मराठी चावट कथा-सतीश

Post Reply
User avatar
SATISH
Super member
Posts: 9632
Joined: 17 Jun 2018 16:09

Re: मराठी चावट कथा-सतीश

Post by SATISH »

इकडे सरोजही हसत होती पण तिच्या लक्षात आलं की आपल्या सोबत पुनमही आहे त्यामुळे ती वाहवत न जाता तो सेट घेऊन चेंजिंग रूम मध्ये गेली आणि बघू लागली की कुठे फिट्ट तर होत नाही ना पण खरंच तो सेट अगदी परफेक्ट बसला होता.
सरोजला त्या मुलांनी एकदम बरोबर सरोजला मोजल होत, तेही अगदी डोळ्यांनी पण सरोज मुद्दामच बाहेर येऊन त्यांना बोलली, "काहीही काय सांगताय, तुम्ही सांगितलेला सेट तर फिट्ट होतोय मला"... तो मुलगा बोलला, "शक्यच नाही आमचा अंदाज आतापर्यंत कधीच चुकला नाही हवं तर मी बघू का येऊन" अस म्हणताच सरोजच्या अंगावर काटा आला, तिच्या मनात आलेल कि त्या दोघांना घेऊन चेंजिंग रूममध्ये घेऊन जाऊन... पण पूनम सोबत असल्यामुळे ती म्हणाली, "नको मी असंच बोलत होते तुमची चेष्टा करत होते... मग सरोज सराईतपणे एक एक करून पँटी आणि ब्रा चे सेट बघु लागली... पण इकडे पुनम अजूनही गप्पच असते... दूसरा सेल्समन पुनमला बोलतो, "मॅडम तुम्हीही बघा ना तुम्हाला काही हवं असेल तर"... पण पूनमने नकारार्थी मान डोलावली आणि नको म्हणून सांगितलं...

इकडे सरोज हवा असलेला पँटी आणि ब्रा चा सेट घेऊन खाली काऊंटरवर येते तिथे पाहते तर काय तोच लिफ्ट मधला मुलगा तिच्या समोर बसलेला असतो, तोच या सेक्शनचा मॅनेजर असतो. बहुतेक नवीन जॉईन केलेल असत कारण सरोज हे त्या शॉपच नेहमीच गिऱ्हाईक असते. तो बोलतो, "या मॅडम मी तुमचीच वाट बघत होतो"... त्याच्या या बोलण्याने सरोजला प्रश्न पडतो हा माझीच का वाट बघत होता. ती बोलते, "तुम्ही माझीच का वाट बघत होता"... तर तो बोलतो, "तुमच्यासारख्या अप्सरेला ही लाजवेल अशा स्त्रिया क्वचितच भेटत असतात, आय मिन येत असतात आमच्या या शॉपमध्ये"... अस बोलल्याने सरोज लाजते.
"ओहहह तुमचं आपलं काहीतरीच मी आणि अप्सरा...?" अस बोलून हसू लागते... तो बोलतो, "इथे कोणत्याही पुरुषाला विचारावं तुम्ही अप्सरेपेक्षा कमी नाही आहात". ती बोलते, "पुरे आता आमचं बील द्या"... त्या चावट मॅनेजरची नजर तिच्यावर पडलेली असते इथे आल्यापासून आणि तो तिला बील करतच बोलतो, "मॅडम एकदम मस्त चॉईस आहे हो तुमची"... सरोज बोलते, "हम्मम मी आहेच तशी एकदम रत्नपारखी कोणता हिरा आहे आणि कोणता दगड हे चांगलच समजत"... इतक्यात तो मॅनेजर बोलतो, "मॅडम मग तुमच्याकडे रत्नांची खाणच लागली असेल ना" अस म्हणून हसू लागतो... तशी सरोज बोलते, "खाण एकच आहे पण खाणीत काम करणारे कामगार खुप आहेत आणि खुपजण काम करून पण गेलेत"... अस बोलून ती खालचा ओठ आपल्या दातात दाबते... मॅनेजरला कळून चुकलेलं असतं की आग लागतं आहे बरोबर पण ही योग्य वेळ नाही म्हणून तो सरोजला बोलतो. "मॅडम ३-४ दिवसांनी नवीन पँटी आणि ब्रा चा सेट येणार आहे तुम्ही रात्री ९:३० ला या म्हणजे गर्दी पण कमी असते आणि तुम्हाला हवा तो सेट घेता येईल"... सरोजही काही कमी नव्हती ती बोलली, "हो नक्की येईन पण एका अटीवर "... मॅनेजर बोलला, "कोणती अट मॅडम"... सरोज बोलते, "मी रात्री येईन त्या दिवशी तुम्ही एकटेच दुकानात पाहिजे, तुम्ही स्वतः मला ते सेट दाखवायला हवेत आणि साईझ परफेक्ट हवी नाही तर मी आक्खा सेट फ्री मध्ये घेऊन जाईन"... तो दुकानदार बोलला, "हो नक्की आणि फक्त तुम्हीच या लवकर या"... ठीक आहे, आणि मॅनेजरच्या कानाजवळ जाऊन हळूच मादक आवाजात बोलते, सहसा मी ब्रा घालत नसते, म्हणजे तुमची परीक्षाच असेल योग्य साईज द्यायची...." असे म्हणून सरोज मॅनेजरला डोळा मारते 😉 बिल घेऊन सरोज आणि पुनम बाहेर जाऊ लागतात. मॅनेजर सरोज चे वर खाली होणारे गांडगोळे बघत आपल्या ताठलेल्या लवड्याला चोळत असतो. जाता जाता सरोज हळूच पाठीमागे वळून बघते आणि एक मादक स्माईल देत मॅनेजरला फ्लायिंग किस बाहेर पडते..

