कायापालट

Post Reply
User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 14852
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: कायापालट

Post by rajsharma »

मग काही मिनिट वाट बघून मी उजव्या कुशीवर वळलो ज्याने माझा लंड तिच्या मांडीवर दाबला गेला. मी माझा डावा हात तिच्या पोटाच्या वरच्या भागावर म्हणजे तिच्या उभारांच्या जस्ट खाली ठेवून तिला किंचित चिकटलो... मग थोडा वेळ आम्ही त्या पोजीशनमध्ये झोपलो आणि पुन्हा माझ्या अंगाला किंचित रग लागली म्हणून मी थोडी हालचाल केली... त्याने दिदीही किंचित चाळवली आणि ती आपल्या उजव्या कुशीवर वळुन पडली...

मग मी काही विचार केला आणि माझ्या डावीकडे वळुन हात वर लांब करून साईड टेबलवरील टिश्यु बॉक्समधुन ३/४ टिश्यु ओढून घेतले... मग ते टिश्यु एकमेकांवर नीट ठेवून त्याचा जाडसर थर केला आणि मग माझ्या बर्म्युड्यात हात घालुन तो टिश्युचा थर माझ्या लंडाच्या सुपाड्यावर गुंडाळून घेतला... मग मी माझ्या उजव्या कुशीवर वळत हळु हळु दिदीच्या जवळ सरकलो आणि अलगद दिदीच्या नितंबाला मागून चिकटलो...

माझ्या लंडाचा भाग मी बरोबर दिदीच्या नितंबाच्या फटीत किंचित दाबला आणि काही मिनिटे स्थिर रहात दिदीची झोप चाळवतेय की नाही ह्याचा अंदाज घेतला... दिदी बहुतेक गाढ झोपेत होती तेव्हा तिने काही हालचाल केली नाही... मग मी माझा डावा हात तिच्या कंबरेवर नेला आणि तो किंचित तिच्या टि-शर्टच्या कडेच्या आत सरकवला...

पुन्हा मी काही मिनिटे अंदाज घेतला की दिदीची झोप चाळवत तर नाही ना?... खात्री झाल्यावर मी पुढिल हालचाल केली आणि माझ्या तो हात हळु हळू दिदीच्या टि-शर्टच्या आत सारत वर सरकवू लागलो... आणि मग मी तो हात नेवून तिच्या उजव्या उभाराच्या खाली जेमतेम स्पर्श करत ठेवला... पुन्हा काही मिनिटे मी दिदीचा अंदाज घेतला. आणि मग माझ्या त्या डाव्या हाताची बोटे सरळ करत तो हात हळु हळु सरकवत दिदीच्या उजव्या उभारावर नेवू लागलो, जो ती उजव्या कुशीवर झोपलेली असल्याने खाली बेडवर विसावला होता...

माझ्या हाताचा पंजा आता दिदीच्या उजव्या उभारावर पुर्णपणे पसरला होता पण तो जेमतेम त्याला स्पर्श करत होता... धाडस करत शेवटी मी माझ्या हाताचा तो पंजा दिदीच्या उभारावर दाबला आणि आता दिदीचा उजवा उभार माझ्या हाताच्या त्या पंज्यात भरला गेला... जसे मी ती हालचाल केली तसे दिदीचे अंग किंचित हलले...

मला वाटले दिदीची झोपमोड झाली आणि आता तिला कळणार की मी तिच्या नग्न उभारावर हात ठेवला आहे... तेव्हा मी पटकन तो हात काढून घ्यायचा विचार केला आणि तसे करायला गेलो... पण अचानक मला माझ्या हातावर दाब जाणवला... मग माझ्या लक्षात आले की दिदीने तिचा हात टि-शर्टच्या कपड्यावरून माझ्या हातावर दाबला होता आणि माझा हात आपल्या उभाराच्या गोळ्यावर अजुन दाबून घेतला होता...

मी जागीच स्तब्ध झालो होतो की दिदीने ती हालचाल झोपेत केली होती की जागी झाली म्हणून केली होती? दिदी मला पाठमोरी होती तेव्हा तिचा चेहरा दिसत नव्हता की ती जागी झालीय की अजुनही झोपेत आहे ते... मी काही मिनिटे दिदीच्या उभारावर माझा हात तसाच अगदी स्तब्ध ठेवून इतर कोठलीही हालचाल केली नाही आणि दिदीचा कानोसा घेत राहिलो...

