नर्स मम्मी

Post Reply
User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: नर्स मम्मी

Post by rajsharma »

दुसऱ्या दिवशी सकाळी राहुल उठला तेव्हा त्याला आपली रात्रीची नग्न मम्मी आठवली!... तो पटकन उठला आणि तिला बाहेर बघायला गेला... मम्मीच्या रूममध्ये तो शिरला तेव्हा त्याने तिचा नर्स युनिफॉर्म बेडवर टाकलेला पाहिला... बाथरूममधुन शॉवरचा आवाज येत होता म्हणजे त्याची मम्मी अंघोळ करत होती हे त्याने ओळखले... तेव्हा मग तो मम्मीच्या बेडवर पडला आणि मम्मीच्या नर्स युनिफॉर्मवरून हळुवारपणे हात फिरवू लागला... नेहमी वाटते तसे पुन्हा त्याला असे वाटू लागले की तो मम्मीच्या अंगावरून हात फिरवतोय...

बाथरूमचा दरवाजा उघडल्याचा आवाज आला तसे त्याने आपला हात मागे घेतला... बाहेर आलेली मम्मी त्याला दिसली अणि तिलाही तो दिसला...

"गूड मॉर्निंग, राहुल!... तु इथे कसा??" अंगाला टॉवेल गुंडाळलेली रती कपाटाकडे जात म्हणाली...

"गूड मॉर्निंग, मम्मा!... मी उठलो अन तुला बघत इथे आलो... तु अंघोळ करतेय हे लक्षात आले... तेव्हा मी इथे येवून पडलो..." राहुलने तिच्याकडे पहात उत्तर दिले...

"गूड!... नशीब, तु मला बाहेरून चोरून बघत राहिला नाहीस..." रतीने हसून त्याला म्हटले...

"त्याची काही गरज नाही आता, मम्मा!... मी पाहिलेय तुला तसे... आणि मला पहायचे तर... मी आता सरळ आत येवू शकतो... करेक्ट ना??" राहुलनेही हसून तिला म्हटले...

"वेल... येस्स!... काही लपवाछपवी करण्यापेक्षा ओपन असलेले कधीही चांगले... आणि आपल्यात तसेही आता काही सिक्रेट नाही... तेव्हा तुला लपुनछपून काही करायची गरजच नाही!..." असे म्हणत रतीने अंगाला गुंडालेला टॉवेल सोडवला आणि ती आपले नग्न अंग अजुन कोरडे करू लागली...

पुन्हा एकदा राहुलला आपली मम्मी पुर्ण नग्न दिसली!... आणि आता तर काय... ती त्याला अशी नग्न सारखी दिसणार होती अन तो तिला पाहू शकणार होता... तो उत्सुकतेने, उत्साहाने आपल्या नग्न मम्मीचे मादक अंग पाहू लागला... रती आरश्यातून त्याला तिच्या नग्न अंगाकडे पहाताना बघत होती आणि तिलाही आता त्याच्या बघण्याबद्दल काही ऑब्जेक्शन नव्हते... उलट तिला मजा वाटायला लागली आणि ती आपल्याच धुंदीत आपले कपडे घालायचे काम करू लागली...

कपाटातून तिने एक फ्रेश ब्रा-पॅन्टी काढली अन अंगात घालायला लागली... ती वस्त्रे घालता घालता ती राहुलला सांगायला लागली...

"तुझ्यासाठी नाश्ता बनवून ठेवला आहे अन दुपारचे जेवणही केले आहे... आठवणीने टिफीन घेवून जा..."

"ओके, मम्मा..." राहुलने मम्मीला ब्रा-पॅन्टीमध्ये पाहून कडक होणाऱ्या लंडावरून हात फिरवला...

"आणि रात्री मी वेळेवर येणार आहे... तेव्हा तु जेवण बनवण्याच्या भानगडीत पडू नकोस... तु तुझा स्टडी वगैरे करत बस..." गार्टर बेल्ट घेवून कंबरेला लावत ती स्टॉकिंग्ज घालायला बेडवर बसत म्हणाली...

"बरं ठिक आहे, मम्मा..." राहुलने कबुल करत म्हटले आणि तो उत्सुकतेने तिला स्टॉकिंग्ज घालताना पाहू लागला...

"आणि त्या सागरकडे जास्त वेळ टाईमपास करत बसू नकोस... कॉलेजनंतर सरळ घरी ये..." रतीने गार्टरबेल्टची पीन स्टॉकिंग्जला लावत म्हटले...

"अग, मम्मा... मी त्याच्याकडे नुसताच टाईमपास करायला जात नाही... आम्ही दोघे मिळुन 'स्टडी' करतो... त्याच्याकडे मी मोस्टली 'अभ्यासच' करत असतो!..." राहुलने स्टॉकिंग्ज अन ब्रा-पॅन्टीमध्ये उभी असलेल्या रतीकडे पाहून लंडावरून हात फिरवत म्हटले...

"होऽऽ... माहितीये मला तु त्याच्याबरोबर काय स्टडी करतोस... तुच सांगितले म्हणून बरे आहे!..." रतीने स्लिप घालून अंगावर नीट करताना आरश्यातून त्याच्याकडे पहात हसून म्हटले...

"ओहह, मम्मा... ते आम्ही क्वचितच कधी महिन्यातून एखाद वेळेस करतो... आणि आता मी ते पण करणार नाही!... बिलिव्ह मी!... आम्ही मोस्टली स्टडीच करतो..." राहुलने तिला पटवून द्यायचा प्रयत्न करत म्हटले...

"आय बिलिव्ह यु! नो नीड टू एक्सप्लेन... मी जस्ट सांगतेय!" रतीने बेडवरचा युनिफॉर्म घेवून अंगात घालत म्हटले.

"ओके, मम्मा... तु छान दिसतेस!..." राहुल पटकन म्हणाला...
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: नर्स मम्मी

Post by rajsharma »

"व्हाट?? काय म्हणालास?? कशाबद्दल??" रती डोक्यावर बसवलेल्या नर्सच्या कॅपलला पीना लावता लावता थबकली आणि तिने वळुन त्याला बघत आश्चर्याने विचारले...

"मी म्हटले... तु ह्या नर्सच्या आऊटफीटमध्ये खुप छान दिसतेस!..." राहुलने हसून तिला म्हटले...

"ओह कमॉन, राहुल... ह्या ड्रेसमध्ये काय विशेष?? ईट्स जस्ट ऑर्डिनरी!..." म्हणत रती वळली आणि आरश्यात पाहून चेहऱ्याला पाऊडर लावू लागली...

