नर्स मम्मी

Post Reply
User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: नर्स मम्मी

Post by rajsharma »

"अरे तेव्हा तु अगदी लहान होतास... इवलेसे बाळ... आणि ह्या इथे खालच्या भागाला थोडे कट करतात डिलिव्हरीच्या वेळी... मग नंतर तेथे टाके घालतात... कळले??" रतीने त्याला समजावून सांगितले...

"हो कळले, मम्मा!..."

"गूड!... आता मी असे सोडून दिले तेव्हा माझी योनी बंद झाली... ही उभी आहे माझ्या योनीची चीर!... तिला भेगही म्हणतात... आणि हा वर आहे तो योनीचा दाणा..." असे म्हणत रतीने तिची पुच्ची दोन्ही बाजुला दाबून ती किंचित उघडी करत वरचा पुच्चीदाणा त्याला दाखवत म्हणाली...

"ओहहह... हा आहे होय दाणा!..." मम्मीचा दाणा पाहून राहुल खुषीत म्हणाला!

"होय!... आणि ह्या दाण्याला आम्ही घासतो, चोळतो... तेव्हा आमची उत्तेजना वाढते!... आम्ही कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचतो..."

"कामशिखर?? ते काय असते??" राहुलने निरागसपणे विचारले...

"कामशिखर म्हणजे आमच्या उत्तेजनेचे टोक... आमच्या योनीतली उत्तेजना वाढत वाढत टोकावर पोहचते... आणि मग शिखरावर पोहचली की आम्ही कामतृप्त होत झडायला लागतो..."

"हंम्म्म... म्हणजे आम्ही गळायला लागतो तसे... हो ना??" राहुलने खुषीत म्हटले...

"येस्स... तुझी गळता... आणि आम्ही झडतो..." रती हसून म्हणाली...

"आम्ही विर्य सोडतो... तुम्ही काय सोडता??" राहुलने पटकन विचारले...

"आम्ही पण कामसलील सोडतो... हा जो ओलसरपणा दिसतोय ना... तो सगळा माझा कामसलील आहे!... माझा रस आहे!... कळले??" रतीने हसून मादक स्वरात म्हटले...

"कळले, मम्मा!... आता दाखव ना... तुम्ही कसे करता ते... कामतृप्ती!..." राहुलने प्रचंड उत्साहाने विचारले...

रती त्याचा उतावळेपणा पाहून हसली आणि ती चेअरवर किंचित पुढे सरकून अजुन मागे रेलून बसली... डोके किंचित मागे घेवून तिने डोळे मिटले आणि एक हात वर उभारावर आणून दुसरा हात खाली पुच्चीवर नेला... आणि रती एका हाताने आपला उभार कुरवळायला लागली आणि दुसऱ्या हाताने पुच्चीवर बोटे फिरवायला लागली... राहुल श्वास रोखून तिच्या हालचाली पाहू लागला... काही क्षण रती तसे करत राहिली आणि मग ती आपले दोन्ही उभार आळीपाळीने दाबू लागली, चिवडू लागली... आणि त्याचवेळी ती आपल्या तर्जनीने पुच्चीवरील दाणा घासायला लागली...

"ओहहह... उफ्फ्फ्फ्फफ..." आपोआप रतीच्या तोंडून उन्मादाचे हुंकार बाहेर पडायला लागले आणि तिच्या पुच्चीतली कामोत्तेजना वाढायला लागली... राहुल तिच्या दोन्ही हातांच्या हालचाली आळीपाळीने बघत होता आणि हळुवारपणे तो आपला कडक लंड कुरवाळत होता... त्याला लंडावर इतक्यात मूठ मारायची नव्हती नाहीतर तो पटकन गळाला असता... मम्मीचे झडून झाले की मग तो गाळणार होता... तेव्हा आता तो फक्त मम्मीला बघत होता...

मम्मी स्वत:ची कामतृप्ती करू घेत होती अन ते अजुन जास्त नीट दिसावे म्हणून राहुल बेडवरून उठला आणि एक उशी घेवून त्याने मम्मीसमोर जमीनीवर टाकली... मग तो त्या उशीवर बसला आणि त्याने आपले पाय फाकवले... आणि मग तो आपला लंड धरून किंचित कुरवाळत जवळुन मम्मीच्या पुच्चीचे मर्दन पाहू लागला... आता तो तिच्यापासून जेमतेम एक फूटभर अंतरावर खाली बसला होता... रतीला तर कल्पनाच नव्हती की राहुल बेडवरून उतरून खाली तिच्या पायाजवळ येवून बसलेला होता... ती आपल्याच धुंदीत डोळे मिटून घेवून एका हाताने उभार दाबत होती तर दुसऱ्या हाताने आपला दाणा घासत होती...

