मी आणि माझा मावसभाऊ

Jemsbond
Super member
Posts: 6529
Joined: 18 Dec 2014 12:09

मी आणि माझा मावसभाऊ..कथा 3

Post by Jemsbond »

Rasika [email protected] wrote:
30 Jul 2020 14:55
बॉयफ्रेंड ने पूच्ची सूजेपर्यंत ठोकुन झवल्याने चांगलीच सुजली होती. चालताना मांड्यामधील घर्षणाने पूच्ची चांगलीच ठणकत होती.
मी घरी आले समोरच गणु बसला होता. माझी चालण्याची बदललेली गती पाहून तो माझ्याकडे पाहतच राहिला. मी त्याच्याकडे थोडी हसून घरात गेले आणि कॉट वर जाऊन आडवी पडले.
गणु माझ्या जवळ आला.
पिंके काय झालं म्हणून विचारू लागला.
काही नाही पाय जरा दुखत आहेत खूप असे मी त्याला उत्तर दिले.तोच गणु माझे पाय दाबू लागला.
त्याच्या हातांच्या स्पर्शाने मी थोडी सुखावून गेले..
आता थोडं बर वाटत होतं. मी डोळे झाकून निपचित पडून होते. त्याचे हात माझ्या घुडघ्यापर्यंत सरकत होते..
काही वेळात मी उठले आणि फ्रेश होऊन कपडे बदलून पुन्हा त्याच्या जवळ आले.
गणू अजूनही माझ्याकडे संशयास्पद नजरेने पाहत होता. बहुतेक त्याच्या मनात असंख्य विचार घोळत असावेत...
रात्र झाली आम्ही सारे जेवण करून आपापल्या जागी झोपण्याच्या तयारीला लागलो. खोलीत गणु आणि मी थोडा लांब अंतरावर झोपलो होतो. कंबर थोडी दुखतच होती. दुखणं सहन करत मला कधी झोप लागली समजले नाही.
साधारण एक दीडच्या सुमारास गणुने माझा गाऊन पूर्ण कमरेपर्यंत वर सरकवला होता. माझ्या चड्डीवरून गोऱ्या गरगरीत ढुंगणाच्या फटीतुन एक बोट घालून हळुवारपणे ते बोट फिरवीत माझ्या पुच्चीच्या भोकाजवळ स्पर्श करत होता.
त्या स्पर्शाने माझ्या अंगावर शहारे येऊन माझी झोप उडाली. मी तशीच शांत पडून तो नेमका काय करणार याची उत्सुकता लावून पडले होते..
गणु माझ्या पुच्चीच्या भोकावर हलक्या जोराने बोट रगडत होता काही क्षण तो बोट रगडायचा आणि पुन्हा काढायचा आणि पुन्हा रगडायचा पुन्हा काढायचा..तो नेमका काय करत असावा हा नवा प्रश्न माझ्या मनात घोळू लागला. तोच कपाटाच्या आरशात तो दिसेल अशा बाजूला थोडंस मी सरकले आणि पाहू लागले.
गणु माझ्या पुच्चीवर रगडणारे बोट आपल्या नाकाजवळ नेऊन हुंगत होता आणि चाटत होता आणि दुसऱ्या हाताने आपला कडक झालेला बुल्ला चोळत होता. हे पाहून मला नवलच वाटले.
माझी पूच्ची आता ओली होऊ लागली होती. तसा त्याने पूच्ची रागडण्याचा जोर थोडा जास्त केला. माझी पूच्ची ओली झालेली त्याच्या लक्षात येताच तो आता माझ्याजवळ सरकला.माझ्या कमरेत एक हात घालून त्याने एका हाताने आपला बुल्ला मागून माझ्या पुच्चीच्या होलावर ठेवून जोरात दाबून निपचित पडला. त्याचा बुल्ला माझ्या पुच्चीला स्पर्श करताच गळून गेला.. माझ्या केसात तोंड खुपसून उद्या तुला झवणार असे हलक्या आवाजात पुटपुटला .मिनीटभरातच तो माझ्यापासून वेगळा झाला..
दुसऱ्या दिवशी मला झवायचं आहे हे मनाशी ठरवून तो झोपला. मी ही आता उद्या हा नेमका काय करणार हे विचार मनात आणून गालातल्या गालात त्याच्यावर हसून झोपी गेले..
बन्धन Running....प्यास बुझाई नौकर से Running....कीमत वसूल Running....3-महाकाली Running ....1-- जथूराcomplete ....2-पोतेबाबाcomplete
*****************
दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं!
तुफानो में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं!
यूँ तो मिल जाता है हर कोई!
मगर आप जैसे दोस्त नसीब वालों को मिलते हैं!
*****************


User avatar
007
Platinum Member
Posts: 5222
Joined: 14 Oct 2014 17:28

Re: मी आणि माझा मावसभाऊ

Post by 007 »