घरी येत असताना वाटेतच पुनम सरोजला बोलते, "एवढी लाजणारी, कोणासमोर तोंड वर करून पण न बघणारी तू, आणि आता तुझ्यात हा इतका बोल्ड आणि बिनधास्तपणा कसा काय आला ग?"... सरोज बोलते, "घरी चल सांगते तुला"... इकडे पुनम आणि सरोज घरी येतात आणि फ्रेश होऊन tv बघत बसलेल्या असतात... पण पुनमच्या मनात पुन्हा तेच वादळं निर्माण झालेलं असतं... सरोजला ही माहीत असत की तिच्या मनात होणारी चलबिचल आणि मग ती बोलते, "पुनम मला माहिती आहे तुझ्या मनात कसले प्रश्न निर्माण झाले आहेत चल सांगते तुला माझी फिगर अशी कशी झाली ते"... ती बोलू लागली, "मी सकाळी लवकर उठून योगा करते आणि मग चांगला डायट घेते त्यानंतर संध्याकाळी जीममध्ये जाऊन घाम गाळते तेव्हा कुठे माझी ही अशी फिगर तयार झाली आहे"... पुनम बोलते, "खरंच आत्या खुपच मस्त फिगर झाली आहे तुला बघून कोणीही वेड होईल आणि तुझ्या प्रेमात पडेल"... अस बोलून दोघीही हसू लागल्या...

User avatar
SATISH
Super member
Posts: 9632
Joined: 17 Jun 2018 16:09

Re: मराठी चावट कथा-सतीश

Post by SATISH »

