लिमोझीन

Post Reply
User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: लिमोझीन

Post by rajsharma »

आणि हरीश पुढे बोलायला लागला, "यार, दिदीने डार्क ब्लू टॉप काय मस्त घातला आहे!... इतका ट्रान्सपरंट आहे की आतली काळी ब्रा स्पष्ट दिसतेय... इव्हन तिचे गोळ्यांचा आकार त्या टॉपमधुन बरोबर दिसतोय... कशी काय तिने डेअरींग केली आतमध्ये एखादी स्लिप न घालता फक्त ब्रा घालायची??" हरीशने उत्तेजनेने चेकाळत विचारले.

"मी सांगितले होते..." मी हळुच पुटपुटलो जे फक्त हरीशलाच ऐकायला गेले...

"तुम्ही सांगितले होते सर??... तरीही तिने मग खूपच मोठी डेअरींग केली... इथे दुबईमध्ये ठिक आहे... असा टॉप नॉर्मल वाटतो... पण मुंबईवरून येताना सगळे तिला बघत असतील... खासकरून तिच्या ह्या ट्रान्सपरंट टॉपमधुन दिसणारे काळ्या ब्रा मधील टप्पे..."

"शाल घेतली होती तिकडे..." मी हळुच त्याला म्हणालो...

"काय रे? शाल काय??" दिदीने मला विचारले...

"नाही... तुझी शाल कोठे आहे?... मुंबईवरून निघताना अंगावर घे म्हणून म्हटले होते ना तुला..." मी हसून तिला म्हटले...

"हो घेतली होती... प्लेनमधुन उतरताना गरम व्हायला लागलं... तेव्हा काढुन बॅगेत ठेवली... प्लेनमध्ये बरेचजण माझ्याकडे 'बघत' होते... त्यांना जे काही दिसत होते त्यांनी सगळ्यांची नजर माझ्यावरच खिळली होती... खास करून वरची बॅग मी हात वर करून काढत होते तेव्हा सगळे लाळ टपकुन माझ्या 'गोळ्या'कडे बघत होते... नालायक!... तुला म्हटले मी आत स्लिप घालते... तर नको म्हणालास... आत्ता पण तुझ्याबरोबर मी चाललेय तर अनेक जण टकामका बघताहेत माझ्याकडे..." दिदीने लटक्या तक्रारीत म्हटले...

"अग... इथे काही प्रॉब्लेम नाही... फारसे कोणी बघत नाही इथे... कारण येथे खूप वेगवेगळ्या देशाच्या बायकां-मुलींना बोल्ड ड्रेसमध्ये पहायची सवय आहे येथल्या लोकांना... खुपच आंबटशौकीन असतील तेच बघत असतात..." मी हसून तिला म्हटले...

"हो... आणि त्यात आपल्या भारतीय पुरुषांचा नंबर एक आहे... आता पण बघ आपले इंडियन पुरुषच जास्त बघत आहेत..." तिने हसून म्हटले...

"बघू दे... तु कोठे इथे जास्त वेळ थांबणार आहेस?... येथून आपण बाहेर पडलो की झालं... तू पण अजिबात लाजू वगैरे नकोस, बिनधास रहा... उलट अजुन छाती ताणून पुर्ण गोळे दाखव... जे कोणी बघताहेत त्यांना फक्त काही क्षणाचे नेत्रसुख मिळेल... त्यांचा विचार करून आपण आपला आनंद मिस नाही करायचा... मला खात्री आहे तुलाही असे थोडे फार अंग प्रदर्शन करण्यात एक वेगळी उत्तेजना वाटत असेल... मला तर काय एकदम एक्सायटेड वाटतेय!... की अशी सुंदर आणि सेक्सी लेडी, जी माझी बहिण आहे, जी माझ्या बरोबर चालतेय आणि सगळे माझ्याकडे पाहून माझा हेवा करत असतील..." मी चावटपणे हसून तिला म्हणालो...

"हो... तुला एक्सायटेड वाटणारच... तू एक नंबरचा नालायक आहेस!... तुला काय... तू तर मला सगळ्यांसमोर नागडी पण नेशील..." पुन्हा दिदीने हसून लटकी तक्रार करत म्हटले...

"एकदम पुर्ण नागडी नाही... पण तुला अर्ध-नग्न न्यायला मला काहीही वाटणार नाही..." मी हसून तिला डोळा मारत म्हटले...

"बघितलस... कसा बेशरमासारखा बोलतोस तू..." दिदीने मला चापट मारत हसून म्हटले आणि ती पुढे बोलली, "अरे कोठे आहे पार्कींग?? अजुन किती चालायचेय??"

"अग... पार्कींग रोडच्या पलिकडे आहे... आपण आता एअरपोर्टमधुन बाहेर पडू... नंतर ब्रिजवरील पॅसेजमधुन पलीकडे जावू... मग तेथील ग्लास लिफ्टमधुन खालच्या लेवलला जावू आणि मग तेथे पार्कींगमध्ये आपली कार आहे तेथे आपण पोहचू..."

मी मुद्दाम दिदीला ते डिटेलमध्ये सांगितले जेणेकरून हरीशलाही ते कळावे आणि त्याप्रमाणे तो थोडे अंतर ठेवून आमच्या मागे मागे येईल... तसे मी त्याला ऑलरेडी सगळे सांगितले होते की दिदीला रिसिव्ह केल्यानंतर कोठून आणि कसे मी तिला घेवून जाईन आणि त्याने आमच्या मागे येवून कसे आणि कोठून आम्हाला पहायचे ते... पण एक रिमाईंडर म्हणून मी पुन्हा तसे सांगितले... मध्ये मध्ये मी मान वळवुन हळुच पहात होतो की हरीश आमच्यापासून किती अंतरावर आहे आणि कोठे आहे... आमच्यातले अंतर जास्त वाढले किंवा एखाद्या वळणानंतर माझ्या लक्षात आले की हरीशला आम्ही दिसणार नाही तेव्हा मी आमच्या चालण्याचा स्पीड थोडा कमी करत होतो किंवा दिदीला काहितरी चावट बोलत होतो जेणेकरून ती किंचित थांबून मला लटकेपणे मारायची किंवा मला चिमटा काढायची...