Rasika [email protected] wrote:
30 Jul 2020 14:55
सकाळी शाळेत आल्यापासून माझ्या मनात फक्त गणूचाच विचार सुरू होता कारण रात्री त्याने माझ्या ढुंगणाच्या फटीत आपले बिंद गाळताना माझ्या कानात हळूच पुटपुटला होता की पिंके उद्या तुझ्या पुच्चीत बुल्ला घालणार म्हणून.
सकाळपासून वर्गात मन रमेनासे झाले होते.अकरा वाजल्यापासून एक वाजेपर्यंत माझी तीन वेळा चड्डी ओली झाली होती. किती तरी वेळा मी माझी पूच्ची पेन्सिल ने वरचेवर रगडली होती.
माझा भाऊ माझी पूच्ची कशी झवेल या विचाराने अंगावर काटे उभे राहत होते. दुपारी एक वाजता लघवीच्या सुट्टीची घंटा वाजली तशी मी माझी बॅग आवरून सरळ घरच्या दिशेने चालू लागले. कधी एकदा घरी पोहचते असे वाटू लागले होते. झपझप पाय उचलत शेवटी घराजवळ पोहोचले. घराच्या सगळ्या दार खिडक्या बंद होत्या, आतून टीव्ही चा हलकासा आवाज येत होता.
दार वाजवले. गणुने दार उघडलं. अंगावर बनियान आणि खाली शॉर्ट बरमुडा घातला होता. बरमुडया मध्ये बहुतेक त्याचा बुल्ला ताठला असावा ,कारण तिथला भाग बराच फुगलेला दिसत होता, मी नजर टाकून लगेच आत घरात आले. त्याने पुन्हा दार लावले आणि कॉटवर जाऊन झोपला. मी आतल्या घरात गेले.शाळेची फ्रॉक काढून गणूच्या आवडीचा पिवळा कलरचा पंजाबी ड्रेस घातला पण गणुला झवाझव्जइ करताना माझ्या पुच्चीवर अडसर नको म्हणून आतून चड्डी घातलीच नाही. फ्रीज मधील पाण्याची बाटली घेऊन मी गणु झोपलेल्या खोलीत आले आणि फॅन खाली खुर्चीत बसले.
गणु पालथा झोपून टीव्ही वर गाणी ऐकत होता. घरात कोणीच नाही हे पाहून मी त्याला मम्मी पप्पा कुठं गेले याची विचारणा केली. त्यावर तो गावाला गेले आहेत उद्या संध्याकाळी माघारी येतील असे म्हणाला.
चला एक मात्र चांगलं झाले या विचाराने मी भलतीच खुश झाली. मनातल्या मनात माझ्या पुच्चीत गणूचा बुल्ला कसा घुसेल ? मी कशी ओरडेल? गणु कसा आणि कितीवेळ माझी पूच्ची झवुन काढेल या विचाराने पुन्हा एकदा मनातल्या मनात हसू लागले.
विचार करता करता माझी नजर कॉटवरील गादीखाली गेली.गणूच्या हाताखालील गादीखाली काल घातलेली माझी लाल रंगाची चड्डी मला पुसटशी दिसली. चड्डी दिसताच मी थोडी हतबल झाले आणि नक्की ती माझी चड्डीच आहे का हे निरखून पाहू लागले. त्यावर गणुने हात ठेवला असल्याने आणि मुळात ती गादीखाली खोचल्यामुळे नीट दिसत नव्हती.
मी खुर्चीतून उठून बाहेर बाथरूमकडे गेले, बाथरूम मध्ये बादलीत सकाळच्या धुण्यातील कपडे खालीवर करून माझी काल घातलेली चड्डी शोधू लागले, मात्र माझी चड्डी कुठेच दिसली नाही. ती नक्कीच माझी चड्डी आहे याची खात्री मला पटली आणि मी पुन्हा घरात येऊन खुर्चीत बसून पुन्हा त्या खोचलेल्या जागेवर नजर टाकली मात्र आता त्या ठिकाणी माझी ती चड्डी नव्हती. मी इतर ठिकाणी नजर फिरवु लागले तोच गणु उठला आणि बाहेर बाथरूमच्या दिशेने जाऊ लागला. उठताना त्याच्या बर्मुड्याच्या आत पोटाच्या दिशेला खोचलेल्या चड्डीमुळे झालेला फुगवटा माझ्या नजरेत पडला. बाहेर बाथरूममध्ये जाऊन काही मिनिटात गणु पुन्हा कॉटवर येऊन पालथा झोपला आणि मला कपडे धुण्यासाठी जाण्यासाठी सांगू लागला. त्याने माझी चड्डी पुन्हा त्या कपड्याच्या बादलीत टाकली असणार या विचाराने मी लगेच उठले आणि बाथरूममध्ये गेले. बादलीतील काही कपडे चाळताच खाली गुंडाळी करून टाकलेली माझी चड्डी मला दिसली.मी ती चड्डी उचलली आणि नीट उलगडून बघितली. समोरील दृश्य पाहून मला खूप किळस आली, माझ्या पुच्चीच्या भागावरील चड्डीचा कपड्यावर दाताने ओरबाडल्या सारखे दाताचे काही व्रण दिसत होते आणि त्यावर पांढरे डाग बिंदाचे स्पष्ट दिसत होते.त्या बिंदाच्या चड्डीचा जवळ नाकाला लावून वास घेतला तशी डोक्यात,अंगांत एकप्रकारची जणू सनकच बसली. भानावर येत मी तशीच चड्डी खाली टाकली. सगळे कपडे धुवून सुकायला टाकले. त्यात माझा एक तास गेला. सगळी काम आवरून मी पुन्हा घरत येऊन फॅनखाली येऊन बसले. गणु बहुतेक झोपला असावा कारण त्यांचे डोळे बंद होते.
