिल जवानीत असते तशी तिची नजर होती, छातीचे गोल समोरच्याला घायाळ करण्यास पुरेसे होते. चालताना तिच्या गांडीची होणारी हालचाल बघून भले भले घायाळ होत असत. मला ती खूपच आवडायची. मला नेहमी वाटायचे कि हिला एकदा का होईना ठोकले पहिले.

गल्लीत फक्त ती माझ्याशी बोलायची. त्यामुळे मला बरे वाटायचे. पण म्हणून काही तिच्या मनात माझ्या बद्दल त्याच भावना असतील असे नाही ना. त्यामुळे मी कधी आजवर तिला या बद्दल विचारायचे धाडस केले नव्हते.

त्या दिवशी आम्ही सकाळी खेळत होतो. मी फिल्डिंग ला उभा होतो. त्या बॅट्समन ने जोरात उंच बॉल मारला तो सरळ गेला आणि रीना भाभी च्या घरा शेजारी जाऊन कुठे तरी पडला. सगळे शोधाशोध करण्यासाठी तिकडे गेले. मी पण गेलो. सगळे एका बाजूला शोधत पुढे गेले आणि मी मात्र शोधत शोधत रीना भाभी च्या घरामागे बॉल दिसतो का ते बघायला गेलो.

एका अरुंद बोळातून मी बॉल शोधत पुढे चाललो होतो. अचानक माझी नजर रीना भाभीच्या बाथरूम च्या खिडकीकडे गेली आणि मी जागीच थिजलो. त्या खिडकीला एका कापडाने झाकले होते. पण तरीही त्यातून एक फट उघडी होतीच आणि त्यातून आतील सगळे दिसत होते.

रीना भाभी चक्क पैकी अंघोळ करत होती आणि तिला याची अजिबात कल्पना नव्हती कि मी बाहेरून तिला बघत आहे. तिच्या गोऱ्यापान उघड्या देहाकडे बघून मी जागच्या जागी थांबलो आणि थोडासा आडोसा घेऊन तिला बघू लागलो. नखनिशांत गोरी असलेली ती अंगाला साबण लावून घेत होती आणी तिच्या सर्वांगावरुन फिरणारा फेस बघून माझ्या तोंडाला फेस यायची वेळ आली होती.

मी तिचं पूर्ण शरीराचे दर्शन घेतले होते. मला अजून बघायचे होते तोच माझा पाय सटकला आणि मी धडपडलो. त्या आवाजाने ती सावध झाली. “कोण आहे तिकडे” असे म्हणून तिने खिडकीतुन बघायचा प्रयत्न केला. मी धावतच तिथून पळून गेलो.

त्या रात्री मला काही केल्या झोप लागेना. मला राहून राहून रीना भाभीचे नग्न शरीर दिसत होते. मी तिला आठवून आठवून माझा सोटा हलवत हलवत गाळत

बसलो होतो. मी मनाशी ठरवले कि आपण रोजच त्या वेळी तिथे गेलो तर आपल्याला तिला रोज अंघोळ करताना बघता येईल.

मी दुसऱ्या दिवशी खेळायला गेलोच नाही. मी तडक रीना भाभी च्या घराजवळ गेलो आणि कालच्याच वेळी तिच्या बाथरूम च्या मागे जाऊन डोकावून पाहू लागलो. पण आज रीना भाभी कुठे दिसत नव्हती. मी थोडे अधिक डोकावून बघू लागताच माझ्या खांद्यावर मागून कोणी तरी टपली मारली. मी घाबरून मागे वळून बघितले तर समोर रीना भाभी होती.

तिला बघून मी प्रचंड घाबरलो. ती माझ्याकडे बघून तिने मला घरात येण्यास सांगितले . आत गेल्यावर ती मला म्हणाली “मी तुला कालच बघितले होते. पाठमोरे पळून जाताना मी तुला ओळखले होते.”

“पाठमोरा मीच असेन कशावरून?” मी असे म्हणताच ती म्हणाली “अरे तू कुठेही असलास तरी मी तुला ओळखू शकते. समजले का?”

तिच्या या वाक्याने मी आश्चर्यचकित झालो. पुढे ती म्हणाली “काल तर तू माझे सगळे बघितले होतेच ना? मग आज का आलास पुन्हा?”
User avatar
Sexi Rebel
Novice User
Posts: 788
Joined: 27 Jul 2016 21:05

Re: भाभी ची आंघोळ

Post by Sexi Rebel »

“खरं सांगू का रीना भाभी? मला तुम्ही आवडता. काल अचानक सगळे झाले ते. मला रात्रभर तुमच्या आठवणीने झोप लागली नाही. म्हणून आज पुन्हा तुम्हाला बघण्यासाठी मी आलो. मला माफ करा” मी असे म्हणताच ती माझ्याकडे बघून हसू लागली.

“अरे मग बघ ना. मला पण तू आवडतोस. पण तुझ्याशी बोलायचा योग कधी आला नाही” असे म्हणून ती तिची साडी काढू लागली.