तोंडाने हुंकार अन चित्कार सोडत रती आता जोराने आपले गोळे दाबत, निप्पल चिमटीत धरून चिवडत होती... आणि मधले बोट पुच्चीच्या भोकात घालून ते आत-बाहेर करत वर अंगठ्याने दाणा घासत होती... कधी ती तर्जनीही पुच्चीच्या भोकात घालून दोन बोटांनी पुच्ची झवत होती तर कधी तीन बोटे घालून झवत होती... राहुल मंत्रमुग्ध होत मम्मीच्या बोटांची कमाल बघत होता आणि ती कसे आपल्या वेगवेगळ्या बोटांनी पुच्चीची कामतृप्ती करून घेत होती ते पहात होता...
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: नर्स मम्मी

Post by rajsharma »

एक तर आधीच रती राहुलबरोबर बोलून अन त्याचा लंड बघून उत्तेजित झालेली होती... त्यात त्याने तिला त्याच्यासमोर पुच्चीची कामतृप्ती करून दाखवायची इच्छा व्यक्त केली, जी तिच्या कामोत्तेजनेत अजुन भर टाकून गेली... आणि ही इथे ती आता आपल्या मुलाच्या नजरेसमोर आपली पुच्ची घासत होती, बोटांनी झवत होती अन आपले गोळे दाबत, कुस्करत निप्पल पिसत होती... बघता बघता तिची कामोत्तेजना कामशिखरावर पोहचू लागली... कोठल्याही क्षणी तिचा कडेलोट होणार होता आणि ती झडायला लागणार होती...

त्या क्षणी राहुलला काय वाटले कोणास ठाऊक? पण उत्तेजनेच्या भरात त्याने त्याचा हात वर नेला आणि मम्मीच्या दाण्याला बोटाने स्पर्श केला! त्याच्या स्पर्शाने रतीच्या अंगाला एक झटका बसला! आणि तिने खाडकन डोळे उघडले!...

"राहुलऽऽऽ... काय करतोयस??... तु इथे कसा आलास???..." राहुलला आपल्या पायात बसलेले पाहून तिने आश्चर्याने डोळे मोठे करत विचारले...

"ते... मी... मम्मा... तुला... जवळुन... पहावे... म्हणून... इथे... येवून... बसलो..." राहुलने भांबावत उत्तर दिले...

"ओके... पण मग हात कशाला लावतोय??? डोन्ट टच मी!..." रतीने जोरात म्हटले...

"स... सॉरी, मम्मा!... नाही लावणार आता हात..." राहुलने माफी मागत किंचित मागे सरकत म्हटले...

"मी आलेच होते झडायला!... पण तुझ्या स्पर्शाने मी दचकले ना..." रती निश्वास सोडत म्हणाली.

"सॉरी सॉरी, मम्मा... पुन्हा नाही करणार... तु कर आता..." राहुलने पुन्हा सॉरी म्हणत तिला ग्वाही दिली...

रतीने पुन्हा आपले डोळे मिटून घेतले आणि परत ती आपले गोळे दाबायला लागली आणि पुच्चीत दोन बोटे घालून अंगठ्याने दाणा घासायला लागली... ह्या काही सेकंदाच्या व्यत्ययाने तिची कामोत्तेजना कमी झाली होती आणि आता रती पुन्हा ती वाढवायचा प्रयत्न करू लागली... मनातल्या मनात ती विचार करू लागली की राहुल कधी तिच्या पायात येवून बसला तिला कळलेच नाही... त्यात आणि त्याने तिच्या पुच्चीदाण्याला स्पर्श केला तेव्हा ती किती दचकली होती!... पण दचकण्यापेक्षा त्याच्या बोटाचा स्पर्श तिला दाण्यावर एक वेगळीच भावना देवून गेला!... खुप काळानंतर तिच्या दाण्याला एखाद्या पुरुषाचा स्पर्श झाला होता!...