रात्री सगळ्यांची जेवण झाल्यावर सरोजचा नवरा सरोजला डोळ्यांनीच ईशारा करतो की पुनमला झोपायला जा म्हण म्हणून मग सरोज पुनमला बोलते, "पुनम तू झोपून घे आज खूप फिरलोय आपण त्यामुळे तू आराम कर आपण उद्या बोलू"... पुनमही खूप थकलेली असते आणि बेड वर जाताच तिचे डोळे बंद होतात... पण इकडे सरोजच्या बेडरूममध्ये एक वेगळंच वादळ उठण्यास सुरुवात झालेली असते...
बेडरूममध्ये सरोजचा नवरा आधीच जाऊन बसलेला असतो... सरोज आत येते तेव्हा तिने एकदम मस्त असा निळ्या रंगाचा नाईटी घालून येते... पण आज तिच्या नवऱ्याचं तिच्याकडे लक्ष नसत तो कोणत्या तरी विचारात मग्न असतो... सरोज बोलते, "अहो काय झालं आज तुम्ही माझ्याकडे बघितलं पण नाही कसल्या विचारात मग्न आहात एवढे?"... तिचा नवरा बोलतो, "काही नाही ग ते पुनम चा...." त्याच वाक्य पूर्ण न करु देता सरोज बोलते, "पुनमचा काय?".... तो बोलतो, "काही नाही ग पुनम ची तब्येत चांगलीच सुधारली आहे आपल्या लग्नाच्या वेळी बघ ना कशी एकदम काटीसारखी होती आता मस्त झाली आहे"... सरोज लगेच बोलते, "हो ना अगदी वाहिनीवर गेलीय. वयात येणाऱ्या मुलींच्या तब्येतीत सुधारणा होत असते... पण तुमच्या मनात काय चालू आहे याचा हळूहळू अंदाज येतोय बर का मला"... तो बोलतो, "इतकं मनातलं जाणतेस तर कर ना माझी इच्छा पूर्ण, त्यानिमित्ताने एक फँटसी तरी पूर्ण होईल माझी"... सरोजला माहीतच नाही असं म्हणून बोलते, "कसली फँटसी हो?"... तो बोलतो, "अग तुलाही माहिती आहे मी कशाबद्दल बोलतोय"... ती बोलते, "बरं करेन मदत तुम्हाला पण मी यात प्रत्यक्षात भाग घेऊ शकत नाही"... तिच्या ह्या बोलण्याने तिचा नवरा जाम खुश होतो आणि तिच्या हाताला धरून आपल्या मांडीवर घेत बोलतो, "खरंच तुला किती काळजी आहे माझी"... ती बोलते, "तुम्ही मला इतकं स्वातंत्र्य दिलंय म्हणल्यावर त्या स्वातंत्र्याची परतफेड करायलाच हवी ना"... अस बोलून तो तिच्या गालावर किस्स करतो. तेव्हा ती सांगत असते आज कस तिने त्या सेल्सबॉय आणि मॅनेजरसोबत चावटपणा केला आणि त्या मॅनेजर ने पर्वा रात्री साडे नऊला स्पेशल शॉपिंग ला बोलावलंय.... त्यामुळे तिचा नवरा अधिकच पेटतो कारण आधीच त्याला पुनमच्या वयात येणाऱ्या आंब्यांनी आणि कलिंगडांनी वेड लावलेलं असतो तर तिकडे सरोज आजच्या सगळ्या घटना सांगून अजुनच जास्त गरम करते...

तो आता पूर्ण जोशात आलेला असतो सरोज त्याच्या डोळ्यात चढलेली नशा बघत असते तिला माहीत असतं आज माझं काय खर नाही... तो तिला आपल्या घट्ट मिठीत जखडून ठेवतो त्यामुळे काही वेळ सरोजचा श्वास कोंडल्यासारखा होतो... ती त्याला थोडं बाजूला करत असते मांडीवर बसलेली असल्याने तिला त्याच्या अंडर-वेयर मध्ये वाढणारी वळवळ वाढतं असते... तो पूर्ण जोशात असतो तो पाठीमागूनच तिचे केस बाजूला करतो आणि तिच्या मानेवर आपले ओठ ठेवतो त्यामुळे तिच्या आंगावर शहारा येतो लग्नाच्या इतक्या वर्षात पण तिच्या अंगात ती मादकता भरलेली असते कारण असतं तिच्या नवऱ्याचं प्रेम...
तो तिच्या मानेवर त्याच्या जिभेने चाटत असतो आणि इकडे सरोजचा तोंडून मादक उद्गार बाहेर पडत असतात, "आहहहहहहह मस्त वाटतंय हो उहहहम्मम्म"... तो त्याच्या जीभ मानेवर फिरवत असतो एक प्रकारे आघातच होत असतात तिच्या मानेवर आणि हे कमी होत की काय तो लगेच त्याचे हात पुढे आणतो आणि तिचे दोन्ही मोठं मोठं आंबे जोरात पिळतो त्यामुळे एक प्रकारे तिच्या तोंडून किंकाळी बाहेर पडते, "आईईईगगगग हळू ना किती जोरात दाबले, आणि मी अशीच ओरडत राहिली तर पुनम उठेल ना"... तो हळूच तिच्या कानात बोलतो, "अग उठली तर उठू दे ना तिला पण बघू दे तिची आत्या किती मस्त घोडा पळवते".
मग तो हळूहळू तिचे स्तन दाबू लागतो आणि बोलतो, "आता कसं वाटतंय माझ्या लाडक्या बायकोला?"... सरोज बोलते, "हुहम्मम्म असं करतात का बायकोसोबत मी काय पळून नाही जात कुठे"... असं बोलून तो तिचे तोंड बाजूला करतो आणि आपले ओठ तिच्या गुलाबी ओठावर ठेवतो आणि त्याच स्थितीत किस्स करायला लागतो ती एकाच वेळी तिन्ही अनुभव घेत होती एक तर तिच्या ओठात त्याचे ओठ आणि समोरून हात घालून तिच्या आंब्यावर चालणारे त्याचे हात आणि खालून गांडगोळ्यांच्या मध्ये होणारी त्याच्या नागोबाची हालचाल त्यामुळे तिला तिन्ही बाजुंनी परमानंद ची अनुभुती येत होती..