"आय ॲम नॉट जोकिंग, मम्मा!... तुला असे वाटत असेल की हा ड्रेस ऑर्डिनरी आहे... पण मी तुझ्या हॉस्पिटलमधील खुप साऱ्या नर्सेस बघितल्या आहेत... तुझ्यापेक्षा तरुण आणि तुझ्याच वयाच्याही... पण कोणीही तुझ्यासारखा असा... मस्त फिटिंगचा युनिफॉर्म घालत नाही!..."

"तु बरे ऑब्झर्व्ह केलेस सगळ्या नर्सेसना... माझ्या हॉस्पिटलमध्ये आलास की तु हेच करतोस की काय??" रतीने मिश्किलपणे हसून ओठांना लिपस्टिक लावत म्हटले...

"नाही ग... आता मी आलो की तु काही ना काही कामात बिझी असते... मग मी बसून तुझी वाट बघत असतो... मग इकडुन तिकडून येणाऱ्या-जाणाऱ्या तुझ्या नर्स मैत्रिणी दिसतात... मला पाहून त्या थांबून माझी चौकशीही करतात... मग त्यांना बघून, त्यांचाशी बोलता बोलता त्यांच्याकडे लक्ष जाते ना... तेव्हा मला तुझ्यातला आणि त्यांच्यातला फरक कळतो!..." राहुलने खुलासा केला...

"हंम्म्म... आणि काय फरक आहे त्यांच्यात अन माझ्यात??... माझ्याच सारख्या आहेत की त्या!..." रतीने मेकपचा शेवटचा हात फिरवत म्हटले...

"नाही हं, मम्मा... तुझ्यात त्यांच्यात खुप खुप फरक आहे... कोणीही तुझ्यासारखी अट्रॅक्टीव्ह नाही!... कोणीही तुझ्यासारखा असा मस्त फिटिंगचा ड्रेस घालत नाही!... मोस्टली सगळ्यांचे ड्रेस ढगळच असतात... कोणाचीही फिगर तुझ्यासारखी प्रपोर्शनेट नाही... ऑफकोर्स, मी कोणाला नग्न नाही पाहिले... पण ड्रेसवरून कळतेच!..."

"ओके... पुरे झाले तुझ्या ओल्ड मम्माचे कौतुक!... उठ आता... मम्मा ईज रेडी टू गो..." रती त्याला हसून म्हणाली.

"नो, मम्मा!... यु आर नॉट ओल्ड!... खासकरून तुला मी आता पुर्ण नेकेड पाहिलेय... तेव्हा तर मी आता नक्कीच सांगू शकतो!... की तु ओल्ड नाहीस!... उलट तु अजुनही यंग दिसतेस!... मला आवडतेस! आय ॲम इन लव विथ यु!!..." राहुलने धुंदीत म्हटले...

"वेल... एव्हरी चाईल्ड ईज इन लव विथ देअर मम्मा!... ॲन्ड आय ॲज वेल... इन लव विथ माय सन!..." म्हणत पुढे आलेल्या राहुलच्या कपाळाचे चुंबन घेत रती म्हणाली...

"बट मम्मा... मी तसे लव म्हणत नाही... आय मीन..." राहुल तिला सांगायला गेला पण तिने त्याला थांबवत म्हटले...

"मला उशीर होतोय, राहुल... आपण बोलू नंतर... काळजी घे... लवकर आवर... आणि निघ कॉलेजला..."

म्हणत रतीने त्याला बाय बाय केले आणि आपली पर्स उचलून ती बाहेर पडली... राहुल आनंदाने उड्या मारत तिच्या रूममधून बाहेर पडला आणि आवरायला गेला...

********

रात्री सगळे आवरून झाले तसे नेहमीसारखा राहुल त्याच्या रूममध्ये झोपायला आला... तो जेमतेम बेडवर पडला तसे रती त्याच्या रूममध्ये शिरली... तिच्या अंगावर सुतभरही कपडा नव्हता अन ती पुर्ण नागडी होती!... मादक हालचाल करत ती राहुलच्या बेडजवळ येत म्हणाली,

"सरक थोडा पलीकडे... मम्माला तुझ्या बाजुला पडायचेय..."

राहुल काही न बोलता उत्साहाने पटकन बाजुला सरकला आणि त्याने मम्मीला पडायला जागा करून दिली... मग रती त्याच्या बाजुला बेडवर पडली आणि कुशीवर होत त्याच्या छातीवर हात फिरवत त्याला म्हणायला लागली...

"यु नो, राहुल... काल मी तुला म्हणाले की आपण फक्त एकदाच असे करायचे... म्हणजे मी पुर्ण कपडे काढुन नग्न होणे... अन मी तुझ्यासमोर माझी कामतृप्ती करून घेणे वगैरे..."

"येस्स, मम्मा... तु म्हणालीस की फक्त एकदाच..." राहुलने कबुल करत म्हटले...

"येस... पण मग मी विचार केला की आज सकाळीही तु मला अंघोळ करून आल्यावर नग्न पाहिले... आणि तेव्हा तुझी नजर इतकी काही आसक्त मला भासली नाही... म्हणजेच मी तुझ्यासमोर पुर्ण नग्न राहिले तर त्यात काही फारसे मोठे नुकसान नाही... म्हणजे मला म्हणायचेय की तु मला पुर्ण नग्न बघण्यास धडपडत नाही आहे... एकदम नॅचरली तु सकाळी माझ्या रूममध्ये आलास आणि मला कपडे घालताना बघत पडलास... आय लाईक दॅट!..."

"थँक्स, मम्मा... म्हणजे तु मला अलाऊ केलेस पहायला..." राहुलने डोळे मिचकावत तिला म्हटले...

"वेल... आणि तु तरुण झाला आहेस... म्हणजे रोज रात्री तुझा लंड हलवून गाळल्याशिवाय तु काही झोपणार नाहीस... राईट??" रतीने चावटपणे हसून त्याला विचारले आणि त्याच्या शॉर्टवरून लंडावर हात ठेवत त्याला दाबले!...

"राईट, मम्मा... ती माझी 'गरज' झाली आहे... खास करून सकाळी मी पुन्हा तुला नेकेड पाहिले... पण मी माझा लंड गाळला नाही तेव्हा... संध्याकाळी मी सागरकडे गेलो होतो... तेव्हाही मी त्याच्याकडे लंड गाळला नाही... तो मला खुप रिक्वेस्ट करत होता... पण मी ते केले नाही!..." राहुलने अभिमानाने तिला ते सांगितले...

ती त्याच्या लंडावर हात ठेवून तो दाबत होती ते त्याला खुप आवडले आणि त्याचा लंड कडक व्हायला लागला...

"गूड!... फारच आज्ञाधारक आहेस तू! आय लाईक ईट दॅट!" रतीने त्याचे कौतुक करत पुन्हा त्याचा लंड दाबत म्हटले.