आम्ही चावट बोलत, मस्करी करत एअरपोर्टच्या बाहेर पडलो आणि ब्रिजवरील पॅसेजने रोडच्या पलीकडे गेलो... तेथे कोपऱ्याला भली मोठी काचेची लिफ्ट होती जिच्यातून पॅसेंजर आपल्या लगेजच्या ट्रॉल्या घेवून खाली-वर जावू शकत होते... आम्ही लिफ्टजवळ पोहचलो तेव्हा आधीच तेथे असलेले सगळे पॅसेंजर आत घुसले होते आणि लिफ्टचा दरवाजा बंद व्हायच्या बेतात होता... आम्हाला पाहून आतील पॅसेंजरनी लिफ्टचा दरवाजा पुन्हा उघडलाही पण आम्ही त्यांना जायला सांगितले... तो दरवाजा पुन्हा बंद झाला आणि आम्ही तेथे ऊभे राहून लिफ्ट परत वर यायची वाट पाहू लागलो...

त्या कोपऱ्यात फक्त आम्हीच होतो आणि काही पॅसेंजर दूरवरून तिकडे येत होते... तेवढ्यात त्या एकांताचा फायदा घेवून मी दिदीच्या कंबरेवर ठेवलेला हात खाली सरकवून तिच्या नितंबावर नेला आणि तो हलकेच दाबला... तिची पाठ बाजुच्या भिंतीकडे होती आणि मी तिला ऑलमोस्ट चिटकुन ऊभा होता त्यामुळे तिच्या नितंबावर असलेला माझा हात दूरवरून येणाऱ्या पॅसेंजरला दिसण्याची शक्यता नव्हती... जसे मी दिदीचा नितंबा दाबायला लागलो तसे दिदीने एक चावट कटाक्ष माझ्यावर टाकला आणि लाडात मला म्हटले,

"चालु झाले का तुझे चाळे... काय करतोय तू??"

"काही नाही... चेक करतोय तुझ्या नितंबाच्या साईजमध्ये काही फरक पडला आहे का ते..." मी चावटपणे हसून म्हणालो...

"मग... कळला का फरक??" तिने पण चावटपणे विचारले.

"अग इतक्यात कसा कळेल... चांगले नीट चाचपून पहायला पाहिजे... तेव्हाच कळेल..."

"आणि कोणी पाहिले तर??"

"कोणी नाही पहाणार... आपल्या जवळ कोणीच नाही..." मी हसून म्हणालो...

"कोणी नाही जवळ... पण सीसी टिव्ही कॅमेरा असेल ना इथे...," असे बोलून दिदीने वर इकडे-तिकडे नजर टाकली आणि मला म्हणाली, "बघ त्या कोपऱ्यात वर आहे कॅमेरा... आपल्याला बघत असतील कोणी..."

"माहितीय मला... म्हणजे मला माहितीय तो कॅमेरा... पण त्यात तुझी 'मागची' बाजु कव्हर होत नाही... तेव्हा बिनधास्त रहा..." मी परत चावटपणे हसून म्हणालो आणि दिदीचा नितंब अजुन जोरात दाबला...

तेवढ्यात लिफ्ट वर आली आणि तिचा दरवाजा उघडला... दिदीच्या नितंबावरचा हात तसाच ठेवून मी दिदीबरोबर लिफ्टमध्ये शिरलो... आत शिरताना दिदी म्हणाली,

"आता आपली पाठ कॅमेऱ्याकडे झाली होती... तेव्हा त्यांनी पाहिले असणार तुझा हात कुठे आहे ते..."

"पाहू दे... लगेच कोणी आपल्याला हटकायला येणार नाही... आणि कोणी आले तर तोपर्यंत आपण एअरपोर्टमधुन बाहेर पडलेलो असू..." मी हसून तिला म्हणालो...

लिफ्टमध्ये आम्ही आत शिरलो तसे आम्ही वळुन ऊभे राहिलो आणि मी खालच्या मजल्याचे बटण दाबले... दरवाजा बंद व्हायला लागणार तेवढ्यात अजुन काही पॅसेंजर लिफ्टजवळ पोहचलो आणि त्यांनी बाहेरून बटण दाबले म्हणून दरवाजा बंद झाला नाही... जे पॅसेंजर आत शिरले त्यांच्याजवळ लगेजची ट्रॉली होती त्यामुळे मी आणि दिदी मागे सरकलो आणि मागच्या काचेच्या भिंतीला टेकू ऊभे राहिलो... लिफ्टची भिंत म्हणजे पुर्ण क्लिअर काच होती आणि त्याच्या बाहेरील लिफ्टचा शाफ्टही पुर्ण क्लिअर काचेचा होता... त्यामुळे बाहेरून कोणालाही लिफ्टच्या आतील सगळे दिसू शकत होते... बाहेर तसाही अंधार होता पण लिफ्टच्या आत फूल लाईट असल्याने बाहेरून लिफ्टच्या आतले सगळे स्पष्ट दिसू शकत होते... आम्ही त्या काचेला टेकुन ऊभे राहिलो आणि एका मागोमाग एक पॅसेंजर ट्रॉली वगैरे घेवून आत येत राहिले, जोपर्यंत लिफ्ट पुर्ण भरून जात नव्हती तोपर्यंत... आम्ही शेवटी होतो आणि सगळे पॅसेंजर आमच्याकडे पाठ करून पुढे पहात ऊभे होते...

त्या सिच्युएशनचा फायदा घेत मी पुन्हा चान्स मारला आणि दिदीच्या नितंबावरचा हात अजुन खाली नेला... हात खाली नेवून मी दिदीच्या तोकड्या कुर्त्याच्या आत घालुन पुन्हा तिच्या नितंबावर ठेवला आणि आता आळीपाळीने मी दिदीचे दोन्ही नितंब तिच्या स्लॅकवरून दाबू लागलो, कुरवाळू लागलो... दिदीने हळुच आपले तोंड माझ्या कानाजवळ आणले आणि ती कुजबूजली,

"नालायका... मागच्या काचेतून बाहेरच्यांना दिसत असेल तू कोठे हात फिरवतोय ते... हात काढ..."

