नर्स रीता

adeswal
Pro Member
Posts: 3137
Joined: 18 Aug 2018 21:39

Re: नर्स रीता

Post by adeswal »

तिची तृप्ती झाली ह्याचा खरा आनंद मला झाला आणि माझ्या धक्क्याचा जोरही वाढला! पुढच्या दोन मिनीटानंतर माझी सहनशक्ती संपली आणि मी तिच्या योनित विर्याची पिचकारी सोडली. सटसट धक्के मारत मी तिच्या योनित विर्य सोडत राहिलो. जेव्हा माझ्या गोट्या पुर्णपणे मोकळ्या झाल्या तेव्हा मी थांबलो आणि तिच्या योनितून मी लंड बाहेर काढला.

जसा मी लंड बाहेर काढला तसे रीता वर झाली आणि धाडकन बेडवर पडून धापा टाकायला लागली. मी पण जावून तिच्या बाजूला पडलो आणि मी माझे डोळे मिटून घेतले. साधारण दहा मिनीटे आम्ही तसेच डोळे मिटून पडून होतो. मग रीता माझ्या अंगाला बिलगली तेव्हा मी डोळे उघडले.

माझ्या चेहऱ्याचे चुंबन घेत घेत रीता म्हणाली, “थॅंक्स, डिअर! मला खूप मजा वाटली! आणि बरेही वाटले! तू माझ्या जीवनातील पहिलाच पुरुष आहेस ज्याने माझ्या तृप्तीची कदर केली. नाहीतर मला झवणारे सगळे फक्त स्वत:च्या सुखाचाच विचार करायचे.”

तिने ते सत्य सांगितले आणि मला फार बरे वाटले! मी तिची कामतृप्ती करायला हातभार लावला त्याचा मला अभिमान वाटला! मी तिला तसेच मिठीत घेवून पडून राहिलो. खरे तर आम्ही दोघेही थकलो होतो.

साधारण दिड तासाच्या दरम्यान मी दोनदा गळलो होतो तेव्हा पुन्हा लवकर माझा लंड उठण्याची शक्यता नव्हती. रीताला बहुतेक त्याची कल्पना होती तेव्हा तिनेही लगेच काही हालचाली केल्या नाहीत.

ती माझ्या मिठीतून उठली आणि बेडवरून खाली उतरली. मग ती परत टॉयलेटमध्ये गेली आणि फ्रेश होवून आली. मग पुन्हा तिने कपडे घालायला सुरुवात केली आणि मला म्हणाली की, “जावून एक राऊंड मारून येते”.

मला पण तसेही विश्रांतीची गरज होती तेव्हा मी काही बोललो नाही आणि चादर अंगावर घेवून डोळे मिटून पडून राहिलो. कपडे घालून रीता कधी रूमच्या बाहेर गेली आणि मला कधी झोप लागली हे मला कळलेच नाही.

कसल्यातरी हालचालीने अचानक मला जाग आली! मी जागा होवून भानावर यायला दोन मिनीटे गेली. नंतर माझ्या लक्षात आले की मी कोठे आहे आणि काय चालले आहे. रीता परत आली होती आणि माझा लंड तोंडात घेवून चोखत होती. दरवाजा लॉक केलेला होता आणि रीता पुर्ण नागडी होती.

मी भिंतीवरील घड्याळावर नजर टाकली तर ती जावून जवळ जवळ ४०/५० मिनीटे झाली होती. म्हणजे मी जवळ जवळ पाऊण तास झोपलो होतो. त्या झोपेने मला थोडी तरतरी आली आणि मी फ्रेश झालो! रीताच्या चोखण्याच्या कौशल्याने माझा लंड बघता बघता कडक झाला आणि अभिमानाने ताठ उभा राहिला!

मग रीता मांजरीसारखी हालचाल करत वर आली आणि माझ्या ओठांवर ओठ ठेवून ती माझे चुंबन घ्यायला लागली. मी तिच्या छातीचे उभार कुस्करत तिला चुंबनात साथ द्यायला लागलो. जेव्हा चुंबनाने तिचे मन भरले तेव्हा ती माझ्या अंगावर बसली. मग आपल्या मांड्यांमध्ये हात घालून तिने माझा लंड पकडला आणि आपली योनि त्याच्यावर दाबली.

हळु हळू माझा लंड तिच्या योनित गडप होतं गेला. माझा लंड पुर्णपणे आपल्या योनित घेतल्यावर रीता वर-खाली व्हायला लागली आणि माझा लंड तिच्या योनित आत-बाहेर व्हायला लागला. ह्या पोजीशनमध्ये तिला हवे तितका लंड ती आत घेत होती आणि आपला दाणा माझ्या लंडाच्या वरच्या भागावर घासत होती.

मी मध्ये मध्ये तिच्या छातीचे उभार चोखत होतो तर मध्येच तिचे नितंब चिवडत होतो. मध्येच ती माझ्या ओठांचे चुंबन घ्यायला खाली वाकून स्तब्ध झाली की मी तिचे नितंब वर धरून तिला खालून सटासट झवत होतो.

लवकरच तिचा जोर वाढला आणि ती जोराने माझ्या लंडावर योनि घासायला लागली. माझ्या खांद्यावर हात रोवत ती हलायला लागली आणि बघता बघता ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली.

तिची कामतृप्ती झाल्यावर तीन चार मिनीटात मी तिच्या योनित लंड गाळून मोकळा झालो! ह्यावेळी आमची झवाझवी झाली तरी रीता माझ्या अंगावरून उठली नाही आणि तशीच माझ्या अंगावर पडून राहिली.

तिसऱ्यांदा लंड गाळून मी खरोखर गलितगात्र झालो होतो तेव्हा मी पुन्हा डोळे मिटून झोपायला लागलो. झोपण्याआधी शेवटचे जर मला काही आठवत असेल तर हेच की रीताचे वजन मला सहन झाले नाही आणि मी तिला हळूच माझ्या बाजूला कुशीवर ढकलले.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी मला जाग आली तेव्हा मी रूममध्ये एकटाच होतो. झरकन माझ्या स्मृती पटलावरून मी रीताबरोबर रात्रभर केलेली मजा फास्ट फॉरवर्ड झाली.

शेवटी आम्ही नग्नपणे एकमेकांच्या मिठीत झोपलेलो मला आठवले आणि आपोआप माझा हात चादरीच्या आत गेला. आश्चर्य म्हणजे माझ्या अंगावर पॅन्ट घातलेली होती. बहुतेक रीताने जाण्यापुर्वी मला घातलेली असावी. मग मी उठलो आणि टॉयलेटमध्ये जावून फ्रेश वगैरे व्हायला लागलो.

आता हे सांगायला नकोच की त्या दिवशी सकाळी मी डॉक्टरने सांगितलेल्या टेस्ट करून माझे पैसे बरबाद केले. पण त्या बदल्यात जे सुख मला रीताकडून मिळाले ते संस्मरणीय होते! आणि ते निव्वळ एका रात्रीचे सुख नव्हते तर आता मला रीताकडून भरपूर वेळा ते सुख मिळणार ह्याची मला खात्री होती.


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Post Reply