"थॅंक्स, मम्मा!... सगळी तुझी शिकवण!..." राहुल हसून म्हणाला...

"तु सकाळपासून तुझा लंड गाळलेला नाही... म्हणजे तुला आता हा गाळायची खुप इच्छा असेल ना??" रतीने चावटपणे हसत म्हटले आणि तिचा हात त्याच्या शॉर्टमध्ये घालून आत त्याचा लंड कुरवाळू लागली...

"हो, मम्मा... मला खुप वाटतेय!... आणि मी तुझीच वाट बघत होतो... मला सारखे असे वाटत होते की तु आजही माझ्या रूममध्ये येशील!..." राहुल तिचा लंंडावरील स्पर्शाने सुखावत म्हणाला...
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: नर्स मम्मी

Post by rajsharma »

"तु तसा विचार करत असशील तर... यु आर राईट!... मम्माला पण वाटत होते तुझ्याकडे यावे... एनी वे, तु लंड गाळणार आहेसच... मग मम्मा तुला हेल्प करेन!..." शॉर्टमध्ये राहुलचा लंड मुठीत धरून दाबत रती त्याच्या कानाला जीभ लावत म्हणाली...

"ओहहह, मम्मा... थॅंक्स!..." कानाच्या पळीला मम्मीच्या जीभेचा ओलसर स्पर्श जाणवून राहुल चेकाळत म्हणाला.

"आणि तु मम्माला फिनिश व्हायला हेल्प कर... करशील ना??" रती त्याच्या कानात जीभ फिरवत मादकपणे म्हणाली...

"ओहह येस्स, मम्मा... नक्कीच!... आय ॲम ऑलवेज रेडी!..." कानात गुदगुल्या झाल्या तेव्हा हसून मान आकसून घेत राहुल आनंदाने म्हणाला...

"ओके मग... काढ तुझे कपडे... सगळे..." म्हणत रती राहुलची शॉर्ट खाली सरकवायला लागली...

राहुलने तिच्या आधीच पटकन आपली शॉर्ट खाली सरकवली आणि पायातून काढून लाथडून दिली... मग उठून बसत त्याने झटकन अंगातला टि-शर्ट काढला आणि बाजुला भिरकावून दिला... आणि मग तो परत खाली बेडवर सरकून पडला... आता रती अन राहुल दोघेही माय-लेक बेडवर पुर्ण नग्न पडले होते... रती राहुलच्या डाव्या हाताला होती अन राहुल रतीच्या उजव्या हाताला होता...

मग रती किंचित आपल्या उजव्या कुशीवर झाली आणि तिने राहुल धरून त्याला आपल्या डाव्या कुशीवर थोडे व्हायला भाग पाडले... मग तिने राहुलचा उजवा हात पकडला आणि आपल्या पुच्चीवर आणून ठेवला... आपल्या बोटांनी तिने त्याची दोन बोटे आपल्या पुच्चीत घातली आणि त्याला आत-बाहेर करायचा इशारा केला... त्याचवेळी तिने त्याचा अंगठा आपल्या पुच्चीदाण्यावर ठेवला आणि त्याला अंगठ्याने दाणा घासायचा इशारा केला... आणि मग राहुल मम्मीच्या पुच्चीत दोन बोटे घालून तिला बोटांनी झवायला लागला आणि वर अंगठ्याने तिचा दाणा घासायला लागला... तो जेव्हा ते बरोबर करू लागला तेव्हा रतीने आपला हात काढुन घेतला...

मग तिने आपला डावा हात पुढे नेला आणि राहुलचा लंड हातात पकडला... आणि मग ती राहुलचा लंड मुठीत धरून हळुवारपणे मूठ मागे-पुढे करत त्याचा लंड हलवायला लागली... अश्या तऱ्हेने दोघेही माय-लेक एकमेकांची जननेंद्रिय घासत हलवत एकमेकांना सुख द्यायला लागले... राहुलची उत्तेजना अजुन वाढावी म्हणून रती राहुलच्या कानाजवळ ओठ नेत मादक आवाजात त्याच्याशी बोलू लागली...

"काल तु खुप छान माझा दाणा घासलास... अन मला मस्त सुख दिलेस!... आत्ताही तु एकदम मस्त करतोय... मम्माला तु एकदम खुष करतोय!... हे असेच करायचे असते... कोणाही मुलीला वा स्त्रीला असेच सुख द्यायचे असते... असेच एकमेकांना सुख देत अन घेत सेक्सची मजा घ्यायची असते... तु खुप पटकन सगळे शिकतोय... तुझ्या वयाच्या मानाने तु लवकर मॅच्युअर होतोय... मला तुझा खुप अभिमान वाटतो, बेटा!..."

"मला पण तुझा अभिमान आहे, मम्मा... तु बेस्ट मम्मी आहेस!... माझी खुप काळजी घेतेस... मला खुप काही शिकवतेस!... आय लव यु, मम्मा!..." राहुलही आपुलकीने तिला म्हणाला...

"मम्मा अल्सो लव यु डिअर!... तु पण मम्मीची खुप मदत करतोस... किती कामे करतोस तु घरातली... एक प्रकारे मम्मीला मदत करून तु तिला आनंद देतोस, खुष ठेवतोस!... म्हणून मम्माला तुला खुप काही शिकवायला आवडते!... मम्माला तुला अजुन बरेच काही शिकवायचेय... मम्माला तुला एकदम हॅप्पी हॅप्पी करायचेय!..."

"ओहहह, मम्मा... मलाही तुला खुप हॅप्पी करायचेय... जगातली सगळी सुखे मला तुला द्यायची आहेत!... पप्पा तुला जसे सुख देत होते तसे मलाही तुला द्यायचे आहे!... मला तुझ्या लाईफमध्ये पप्पांची जागा घ्यायचीय!..."

राहुल काय बडबडत होता त्याची रतीला कल्पना होती... आणि त्याबद्दल तिची काहीही तक्रार नव्हती!... निव्वळ त्याचीच नाही तर आता तिचीही इच्छा होती की त्याने तिच्या नवऱ्याची जागा घ्यावी... आणि म्हणूनच आज ती स्वत:हून त्याच्याकडे आली होती आणि ती त्या दिशेने पाऊले टाकत होती... राहुलच्या रुपाने तिला एक वेगळा आशेचा किरण दिसू लागला होता... तिच्या काहीश्या रुक्ष कामजीवनात तिला राहुलच्या रुपाने पालवी फुटू लागली होती... आणि आता तिला त्या पालवीचे रुपांतर मोठ्या वृक्षात करायचे होते!...