नाही म्हटले तरी तिच्या मनात परत परत राहुलच्या स्पर्शाचा विचार येवू लागला... तिच्या नकळत त्याने तिच्या पुच्चीदाण्याला स्पर्श केला म्हणून ती थोडी दचकली ते ठिक होते... पण त्याला तसे परत करू नको असे म्हणायची गरज होती का?? आपल्याला खरोखर त्याने परत स्पर्श करू नये असे मनातून वाटतेय का?? खुप काळाने कोणीतरी तिच्या दाण्याला स्पर्श केला होता... ती शक्यता गेल्या कित्येक काळापासून अजिबात नव्हती कारण तिने पुरुषांशी संबंध ठेवणे खुप काळाआधी बंद केले होते...

पण आता राहुलच्या स्पर्शाने तिच्या मनात एक वेगळीच आशेची पालवी फोडली होती!... आता कोणी बाहेरचा परका पुरुष राहू दे, पण घरातच आपल्या मुलाने तिथे खाली स्पर्श केला तर काय हरकत होती??... उत्सुकतेपोटी त्याने ते केले आणि अजुनही करत राहिला असता तर त्यात माझे काय नुकसान झाले असते??... उलट झाला असता तर फायदाच झाला असता!... मग त्याला पुन्हा स्पर्श करायला परवानगी दिली तर काय हरकत आहे??...

ह्या अश्या विचारात रती त्वेशाने आपले गोळे दाबत पुच्चीत बोटे घालून दाणा घासत होती... आणि मग तिच्या मनात तिव्र इच्छा घर करू लागली की राहुलाला पुन्हा तिच्या पुच्चीला स्पर्श करायला परमिशन द्यावी... शेवटी मग तिने हळुच डोळे उघडले आणि खाली राहुलकडे पाहिले... तसे करताना तिची मान हलली होती म्हणून राहुलनेही मान कर करून तिच्या नजरेला नजर भिडवली...

"राहुल... तुला माझ्या दाण्याला स्पर्श करावासा का वाटला??"

"माहित नाही, मम्मा... पण करावास वाटला!... मला वाटले... पहावे स्पर्श करून... कदाचित तुला ते आवडेल... असे मला वाटले!..." राहुलने भांबावत उत्तर दिले...

"वेल... मला माहित नव्हते तु माझ्या पायात येवून बसलाय... आणि त्यात तु स्पर्श केला!... म्हणून मी किंचित दचकले..." रती म्हणाली.

"सॉरी, मम्मा... मी नाही परत हात लावणार!..." राहुलने पुन्हा सॉरी म्हटले...

"नो वेट... म्हणजे... त्याने मी अपसेट झाले असे नाही... म्हणजे... तुला हवे असेल... म्हणजे तुला परत करावेसे वाटत असेल... तर तु पुन्हा हात लावू शकतोस..." रतीने त्याला म्हटले...

"खरंच, मम्मा... मी परत हात लावू??" राहुलने आश्चर्याने उचंबळत विचारले...

"म्हणजे तुला हवे असेल तर... तुला मजा वाटली तर..." रतीने जणू तिला नकोय पण त्याला हवे असेल तर त्याने स्पर्श करावा असे दर्शवले...

"मला आवडेल, मम्मा!... तुझ्या दाण्याला स्पर्श करायला... तुझ्या योनीला स्पर्श करायला... तुला हेल्प करायला..." राहुलने आनंदाने म्हटले...

"ओके... मग तु लाव हात परत... माझी काही हरकत नाही!..."
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: नर्स मम्मी

Post by rajsharma »

असे म्हणत रतीने पुन्हा डोळे मिटून घेतले आणि एका हाताने गोळे दाबायला लागली... मग तिने आपला पुच्चीवरचा हात थोडा बाजुला केला आणि साईडने पुच्चीत दोन बोटे घालून आत-बाहेर करायला लागली... आणि आता ती मनातून वाट पाहू लागली की राहुल वर तिच्या दाण्याला परत कधी स्पर्श करतोय...

राहुल मम्मीची प्रत्येक हालचाल निरखून पहात होता आणि ज्या तऱ्हेने तिने आता हात बाजुला करून पुच्चीत बोटे घालायला लागली होती... त्यावरून त्याने ओळखले की मम्मीने त्याला दाणा घासायला ॲक्सेस करू दिला होता!... उत्साहाने त्याने हात वर आणला आणि हाताची तर्जनी मम्मीच्या दाण्यावर ठेवली!...