तेवढा वेळ तिनेही काही हालचाल केली नाही की आपला हात माझ्या हातावर तसाच दाबून ठेवत ती पुर्ण स्तब्ध होती... तेव्हा बहुतेक झोपेतच तिने ती नकळत हालचाल केली असावी ह्याची मला खात्री झाली... मी तिच्या उभारावरील माझ्या हाताची किंचित हालचाल केली आणि तिचा कानोसा घेतला... तिच्याकडुन काही हालचाल झाली नाही... मग मी निश्चिंत झालो आणि माझ्या हातातील दिदीच्या नग्न उभाराच्या लुसलुशीत गोळ्याचे स्पर्शसुख उपभोगू लागलो...

खुप खुप वर्षानंतर मी दिदीच्या उभारावर असा माझा हात दाबला होता!... खुप वर्षापुर्वी जेव्हा केव्हा रात्री मला दिदीच्या जवळ झोपायचा चान्स मिळायचा तेव्हा मी रात्री झोपेत तिच्या उभारांना गुपचूप स्पर्श करून त्यांची मजा घेत असे... आणि आज इतक्या वर्षाने मला ते कामूक सुख पुन्हा एकदा अनुभवायला मिळत होते... फरक इतकाच होता की तेव्हा मी तिच्या कपड्यावरून तिच्या उभाराला हात लावत असे आणि आज आत्ता मला तिच्या नग्न उभारांचा स्पर्श मिळत होता...

आणि मग मी दिदीच्या नितंबाच्या फटीत माझा कडक लंड काळजीपुर्वक दाबू लागलो आणि माझ्या त्या डाव्या हाताच्या बोटांची एखाद मिलीमीटर हालचाल करत दिदीच्या नग्न उभारांच्या स्पर्शाचे अनोखे सुख घ्यायला लागलो... आता मी दिदीच्या उभाराला स्पर्श केला होता म्हणून की आधीच तो किंचित ताठरलेला होता का ते मला माहीत नव्हते. पण दिदीच्या उभारावरील तिचा निप्पल ताठरला होता आणि माझ्या तळहाताला खुपू लागला होता...

मग माझ्या कंबरेची सुक्ष्म हालचाल करत मी दिदीच्या नितंबाच्या फटीत माझा कडक लंड किंचित घासायला लागलो आणि वर तिच्या उभारावर माझा हात दाबात त्यांना दाबल्याचे सुख अनुभवू लागलो... म्हटले तर मी स्थिर होतो पण तरीही सुक्ष्म हालचाल करत तिला मागून झवत असल्याची कल्पना करू लागलो... दिदीला मी मागून झवतोय, मी तिचे उभार पुढून दाबतोय अशी कल्पना करत मी माझ्या लंडातली कामवासना शिखरावर नेवू लागलो...

दिदीने मला झवायला दिले तर मी तिला कसे कसे कोठे कोठे झवेल ह्याची कल्पना करत मी माझ्या लंडातली कामोत्तेजना शिगेला पोहचवली आणि माझ्या वासनेचा कडेलोट झाला... बर्म्युड्याच्या आत मी टिश्यु पेपरच्या जाडसर थरावर माझा लंड गाळू लागलो आणि माझ्या लंडातली सगळी कामवासना बाहेर फेकत झडायला लागलो... दिदीला खऱ्या अर्थाने वासनांध स्पर्श करत मी माझा लंड असा प्रथमच गाळला होता...

लंड गळुन पुर्ण शांत झाला तसे मी हळुच दिदीच्या उभारावरील माझा हात काढून घेतला आणि गुपचूप वळत माझ्या पाठीवर पडून राहिलो... मग काही मिनिटे वाट पाहून झाल्यावर मी गुपचूप बेडवरून उठलो आणि बाथरूममध्ये गेलो... बर्म्युडा खाली करून मी लंड मोकळा केला आणि त्याला दुसऱ्या टिश्यु पेपरने पुसून घेतले... मग धार मारून मी लंडावर पाणी मारत त्याला क्लिन केले आणि हात वगैरे धुवून मी बाहेर आलो...

मग गुपचूप मी बेडवर येवून झोपलो आणि जे जे काही दिवसभरात घडले त्याचा विचार करत करत झोपेच्या आधीन झालो!...

पुर्वार्ध समाप्त!
Read my all running stories

(ख़ौफ़ running) ......(फरेब running) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma

_Abhijeet_
Posts: 1
Joined: 04 Dec 2020 22:36

Re: कायापालट

Post by _Abhijeet_ »

पुढील भागाच्या प्रतीक्षेत 👍👏


Playboy88
Posts: 4
Joined: 17 Sep 2020 16:04

Re: कायापालट

Post by Playboy88 »

Please update

Post Reply