तिला प्रेम दर्शवण्यासाठी राहुल आपले तोंड तिच्या अंगा-खांद्यावर फिरवून तिला हलके हलके चुंबू लागला... त्या भरात त्याचे तोंड खाली झाले अन रतीच्या उजव्या उभाराच्या जवळ गेले... ती पण आपले डोके कर करून त्याच्या डोक्यावर हलकेच फिरवत होती, त्यामुळे तिचा उभार वर होत त्याच्या तोंडाच्या अजुन जवळ आला... राहुलने प्रेम दर्शवण्याच्या भरात पटकन जवळ आलेल्या उभारावर ओठ टेकवले आणि तो अजुन खाली झुकला अन त्याने मम्मीच्या उजव्या उभारावरील तिचा ताठरलेला निप्पल तोंडात घेत चोखायला लागला...

"ओहहह राहुल... चोख... चोख मम्माचा निप्पल!... तु लहान असताना जसे चोखायचास तसेच... चोख अजुन... मम्मा लाईक ईट!... मम्माला आवडतेय तुझे चोखणे... ओहहह... किती मस्त वाटतेय, राहुल!... मम्माला खुप मजा वाटतेय!... मम्माचे बाळ पुन्हा एकदा मम्मीचा निप्पल चोखतेय... आता माझ्या गोळ्यात दुध असायला पाहिजे होते... मग मी तुला भरपूर पाजले असते... मम्माने राहुल बेट्याला पोटभर दुध पाजले असते... नेव्हर माईंड!... तु पी... अजुन जोरात चोख... मनसोक्त पी... मम्मा फिल्स गूड!... ओहहह राहुल... ओहहह बेटा!..."

"ओहह, मम्मा... आता नाही रहावत... माझे पाणी सुटणार... मी आता गळायला आलोय... ओहहह मम्मा!... खुप मस्त, मम्मा!... मला खुप मजा वाटतेय!... तु माझा लंड हलवतेय!... मी तुझा दाणा घासतोय!... खुप मजा वाटतेय!... आता नाही रहावत!..." राहुल मध्ये मध्ये तिचा निप्पल तोंडातून सोडत बडबडत होता...

"ईट्स ओके, बेटा... येवू दे तुझे पाणी... फुटू दे तुझा बांध... गळू दे तुझा लंड... उडव पाहिजे तसे... उडू दे माझ्या अंगावर... उडू दे बेडशीटवर... होवू दे बेडशीट खराब!... आपण धुवून टाकुया... बरबटू दे माझे अंग... मी अंघोळ करेन... पण असेच तु पाणी सोड... तुझा फव्वारा सोड... अन भिजव मम्मीचे अंग... मम्मा लाईक ईट!... मम्माला आवडले काल तुझा चीक अंगावर घेवून... म्हणून मी आजही आलेय उडवून घ्यायला... हे बघ मी तुझा लंड असा वर धरलाय... तुझा चीक उडाला तर माझ्याच अंगावर उडेल... येस्स... उडव तू... आणि माझा दाणा असाच घासत रहा... मम्माही आता टोकावर आलीय... मम्माही आता झडणार आहे... आपण दोघेही एकदम झडुया... आपण दोघेही एकदम तृप्त होवू या... येस्स... येवू दे... येस्स... आले मी... ओहहहह्हह..."

आणि राहुलच्या लंडातून पहिली पिचकारी उडाली आणि रतीने त्याचा लंड स्वत:च्या अंगावर रोखून धरला होता त्यामुळे त्याच्य विर्याची पिचकारी तिच्या उभारांवरच उडाली... आणि मग दुसरी पिचकारी उडाली अन मग तिसरी उडाली... मग पुढे छोट्या छोट्या पिचकाऱ्या उडत राहिल्या अन रतीचे वरचे सगळे अंग त्याच्या चिकाने भरून गेले... त्याच्या विर्याच्या अभिषेकाने रतीचा कडीलोट झाला आणि ती कंबर हलवत झडायला लागली... तिच्या तोंडून उन्मादाचा चित्कार बाहेर पडला आणि ती कामतृप्तीच्या डोहात डुंबायला लागली!...

हळु हळु दोघेही झडण्याच्या भरातून शांत होत गेले... दोघाही माय-लेकाने एकमेकांची कामतृप्ती केली होती, एकमेकांचे समाधान केले होते... सुखाच्या त्या ग्लानीत त्यांनी एकमेकांना आलिंगन दिले आणि ते एकमेकांच्या मिठीत पडून राहिले... साधारण पाच मिनिटांनी रती आधी भानावर आली अन तिने राहुलच्या ओठांवर ओठ दाबत त्याचे ओठ चुंबायला सुरुवात केली... त्याने राहुल भानावर आला आणि तो पण मम्मीचे ओठ चुंबायला लागला...

आता दोघेही माय-लेक नवरा-बायको असल्यासारखे मुक्त चुंबन घेवू लागले... एकमेकांच्या तोंडात जीभा सारत ते फ्रेंच किंसिंग करू लागले... त्यांना तसे हपापल्यासारखे चुंबताना कोणी पाहिले असते तर कोणी बोललेच नसते की ते दोघे माय-लेक आहेत!... मनसोक्त चुंबून दोघेही तृप्त झाले आणि त्यांनी एकमेकांना गूड नाईट म्हटले अन ते दूर झाले...

रती हळुच बेडवरून उठली आणि बाहेर चालायला लागली... राहुलही उठला आणि तो पण फ्रेश व्हायला मम्मीच्या मागे बाहेर पडू लागला... बाहेर पडल्यानंतर रती आपल्या रूममध्ये शिरली तर राहुल बाहेरील पॅसेजमधील बाथरूममध्ये शिरला... दोघेही आपापल्या बाथरूममध्ये अंघोळ वगैरे करून फ्रेश झाले अन आपापल्या बेडवर जावून झोपले!

********
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: नर्स मम्मी

Post by rajsharma »

पुढचा दिवस शनिवार होता, विकेंड होता. त्या दिवशी रात्री सगळे झाल्यानंतर रती राहुलच्या रूममध्ये गेली नाही तर तिने राहुलला आपल्या रुममध्ये बोलावले. रतीच्या बेडरूममध्ये मोठा डबल बेड होता, जो जास्त कंफर्टेबल होता. एकमेकांची नग्न शरीरे आलिंगनात घेवून दोघे माय-लेक पडले होते आणि एकमेकांना चुंबत कानात गुलूगुलू बोलत होते.

"राहुल... तु खूष आहेस, आपण जे करतोय त्याने??" रतीने त्याला प्रेमाने विचारले...

"हो, मम्मा... खुप खूष आहे!..." राहुल उत्साहाने म्हणाला.