"नाही ग कोणाच्या लक्षात येणार... आणि दिसले तर दिसू दे... कशाला काळजी करतेय?... आत्ता आपण खाली पोहचू आणि बाहेर पडू..." मी पण हळुच तिला म्हणालो...

आमचे ते बोलणे हरीश ऐकत होता आणि तो पटकन मला कानातल्या स्पिकरमध्ये म्हणाला,

"सर... मी बाहेरून वरच्या पॅसेजमधुन तुम्हाला बघतोय... अगदी स्पष्ट मला दिसतेय की तुमचा हात दिदीच्या कुर्त्याखाली आहे आणि तुम्ही तिचे चुतड दाबताय... तुम्ही सॉलिड डेअरींग करताय राव..."

माझ्या दुसऱ्या कानातील स्पिकरमधुन हरीश ते बोललेला मी ऐकले आणि मी प्रचंड उत्तेजित झालो आणि अजुन जोमाने दिदीच्या दोन्ही नितंबावर माझा हात फिरवू लागलो... मध्ये मध्ये मी हात तिच्या नितंबाच्या फटीत फिरवून तिच्या नितंबाच्या मधली घळ खाली तिच्या बोच्याच्या भोकापर्यंत चाचपत होतो... माझे मधले बोट मी तिच्या फटीत अजुन घुसवून तो भाग जास्तच चाचपून पहात होतो... दिदी अस्वस्थपणे हालचाल करत माझी 'चाचपणी' सहन करत होती... पुढच्या पॅसेंजरला कल्पनाच नव्हती की मागे आम्ही काय करतोय ते... अर्थात, बाहेर वरून हरीश आम्हाला बघत होता आणि त्याला काय दिसतेय ते मला सांगत होता...

शेवटी आम्ही खाली पोहचलो आणि लिफ्टचा दरवाजा उघडला... एक एक करत सगळे पॅसेंजर बाहेर पडू लागले तसे मी दिदीच्या कुर्त्याखालील हात बाहेर काढला आणि पुन्हा तिच्या कंबरेवर पण नितंबाच्या वरच्या भागावर ठेवला... मग सरते शेवटी आम्ही दोघे लिफ्टमधुन बाहेर पडलो... ती लिफ्ट परत वर गेली की त्यातून हरीश खाली येणार होता... त्याला खाली यायला थोडा वेळ लागणार होता तेव्हा मी दिदीला थोडे हळुच पार्कींगमधील माझ्या कारकडे घेवून चाललो होतो... दिदीबरोबर मी चावट आणि घाण बोलत होतो आणि ते ऐकून दिदी एक तर लटकेपणे मला दटावत मारत होती नाहीतर माझ्या बोलण्याला तितक्याच चावट आणि घाण शब्दात उत्तर देत होती... माझी खात्री होती की आमचे बोलणे हरीश व्यवस्थित ऐकत होता आणि आमच्यातले ते घाण घाण बोलणे ऐकून तो सुद्धा उत्तेजित होत असावा...

मी मुद्दाम माझी कार सगळ्यात शेवटच्या पार्कींग लॉटमध्ये पार्क केली होती जेथे प्रत्येक लाईनमध्ये एखाद दुसरी कार पार्क केलेली होती... त्यामुळे तेथे कोणीही दिसत नव्हते आणि म्हटले तर फक्त मी अन दिदीच त्या भागात होतो... पार्कींग एरियात लाईट होती पण ती अंधुकच होती त्यामुळे दिदीच्या कंबरेला धरून तिला माझ्या अंगावर ओढत, तिच्याशी चावट गप्पा मारत मी बिनधास्त चालत होतो आणि दिदीही तितक्याच मोकळेपणे मला साथ देत होती... आम्ही तेथून चालत असताना हरीशने गुपचूप मागून कोठल्या बाजुने यायचे आणि आम्हाला पहात रहायचे हे त्याला मी सांगितलेले होते... त्याप्रमाणे तो आम्हाला बघत होता ह्याची मला खात्री होती तेव्हा मी त्याला जास्तीत जास्त शो देत होतो...

शेवटी आम्ही माझ्या कारजवळ पोहचलो... रिमोटने कार अनलॉक करून मी दिदीची बॅग मागच्या सीटवर टाकली आणि शोफरसारखे नाटकीपणे पुढच्या पॅसेंजर सीटचा दरवाजा उघडुन मी दिदीला आत बसायला सांगितले... खूषीत माझ्या गालाला धरुन मला थँक्स म्हणत दिदी आत बसली... कारच्या पुढच्या बाजुने मी ड्रायव्हिंग सीटवर जायला निघालो... तेवढ्यात माझ्या समोरील लाईनच्या मागील एका झुडप्यावर मी नजर टाकली आणि नोटीस केले की हरीश त्या झुडप्यामागे येवून ऊभा होता... तेथून त्याला माझ्या कारचा पुढचा भाग स्पष्ट दिसत होता पण कारमध्ये बसलेल्या दिदीला किंवा मला झुडपामागे तो आहे हे दिसणार नव्हते... जेव्हा मी त्या भागात कार पार्क करायला आलो तेव्हाच मी मार्क केले होते की त्या झुडपासमोर कार पार्क केली तर त्याच्या मागून माझ्या कारचा पुढचा भाग दिसू शकत होता आणि तसे मी हरीशला ऑलरेडी सांगितलेले होते...

फिरून मी ड्रायव्हिंग सीटवर येत असताना हळुच मी हरीशला विचारले होते की 'तू बघतोयस ना रे आम्हाला?' आणि त्याने मला रिप्लाय केला होता की 'व्यवस्थित' म्हणून... मी खुषीत दरवाजा उघडुन आत बसलो आणि दरवाजा लावून घेतला... मग वळुन मी हसत दिदीकडे पाहिले आणि तिनेही स्मित हास्य करत माझ्याकडे पाहिले... हात पुढे करून मी दिदीचा हात पकडला आणि माझ्या हातात घेतला... प्रेमाने तो कुरवाळत मी दिदीला म्हणालो,

"ओह दिदी, शेवटी तू आलीस येथे... तु अशी एकटी आलीस आणि आता माझ्याबरोबर आहेस तर मला इतका आनंद झाला आहे, इतका आनंद झाला आहे की मी तो शब्दात सांगू शकत नाही... तो आनंद मी फक्त असाच व्यक्त करू शकतो..."