राहुलच्या बोटाच्या स्पर्शाने आता रतीच्या अंगाला झटका बसला आणि तिची कंबर हलली!... तिच्या तोंडून एक दिर्घ मादक सुस्कारा बाहेर पडला आणि ती हुंकारायला लागली... मम्मी तिच्या दाण्यावर कसे बोट घासत होती ते राहुलने पाहिले होते. तेव्हा तो आपली तर्जनी तिच्या दाण्यावर तशीच घासायला लागला... त्याच्या घासण्याच्या तालावर आता रती कंबर हलवायला लागली आणि त्वेशाने आपली दोन बोटे पुच्चीत घालून बोटांनी पुच्ची झवायला लागली...

नक्कीच ते एकदम वेगळे फिलिंग होते!... स्वत:च्या बोटाने किंवा व्हायब्रेटरने ती दाणा घासायची ते एक फिलिंग होते... पण आता राहुलचे बोट तिच्या दाण्यावर घासले जात होते ते फिलिंग काही औरच होते... हे बोट तिच्या मुलाचे होते, जे मम्मीच्या पुच्चीदाण्यावर घासले जात होते... एक मुलगा आपल्या मम्मीचा दाणा घासत होता... एक आई आपल्या मुलाकडुन दाणा घासून घेत होती... ओहह्हहहह... कसले सॉलिड फिलिंग होते ते!...

"येस्स्स... राहुलऽऽऽ... मस्त करतोय तू... असेच करत रहा... असेच मम्मीचा दाणा घास!... मम्मा आता झडायला येतेय!... मम्माची आता कामतृप्ती होईल!... मम्मी आता फिनिश होईल!... असेच कर... असेच करत रहा... येस्स्स... असेच... ओहहहह... आहहहहह... ओहहहह... आले... मी... आले... आले... माझ्या... राजा... मम्मा... आली... बेटा... आहहहहहह..."

आणि रती झडायला लागली... तिची कंबर जोरजोराने हलायला लागली आणि ती प्रचंड जोराने हुंकारू लागली... राहुलला तिच्या दाण्यावर बोट ठेवणे कठिण जात होते पण तरीही त्याने तिचा दाणा अजिबात मिस न करता शेवटपर्यंत तिचा दाणा जोमाने घासत राहिला...

'आपण मम्माच्या पुच्चीदाण्याला स्पर्श केला!... आपण मम्माचा दाणा घासला!... आपण मम्माला कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचवले!... आपण मम्माला झडायला लावले!... आपण बोटांनी मम्माला फिनिश व्हायला मदत केली!... काय मज्जा आहे ह्यात... काश! मम्माने मला तिचा हा दाणा चोखायला सांगितले तर??... तिने मला तिच्या ह्या दाण्याला तोंड लावून चोखायला दिले तर??... तिचा पुच्चीतून पाझरत असलेला रस मला चाखायला मिळाला तर??... ओहहहह... आहहहह...'

आणि अश्या रानटी विचाराने राहुलच्या लंडातून एक सणक सळसळत गेली!... काही कळायच्या आत त्याच्या लंडाला झटका बसला!... त्याने पटकन दुसऱ्या हाताने आपला लंड जेमतेम पकडला आणि त्याच्या लंडातून एक तिव्र पिचकारी उडाली!... आपोआप त्याचे डोळे मिटले आणि तो एका हाताने आपला गळणारा लंड खसाखसा हलवू लागला आणि दुसऱ्या हाताचे बोट तसेच मम्मीच्या दाण्यावर घासत राहिला... एका मागोमाग एक राहुल लंडातून पिचकाऱ्या सोडत राहिला आणि त्वेशाने, तिव्रपणे गळत राहिला...

त्याच्या मम्मीने त्याचा तिच्या दाण्यावरील हात कधी बाजुला केला ते त्याला समजलेच नाही!... कारण तो आपल्याच झडण्याच्या धुंदीत होता... दुसऱ्या हाताने पकडलेला लंड तो खसाखसा हलवत होता आणि विर्याच्या पिचकाऱ्या सोडत होता... हळु हळु त्याची तिव्रता कमी कमी होत गेली आणि त्याचे प्रेशर कमी कमी होत तो शांत होवू लागले...

"राहुल..." रतीने हळुच राहुलला हाक मारली तसे त्याने हळुच डोळे उघडत वर तिच्याकडे पाहिले...