"आणि हे सगळे मम्माबरोबर करताना तुला ऑकवर्ड वाटत नाही ना? तुला कसेतरीच वाटत नाही ना??"

"नो, मम्मा... उलट मला खुप मजा वाटते!...

"येस्स... तुला मजाच वाटली पाहिजे!... अजिबात ऑकवर्ड वाटले नाही पाहिजे!... कारण आपण काही चुकीचे करत नाही आहोत!... आपण काहीही रॉंग नाही करत आहोत!... जेव्हा दोन व्यक्ती एकमेकांना प्रिय असतात, एकमेकांवर खुप प्रेम करत असतात, तेव्हा त्यांनी एकमेकांना असे सुख देवून अजुन खूष करायचे असते, त्यांनी अजुन सुख घ्यायचे असते!... कळतेय का मी तुला काय म्हणतेय ते??" रतीने त्याला विचारले...

"हो, मम्मा... मला कळतेय चांगले!... आणि मला ते पटतेयही सगळे!... म्हणून मी पण आनंदाने हे सगळे करतोय तुझ्याबरोबर!..." राहुलने तिला किस करत म्हटले...

पुन्हा दोघांनी एकमेकांच्या ओठांवर ओठ दाबले आणि ते पुन्हा खोलवर चुंबायला लागले... एकमेकांची जीभ तोंडात घेत ते आसुसल्यासारखे चोखत होते... चुंबताना राहुलने आपला हात मम्मीच्या नग्न अंगावरून फिरवायला सुरुवात केली... तिच्या गालावरून हात फिरवत त्याने तिच्या खांद्यावर आणला आणि मग तिच्या पाठीवर नेला... काही क्षण तिच्या पाठावर हात फिरवल्यानंतर त्याने तो अजुन खाली नेला आणि तिच्या नितंबावर ठेवला... काही क्षण तिच्या नितंबाचा मुलायम स्पर्श अनुभवल्यावर तो तिचे नितंब चोळायला लागला... वर जितक्या आसक्तीने रती त्याला चुंबत होती, तितक्याच आसक्तीने राहुल रतीचे नितंब कुस्करत होता...

रतीचे नितंब दाबायच्या भरात राहुल तिला आपल्या अंगावर दाबून घेवू लागला आणि ती पण त्याला जास्तच चिकटू लागली... दोघेही नग्न होते त्यामुळे दोघांची जननेंद्रिये एकमेकांवर घासायला लागली... राहुलचा वरच्या बाजुला दाबलेला लंड रतीच्या पुच्चीच्या वरच्या भागावर घासला जावू लागला... राहुलच्या लंडातून पातळ चीक बाहेर पडत होता, ज्याने रतीच्या पुच्चीचा वरचा भाग ओला होत होता... आणि रतीच्या पुच्चीलाही चांगला पाझर फुटलेला होता, त्यामुळे राहुलच्या गोट्या ओलसर झाल्या होत्या...

शेवटी रतीला रहावले नाही आणि तिने मह्तप्रयासाने त्याच्या तोंडावरू तोंड मागे घेतले आणि घोगऱ्या मादक आवाजात ती त्याला म्हणाली,

"ओहह राहुल... मला तु हवाय!... मला तु आता 'आतमध्ये' हवाय!... मला तुझा हा लंड माझ्या पुच्चीत हवाय!... मम्माला तुझा लंड पुच्चीत हवाय!..."

रतीने राहुलला आपल्या अंगावर ओढून घेतले आणि तिने आपल्या मांड्या फाकवत त्याला पायाच्यामध्ये जागा करून दिली... आता राहुलचा लंड मम्मीच्या पुच्चीवर डायरेक्ट घासायला लागला आणि त्याच्या लंडाला मम्मीच्या पुच्चीतून पाझरणारा ओलसरपणा जाणवायला लागला... आपसूक राहुल वर-खाली व्हायला लागला आणि त्याचा लंड मम्मीच्या पुच्चीवर घासला जावू लागला... असे काही क्षण एकमेकांच्या जननेंद्रियावर इंद्रिय घासून झाल्यावर रतीने आपला हात त्यांच्या शरीराच्या मध्ये घालता आणि तिने राहुलचा लंड हातात पकडला...

मग तिने राहुलला हाताने ढकलून थोडे वर व्हायला भाग पाडले आणि ती त्याचा लंड खालच्या दिशेने सरळ करायला लागला... राहुल तिच्या इशाऱ्याप्रमाणे आपली कंबर उचलून वर झाला आणि त्याचा लंड सरळ रेषेत खाली दबला जावून मम्मीच्या पुच्चीवर थबकला... आता त्याच्या लंडाचा सुपाडा मम्मीच्या पुच्चीच्या चीरेवर होता आणि कोठल्याही क्षणी त्याने दाब दिला की तो आत शिरणार होता... तो क्षण आता आला होता जेव्हा ते माय-लेक नर-मादीसारखे एकरुप होणार होते!... त्यांच्यात स्त्री-पुरुषाचे लैंगिक नाते प्रस्थापित होणार होते!

रतीने राहुलच्या नितंबावर हात नेले आणि त्याला खाली दाबून घ्यायला लागली... तिचा इशारा कळुन राहुल आपली कंबर खाली दाबू लागला आणि त्याच्या लंडाचा सुपाडा मम्मीच्या पुच्चीच्या चीरेत घुसायला लागला... ज्या पुच्चीतून राहुल १९ वर्षापुर्वी बाहेर आला होता, त्या पुच्चीत आज तो एक परिपुर्ण पुरूष बनून पुन्हा शिरत होता!... ज्या बाळाला रतीने योनीतून जन्म दिला होता तेच तिचे बाळ आता त्या योनीवर हक्क गाजवत त्यात शिरत होते!...

रतीच्या मनात त्या क्षणी मिश्र भाव होते... तिच्या मनात त्याच्याबद्दल प्रेमही होते आणि वासनाही होती... तिच्या मनातली वासना प्रेमावर हावी होत तिच्या मुलाचा कब्जा घेत होती... आणि त्याबद्दल तिच्या मुलाची काही तक्रार नव्हती... कारण त्याच्या मनातली वासनाही मम्मीच्या प्रेमावर कुरघोड करत होती... तो पण आनंदाने मम्मीच्या पुच्चीत सामावून जायला आतूर झाला होता... बघता बघता राहुलचा पुर्ण लंड रतीच्या पुच्चीत मुळापर्यंत शिरला होता... एका मुलाचा लंड आईच्या पुच्ची पुर्ण सामावून गेला होता... एका आईने आपल्या मुलाचा लंड नरपुरुषासारखा गिळून घेतला होता!...