असे बोलून मी पटकन दिदीला माझ्या जवळ ओढलो आणि पुढे झुकून मी माझे ओठ तिच्या ओठांवर ठेवले!... माझ्या त्या अनपेक्षित चुंबनाने दिदी भांबावली आणि पटकन तिने तिचे तोंड माझ्या तोंडापासून दूर केले... आश्चर्याने बाहेर आजुबाजूला पहात ती पटकन म्हणाली,

"नालायक... कोणी बघेल ना आपल्याला... थोडा कंट्रोल ठेव..."

"अग कोणी नाही इथे आपल्याला बघायला... जास्त उजेडही नाही येथे..."

असे बोलून मी परत तिला माझ्या जवळ ओढले आणि पुन्हा तिच्या ओठांवर ओठ दाबून तिचे चुंबन घेवू लागलो... पुन्हा दिदी भांबावली आणि माझ्यापासून दूर व्हायला लागली... पण मी तिला जखडून पकडले होते तेव्हा ती मागे होवू शकली नाही... शेवटी नाईलाजास्तव ती मला चुंबनात साथ देवू लागली... सात-आठ सेकंद फक्त ओठांवर ओठ दाबून मी चुंबन घेत राहिलो आणि नंतर मी हळुच माझी जीभ तिच्या ओठांमध्ये सारली... तिने आपले ओठ विलग केले आणि माझी जीभ आपल्या तोंडात घेतली... मग मी माझ्या जीभेने तिच्या जीभेशी खेळायला लागलो आणि ती माझी जीभ चोखायला लागली...

दुबई एअरपोर्टच्या पार्कींगमध्ये कारमध्ये बसून मी माझ्या बहिणीला फ्रेंच किसिंग करत होतो आणि काही अंतरावरून एक परका माणूस ते पहात होता... माझ्यासाठी ती अनोखी उत्तेजक गोष्ट होती आणि ते पहाणाऱ्या हरीशसाठीही ती भन्नाट गोष्ट होती की एक भाऊ-बहिण किसिंग करताहेत... पण तसे पब्लिक जागेत किसिंग करणे खुपच धोकादायक होते!! पण माझ्यावर कामवासनेचा इतका जबरदस्त इफेक्ट होता की तो धोका मी जाणून-बुजून पत्करत होतो... दिदीला चुंबायच्या उत्तेजनेत आपसूक माझा हात तिच्या भरीव उभारांवर गेला आणि मी ते दाबायला लागलो... त्यावर पहिले संगीतादिदी भानावर आली आणि तिने माझा हात धरला...

आणि मग तिने आपले तोंड मागे घेतले आणि एक दिर्घ श्वास सोडत म्हणाली, 'पुरे झाले आता'... तिने तोंड मागे घेतले तसे मी पण सरळ झालो आणि मी पण एक दिर्घ श्वास घेवून उसासा सोडला... मी सरळ त्या झुडपाकडे पाहिले तर त्याच्या मागून हरीश आम्हाला पहातच होता... मी त्याच्याकडेच पहातोय हे पाहून तो माझ्या कानातील स्पिकरमध्ये म्हणाला,

"पहातोय मी, सर... वाऊऽऽऽ काय सेक्साट वाटत होते सर तुम्हा तुमच्या बहिणीला तसे किसिंग करताना... नक्कीच तुम्ही तिच्या तोंडात जीभ घालुन चोखत होता... आणि शेवटी मला वाटतं तुम्ही तिचे बॉल दाबायला लागलात ना?..."

"हं!..." मी अनाहुतपणे म्हणालो...

"काय रे?... काय 'हं'??" दिदीने पटकन मला विचारले...

"हं... काही नाही... चल... घरी जाऊया... आपली ही अनोखी ट्रिप आणि आगळीवेगळी मजा ह्या क्षणापासून चालु होतेय..."

मी कारचे इंजिन चालु केले आणि सीट बेल्ट ओढून लावला... दिदीलाही मी सीट बेल्ट लावायला सांगितला आणि मी कार पार्कींगमधुन बाहेर काढायला लागलो... हरीश सगळे पहात होताच आणि मी पार्कींगमधुन बाहेर पडतोय हे पाहून तो मला म्हणाला,

"ओके, सर... ऑल द बेस्ट!... एंजॉय करा... आणि मला पण 'मजा' द्या... कॉल करा नंतर मला चान्स मिळेल तसा..."

मी फक्त 'हं' म्हणून त्याला उत्तर दिले आणि हरीश लपलेल्या झुडप्याला क्रॉस करून कार पुढे नेली... हरीश पलीकडुन माझ्याशी अजुन काय काय बोलत होता पण आम्ही वापरत असलेल्या ट्रान्समिटरची रेंज क्रॉस झाली तसे आमच्यातला संपर्क तुटला!

भाग ४ समाप्त

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: लिमोझीन

Post by rajsharma »

(^%$^-1rs((7)
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: लिमोझीन

Post by rajsharma »

लिमोझीन - भाग ५

मी कारचे इंजिन चालु केले आणि सीट बेल्ट ओढून लावला... दिदीलाही मी सीट बेल्ट लावायला सांगितला आणि मी कार पार्कींगमधुन बाहेर काढायला लागलो... हरीश सगळे पहात होताच आणि मी पार्कींगमधुन बाहेर पडतोय हे पाहून तो मला म्हणाला,

"ओके, सर... ऑल द बेस्ट!... एंजॉय करा... आणि मला पण 'मजा' द्या... कॉल करा नंतर मला चान्स मिळेल तसा..."

मी फक्त 'हं' म्हणून त्याला उत्तर दिले आणि हरीश लपलेल्या झुडप्याला क्रॉस करून कार पुढे नेली... हरीश पलीकडुन माझ्याशी अजुन काय काय बोलत होता पण आम्ही वापरत असलेल्या ट्रान्समिटरची रेंज क्रॉस झाली तसे आमच्यातला संपर्क तुटला!