कंटाळा आल्यामुळे डोळ्यासमोर अंधारी येत होती. मी खुर्चीवर डोके टेकवले. मला झोप लागत होती, मी गणुला आवाज दिला पण त्याच्याकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. मी कॉटवर गेले आणि त्याला "एका बाजूला सारून झोप मला पण झोपायचे आहे" असे म्हणाले. त्याने काहीच हालचाल केली नाही बहुतेक तो झोपेचं नाटक करत असावा म्हणून मी त्याला जोरात मागे ढकलून मला झोपयला जागा करू लागले पण काही केल्या तो मागे सरकेना म्हणून मी ठरवलं की मला नाही तर तुलाही मी झोपू देणार नाही असे म्हणत मी त्याच्या अंगावर जाऊन बसले. बाजूला असणारी फ्रिजमधील गार पाण्याच्या बाटलीचे टोपण उघडून त्यातील गार पाणी मी त्याच्या मानेवर ओतले.
एवढ्याने काहीच झाले नाही म्हणून मी त्याच्या अंगावर बसून त्याला सातावण्यासाठी घोडा घोडा करू लागले.
गणूच्या अंगावर बसून मी वर खाली आपले ढुंगण उचलून जोरजोरात त्याच्या कमरेवर आपटू लागले, माझे गरगरीत छातीवरील आमे उसळू लागले होते, त्यावर त्याने आपला एक हात खाली घालून आपला ताठलेला बुल्ला सरळ केला.
मला आणखीन चेव चढला आणि जोरात आपले ढुंगण त्याच्या कमरेवर आपटत हळूच माझी पूच्ची त्याचे कमरेवर घासत होते. मी माजावर येऊ लागले होते. गणुने एका हाताने माझा पायजमा घट्ट धरला, मी माझे ढुंगण वर उचलताच तो झटकन पालथा होता ते सरळ झाला, आता मी त्याच्या कमरेवर नव्हते तर थेट त्याच्या कडक झालेल्या बुल्ल्यावर होते. त्याने सरळ होताच माझ्या दोन्हीही बाजूच्या माडींंवरील पायजमा आपल्या दोन्ही हातांनी घट्ट पकडला.
मी त्याच्या बुल्ल्यावर एकदा माझे ढुंगण आपटले तेव्हा त्याचा जाड आणि कडक झालेला बुल्ल्याचा स्पर्श माझ्या ढुंगणाच्या फटींना झाला, त्या स्पर्शाने गणूच्या तोंडातुन हलकेच चित्कार निघाले, मी लाजले आणि त्याच्या अंगावरुन बाजूला होण्यासाठी हालचाल करू लागले, माझी हालचाल सुरू होण्याआधी गणुने माझ्या मांडया वरील पकड मजबुत केली आणि खालून आपली कंबर खाली वर करून माझ्या ढुंगणावर आपला बुल्ल्याचे दणके मारू लागला. माझ्याकडे विचित्र बघत बघत तो हसत तो खालून माझ्या ढुंगणावर आपला बुल्ला जोरात आपटवत होता. मला खूप लाज वाटली ,मी शरमेने चुरर झाले आणि त्याच्या पकडीतून जोरत अंगाला हिसका देऊन त्याच्या अंगावरुन वेगळी होऊन बाजूला बसले. त्याने बाजूला असणारी गार पाण्याची बाटली हलच घेऊन त्यातील पाणी माझ्या कमरेवर म्हणजेच माझ्या ढुंगणाच्या फटींवर सोडून माझ्या पूर्ण ढुंगणाचा भाग ओला केला. आपल्या दोन्ही मांड्यांमध्ये दाबून धरत पुन्हा भिंतीकडे पूर्ण सरकून करून मला झोपण्यासाठी थोडी जागा करून झोपला. मी काहीवेळ तशीच त्याच्या बाजूला बसून राहिले.चड्डी न घातल्याने गार पाण्याचा थंडावा माझ्या पुच्चीला चांगलाच झोंबला.
बराच वेळ झाला आणि मला झोप येऊ लागली. मी गणूच्या बाजूला उशीवर डोके ठेऊन झोपले. काही क्षणातच मी झोपून गेले..
सायंकाळी साडे सहा वाजता जाग आली. गणूचा एक हात माझ्या पोटावर होता मात्र तो पूर्ण झोपेत होता. मी हलकेच त्याचा हात पकडून बाजूला केला आणि उठून फ्रेश होण्यासाठी निघून गेले.
फ्रेश वगैरे होऊन गरम चहा गणु आणि माझ्यासाठी बनवू लागले तोपर्यंत गणु ही उठला होताच. माझ्याकडे पाहत डोळे आणि बुल्ला चोळत खट्याळ हास्य करत बाहेर बाथरूम च्या दिशेने गेला.
बनवलेला चहा गणु आणि मी पिऊन बाहेर कट्ट्यावर इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारत बसलो.
माझ्या बॉयफ्रेंडबद्दल व माझा सेक्स व इतर खाजगी गोष्टींच्या गणु खूप काही चौकश्या करत होता मात्र या विषयावर मी सहसा त्याच्याशी काही प्रमाणातच या विषयावर बोलले.
रात्री त्या गप्पांच्या नादात नऊ वाजून गेले. मी व गणु घरात गेलो आणि जेवण आटपून पुन्हा बाहेर येऊन थोडा वेळ बसलो तोच बाजूला राहणारी आशा वहिनी आपली दीड वर्षाची लहान मुलगी कडेवर घेऊन आमच्या जवळ आली आणि बसली.
तिला माझ्या मम्मीने आमच्या घरी माझ्या सोबत झोपण्यासाठी सांगितले होते म्हणून ती आली होती.