User avatar
SATISH
Super member
Posts: 9632
Joined: 17 Jun 2018 16:09

Re: मराठी चावट कथा-सतीश

Post by SATISH »

खूप वेळ किस्स केल्यावर तिला सहन होत नाही आणि ती उठून खाली बसते आणि त्याची अंडर-वेअर खाली ओढते त्याचा नागोबा एकदम कडक होऊन फणफणत असतो ती त्याला हातात घेते हातात घेतल्यावर तिला एकदम गरम लोखंडी रॉड हातात घेतल्यासारखा भासत असतो इतका गरम झालेला असतो... सरोज बोलते, "बाईईईईई ग किती तो गरम झालाय माझा लाडका नागु"... तिचा नवरा बोलतो, "अग काय करेल तो तरी तू आहेसच तशी एकदम गरम की त्यालाही राहवत नाही म्हणून तोही इतका गरम होतो"... सरोज बोलते, "हो का थांबा हा त्याला थंड करते"... असं बोलून सरोज त्याचा नागोबावर आपली जीभ लावते तिला ती जागा थोडी चिकट चिकट भासते कारण की प्रीकम आलेला असतो त्याचा इतका तो गरम झालेला असतो... ती आता पुर्ण त्याच्या नागोबाच्या समोरून जीभ फिरवू लागते तो पण पुर्ण वेडा होतो बोलतो, "आहहहहह सरोज मस्त वाटतंय ग उहहहम्मम्म असंच चोखत रहा i loveeee uuuu सरोज."
तो पूर्ण जोशात आलेला असतो आता सरोज त्याच्या लवड्याच्या बाजुवरून आपली जीभ फिरवू लागते तो आपल्या मुठी आवळतो आणि या परमोच्च सुखाचा आनंद अनुभवत असतो... सरोज आता त्याचा पुर्ण तोंडात घेऊन चोखत असते तोही वेडा होऊन तिला प्रतिसाद देत असतो... तो तिला त्याच्या लवड्यावर दाबतो त्यामुळे सरोजचा श्वास कोंडतो पण लगेच सोडतो त्यामुळे ती बाहेर काढते आणि पुन्हा तोंडात घेऊन चोखू लागते तो डोळे मिटून या क्षणाचा पुरेपूर आस्वाद घेत असतो आता त्याला जाणवत की आपला बांध फुटणार आहे तो बोलतो, "सरोज मी येतोय... मी येतोय... मी येतोय... आहहहहहह" असं म्हणून सगळा चीक तिच्या तोंडात सोडतो... तिच्या तोंडात त्याचा एकदम सपक थोडासा खारट जाणवतं असतो पूर्ण चीक तिच्या तोंडात भरलेला असतो ती तो आनंदाने प्राशन करते...

आता सरोज दमलेली असते आणि ती जाऊन बेडवर झोपते... आता तिच्या नवऱ्याचं काम चालु होतं... तो तिची नायटी वर वर करू लागतो पूर्ण गुडघ्यापर्यंत आणि तिच्या गुडघ्यावर किस्स करतो सरोजही आता कामुक आवाज काढू लागते, "आहहहहह उहहहहम्मम मस्त वाटतंय हो"... तो हळूहळू तिच्या गुडघ्यावर किस्स करत मांड्या चोळत असतो आणि मांडीवर पण किस्स करू लागतो ,"उमममहहहहहह त्यामुळे सरोजला अगदी करंट लागल्यासारख होतं ती शहारते आणि तो हळूहळू तिच्या भरलेल्या मांडीवर आपली जीभ फिरवू लागतो आणि तीही तोंडात उशी धरून त्याच्या या आघाताचा स्वीकार करत असते... तो आता हळूहळू वर वर येत असतो तिच्या पुच्चीच्या बाजुला तो किस्स करतो तिला खुप वेड लागल्यासारख होत त्यामुळे तिची पॅंटी आधीच ओली झालेली असते.