राहुलच्या लंडाच्या लांबीचे रतीला खुप अप्रूप वाटले!... तिला आपली पुच्ची पुर्णपणे भरून गेल्याचे फिलिंग होत होते... त्याच्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बच्चेदाणीत शिरलाय असे तिला जाणवत होते... आजपर्यंत तिने इतका लांबडा लंड पुच्चीत घेतला नव्हता... तिच्या नवऱ्याचाही लंड इतका लांब नव्हता अन इतर काही पुरुषांचे लंड तिने पुच्चीत घेतलेले असे लांबलचक नव्हते... त्यामुळे रतीला आपल्या पुच्चीत खोलवर काहीसे वेगळेच सेंसेशन जाणवत होते!...

आपला लंड मम्मीच्या पुच्चीत मुळापर्यंत घालून राहुल तिच्या अंगावर पडुन राहिला... रतीने त्याच्या ओठांवर ओठ दाबून ती त्याला चुंबायला लागला... त्यांच्या खालच्या अंगाची जराही हालचाल होत नव्हती आणि वर फक्त त्यांची तोंडे अधाश्यासारखी हलत होती... भेगेत पाचर मारल्यासारखा राहुलचा लंड रतीच्या पुच्चीत खोलवर घातलेला होता आणि तिला तो जणू काहीही हालचाल करण्यापासून रोखत होता... काही मिनिटे ते दोघे फक्त चुंबनच घेत राहिले... आणि मग शेवटी रतीने तोंड बाजुला घेत राहुलच्या कानाजवळ आणले आणि ती हळुच त्याला म्हणाली,

"झव मला, राहुल!... झव मम्मीची पुच्ची!..."

आणि राहुल आपली कंबर हलवायला लागला... कंबर किंचित वर-खाली करत तो थोडाच लंड मम्मीच्या पुच्चीत आत-बाहेर करायला लागला... रतीच्या पुच्चीत तिला अनेक वेगवेगळी सेंसेशन जाणवत होती... त्यामुळे राहुल फक्त दिड दोन इंच लंड आत-बाहेर करत होता, तेही तिच्यासाठी खुप होते!... पुन्हा ती त्याच्या ओठांना चुंबायला लागली आणि आपले कंबर हलवून त्याला साथ द्यायला लागली... राहुलही मम्मीचे ओठ चोखत चोखत खाली आपले धक्के वाढवायला लागला... त्याला जे काही झवायचे ज्ञान माहित होते त्याचा वापर करत तो मम्मीला झवायला लागला होता... ज्याअर्थी त्याची मम्मी काही बोलत नव्हती, काही तक्रार करत नव्हती, त्याअर्थी तो बरोबर करत होता ह्याची त्याला खात्री झाली!...

राहुलला मम्मीच्या पुच्चीने पुर्ण जखडुन घेतल्यासारखे वाटत होते... आणि रतीलाही आपली पुच्ची मुलाच्या लंडाने पुर्ण भरून गेल्यासारखी जाणवत होती... म्हटले तर राहुल तिची पुच्ची जेमतेम झवत होता... म्हटले तर ते त्याचे झवणे रतीला पुरेसे भासत होते... तिच्या पुच्चीतली कामवासनेची आग विझवायला त्याचे ते झवणे पुरेसे होते... त्याच्या लंडातली कामूक वासना शांत करायला त्याच्या मम्मीच्या पुच्चीचे सेंसेशन पुरेसे होते... तेव्हा जास्त वेळ न लावता दोघेही कामशिखरावर पोहचू लागले आणि दोघांचाही एकदमच कडेलोट होणार होता!...

पहिली बाजी रतीने मारली आणि तिचा कडेलोट होत ती झडायला लागली... एक घुसमटलेली किंचाळी सोडत ती आपली कंबर हलवून कामतृप्त व्हायला लागली... तिच्या झडण्याची पुच्चीच्या आतून राहुलला जाणीव झाली आणि त्याच्या लंडाचा बांध फुटला... त्याला स्वत:ला रोखून धरायचे होते पण त्याचा लंडावरील कंट्रोल कधीच निसटून गेला... गुरगुरत तो मम्मीच्या पुच्चीत आपला चीक सोडायला लागला... खसाखसा कंबर हलवत तो गचागचा धक्के देत मम्मीची पुच्ची झवत राहिला... एका मागोमाग एक त्याच्या लंडाच्या पिचकाऱ्याने त्याच्या मम्मीची पुच्ची भरून जावू लागली...

त्या दोघा माय-लेकांच्या झडण्याचा भर ओसरला तसे त्यांचे ओठ पुन्हा एकमेकांवर दाबले गेले आणि ते पुन्हा एकमेकांना चुंबायला लागले... शेवटी मग राहुल मम्मीच्या अंगावरून खाली सरकला आणि तिला बिलगून पडून राहिला... दोघांनीही आपले डोळे मिटून घेतले होते अन दोघेही एकमेकांचा गरम अंगाची ऊब अनुभवत होते...

साधारण पंधरा मिनिटांनी आधी रती भानावर आली... ती हळुच राहुलपासून बाजुला झाली अन उठून बाथरूममध्ये गेली... १० मिनिटांनी ती फ्रेश होवून बाहेर आली तेव्हा राहुल बेडवर उठून बसला होता... दोघांची नजरानजर झाली तसे ते एकमेकांकडे पाहून प्रेमाने हसले... रती येवून बेडवर पडली आणि राहुल बाथरूमध्ये फ्रेश व्हायला गेला... काही मिनिटांनी तो फ्रेश होवू बाहेर आला आणि तोही पहिल्यासारखा मम्मीच्या जवळ येवून पडला...

पुन्हा दोघांनी एकमेकांना आलिंगन दिले आणि ते परत एकमेकांचे ओठ चुंबायला लागले... पाच एक मिनिटे किसिंग केल्यानंतर रती हळुच राहुलला म्हणाली,

"आय लव यु, बेटा!..."

"आय लव यु टू, मम्मा!..." राहुलनेही तिला म्हटले.

"पुन्हा करायचे?? करशील तू??" रतीने हळुच त्याला विचारले...

"ओह येस्स, मम्मा... एनी टाईम!..." राहुल तिला खुषीत म्हणाला.

रतीने हात खाली नेला आणि त्याचा लंड पकडुन म्हणाली,

"अरे... हा तर कोमजला आहे!... ह्याला काहितरी करायला पाहिजे... त्याला तोंडाची ऊब द्यायला हवी..." रती सुचकपणे चावट स्वरात म्हणाली...
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: नर्स मम्मी

Post by rajsharma »

ते ऐकून राहुलचे डोळे विस्फारले!... तिच्या बोलण्याचा अर्थ त्याला बरोबर कळला आणि त्याच्या लंडात वळवळ झाली!... ती त्याचा लंड चोखण्याबद्दल सुचवत होती हे त्याने बरोबर ओळखले आणि त्याला खुप आनंद झाला! पण काहितरी सुचून तो रतीला म्हणाला,

"मम्मा... तु जे करायचे म्हणतेय... ते मलाही तुला करायचे आहे..."