आशा वहिनी आमच्यासोबत झोपणार होती ही गोष्ट ऐकून क्षणात गणूचा व माझा चेहेरा अचानक पडला. आमच्या दोघांच्या नजरा एकमेकांना भिडल्या. आम्ही दोघे एकमेकांच्या नजरा चुकवत विषयाला वळण देत आपल्या गप्पा मारत होतो, गणु लगेच उठला आणि घरात गेला व अंथरून टाकून फॅन जोरात वेगाने लावून झोपला.
एकूणच थंडीचे दिवस होते त्यात ह्याने फॅन एवढ्या जोरात का लावला असावा याचा विचार करत मी बाहेरूनच त्याला पाहू लागले.
काही वेळ आशा वाहिणीसोबत काही गप्पा मारत तिला टाळण्यासाठी झोपेचा बहाणा करून तिला घेऊन घरात आले.
आत येताच आशा वहिनी जोरात लावलेल्या फॅनचा वेग कमी करू लागली तोच गणु तिला हलक्या रागाच्या स्वरात म्हणाला की वहिनी तू मुलीला घेऊन वर झोप म्हणजे थंड वारे लागणार नाही..
त्याचा बोलण्याचा अर्थ माझ्या लक्षात येताच मी ही त्याला अपवाद म्हणून तिला म्हटले की फॅन शिवाय मलाही झोप येत नाही.
यावर आशा वहिनी लगेच तयार झाली आणि कॉटवर आपल्या मुलीला टाकून झोपली.
याचाच फायदा दोन्ही बाजूंनी झाला एक म्हणजे आशा आपल्या मुलीला भिंतीच्या बाजूला टाकणार आणि तिकडेच तोंड करून झोपणार म्हणजे खाली आम्हा दोघांना झवाझवीला मैदान मोकळे..
काही वेळातच लाईट वगैर सर्व बंद करून आपापल्या जागेवर गणु आणि मी झोपलो. वरती कॉटवर आशा भिंतीकडे आपल्या मुलीजवळ झोपून गेली.
आज झवाझवी होणार, माझी माझ्या लाडक्या मावसभावकडून माझी पूच्ची झवुन निघणार या विचाराने खाली पायात वळवळ सुरू झाली.मांडयाना मांड्या घासत पूच्ची मांड्यात चुरगळू लागली त्यामुळे पुच्चीला आता हळूहळू पाणी सुटू लागले होते.
मी गनुकडे व गणु माझ्याकडे पाठीला पाठ लावून झोपलो होतो.
बराच वेळ झाला तरी गनुकडून काहीच हालचाल होत नव्हती. गणु झोपला की काय ? हा प्रश्न मनात येऊ लागला म्हणून कॉन्फर्म करण्यासाठी मीच आता पुढाकार घेऊ लागले.
मी सरळ होऊन गणुला मागून चिटकले माझ्या गरगरीत छातीवरील आम्याचे गोळे त्याच्या पाठीवर घट्ट दाबले. त्याच्या अंगावर माझा उजवा पाय पूर्ण पसरून टाकला जेणेकरून माझी गरम झालेल्या पुच्चीचा स्पर्श त्याच्या शरीराला होईल. मी झोपेचे नाटक करत बारीक डोळे उघडून आता गणूच्या हालचालींची वाट बघू लागले. काही क्षणात गणु थोडा एका अंगावरुन सरळ झाला आणि डोळे उघडून माझ्याकडे हळूच बघू लागला. त्याने माझ्याकडे बघताच मी माझे डोळे बंद करून झोपले आहे ते त्याला भासवू लागले.
माझ्या मांडीला आता गणूचा कडक होत चाललेल्या त्याच्या बुल्ल्याचा कडक स्पर्श जाणवू लागला होता. त्याने आपला उजव्या हाताचा कोपर हळुच माझ्या दोन आम्याच्या मध्ये चिटकवला आणि मी झोपले आहे की जागे हे पाहण्यासाठी माझ्या त्या आम्याच्या फटीवरून माझे एकावेळी दोन आमे हळूहळू रगडु लागला. हळूहळू माझ्या आम्यांमध्ये कडकपणा येऊ लागला,माझे निप्पल आता कडक झाले होते, पूच्ची ओली बुळबुळीत होऊन वाहू लागली. बहुतेक या सगळ्या गोष्टी गणूच्या लक्षात आल्या की काय कोण जाणे क्षणाचाही विलंब न करता गणुने सरळ आपला हात माझ्या पसरलेल्या मांडीमध्ये घालून पुच्चीवर ठेवला. तीन बोटांनी माझी पूच्ची गणुने थोडी रगडली तसे त्याचा बोटांना माझ्या पुच्चीतून पाझरलेले चिकट पाणी लागले. गणुने पायजाम्याच्या नाडीला हात घातला आणि हळूच माझी नाडी ओढून माझा पायजमा ढिला केला. गणूच्या या सगळ्या स्पर्शाने माझ्या अंगावर काटे येत होते आणि एक भलतीच मजा येत होती.
गणु आता माझ्याकडे व मी गणुकडे तोंड करून झोपलो होतो,त्याने माझा हात उचलून स्वतःच्या अंगावर टाकून घेतला आणि माझ्या आणखी जवळ छातीला त्याची छाती चिटकावून खाली माझी मांडी आणखी त्याच्या अंगावर ओढून हातापायाची मिठी घट्ट करून तो थोडा थांबला..
त्याच्या नाकातून व माझ्या नाकातून निघणारे उसासे एकमेकांना जाणवत होते. त्याच्या तशीच माझ्याही ह्रदयाची धडधड एकमेकांना जाणवत होती मात्र दोघेही एकदम एकमेकांना झोपेत असल्याचे भासवत होतो.
गणु आता पुढच्या तयारीला लागला,
त्याने माझ्या ढुंगणावरून पायजमा थोडा खाली केला. आपली बोटे हळूहळू माझ्या उगड्या ढुंगणाच्या फटीतून फिरवू लागला