"येस्स, मम्मा..." राहुल हळुच म्हणाला... कारण गळुन त्याचा जोश कमी झाला होता...

"छान केलेस तू!... मला आवडले!... थॅंक्स!..." रती किंचित हसत म्हणाली...

"खरंच, मम्मा?? तुला आवडले मी केलेले??" राहुलने खुषीत पण अविश्वासाने विचारले...

"हो बेटा!... मस्त केलेस तू!... मम्मा एकदम तृप्त झाली!..." रती मनापासून म्हणाली.

"ओहहह... मला पण, मम्मा... खुप मज्जा वाटली!... इतकी की मी पण मस्त गळालो!..." राहुल खुषीत म्हणाला.

"आय नो... तुझी उत्तेजना फव्वाऱ्यासारखी उडत होती!... मी पहात होते... मला अंघोळ घातलीस तू!..." रतीने चावटपणे हसून त्याला खाली इशारा करत म्हटले...

त्यावर राहुलची नजर खाली सरकली आणि त्याने मम्मीच्या अंगाकडे पाहिले... आणि त्याच्या लक्षात आले की त्याच्या लंडातून विर्याच्या ज्या पिचकाऱ्या उडाल्या त्या बहुतांशी मम्मीच्या नग्न अंगावर उडाल्या होत्या... त्याचे विर्य तिच्या उभारावर उडाले होते, तिच्या पोटावर उडाले होते, तिच्या मांडीवर उडाले होते, तिच्या पुच्चीच्या भागावर उडाले होते, तिच्या पायावर उडाले होते...

राहुलची मम्मी अक्षरश: त्याच्या विर्याच्या सड्याने बरबटून गेली होती आणि ते पाहून राहुलचे धाबे दणाणले!... तो घाबरला आणि तो घाबरून मम्मीला म्हणू लागला...

"ओहह सॉरी सॉरी, मम्मा... ते... मला... माहितच... पडले... नाही... कारण... माझे... डोळे... बंद... होते... ओहह सॉरी, मम्मा... रिअली सॉरी..."

म्हणत राहुल गडबडीने उठू लागला की मम्मीचे अंग कशाने तरी पुसून घ्यावे...

"ईट्स ओके, राहुल!... शांत हो... गडबड करू नकोस... रिलॅक्स!... मला राग नाही आलाय... ईट्स ओके!..."

म्हणत रतीने त्याच्या खांद्याला धरून त्याला खालीच बसवून ठेवले आणि शांत व्हायला लावले... तिने त्याला आश्वस्त केले म्हणून तो शांत झाला!... पण ओशाळून त्याने मान खाली घातली...

"राहुल बेटा... वर बघ...," म्हणत रतीने खाली झुकून त्याच्या हनुवटीला धरून त्याचा चेहरा वर केला आणि हसून त्याला म्हणाली, "तुला लाज वाटायचे काही कारण नाही... तु पहिली वेळ माझ्या योनीला स्पर्श केलास... तु कदाचित खुपच उत्तेजित झालेला होतास!... तेव्हा उत्तेजनेच्या भरात झाले तसे... हरकत नाही!... मला काही नाही वाटले त्याचे!... येस्स... आता मला जावून शॉवर घ्यायला पाहिजे... ईट्स ओके... आय डोन्ट माईंड!..."

"ओहह थॅंक्स, मम्मा!... यु आर बेस्ट मम्मा!... थॅंक्स!... मला तू करून दाखवलेस!... मला आवडले ते!..." राहुलने खुषीत तिला म्हटले...
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: नर्स मम्मी

Post by rajsharma »

"तुला मी वेलकम म्हणत नाही... कारण आपण फक्त आजच एकदाच हे केले आहे... पण तुला इतर काही डाऊट असतील तर तु कधीही मला विचारू शकतोस... ओके?... आता तु पण उठ आणि थोडा फ्रेश हो!... आणि झोप व्यवस्थित!... ओके?... गूड नाईट, बेटा!..."