"म्हणजे काय, बेटा??" रतीला तो काय बोलतोय ते कळले नाही...

"म्हणजे मम्मा... तु परवाच्या दिवशी जेव्हा मी तुझी पुच्ची पहिली वेळ पाहिली... म्हणजे तु मला तुझी पुच्ची दाखवलीस... तेव्हाच माझ्या मनात इच्छा झाली होती की तुझ्या पुच्चीच्या पाखळ्या मला चाटायला मिळाल्या तर?? तु मला तुझी पुच्ची चोखायला दिली तर??... मला तुझी पुच्ची चोखायला मिळाली तर??... तेव्हा तु माझा लंड जर चोखणार आहेस तर मी पण तुझी पुच्ची चोखणार मग... इन फॅक्ट, आपण दोघेही एकमेकांना चोखुया... चालेल ना??" राहुलने खुलासा करत तिला विचारले...

"अगदी आनंदाने... मम्मा एकदम खूष होईल!... जर तु मम्माची पुच्ची चोखत असेल तर सुपर... वाऊऊऊ!... कितीतरी काळाने माझी पुच्ची कोणी चोखण्याच्या गोष्टी करतय... हाऊ एक्सायटिंग!..." रती आनंदाने उचंबळुन जात म्हणाली...

"वाऊ, मम्मा... तु बघच मी कशी तुझी पुच्ची चोखतो!..." उत्साहाने ओसांडून जात राहुल तिला म्हणाला.

"श्युअर बेटा... तु तसा बाकी हुश्शार आहेस!..." रती त्याचे कौतुक करत म्हणाली.

"बाय द वे, मम्मा... माझी अजुन एक रिक्वेस्ट होती, तु जर मान्य करणार असशील तर?" राहुलने तिला म्हटले.

"कसली रिक्वेस्ट?? मला जर पुरी करता आली तर नक्कीच करेन..." रतीने हसून म्हटले...

"तुला सहज पुरी करता येईल... करशील का, मम्मा??" राहुलने पुन्हा तिला विनंती करत म्हटले...

"अरे तु सांग ना... करता आली तर नक्कीच करेन!..." रतीने त्याला ग्वाही दिली...

"ते... मम्मा... तु... तुझा... नर्सचा... युनिफॉर्म घालशील का??" राहुलने हळुच तिला विचारले.

"नर्सचा युनिफॉर्म?? तो कशाला घालू??" रतीने संभ्रमात त्याला विचारले...

"वेल... मी काल तुला म्हटले ना... तु त्या नर्सच्या युनिफॉर्ममध्ये एकदम अट्रॅक्टिव्ह दिसतेस!... स्पष्ट शब्दात सांगायचे तर... एकदम सेक्सी दिसतेस!... आणि तुला त्या ड्रेसमध्ये पाहून मी नेहमी इमॅजिन करायचो की तु त्या युनिफॉर्ममध्ये असशील तर तुझ्याबरोबर मजा करायला किती एक्सायटिंग वाटेल!... तो युनिफॉर्म तुझ्या अंगावर असेल तेव्हा तुला प्रेम करायला किती वेगळे वाटेल!... म्हणून आपण एकमेकांना चोखताना तु अंगात तुझा युनिफॉर्म घाल..."

"हंम्म्म... म्हणजे तु पहिल्यापासून माझ्याकडे सेक्युअल नजरेने बघत होतास तर..." रतीने हसून त्याला म्हटले...

"नाही, मम्मा... ते तर मला आत्ता आपले संबंध झाले तेव्हा वाटायला लागले. आधी मला तु मम्मी म्हणूनच त्या नर्सच्या युनिफॉर्ममध्ये आवडायचीस! आता आपले संबंध झाले तेव्हा आता तु मला एक 'सेक्सी नर्स' म्हणून जास्त आवडायला लागली आहे. तेव्हा प्लिज, मम्मा. घाल ना तु तुझा तो युनिफॉर्म. फक्त तुझी कॅप, तुझा ड्रेस, तुझी स्टॉकिंग्ज विथ गार्टर बेल्ट. स्लिप ब्रा-पॅन्टी वगैरे काही नको. इव्हन ड्रेस पण फक्त अंगात घाल. पण त्याचे हूक लावू नकोस."

"वेल... आता तु इतके उत्साहाने सांगतोय तर मला तो ड्रेस घालून तुझी इच्छा पुरी करायला पाहिजे... तशी तर माझी काही हरकत नाही... उलट ईट्स अ डिफरन्ट फन!..." रती हसून म्हणाली...

"येस्स... ऑफकोर्स, ईट्स डिफरंट फन!... थॅंक्स मम्मा... माझी रिक्वेस्ट मान्य केल्याबद्दल!" राहुल खुषीत म्हणाला...

मग रती बेडवरून उठली आणि राहुलची इच्छा असल्याप्रमाणे तिचा नर्सचा युनिफॉर्म घालायला लागली... तसेही दुसऱ्या दिवशी रविवार होता अन तिला सुट्टी होती... तेव्हा तिचा युनिफॉर्म थोडा स्पॉईल झाला असता तरी काही हरकत नव्हती... तेव्हा मग तिने राहुलच्या इच्छेप्रमाणे डोक्याला नर्सची कॅप, अंगावर नर्सचा युनिफॉर्म, पायात स्टॉकिंग्ज अन त्याला धरून ठेवणारा गार्टर बेल्ट असा पेहराव केला... त्याला थोडे जास्त एक्साईट करायला तिने तिची एक सफेद फ्रिलवाली इवलिशी पॅन्टीही खाली घातली... ड्रेसचे सगळे हूक उघडे होते आणि त्यातून तिचा नग्नपणा मादकपणे डोकावत होता... राहुल चमकत्या डोळ्याने आपल्या सेक्सी मम्मीला त्या नर्सच्या युनिफॉर्ममध्ये डोळे भरून पहात होता...

"वाऊऊऊ, मम्मा.. किती सेक्सी दिसतेस तु अशी!... एकदम सेक्सी 'नर्स मम्मी'..." राहुल आनंदाने चेकाळत म्हणाला.

"ओके ओके... आता तुझी 'नर्स मम्मी' आधी तुझ्या लंडाला ट्रिटमेंट देईल... मग तु मम्मीच्या पुच्चीला ट्रिटमेंट दे... ऑफकोर्स तेव्हा आपण सिक्स्टी-नाईन करून एकमेकांना ट्रिटमेंट देवुया... ओके??"