*********

एअरपोर्टवरून माझ्या घरी पोहचायला आम्हाला अर्धा तास लागला आणि रात्रीचे अकरा वाजत आले होते... बिल्डिंगच्या मागच्या बाजुने एंट्री असलेल्या बेसमेंटमध्ये माझी कार शिरली आणि माझ्या पार्कींगच्या जागेवर मी कार पार्क केली... मग बेसमेंटमध्येच आम्ही दोघे लिफ्टमध्ये शिरलो आणि दहाव्या मजल्यावरील माझ्या फ्लॅटकडे जावू लागलो... लिफ्टमध्ये फक्त आम्ही दोघेच होतो त्यामुळे जसे दरवाजा बंद झाला तसे मी दिदीला माझ्या मिठीत घेतले... ती सुद्धा मला बिलगली आणि आम्ही प्रेमाने एक हलके चुंबन घेतले... म्हटले तर मी तिचे उत्कट चुंबन घेवू शकत होतो किंवा तिला तेथे चोंबाळू शकत होतो... पण तसेही पुढचे दोन दिवस मी तिच्याबरोबर 'फूल मजा' करणार होतो तेव्हा मी जास्त उतावळेपणा दाखवला नाही आणि तिला फक्त माझ्या मिठीत धरून प्रेमाने थोपटत राहिलो... तिला अर्थात ते आवडले आणि ती सुखाने मला बिलगून राहिली....

दहाव्या मजल्यावर लिफ्ट थांबली आणि आम्ही बाहेर पडुन कोपऱ्यातील माझ्या फ्लॅटकडे गेलो. चावीने मी लॉक उघडले आणि दिदी बॅग घेवून आत शिरली... मी पण आत आलो आणि दरवाजा लावून मी लॉक केला... दिदी हॉलमध्ये शिरली आणि 'हुश्श्श' करत तिने सोफ्यावर आपले अंग टाकुन दिले... मी जावून तिच्या बाजुला बसलो आणि तिला मी जवळ ओढले... ती माझ्या मिठीत शिरली आणि पुन्हा एकदा आम्ही प्रेमाने ओथंबलेले हलके चुंबन घेतले... माझ्याकडे पाहून हसत दिदी म्हणाली,

"पोहचले मी एकदाची तुझ्याजवळ... मुंबईवरून एकटी येथे येणे म्हणजे एक दिव्यच होते माझ्यासाठी..."

"हो ना, दिदी... पण ते दिव्य तू पार केलेस!... आता तु माझ्या बरोबर आहेस आणि मी तुझी पुर्ण काळजी घेईन... आता तू कसलीही चिंता करून नकोस आणि दोन दिवस फूल मजा कर... प्रत्येक क्षणाचा जितका म्हणून आनंद घेता येईल तितका तू घे..." मी प्रेमाने तिला चुंबत म्हणालो...

"हो नक्कीच... पण सॉरी हं, सागर.... आत्ता आपण काही नको करायला... मुंबईवरून येथे एकटी आलीय तेव्हा मला खूप दगदग झाली आहे... मला विश्रांतीची खुप गरज आहे... मुंबईच्या वेळेप्रमाणे रात्रीचे एक वाजताहेत आणि माझे डोळे ताणवलेय... मी शॉवर घेवून झोपून जाते सरळ..." दिदी अगतिकपणे मला म्हणाली...

"हो हो... तू जरूर विश्रांती घे... माझी काही हरकत नाही... आता तू झोपून पुर्ण विश्रांती घेतलीस तर उद्या सकाळी तू पुर्ण 'फ्रेश' असशील... कारण उद्या पुर्ण दिवस तुझा 'पिटटा' पडणार आहे... तेव्हा पाहिजे तेवढी विश्रांती घे आता..." चावटपणे हसून मी तिला म्हणालो...

"होऽऽऽ... मला माहीत आहे.... उद्या मला तू 'एक मिनिट' पण शांत सोडणार नाहीस... तेव्हा जी काही विश्रांती मिळेल ती आज रात्रीच..." दिदी पण चावटपणे हसून म्हणाली...

"मग काय... बरं मग तुला आता भुक पण लागली असेल ना... काय खाणार आहेस तू? मी मागवतो बाहेरून..."

"अरे मला फारशी काही भूक नाही... तेव्हा बाहेरून काही मागवू नकोस... घरातच काही लाईट असेल तर खाईन..." दिदी म्हणाली.

"मग मी पटकन नुसते सॅन्डविच बनवतो आपल्या दोघांना... तोपर्यंत तू शॉवर घेवून फ्रेश हो..." मी हसून दिदीला म्हणालो आणि उठून ऊभा राहिलो... हात देवून मी दिदीलाही उठायला लावले...

"हो चालेल... बरं चल आत जाऊ... माझी सोय कोठल्या बेडरूममध्ये??" दिदीने हसून विचारले...

"अर्थात, माझ्या बेडरूममध्ये... ते मागे तू आणि सायली आली होतीस तेव्हा तुमची सोय मुलांच्या बेडरूममध्ये होती... पण आता हे दोन दिवस तुझा मुक्काम माझ्या बेडरूममध्ये..." मी तिच्या कंबरेत हात टाकुन तिला माझ्या अंगाशी दाबत आत माझ्या बेडरूमकडे घेवून जावू लागलो...

"आणि तुझ्या बायकोला कळले तर??" दिदीने चावटपणे हसत म्हटले...

"छॅऽऽऽ... तिला कुठे ते कळणार... ती परत यायच्या आधी 'सारे सबूत मिटा दिये जायेंगे'... हा हा हाऽऽऽ..." मी मोठ्याने हसून म्हणालो... तोपर्यंत आम्ही दोघे बेडरूममध्ये पोहचलो होतो...

"व्हेरी स्मार्ट हंऽऽऽ..." दिदी पण हसून म्हणाली आणि पुढे तिने विचारले, "बरं मग मला घालायला कपडे?... मी काहीच घेवून आलेली नाही हं..."