माझ्या माझ्या पुच्चीत आता आग लागली होती,


बाजूला राहणारी आशा वहिनीकांटा....शीतल का समर्पण

(¨`·.·´¨) Always

`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &

(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !

`·.¸.·´
-- 007

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Rasika [email protected]
Posts: 3
Joined: 19 May 2020 15:11

Re: मी आणि माझा मावसभाऊ

Post by Rasika [email protected] »

मी व माझा मावसभाऊ (३)


सकाळी शाळेत आल्यापासून माझ्या मनात फक्त गणूचाच विचार सुरू होता कारण रात्री त्याने माझ्या ढुंगणाच्या फटीत आपले बिंद गाळताना माझ्या कानात हळूच पुटपुटला होता की पिंके उद्या तुझ्या पुच्चीत बुल्ला घालणार म्हणून.
सकाळपासून वर्गात मन रमेनासे झाले होते.अकरा वाजल्यापासून एक वाजेपर्यंत माझी तीन वेळा चड्डी ओली झाली होती. किती तरी वेळा मी माझी पूच्ची पेन्सिल ने वरचेवर रगडली होती.
माझा भाऊ माझी पूच्ची कशी झवेल या विचाराने अंगावर काटे उभे राहत होते. दुपारी एक वाजता लघवीच्या सुट्टीची घंटा वाजली तशी मी माझी बॅग आवरून सरळ घरच्या दिशेने चालू लागले. कधी एकदा घरी पोहचते असे वाटू लागले होते. झपझप पाय उचलत शेवटी घराजवळ पोहोचले. घराच्या सगळ्या दार खिडक्या बंद होत्या, आतून टीव्ही चा हलकासा आवाज येत होता.
दार वाजवले. गणुने दार उघडलं. अंगावर बनियान आणि खाली शॉर्ट बरमुडा घातला होता. बरमुडया मध्ये बहुतेक त्याचा बुल्ला ताठला असावा ,कारण तिथला भाग बराच फुगलेला दिसत होता, मी नजर टाकून लगेच आत घरात आले. त्याने पुन्हा दार लावले आणि कॉटवर जाऊन झोपला. मी आतल्या घरात गेले.शाळेची फ्रॉक काढून गणूच्या आवडीचा पिवळा कलरचा पंजाबी ड्रेस घातला. फ्रीज मधील पाण्याची बाटली घेईन गणु झोपलेल्या खोलीत आले आणि फॅन खाली खुर्चीत बसले.
गणु पालथा झोपून टीव्ही वर गाणी ऐकत होता. घरात कोणीच नाही हे पाहून मी त्याला मम्मी पप्पा कुठं गेले याची विचारणा केली. त्यावर तो गावाला गेले आहेत उद्या संध्याकाळी माघारी येतील असे म्हणाला.
चला एक मात्र चांगलं झाले या विचाराने मी भलतीच खुश झाली. मनातल्या मनात माझ्या पुच्चीत गणूचा बुल्ला कसा घुसेल ? मी कशी ओरडेल? गणु कसा आणि कितीवेळ माझी पूच्ची झवुन काढेल या विचाराने पुन्हा एकदा मनातल्या मनात हसू लागले.
विचार करता करता माझी नजर कॉटवरील गादीखाली गेली.गणूच्या हाताखालील गादीखाली काल घातलेली माझी लाल रंगाची चड्डी मला पुसटशी दिसली. चड्डी दिसताच मी थोडी हतबल झाले आणि नक्की ती माझी चड्डीच आहे का हे निरखून पाहू लागले. त्यावर गणुने हात ठेवला असल्याने आणि मुळात ती गादीखाली खोचल्यामुळे नीट दिसत नव्हती.
मी खुर्चीतून उठून बाहेर बाथरूमकडे गेले, बाथरूम मध्ये बादलीत सकाळच्या धुण्यातील कपडे खालीवर करून माझी काल घातलेली चड्डी शोधू लागले, मात्र माझी चड्डी कुठेच दिसली नाही. ती नक्कीच माझी चड्डी आहे याची खात्री मला पटली आणि मी पुन्हा घरात येऊन खुर्चीत बसून पुन्हा त्या खोचलेल्या जागेवर नजर टाकली मात्र आता त्या ठिकाणी माझी ती चड्डी नव्हती. मी इतर ठिकाणी नजर फिरवु लागले तोच गणु उठला आणि बाहेर बाथरूमच्या दिशेने जाऊ लागला. उठताना त्याच्या बर्मुड्याच्या आत पोटाच्या दिशेला खोचलेल्या चड्डीमुळे झालेला फुगवटा माझ्या नजरेत पडला. बाहेर बाथरूममध्ये जाऊन काही मिनिटात गणु पुन्हा कॉटवर येऊन पालथा झोपला आणि मला कपडे धुण्यासाठी जाण्यासाठी सांगू लागला. त्याने माझी चड्डी पुन्हा त्या कपड्याच्या बादलीत टाकली असणार या विचाराने मी लगेच उठले आणि बाथरूममध्ये गेले. बादलीतील काही कपडे चाळताच खाली गुंडाळी करून टाकलेली माझी चड्डी मला दिसली.