तिच्या पॅंटीचा वास त्याला वेड लावत असतो. तो तिच्या पॅंटी वरूनच तिच्या पुच्चीला किस्स करतो. ती आहहहहहह करून जोरात उशी आपल्या तोंडात दाबते... तो तिच्या पँटीवर आपली जीभ फिरवत असतो तीही त्याला साथ देत असते तो हळुहळु तिच्या पॅंटीच ईल्यास्टिक दातात धरून खाली ओढतो आणि तिच्या पुच्चीचा सुगंध घेतो... तो आपली जीभ तिच्या पुच्चीवर ठेवतो आणि पुर्ण दाण्यापासून ते चिरेपर्यंत फिरवतो त्यामुळे तिला वेड लागायचंच बाकी असतं ती जोरात कन्हू लागते, "आहहहहहह आईगगगगगग उहहहहहहम्मम्म वेड लावताय हो तुम्ही मला".... तो आता तिच्या पुच्चीच्या दाराला जीभ लावून चाटु लागतो आणि मध्ये मध्ये तिच्या पुच्चीचे ओठ आपल्या दातात घेऊन ओढतो असतो ती डोळे मिटून आनंद घेत असते... तो त्याची जीभ आतबाहेर करत असतो तीही त्याला आपले गांडगोळे वर करून साथ देत असते पुर्ण दाबत असते आपल्या पुच्चीवर... आणि त्यावेळी तिला समजत की आपलं पण येणार आहे त्यामुळे ती जोरात ओरडत सगळ पाणी तिच्या तोंडात सोडते आहहहहहह मी आले म्हणत तो पुर्ण पाणी तोंडात घेऊन चाटुन साफ करतो आणि बाजूला होतो...
सरोजही आता नायटी काढून नागडी पडलेली असते... आता त्याचा नागोबा पुन्हा कडक झालेला असतो आणि त्याला शेवट करायचा असतो तो तिच्या समोर येत तिच्या पुच्चीवर बोट फिरवतो आणि पाय फाकवतो जरा आणि आपला लवडा पुच्चीवर रगडु लागतो सरोजही खुप दमलेली असते तरी तिला ते हवं असतं म्हणून बोलते, "कशाला अजून तडपवत आहात मला घाला आणि करा मोकळी मला"... तोही जास्त वेळ न लावता सरळ एक धक्का देऊन अर्धाअधिक लवडा आत घालतो तिची पुच्ची ओली झालेली असल्याने सरळ आत जातो ती हळुच आहहहहहह करते आता तो अजून एक धक्का देऊन पूर्ण आत घालतो आणि मग आपलं मशीन चालू करतो आणि एक एक करून धक्के देऊ लागतो पुर्ण घुसत असतो तो तिच्या पुच्चीत आणि दणके देताना तिचं शरीर वर खाली होतं असतं त्याबरोबर तिचे आंबे हे वरखाली होतं असतात... ती डोळे उघडून आपल्या नवऱ्याच्या डोळ्यात बघते तोही एकदम मादक नजरेत तिला जोरदार दणके देत असतो... तिचे आंबे दाबत दाबत तो तिला झवत असतो खूप खोलवर ती त्याच्या लवड्याला अनुभवत असते... तो तिचे आंबे आपल्या तोंडात घेत दणके देत असतो तीही एकदम मादक पद्धतीने आवाज काढत असते, आहहहहह आईईईगगगग उहहहहहहम्मम्म मस्त वाटतय हो करा जोरात अजुन".... तो त्याची पद्धत बदलतो आणि तिला एका बाजूला करतो आणि एक पाय वर करून मागूनच तिच्या पुच्चीत लवडा टाकतो आणि तिचे आंबे कुस्करत तिला ठोकत असतो आहहहहहह आईगगगगगग ओहहहहहह मस्त म्हणत ती पुर्ण दणके आपल्या पुच्चीत सामावून घेत असतो आणि मग तो त्याचे दणके जोरदार देत असतो. कारण त्याला त्याचा नळ मोकळा करायचा असतो आणि मग येते ती वेळ आणि दोघेही त्या परमोच्च बिंदू वर पोहोचतात... तो जोरात धक्का देऊन आपला सगळा माल तिच्या पुच्चीत भरतो आणि तिही आपलं पाणी सोडते... तो तिला मिठीत घेऊन पडलेला असतो... आणि शेवटी तिला त्या शॉप मधल्या दोन्ही सेल्स मन आणि मॅनेजर कडून मज्जा करायला सांगून तो झोपतो.