"हो हो... मला माहीत आहे ते... तुझी सगळी सोय केलेली आहे... म्हणजे उद्या आपण बाहेर जाताना तुला जे काही कपडे घालायचेत त्याची सोय केलेली आहे... पण येथे घरात??... आत्ता तू शॉवर घेतलास की तुला काहीही घालायचे नाही आहे..." मी मिश्किलपणे हसून दिदीला म्हणालो.

"म्हणजे काय?? कळले नाही मला??" दिदीने नवलाईने विचारले....

"म्हणजे ह्या दोन दिवसात आपण जेव्हा ह्या घरात असू तेव्हा आपण कोठलेही कपडे घालायचे नाही... आपण पुर्ण नागडे रहायचे..." तिला माझ्या अंगावर दाबून घेत मी तिच्या गालाचे चुंबन घेत म्हणालो...

"छानऽऽऽ.... म्हणजे मी कायम खाली पडलेली असणार..." दिदीने वेडावून दाखवत हसून म्हटले...

"खाली पडलेली म्हणजे??" मी कुतुहलाने तिला विचारले...

"म्हणजे आपण जर सतत नागडे असू... तर मग तुझा लंड कायम ताठलेला... मग मी कायम खाली... आणि तू माझ्यावर चढलेला... हो ना??" चावटपणे हसून दिदी मला म्हणाली...

"ना... नाही... म्हणजे... ऑफकोर्स... तुला सतत नागडी माझ्या जवळ पाहून माझा लंड ताठणारच... पण असे जरूरी नाही की मग मी सतत तुला झवत राहीन..." मी हसून तिला आवळत म्हणालो...
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: लिमोझीन

Post by rajsharma »

"ओहोहोहोहोऽऽऽऽ... असा साळसुदपणे बोलतोय जसे काय मला मोकळे सोडणार आहेस..." दिदीने पुन्हा मला वेडावून दाखवत म्हटले.

"नाही म्हणजे... मी काय सतत तुला पुच्चीत झवत नाही रहाणार... कदाचित मी तुझे तोंड झवेन... कदाचित मी तुझे गोळे झवेन... कदाचित मी तुझा ब...."

"पुरे!..." काहितरी बाकी ठेव... का सगळेच झवत बसणार आहेस??... एकूण काय?... तर तू कोठे ना कोठे मला झवत रहाणारच... तेव्हा नको ग बाई नागडी रहायला..." दिदीने नाटकीपणे डोळे फिरवत म्हटले...

"ओह कम ऑन, दिदी... बी अ स्पोर्ट... ती एक वेगळीच गंमत असेल... असा चान्स आपल्याला थोडीच मिळणार आहे?... तू आणि मी एकटेच घरात... आणि आपण सतत नागडे... नागड्याने आपण सगळे करतोय... खूप एक्सायटींग वाटेल... तेव्हा नाही म्हणू नकोस..." मी प्रेमाने तिला दटावत म्हटले...

"माझी काय बिशाद?? नाही म्हणायची.... मी जरी 'नाही' म्हटले तरी तू मला कपडे घालून देणार आहेस का?... मी घातले जरी तरी तू सारखे काढत रहाणार... त्यापेक्षा न घातलेलेच बरे.... मी म्हटले ना मघाशी... तुला शक्य झाले तर तू मला फक्त घरातच नाही तर बाहेर पण सगळ्या लोकांमध्ये नागडी नेशील... बाहेर मला नागडी करून तुला तर अजुन मज्जाच वाटेल... हो की नाही??" दिदीने चावटपणे हसून म्हटले...

"नाही हं, दिदी... मी काय इतका नालायक नाही... पण हां... जसे मी पण मघाशी म्हटले होते तसे... तुला पुर्ण नागडी नाही पण अर्ध-नग्न करायला मला आवडेल!... आणि ते काही फारसे कठिण नाही..." मी मिश्किलपणे हसून म्हणालो....

"तू इतका कॉन्फिडंटली बोलतोय... म्हणजे तुझ्या मनात तसे काहितरी करायचे असणार... हो ना??" दिदीने हसून मला विचारले...

"कळेल... कळेल तुला वेळ आली की... म्हणजे, तू काही टेन्शन घेवू नकोस... ईट्स अ फन!" मी तिला आवळुन पुन्हा तिचे चुंबन घेत म्हणालो...

"हॅऽऽऽ... म्हणे फन!... तुझी काय मज्जाच होते... जीव माझा जातो... लाजेने आणि शरमेने..." दिदी लटकेपणे तक्रार करत म्हणाली...

"अग... नको टेन्शन घेवूस... जा लवकर शॉवर घेवून फ्रेश होवून ये... तोपर्यंत मी सॅन्डविच बनवून ठेवतो..."

हसून दिदीला मी माझ्या बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूममध्ये ढकलत म्हणालो आणि ती हसत हसत आत गेली... मग मी भराभरा माझे कपडे काढुन पुर्ण नागडा झालो... माझा लंड किंचित ताठर होताच आणि अंडरवेअरमधुन फ्री झाल्यावर तो अजुन ताठरायला लागला... आता तर तो कायम ताठलेलाच असणार होता, दिदीला सतत पुर्ण नागडी आजुबाजुला पाहून... तेव्हा त्याची पर्वा न करता मी किचनमध्ये सॅन्डविच बनवायला गेलो....

ब्रेड टोस्ट करायला टाकले तेव्हा मी हरीशला फोन केला आणि हळु आवाजात त्याच्याशी बोलायला लागलो... एअरपोर्टवर मी आणि संगीता भेटल्यापासून त्याने आम्हाला लांबून जे जे काही करताना पाहिले आणि ते पाहून त्याला काय काय वाटले ते तो मला सांगायला लागला... तो आम्हाला बघत होता ह्या जाणीवतेने त्यावेळी मला पण किती उत्तेजक वाटत होते ते मी पण त्याला सांगितले... शेवटी खुषीत त्याने मला विचारले,

"मग, सर... कुठेय दिदी??... तुम्ही काय करताय तिच्यापासून असे दूर राहून??"