तिच्या या कृत्याने मी अचंबित झालो. तिने तिच्या साडीचा पदर बाजूला केला. तिच्या छातीचे उभार तिचे ब्लाउज फाडून केव्हा एकदा बाहेर येतो असे करत होते. हळू हळू करत ती तिच्या ब्लाउज ची बटणे काढू लागली. तिने ब्रा घातली नव्हती. त्यामुळे तिचे उरोज लगेचच टणकन बाहेर आले. ती मुळातच गोरी असल्याने तिचे उरोज पण तितकेच गोरे होते. तिच्या स्तनाग्रांचा रंग तर तांबूस होता.

ती एकेक करत तिचे कपडे काढत हा होती आणि इकडे माझा सोटा प्रचंड कडक झाला होता. मी त्याला कुरवाळू लागलो. तिचे स्तन बघून मी व्याकुळ झालो होतो. माझा चेहरा बघून ती मला म्हणली “फक्त बघणार आहेस कि टच पण करून बघणार आहेस?”

असे म्हणताच मी पुढे झालो आणि तिच्या छातीवर तुटून पडलो. तिची छाती मी जोरजोरात दाबायला चालू केली. तिने माझ्या सोट्याला तिच्या हातात पकडले आणि त्याला हलवायला चालू केले. तिच्या तांबूस स्तनाग्रांना मी माझ्या तोंडात घेतले व त्यांना दाताने धरून बाहेर ओढू लागलो, चावू लागलो, चोकू लागलो.

तिचे बाकीचे कपडे मात्र माझे मीच काढायला सुरवात केली. तिची साडी फेडून तिला एका क्षणात नग्न केले आणि मला काल तिला अंघोळ करतानाची आठवण झाली. तिच्या पूर्ण शरीरावर एकही डाग नव्हता. खूपच तुकतुकीत त्वचा होती तिची. मी तिच्या नाजूक ओठांवर माझे जाडे भरडे ओठ ठेवले आणि आणि तिच्या ओठांना खाऊ लागलो.

तिने माझी पॅण्ट काढली आणि मला पण पूर्ण नग्न केले. तिला मी जमिनीवर झोपवले आणि तिच्यावर तुटून पडलो. तिच्या अंगाचे मी शब्दशः चावे घेत होतो. माझा आवेग प्रचंड होता. ती माझ्या आवेगाने खूपच तापली होती. तिचे किस वर किस घेताना माझा एक हात तिच्या छातीला दाबत होता आणि तसाच पुढे तिच्या योनिवरून फिरत होता.

तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेऊन त्याला हलवायला सुरवात केली होती. मी माझी दोन बोटे तिच्या योनीत कोंबली आणि हळू हळू करत त्यानं आत बाहेर करू लागलो. माझ्या बोटाच्या स्पर्शाने तिची योनी ओली चिंब झाली आणि पाझरू लागली. मी फार वेळ न दवडता बाजूला झालो आणि तिचे दोन्ही पाय फाकवले.

तिचे पाय फाकवताच तिच्या गुलाबी गुलाबी योनीचे दर्शन मला झाले. मी माझा सोटा माझ्या हातात घेतला आणि तिच्या योनीत कचकन कोंबला. तसेही ती वापरलेली आयटम होती. त्यामुळे माझा सोटा आत जाण्यासाठी अजिबात त्रास झाला नाही. माझा सोटा पूर्ण आत गेल्याची खात्री होताच मी तिचे दोन्ही पाय माझ्या गळ्यावर घेतले आणि जोरजोरात तिला हिसडे मारू लागलो.

माझ्या हिसड्यानी तिच्या योनीचा सुपडा साफ होत होता. तीला आजवर इतक्या जोरात तिच्या नवऱ्याने कधीच ठोकले नव्हते. त्यामुळे ती प्रचंड खुश होऊन तिची कंबर उचलून उचलून मला प्रतिसाद देत होती. तिच्या तोंडात तोंड घालून, मध्ये मध्ये तिचं छातीचे चावे घेत घेते मी एकसारखेच तिच्यावर उडत होतो. खूप वेळ झाल्यावर मी मग माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे शांत झालो.

खूप वेळ आम्ही तसेच पडून होतो. त्या नंतर तिने मला उठण्यास सांगितले आणि ती मला घेऊन तिच्या बाथरूम मध्ये गेली. “रोज मी एकटीच अंघोळ करते. आज तुझ्याबरोबर करेन” असे म्हणून तिने मला अंघोळ घालायला सुरवात केली. मी पण तिला अंघोळ घालायला सुरवात केली आणि पुन्हा एकदा माझा सोटा खडा झाला. आम्ही दोघे पण ओलेचिंब झालो होतो. मी पुन्हा एकदा तिला तिथेच बाथरूम मधेच ठोकून काढले आणि तिची व माझी खाज भागवली. ती खूप आनंदी दिसत होती.

त्या दिवसापासून मी नियमित रिना भाभी ला ठोकायला चालू केले होते. सकाळची अंघोळ आम्ही दोघे एकत्रच करू लागलो होतो. तिचा नवरा घरी नसला कि ती रात्री पण मला घरी बोलावून तिच्यावर उडवून घेऊ लागली होती.

समाप्त
Post Reply