मी ती चड्डी उचलली आणि नीट उलगडून बघितली. समोरील दृश्य पाहून मला खूप किळस आली, माझ्या पुच्चीच्या भागावरील चड्डीचा कपड्यावर दाताने ओरबाडल्या सारखे दाताचे काही व्रण दिसत होते आणि त्यावर पांढरे डाग बिंदाचे स्पष्ट दिसत होते.त्या बिंदाच्या चड्डीचा जवळ नाकाला लावून वास घेतला तशी डोक्यात,अंगांत एकप्रकारची जणू सनकच बसली. भानावर येत मी तशीच चड्डी खाली टाकली. सगळे कपडे धुवून सुकायला टाकले. त्यात माझा एक तास गेला. सगळी काम आवरून मी पुन्हा घरत येऊन फॅनखाली येऊन बसले. गणु बहुतेक झोपला असावा कारण त्यांचे डोळे बंद होते.
कंटाळा आल्यामुळे डोळ्यासमोर अंधारी येत होती. मी खुर्चीवर डोके टेकवले. मला झोप लागत होती, मी गणुला आवाज दिला पण त्याच्याकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. मी कॉटवर गेले आणि त्याला "एका बाजूला सारून झोप मला पण झोपायचे आहे" असे म्हणाले. त्याने काहीच हालचाल केली नाही बहुतेक तो झोपेचं नाटक करत असावा म्हणून मी त्याला जोरात मागे ढकलून मला झोपयला जागा करू लागले पण काही केल्या तो मागे सरकेना म्हणून मी ठरवलं की मला नाही तर तुलाही मी झोपू देणार नाही असे म्हणत मी त्याच्या अंगावर जाऊन बसले. बाजूला असणारी फ्रिजमधील गार पाण्याच्या बाटलीचे टोपण उघडून त्यातील गार पाणी मी त्याच्या मानेवर ओतले.
एवढ्याने काहीच झाले नाही म्हणून मी त्याच्या अंगावर बसून त्याला सातावण्यासाठी घोडा घोडा करू लागले.
गणूच्या अंगावर बसून मी वर खाली आपले ढुंगण उचलून जोरजोरात त्याच्या कमरेवर आपटू लागले, माझे गरगरीत छातीवरील आमे उसळू लागले होते, त्यावर त्याने आपला एक हात खाली घालून आपला ताठलेला बुल्ला सरळ केला.
मला आणखीन चेव चढला आणि जोरात आपले ढुंगण त्याच्या कमरेवर आपटत हळूच माझी पूच्ची त्याचे कमरेवर घासत होते. मी माजावर येऊ लागले होते. गणुने एका हाताने माझा पायजमा घट्ट धरला, मी माझे ढुंगण वर उचलताच तो झटकन पालथा होता ते सरळ झाला, आता मी त्याच्या कमरेवर नव्हते तर थेट त्याच्या कडक झालेल्या बुल्ल्यावर होते. त्याने सरळ होताच माझ्या दोन्हीही बाजूच्या माडींंवरील पायजमा आपल्या दोन्ही हातांनी घट्ट पकडला.
मी त्याच्या बुल्ल्यावर एकदा माझे ढुंगण आपटले तेव्हा त्याचा जाड आणि कडक झालेला बुल्ल्याचा स्पर्श माझ्या ढुंगणाच्या फटींना झाला, त्या स्पर्शाने गणूच्या तोंडातुन हलकेच चित्कार निघाले, मी लाजले आणि त्याच्या अंगावरुन बाजूला होण्यासाठी हालचाल करू लागले, माझी हालचाल सुरू होण्याआधी गणुने माझ्या मांडया वरील पकड मजबुत केली आणि खालून आपली कंबर खाली वर करून माझ्या ढुंगणावर आपला बुल्ल्याचे दणके मारू लागला. माझ्याकडे विचित्र बघत बघत तो हसत तो खालून माझ्या ढुंगणावर आपला बुल्ला जोरात आपटवत होता. मला खूप लाज वाटली ,मी शरमेने चुरर झाले आणि त्याच्या पकडीतून जोरत अंगाला हिसका देऊन त्याच्या अंगावरुन वेगळी होऊन बाजूला बसले. त्याने बाजूला असणारी गार पाण्याची बाटली हलच घेऊन त्यातील पाणी माझ्या कमरेवर म्हणजेच माझ्या ढुंगणाच्या फटींवर सोडून माझ्या पूर्ण ढुंगणाचा भाग ओला केला.