म्हणत रती अजुन पुढे झुकली आणि तिने राहुलच्या ओठांवर ओठ दाबले... कालच्यासारखेच रती राहुलला ओठांवर किस करत होती... काल राहुल ग्लानीत होता म्हणून त्याला मम्मीच्या किसला रिस्पॉन्स देता आला नाही... पण आज तो पुर्ण शुद्धीत होता... त्यामुळे जेव्हा मम्मीने त्याच्या ओठांवर ओठ दाबले तेव्हा त्यानेही आपले ओठ तिच्या ओठांवर दाबून त्याला तो किस आवडल्याची जाणीव तिला करून दिली!... कालच्यापेक्षा आज त्या माय-लेकांचा किस जास्त वेळ घेत होता... इव्हन, रतीने त्याच्या डोक्यामागे हात नेवून त्याचे तोंड अजुन आपल्या तोंडावर दाबून घेतले आणि नर-मादीसारखे कसून मुलाचे चुंबन घेतले!

"गूड नाईट, राहुल!..." रती हळुच त्याच्या तोंडात पुटपुटली...

"गूड नाईट, मम्मा!..." राहुलही तिच्या तोंडात पुटपुटला...

आणि मग रती मागे झाली आणि उठून उभी राहिली... राहुल अजुनही उशीवर बसलेल्या अवस्थेत होता आणि रती उभी राहिल्याने तिची नग्न पुच्ची त्याच्या चेहऱ्याच्या जस्ट वर आली... तो उत्सुकतेने मम्मीची पुच्ची पाहू लागला आणि त्याच्या मलूल पडलेल्या लंडात हलचल झाली!... त्याच्याकडे काहीसे दुर्लक्ष करत रतीने तिची ब्रा-पॅन्टी, गाऊन उचलले आणि ती वळुन चालायला लागली...

बसलेल्या अवस्थेतच राहुल पाठमोऱ्या मम्मीला पाहू लागला आणि अर्थात त्याची नजर मम्मीच्या डुचमुळणाऱ्या नग्न नितंबावर खिळली!... नेहमी त्याला मम्मीचे नितंब कोठल्या ना कोठल्या कपड्यात झाकलेले दिसायचे... पण आज त्याला ते पुर्ण नग्न हलताना दिसत होते... मम्मीच्या डुचमुळणाऱ्या नितंबाची मोहक हालचाल त्याला कासाविस करू लागली... नकळत त्याचा हात वळवळणाऱ्या लंडावर गेला आणि तो लंड मूठीत धरून हलवायला लागला...

रती वळुन चालायला लागली तेव्हा तिच्याही लक्षात आले की राहुलची नजर तिच्या नग्न नितंबावर खिळलेली असणार... ती नजरेआड होईपर्यंत तो मम्मीचे नितंब बघत बसणार... कदाचित त्याची उत्तेजना पुन्हा जागी होईल!... ह्या वयात मुलें खुप पटकन उत्तेजित होतात!... तेव्हा परत त्याचा लंड उठायला लागला असेल... आपण वळुन ते पहावे आणि खात्री करून घ्यावी... त्याप्रमाणे रती जेव्हा दरवाज्यात पोहचली तेव्हा तिने पटकन वळुन राहुलकडे बघितले...

राहुल तिच्या नितंबाकडे पाहूनच लंड हलवत होता आणि ती वळाली तेव्हा आता त्याला तिच्या पुच्चीचा भाग दिसायला लागला... तो आपल्याच धुंदीत लंड हलवत राहिला आणि आता तिची पुच्ची दिसतेय म्हणून त्याला अजुन मजा वाटायला लागली!... पण मग मम्मी आपल्याला अजुनही कशी दिसतेय हे त्याला कळेना??... मग त्याला क्लिक झाले की मम्मी दरवाज्यात थांबली आहे आणि कदाचित त्याला बघत असावी... पटकन त्याने मान वर केली आणि त्याची मम्मीशी नजरानजर झाली!... तो ओशाळवाणे हसला आणि त्याने लाजत लंड सोडून दिला...

"झोप आता... सकाळी उठायचे आहे... परत बसू नको हलवत..."

"येस्स, मम्मा... सॉरी, मम्मा!..." म्हणत राहुल उठायला लागला...

हसत रती वळाली आणि रूमच्या बाहेर पडली... ती आपल्या रूममध्ये गेली आणि हातातले कपडे बेडवर टाकत तशीच बाथरूममध्ये शिरली... मग तिने शॉवर घेवून अंग साफ केले आणि पुर्ण अंघोळ करून फ्रेश होवून ती बाहेर आली... आणि मग ती झोपायला बेडवर गेली...

************
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: नर्स मम्मी

Post by rajsharma »

(^%$^-1rs((7)
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

Post Reply