"अरे ती गेलीय शॉवर घेवून फ्रेश व्हायला... मी सॅन्डविच करतोय आम्हाला खायला..." मी हसून म्हणालो...

"अरे व्वा... म्हणजे नंतर एकमेकांना सॅन्डविच भरवणार आणि मग एकमेकांचा 'माल' भरवणार... दिदीला रात्रभर झवत रहाणार तुम्ही बहुतेक..." हरीश मिश्किलपणे हसून म्हणाला...

"नाही रे... ती दमलीय खूप एकट्याने प्रवास करून... मुंबईच्या वेळेप्रमाणे एक वाजुन गेलाय ना... तेव्हा तिला झोप येतेय... तेव्हा मी तिला म्हटले की सॅन्डविच खावून झोप तू... तसेही उद्या दिवसभर आणि मग रात्रभर तिला झवायचे आहेच... तेव्हा म्हटले घेवू दे तिला आज रात्री विश्रांती... तेवढीच ती फूल फ्रेश होईल उद्या करीता..." मी हसून त्याला सांगितले...

"हां... ते पण बरोबर आहे म्हणा.... तरी पण एक 'क्विकी' टाकाच..." हरीश खिदळत मला म्हणाला...

"बघू... कसे जमतेय ते..." मी हसून म्हणालो आणि पुढे बोललो, "बाय द वे... दिदी दोन दिवस इकडे असताना माझ्या घरात आम्ही दोघे पुर्ण नागडेच रहाणार आहोत... फक्त बाहेर जातानाच आम्ही कपडे घालणार..."

"काय सांगता, सर???... वाऊऽऽऽ... म्हणजे तुम्ही तुमच्या घरात असताना दिदीला सतत नागडी बघणार... म्हणजे तुम्ही तिला सतत झवत रहाणार... मज्जा आहे बुवा तुमची!" हरीश हरखुन म्हणाला...

"दिदी पण तेच बोलत होती... पण मी म्हटले तिला की मी काही सारखी तुझी पुच्ची झवत रहाणार नाही... कधी पुच्ची तर कधी तोंड... कधी बॉल तर कधी बोचा..." मी हसून म्हणालो...

"काय म्हणता??? बोचा पण झवणार दिदीचा???" हरीशने आश्चर्याने विचारले...

"नाही रे... बोचा नाही... पण बाकी सगळे... एनी वे... बघू काय काय करता येईल ते... मी ऑलरेडी नागडा होवून लंड हलवत ब्रेड टोस्ट करतोय... दिदी येईलच इतक्यात शॉवर घेवून..."

"हंम्म्मऽऽऽ... म्हणजे पुर्ण नागडी... किती एक्सायटिंग!... काश, मी बघू शकलो असतो तिला... खैर... करा मज्जा..." हरीश हसून म्हणाला...

तेवढ्यात संगीतादिदी बाथरूममधुन मला हाका मारतेय असे मला वाटले... मी पटकन हरीशला म्हणालो,

"अरे दिदी मला हाका मारतेय वाटतं... चल रे... मी तुला नंतर परत फोन करेन..."

"हो चालेल... मी वाट बघत राहीन... एंजॉय..." हरीश खुषीत मला म्हणाला...

आणि मी फोन कट केला आणि धावत पळत माझ्या बेडरुममधील बाथरूममध्ये गेलो... संगीतादिदी पुर्ण नागडी टबमध्ये एका बाजुच्या शॉवरखाली ऊभी होती... मला पुर्ण नागडे पाहून ती चावटपणे हसून म्हणाली,

"मला वाटलेलच की तू ऑलरेडी नागडा असणार... आता इथे शॉवरमध्येच तू मला झवायला सुरुवात करशील..."

"ते बघू ग आपण... तू मला हाक मारलीस ना? कशाला??" मी हसून तिला विचारले...
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: लिमोझीन

Post by rajsharma »

"होऽऽऽ... तुला विचारायचे होते... हे बघ खाली इथे..."

असे बोलून ती पाय फाकवून मला तिच्या पुच्चीचा भाग दाखवायला लागली... ती मला तो भाग का दाखवतेय ते मला कळेना... तेव्हा मी गोंधळुन तिला विचारले,

"काय बघू खाली तिथे? तुझी पुच्ची??"

"होयऽऽऽ... तुला कशी वाटतेय??" तिने चावटपणे हसून विचारले...

"कशी वाटतेय म्हणजे?? एकदम सेक्साट!... पण असे काय विचारतेस??... मी पहिली वेळ थोडीच बघतोय तुझी पुच्ची??" मी पुन्हा गोंधळत म्हटले...

"हो रे... मला माहीत आहे ते... मला म्हणायचेय... की पुच्चीवरचे केस बघ... कसे वाटताहेत तुला ते?? म्हणजे हे केस असेच राहू देत... की तुला ते काढलेले हवेत?... एकदम स्मूथ मुलायम पुच्ची!!" पुन्हा ती चावटपणे हसून म्हणाली...

"नाही असू दे ना... एकदम सेक्सी सेक्सी वाटतेय तुझी केसाळ पुच्ची, दिदी!... हां... तुझी भेग दिसत नाही त्याने स्पष्ट... पण हरकत नाही..." मी हसून म्हणालो.

"अच्छा ठिक आहे मग... नाही मला वाटले की तुला ते काढलेले जास्त आवडतील... खास करून मला ईवलिशी नाहीतर ट्रान्सपरंट 'पॅन्टी' घालायची असेल तर..." दिदी हसून म्हणाली...

ती तसे म्हणाली आणि माझ्या लक्षात 'काहितरी' आले... तो विचार मी केला आणि माझ्या ध्यानात आले की तिच्या पुच्चीवरचे ते भरघोस केस काढायची गरज आहे... मग मी पण चावटपणे हसून तिला म्हणालो,

"यु आर राईट, दिदी... तुझ्या पुच्चीवरचे हे केस काढायला पाहिजे..."

"वेल... देन डू ईट युअरसेल्फ...," दिदीने लाडात तोंडाचा चंबू करत म्हटले, "तुझे रेझर घे आणि काढ माझ्या पुच्चीवरचे केस..."