माझी ओली झालेली कपडे काढण्यासाठी बाथरूममध्ये गेले ,ओली झालेली निकर काढून तशीच आतमध्ये पुच्चीला खेळती हवा लागावी म्हणून गाऊन घालून पुन्हा घरात आले, गणू आपला कडक झालेला बुला आपल्या दोन्ही मांड्यांमध्ये दाबून धरत पुन्हा भिंतीकडे पूर्ण सरकून मला झोपण्यासाठी थोडी जागा करून झोपला. मी काहीवेळ तशीच त्याच्या बाजूला बसून राहिले..
बराच वेळ झाला आणि मला झोप येऊ लागली. मी गणूच्या बाजूला उशीवर डोके ठेऊन झोपले. काही क्षणातच मी झोपून गेले..
सायंकाळी साडे सहा वाजता जाग आली. गणूचा एक हात माझ्या पोटावर होता मात्र तो पूर्ण झोपेत होता. मी हलकेच त्याचा हात पकडून बाजूला केला आणि उठून फ्रेश होण्यासाठी निघून गेले.
फ्रेश वगैरे होऊन गरम चहा गणु आणि माझ्यासाठी बनवू लागले तोपर्यंत गणु ही उठला होताच. माझ्याकडे पाहत डोळे आणि बुल्ला चोळत खट्याळ हास्य करत बाहेर बाथरूम च्या दिशेने गेला.
बनवलेला चहा गणु आणि मी पिऊन बाहेर कट्ट्यावर इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारत बसलो.
माझ्या बॉयफ्रेंडबद्दल व माझा सेक्स व इतर खाजगी गोष्टींच्या गणु खूप काही चौकश्या करत होता मात्र या विषयावर मी सहसा त्याच्याशी काही प्रमाणातच या विषयावर बोलले.
रात्री त्या गप्पांच्या नादात नऊ वाजून गेले. मी व गणु घरात गेलो आणि जेवण आटपून पुन्हा बाहेर येऊन थोडा वेळ बसलो तोच बाजूला राहणारी आशा वहिनी आपली दीड वर्षाची लहान मुलगी कडेवर घेऊन आमच्या जवळ आली आणि बसली.
तिला माझ्या मम्मीने आमच्या घरी माझ्या सोबत झोपण्यासाठी सांगितले होते म्हणून ती आली होती.
आशा वहिनी आमच्यासोबत झोपणार होती ही गोष्ट ऐकून क्षणात गणूचा व माझा चेहेरा अचानक पडला. आमच्या दोघांच्या नजरा एकमेकांना भिडल्या. आम्ही तिला खूप टाळाटाळ करायचा प्रयत्न केला पण तो काही केल्या यशस्वी झाला नाही. शेवटी कंटाळुन गणू तडक उठला आणि घरात जाऊन अंथरूण टाकू लागला, मी ही त्याच्या पाठोपाठ घरात गेले आणि त्याच्याकडे पाहत अंथरूण टाकण्यास त्याला मदत करू लागले. त्याचा चेहेरा खूप वैतागलेला दिसत होता.जे मला फील होत होते तेच अगदी त्याला फील होत असावे असे मला जाणवले.
आशा वहिनी दरवाजाजवळ आपल्या मुलीला घेऊन येऊ लागली ती घरात शिरणार तोच माझ्या मनात एक कल्पना आली . मी फॅन जोरात गतीने सुरू केला आणि खाली अंथरुणावर बसले, बहुतेक गनूला माझी आयडिया लक्षात आली असावी, त्याने माझ्याकडे पाहून एक स्मितहास्य केले आणि डोक्याखाली उशी घेऊन तो अंथरुणावर झोपला.
आशा वहिनी घरात आली आणि फॅनच्या गार वाऱ्याने ती थोडी शहारली. "एवढ्या थंडीत फॅन कशाला लावलाय"? असे तिने विचारलं तोच मी तिला प्रतिउत्तर दिले की "फॅन शिवाय मला झोप लागत नाही," तुम्ही वर झोप आम्ही खाली झोपतो असे तिला सांगितले, त्यावर ती ही तयार होत कॉटवर ती झोपण्यास वर चढुन गेली.
भिंतीकडेला आपल्या मुलीला तिने झोपवले आणि आमच्या बाजूस आपली पाठ करून आपल्या मुलीला ती तोंडात तिचा मोठा गरगरीत दुधाळ थानं देऊन झोपूउ लागली.
इकडे गनू माझ्याकडे एक वेगळ्याच नजरेने पाहू लागला, मी ही लगेच उठले आणि लाइट बंद करून त्याच्याजवळ सरकत झोपले.
काही वेळ असाच गेला . कोणीच कोणाशी बोलले नाही, अंधारात खाली कोण काय करत आहे हे सुद्धा कळत नव्हते.