User avatar
SATISH
Super member
Posts: 9632
Joined: 17 Jun 2018 16:09

Re: मराठी चावट कथा-सतीश

Post by SATISH »

कॉकहोल्ड कपल ची मजा

मी एक भाडेकरू म्हणून रहात होतो. नोकरी साठी म्हणून मी शहरात आलो खरा पण मला पाहिजे तशी रूम सुरवातीस मिळाली नाही. खूप शोधल्यावर मात्र मला एका चांगल्या लोकेशन ला एक रूम मिळाली.

रूम म्हणजे तो एक बांगलाच होता. त्याचा मालक आणि बायको दोघेच त्या बंगल्यात राहायचे. शेजारी असलेली एक रूम त्यांची रिकामी होती. त्यामुळे त्यांनी ती रिकामी ठेवण्या पेक्षा म्हणून भाड्याने देण्याचे ठरविले होते. त्यातच माझ्यासारखा मुलगा असल्याने त्यांनी लगेचच मला फायनल केले. माझ्या सारखा म्हणजे नोकरदार.

दिसायला मी तसा चांगला होतो. खूप देखणा जरी नसलो तरी माझी पर्सनॅलिटी खूप चांगली होती. उंच, सावळा रंग आणि धिप्पाड शरीरयष्टी या माझ्या जमेच्या बाजू होत्या. त्यामुळे त्यांनी मला तिथे रूम दिली आणि मी तिथे राहायला गेलो देखील.

ते दोघे पण समवयस्क च वाटत होते मला. दिसायला पण खूप देखणे होते ते. त्याचे नाव निलेश होते. त्याचा स्वतःचा व्यवसाय होता. राहणीमान खूपच उंची होते त्याचे. तिचे नाव प्रिया होते. ती तर एखाद्या नटीला हरवेल इतकी देखणी होती. साधारण तीस वर्षाचे असतील ते दोघे. पण तिने स्वतःला असे काही ठेवले होते कि काही विचारू नका.

कॉलेज ला जाणाऱ्या मुली सारखी तिची फिगर होती. अजिबात कुठे चरबी शोधून देखील सापडायची नाही अशी फिगर होती तिची. नेहमी उंची कपडे घालायची ती. चेहऱ्याला हलकासा मेकअप तिचे सौंदर्य अधिकच खुलवत असे. तिची छाती म्हणजे नुकत्याच वयात आलेल्या मुली सारखी होती. शरीरयष्ठीला साजेशी असलेली तिची छाती तिला खूप मादक बनवायची.

तिच्या ब्रा च्या आकारामध्ये तर तिची छाती अधिकच उठून दिसत असे. तिची गांड म्हणजे एक संशोधनाचा विषय होता. इतकी गोलाकार गांड कशी काय असू शकते याचे मला तर राहून राहून आश्चर्य वाटत असे. तसा मी तिला निरखून बघत असे अधून मधून. पण तिला पकडले जाणार नाही या बेताने मी सगळे करत असे.

त्यांच्यात मी चांगलाच मिक्स झालो होतो. माझे वागणे बघून ते मला त्यांच्या घरच्या सारखेच वागवत असत. त्यामुळे आता मी माझ्या खोलीत कमी आणि त्यांच्या खोलीत जास्त असायचो. त्यातून आमची जवळीक कमालीची जास्त वाढली होती.

एकदा मी माझ्या खोली बसलो होतो तेव्हा अचानक निलेश माझ्या रूम मध्ये आला. आम्ही गप्पा मारत बसलो होतो. तो त्यांच्या बद्दल काही बाही सांगत बसला होता. ते कुठे ट्रिप ला गेले काय धमाल केली वगैरे वगैरे. असे करत असताना तो मला त्यांचे ट्रिप चे फोटो दाखवू लागला. दोघांचे बीच वरचे फोटो खूपच चांगले होते.