असे बोलून संगीतादिदी बाथ टबच्या दुसऱ्या बाजुच्या स्टेपवर बसली आणि तिने आपले पाय फाकवून आपली केसाळ पुच्ची ओपन केली... मी लगबगीने माझी जिलेट शेव्हिंग जेल फोमची बोटल आणि रेझर घेतला आणि बाथ टबमध्ये येवून तिच्या फाकलेल्या पायात बसलो... मग फोमच्या बोटलमधुन मी जेल फोम माझ्या बोटावर घेतला आणि दिदीच्या पुच्चीच्या भागावर लावू लागलो... तिच्या त्या ओलेत्या पुच्चीवर मी फोम घासू लागलो तसे त्याचा चांगला फेस झाला... तिची पुर्ण पुच्ची फेसाळली आणि मग रेझर घेवून मी काळजीपुर्वक तिच्या पुच्चीभोवतालचे केस काढायला लागलो... दोन तीन स्ट्रोक मारल्यावर मी शॉवरच्या खालील पाण्याच्या टॅपखाली रेझर धुवत होतो आणि मग परत तिच्या पुच्चीचे केस काढत होतो...

संगीतादिदी पाय फाकवून आणि आपली पुच्ची फाकवून आरामात बसली होती आणि मादक नशिल्या डोळ्यांनी माझ्याकडे पहात होती... तिच्या डोळ्यात झोप होती की कामोत्तेजनेची नशा होती ते तिलाच माहीत पण ती आसक्त नजरेने माझ्याकडे पहात होती हे नक्की.. दिदीला तसे फाकलेले पाहून तसेच तिच्या पुच्चीची शेव्हींग करून माझी उत्तेजना वाढली होती आणि माझा लंड कडक झाला होता... दिदी मादक नजरेने कधी माझ्या लंडाकडे बघत होती तर कधी माझ्या तोंडाकडे बघत होती...

शेवटी मी दिदीच्या पुच्चीवरचे सगळे केस काढले आणि तिची पुच्ची पुर्ण तुळतुळीत केली!... शॉवर घेवून मी त्याच्या पाण्याने दिदीची पुच्ची पुर्ण धुतली... जेव्हा तिची पुच्ची पुर्ण क्लिन झाली तेव्हा ती एकदम चिकणी झाली... दिदीची ती स्मूथ चिकणी पुच्ची पाहून मला रहावले नाही आणि मी खाली झुकून माझे ओठ त्यावर ठेवले आणि तिच्या पुच्चीची एक 'पप्पी' घेतली... जसे माझ्या ओठांचा स्पर्श तिच्या त्या 'ओठांना' झाला तसे तिने माझ्या डोक्यावर हात ठेवला आणि माझे तोंड आपल्या पुच्ची ओठांवर दाबले!

आणि मी दिदीची पुच्ची तिथे टबमध्येच चोखायला लागलो... दिदी माझे डोके धरून आपल्या पुच्चीवर दाबत होती आणि खालून आपली कंबर हलवत होती... मी हाताने तिच्या जांघेचा भाग कुरवाळत होतो आणि जोमाने तिची पुच्ची चोखत होतो... दिदीचा कंबर हलवायचा वेग वाढला तसे माझ्या लक्षात आले की ती झडायला आली होती... तेव्हा मी अजुन जोराने तिची पुच्ची चोखायला सुरुवात केली तसे ती झडायला लागली... कंबर हलवून हलवून ती माझ्या तोंडावर रत झाली... तिची पुच्ची माझ्या चोखण्याने पुर्ण शांत झाली तसे तिने माझे डोके वर केले... तोंड तसेच वर नेत मी तिच्या वरच्या ओठांना भिडवले... मग तिच्या पुच्चीरसाने माखलेले माझे ओठ मी तिच्या ओठांबर दाबून तिला कसून किस करायला लागलो... एखाद मिनिट दिदीला किस करून मी अनावर झालो!...

मी ऊभा राहिलो तसे माझा ताठलेला लंड दिदीच्या तोंडाजवळ आला... तिला मला सांगायची गरजच पडली नाही... खालुन वर माझ्याकडे तिने एक मादक कटाक्ष टाकला आणि माझा लंड पकडुन गपकन आपल्या तोंडात टाकला! आणि मग ती जोमाने माझा लंड चोखायला लागली... ज्या जोमाने मी तिची पुच्ची चोखली होती त्याच जोमाने ती माझा लंड चोखत होती... मलाही रहावत नव्हते... तेव्हा मी दोन्ही हातांनी दिदीचे डोके धरले आणि गचागचा तिचे तोंड झवायला लागलो... दिदीबरोबर एअरपोर्टवर मी जे लैंगिक चाळे केले होते त्याने मी ऑलरेडी प्रचंड उत्तेजित होतो आणि मला माझा लंड गाळायची प्रचंड गरज होती... तेव्हा दिदीच्या तोंडात जेमतेम आठ-दहा स्ट्रोक मी मारले आणि तिच्या तोंडात माझा लंड गळायला लागला... एक एक करत मी विर्याच्या काही पिचकाऱ्या तिच्या तोंडात सोडल्या आणि शेवटी माझा लंड शांत झाला!

मग मी दिदीला ऊभे केले आणि शॉवर चालु करून आम्ही दोघांनी एकत्र शॉवर घेतला... माझ्या अंगावर व्यवस्थित पाणी घेवून झाल्यावर मी टबच्या बाहेर पडलो आणि दिदीला म्हटले की तू अजुन निवांत शॉवर घे... आणि मग माझे अंग पुसून मी बाथरूमच्या बाहेर आलो आणि परत किचनमध्ये सॅन्डविच बनवायला गेलो... नंतर संगीतादिदी शॉवर घेवून आणि आपले अंग कोरडे करून किचनच्या दरवाज्यात आली... ती पण पुर्ण नागडीच होती आणि तिला तसे पाहून मी खूष झालो... मी सॅन्डविच घेवून येईपर्यंत तिला मी हॉलमध्ये बसायला सांगितले... मग दोन प्लेटमध्ये सॅन्डविचेस घेवून मी बाहेर हॉलमध्ये गेलो...
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

Post Reply