माझ्या माझ्या पुच्चीत आता आग लागली होती, कधी एकदा मला गणू धरतोय आणि कधी मला कचाकचा झवतोय याची वाट पाहू लागले होते, एका अंगावर गनुकडे पाठ करून मी मांडीला मांडी घासून आपल्या पुच्चीला गरम ठेवत होते, आतमध्ये पुच्चीचे पाणीपाणी होऊन मांड्या सगळ्या चिकट झाल्या होत्या. खूप वेळ झाला तरी गनुकडून काहीच हालचाल झाली नाही, मला वाटलं कदाचित तो झोपला असेल म्हणून थोडी झोपेत असल्याचे दाखवून त्याच्या बाजूला सरकून सरळ होऊन त्याचा पायावर आपला पाय टाकून गाऊन थोडा गुढग्याच्या वर सरकावून झोपेचे सोंग घेऊ लागले, एवढं सगळं करून देखील गणू अजूनही शांतच होता. खूप वेळ होऊन गेली आता मला झोप येऊ लागली होती, गणुकडून काहीच हालचाल न झाल्याने मला त्याचा थोडा राग आला आणि मी पुन्हा एका अंगावर होऊन त्याच्या कडे पाठ करून त्याच्या पासून थोडी दूर सरकून झोपले. मला केव्हा झोप लागली कळलं नाही.
रात्री झोपेत एका अंगावर गनुकडे पाठ करून झोपले होते, झोपेत माझ्या पुच्चीला हलकासा काहीसा स्पर्श जाणवू लागला, मी थोड अंग हलवलं, मला जाग आली, पाहते तर काय गणू माझ्या पायाकडे डोके करून मागून माझा गाऊन वर उचलून कमरेच्या वर करून ठेवला होता आणि माझ्या ढुंगणाच्या फटीतून माझ्या पुच्चीच्या चिरेवरून आपली जीभ हळुवार फिरवत होता, मी एवढीच वाट पाहत होते, मी पटकन इ अंगावर होऊन पूर्ण पूच्चीत त्याच् तोंड घुसावं म्हणून पाय त्याच्या मानेवर वळवून टाकला आणि पूच्ची पूर्ण त्याच्या तोंडात दाबली आणि पुन्हा झोपेत असल्याचे त्याला जाणवून दिले, .
आता माझी पूर्ण पूच्ची त्याच्या तोंडात होती, त्याच्या श्वासांची गरम ऊब माझ्या पुच्चीत घुसत होती, आंबा चोखाव तसा हळुवार माझी पूच्ची जणू खातच आहे असे मला जाणवत होते, गणूने माझी पूर्ण पूच्ची अगदी बुळबुळीत करून सोडली. खूपवेळ पूच्चीत नाकतोंड घुसळून गणूनं मला झडवलं. माझी थोडीशीच आग त्यानं तात्पुरती मिटवली होती, मी झडून गेली आहे हे त्याला बहुतेक कळलं असावं. त्यानं मला पुढे ढकलून माझ्या पुच्चीच्या फटीतून आपली सुटका करून घेत सरळ झोपून दीर्घ श्वास घेत पडून राहिला, मी ही आपल्या फाकवल्या मांड्या एकमेकांवर घासत शांत पडून राहिले. फक्त एकच इच्छा राहिली होती की गणूने आपला जाडजूड बुल्ला माझ्या गरम गरम पुच्चीत कोंबून माझ्या पुच्चीचा बुकना करावा. मी पुन्हा गणूची एका अंगावर झोपून वाट पाहू लागले,
काही वेळात गणू उठला आणि दार उघडून बाहेर लघवीला निघून गेला, दाराचा आवाज ऐकून मी ही उठले आणि लघवीसाठी बाहेर आले, भिंतीच्या बाजूलाच आपला जाडजूड कडक झालेला बुल्ला बरमुडा मधून बाहेर काढून गणू भिंतीवर मूतत होता, त्याचा तो जाडजूड बुल्ला पाहून अंगात जणू वीजच चमकली, झोकांड्या खाणारा बुल्ला मी पाहतच राहिले, अचानक गणूची माझ्याकडे नजर गेली, मला पाहताच तो मला पाठण करून उभा राहू लागला, मी हि जणू झोपेतच आहे आणि काहीच बघितले नाही असे जाणवून देत त्याच्यापासून थोड्या अंतरावर आपला गाऊन वर करून लघवीला बसले, पाठीमागून वर पर्यंत गाऊन वर करून माझा बोचा त्याला दिसेल एवढा गाऊन वर करून मी लघवीला बसले, तिरक्या नजरेने गणू माझा उघडा पडलेला बोचा निरखून पाहत होता, माझा उघडा बोचा पाहून त्याचा बुल्ला मात्र आणखीच कडक होऊन खाली वर करून डोलू लागला...


Post Reply