ते दाखवत असतानाच त्याला प्रिया ने काही तरी कामासाठी म्हणून हाक मारली. तो मला म्हणाला “संदीप, तू बघ फोटो मी आलोच पाच मिनिटात. काय म्हणते आहे प्रिया ते बघून येतो”

असे म्हणून त्याने त्याचा मोबाईल माझ्या हातात दिला आणि तो निघून गेला.मी ते एकेक करत फोटो बघू लागलॊ. पुढे बघत जाताना मला असे काही फोटो त्यात दिसले कि मी जागचा उडालोच. प्रिया चे ब्रा आणि बिकिनी वरील फोटो होतो ते. काळ्या रंगाची ब्रा आणि त्याच रंगाची निकर मध्ये असलेली प्रिया बघून माझे डोळे मोठे झाले.

ते खाजगी फोटो होते आणि ते बघणे चुकीचे होते. पण मला त्याची फिकीर नव्हती. असा चान्स परत मिळणार नाही हे मला माहित होते. त्यामुळे मी झटझट करत जमतील तितके प्रियाचे अर्ध नग्न फोटो बघू लागलो. मी माझ्या तंद्रीत च होतो तेव्हा अचानक निलेश कधी आला ते मला पण नाही समजले. मला त्याने हाक मारली आणि म्हणाला “तू बघितलेसच म्हण शेवटी प्रिया चे फोटो”

त्याचा आवाज ऐकून मी घाबरलो आणि त त प प करू लागलो. ते बघून तो हसू लागला आणि म्हणाला “अरे संदीप. असुदे बघितले तर बघितले. त्यात काय एव्हडं. मी या वर तुझ्याशी बोलणार होतोच.”

“काय बोलणार होता तू?” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “अरे काही नाही रे. आम्ही एक क्ककोल्ड कपल आहे”

“म्हणजे?” मी काहीही न समजून त्याला विचारले.

“अरे क्ककोल्ड कपल म्हणजे माझा सोटा खूपच छोटा आहे.इतका छोटा कि तो केवळ नावालच आहे म्हण ना. त्याचा उपयोग फक्त मुतायला होतो. बाकी काही नाही. त्यामुळे प्रिया ची खाज मी भागवू शकत नाही” तो सांगत होता आणि मी आ वासून सगळे ऐकत होतो.

पुढे तो म्हणाला “आता पर्यंत काही अडचण नव्हती. पण आता प्रिया ला तिच्या भावना आवरणे कठीण होऊन बसत आहे. त्यामुळे आम्ही असे ठरवले आहे कि कोणी तरी एक असा जोडीदार निवडायचा जो प्रिया ची खाज भगवेल आणि त्याचा गावभर ढिंढोरा पण करणार नाही. आणि या साठी आम्हाला तुझ्या शिवाय दुसरा कोणताच पर्याय चांगला वाटत नाही”

त्याचे बोलणे ऐकून आता मात्र मला घाम फुटला होता. तरी पण मी काही बोललो नाही. त्याने मला सांगितले पुढे “मी या बद्दल प्रियाशी बोललो आहे. तिला पण तू आवडतोस. त्यामुळे काहीच अडचण नाही. अर्थात आमचा तुला कोणताच फोर्स नाही. तुला जर मनात नसेल तर तू हे नाकारू देखील शकतोस.

User avatar
SATISH
Super member
Posts: 9632
Joined: 17 Jun 2018 16:09

Re: मराठी चावट कथा-सतीश

Post by SATISH »

आम्हाला अजिबात वाईट वाटणार नाही”

मी अशी ऑफर नाकारायला काही मूर्ख नव्हतो. उगीच मी थोडे विचार केल्या सारखे केले आणि त्याला लागलीच होकार दिला देखील. त्याने लगेचच प्रिया ला हाक मारून सगळी झालेली बातचीत सांगितली. त्याच रात्री आम्ही डाव करायचे ठरवले देखील.

आम्ही तिघांनी एकत्रच जेवण केले. प्रिया तयार होण्यासाठी आत गेली. निलेश ने इकडे लाईट्स बारीक केल्या. अंधुक प्रकाशात मी प्रिया ची वाट बघत बसलो. शेजारी खुर्चीत निलेश होताच. थोड्याच वेळात आतून प्रिया बाहेर आली. तिला बघून माझी फ्युज उडायची बाकी होती.निळ्या पारदर्शी साडीत प्रिया कमालीची मादक दिसत होती.