"येस्स, मम्मा... आय ॲम रेडी!..." राहुल आनंदाने ओरडत म्हणाला...

राहुल बेडवर पाय फाकवून पडला आणि त्याची मम्मी, रती गुढग्यावर रांगत त्याच्या फाकलेल्या पायामध्ये आली... मग ती खाली वाकली आणि तिने राहुलचा अर्धवट कडक लंड हातात घेतला... आधी तिने त्याचा लंड मागून-पुढून हलवत निरखून पाहिला... आणि मग आपले ओठ त्याच्या लंडावर टेकवत त्याच्या सुपाड्याचे एक चुंबन घेतले... आपले ओठ ती तसेच त्याच्या सुपाड्यावर ठेवून वर राहुलकडे पाहू लागली...

"ओहहह, मम्मा... व्हाट अ सेंसेशन!... तुझ्या ओठांचा स्पर्श माझ्या लंडाला किती सेक्सी वाटतोय!... आहहह... असे वाटतेय... मी आत्ताच गळेल!..." राहुल चेकाळत म्हणाला.

"कट्रोल ठेव, बेटा!... इतक्यात गळायची भाषा करू नकोस... अजुन तुला खुप वेळ तग धरून ठेवायचाय... याद राख जर इतक्यात गळलास तर!..." रतीने त्याला लटका दम भरला...

आणि रतीने आपले तोंड उघडून आपली जीभ बाहेर काढली आणि ती त्याच्या लंडाचा सुपाडा जीभेने चाटायला लागली... तिने त्याचा लंड मुठीत वर धरला होता आणि खालच्या भागाला धरून ती मूठ मारत होती...

मम्मीच्या चाटण्याने राहुलच्या लंडात जान भरायला लागली आणि तो बघता बघता कडक होवून ताठ उभा राहिला! त्याच्या लंडाचा सुपाडा मनसोक्त चाटुन झाल्यावर रतीने जीभ आत घेतली आणि आपले तोंड वासून त्याचा लंड तोंडात घ्यायला लागली. आणि मग राहुलचा लंड तिच्या तोंडात गडप झाला आणि तिचे ओठ त्याच्या लंडाच्या मुळाशी टेकले.

मग ती आपले तोंड वर घ्यायला लागली पण आपल्या ओठांचा त्याच्या लंडाभोवतालचा घट्ट विळखा तिने जराही कमी होवून दिला नाही... म्हणजेच ओठांच्या विळख्याने ती त्याचा लंड कसून चोखत आपले तोंड त्याच्या लंडावर वर-खाली करू लागली... राहुलचे तर एक गोड सुप्त स्वप्न पुरे होत होते... त्याची 'नर्स मम्मी' युनिफॉर्ममध्ये त्याचा लंड चोखतेय अशी कल्पना त्याने खुप वेळा केली होती... तिच कल्पना आता त्याच्या नजरेसमोर प्रत्यक्षात घडत होती... त्यात आणि त्याची मम्मी लंड चोखण्यात एकदम माहीर दिसत होती... कारण इतक्या सफाईदारपणे ती त्याचा लंड चोखत होती की ती त्यात एक्सपर्ट असल्यासारखे दिसत होते... बहुतेक त्याच्या पप्पांनी तिला पुरेपूर ट्रेनिंग दिलेले दिसत होते...

थोडा वेळ रती राहुलचा लंड तसे आवडीने, आसक्तीने चोखत राहिली... आणि मग ती वर झाली आणि तिने राहुलला खाली सरकून झोपायला लावले... मग उठून ती वर गेली आणि त्याच्या दोन्ही हाताच्या बाजुला आपले दोन्ही पाय ठेवून उभी राहिली... मग ती खाली झुकत गुढग्यावर बसली आणि तिने आपले नितंब खाली राहुलच्या तोंडावर आणले... त्याचवेळी तिने आपले तोंड राहुलच्या लंडावर नेले आणि आपले ओठ पुन्हा त्याच्या सुपाड्यावर ठेवले...

आता रती आपली पॅन्टीने आच्छादलेली पुच्ची राहुलच्या तोंडावर घासू लागली... राहुलने लगेच आपले हात वर आणले आणि तो काही क्षण ते मम्मीच्या डेरेदार नितंबावर फिरवू लागला... मग त्याने मम्मीचे दोन्ही नितंब दोन बाजुला फाकवले आणि पॅन्टीवरूनच तो मम्मीची पुच्ची चाटायला लागला...

खाली रतीने पुन्हा राहुलचा लंड तोंडात घेतला अणि ती आसुसल्यासारखी त्याचा लंड चोखायला लागली. त्याच्या लंडावर तिचे तोंड तालात वर-खाली व्हायला लागले आणि राहुलचा पुर्ण लंड तिच्या तोंडाच्या लाळेने बरबटून गेला. परत रती त्याच्या लंडाचा खालचा भाग मुठीत धरून मूठ मारत होती आणि वरचा भाग तोंडात घेवून चोखत होती. तिकडे खाली राहुलने तिच्या पुच्चीवरील पॅन्टी बोटाने बाजुला खेचली आणि तिच्या उघड्या पुच्चीवर त्याने तोंड दाबले!

"ओहहह, बेटा... मस्तच!... चोख... चोख मम्माची पुच्ची..." रतीने चेकाळत तोंड वर घेत त्याला म्हटले आणि पुन्हा आपले लंड चोखणे चालू ठेवले...

राहुलने त्याचे एक बोट रतीच्या पुच्चीत घातले आणि तो तिला बोटाने झवायला लागला... त्याचवेळी तो खाली असलेला तिचा दाणा ओठांमध्ये कसून पकडत त्याला जोमाने चोखायला लागला... तिचा दाणा तो ओठांनी ओढतही होता आणि चोखतही होती... त्यामुळे रतीला आपल्या दाण्यावर एक वेगळेच सेंसेशन मिळत होते... बघता बघता ती परत एकदा झडायच्या मार्गावर निघाली... तिची उत्तेजना शिखरावर पोहचू लागली...

आणि त्या रात्री दुसऱ्यांदा रतीचा कडेलोट झाला आणि ती राहुलच्या तोंडावर झडायला लागली... राहुलच्या मम्मीची पुच्ची त्याच्या बोटांनी तर त्याच्या लंडाने आधी झडली होती... आणि आता त्याच्या तोंडानेही तिची पुच्ची मस्त झडली होती!... रतीचे झडून झाले तरी तिने आपली पुच्ची राहुलच्या तोंडावरून वर घेतली नाही आणि तशीच ती त्याला चाटू देवू लागली... आणि अर्थात, खाली ती त्याचा लंड तसाच आवडीने चोखत राहिली...
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

Post Reply