तिला बघून मी लाळ घोटू लागलो. स्लिव्हलेस ब्लाउज मध्ये तिचे गोरेपण अधिकच खुलून दिसत होते. साडी मध्ये तिची खोलगट बेंबी उठून दिसत होती. ती बाहेर येताच निलेश मला म्हणाला “संदीप, शी इज ऑल युवर्स नाऊ”

असे म्हणताच मी जागचा उठलो आणि प्रिया च्या मागे गेलो. तिला मागून मिठी मारली आणि तिचे केस हलकेच बाजूला केले. तिच्या गोऱ्या मानेवरून मी माझे तोंड फिरवू लागताच माझ्या श्वासाच्या गरम वासाने ती गरम होऊ लागली. तिएन तिचे डोळे बंद केले आणि मला प्रतिसाद देण्यास सुरवात केली देखील. माझा हात तिच्या पोटावर होता.

तिचे गोरे पोट मी हाताने रगडत मी माझा हात वर तिच्या छातीकडे नेला. तिची छाती कमालीची बाहेर आली होती.तिला दाबून शांत करणे गरजेचे होते. तिचं ब्लाउज वर मी हात ठेवला आणि तिची छाती प्रचंड ताकदीने दाबू लागलो. माझ्या हाताचा स्पर्श होताच तिची छाती अधिकच फुगीर झाली. माझे तोंड तिच्या मानेवरून एकसारखे वर खाली फिरत होते आणि माझे हात तिच्या छातीचा आनंद लुटत होते.

माझी जीभ मी बाहेर काढून मग तिच्या पाठीकडे आलो. तिचे ब्लाउज चे हुक काढून मी तिच्या गोऱ्यापान पथ्वीवरून माझी जीभ फिरवू लागलो. ती बेभान होत होती. तिने मला झटकन हाताने ओढले आणि तीच्या जवळ ओढले. जवळ जाताच ती माझ्य मिठीत आली. तिच्या नाजूक ओठांचा ताबा घेण्यास मला अजिबात वेळ लागला नाही.

तिचे गुलाबी ओठ मी तोंडात घेऊन स्मूचिंग करू लागलो. आमची लाळ एकमेकांच्या तोंडात मिक्स होत होती. माझा हात तिच्या पाठीवरून फिरत होता. तिने माझा सोटा त्याच वेळी तिच्या हातात पकडला आणि त्याला हलवायला चालू केले. तिने फार वेळ घालवता मला बाजूला केले आणि माझी पॅन्ट काढली देखील. ती काढताच माझा भलामोठा सोटा बाहेर आला.

ते भलेमोठे हत्यार बघून ती वेडी झाली. ती मला म्हणाली “याच्या साठीच तर किती वर्ष मी स्वतःला रोखले होते. बाप रे बाप किती मोठं आहे तुझे हत्यार. मला याचीच गरज होती. थँक्स संदीप”

असे म्हणून तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. निलेश चा सोटा नावालाच असलयाने तिला माझ्या सोट्याच्या रूपाने स्वर्ग प्राप्ती झाली होती. निलेश खुर्चीत बसून आमचा खेळ निवांत बघत होता.

तिने जवळसपास एक तास माझा सोटा काही तिच्या तोंडातून काढला नाही आणि मनसोक्तपणे त्याला चोकून काढले. आता मला काही राहवणे शक्य नव्हते. तिचे ओरल करायची खूप इच्छा होती माझी पण माझा सोटा मला काही थांबू देत नव्हता. मी तिचे पाय फाकवुन तिला पाठीवर झोपवले आणि तिच्या योनीत माझा सोटा कोंबला.

आत पूर्णपणे जाताच मी माझी कंबर मागे पुढे करू लागलो. सुरवातीस हळू हळू करत हलणारी माझी कंबर नंतर मात्र मी प्रचंड वेगाने हलवू लागलो. तिचा संभोगाचा हा पाहिलाच अनुभव असल्याने तिच्या योनीत आत बाहेर होणाऱ्या माझ्या सोट्याच्या घर्षणाने आम्ही दोघे पण खूपच गरम झालो होतो. खूप वेळ तिला ठोकून काढल्यावर मी तिच्या योनीतच माझे वीर्य सोडले आणि आम्ही शांत झालो.

अश्या प्रकारे मी निलेश समोरच प्रिया चा उपभोग घेतला होता. तेव्हापासुन मी नियमिपणे प्रिया ला ठोकायला चालू केले होते.

Post Reply