ही माझी फॅमिली - भाग १

Post Reply
User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 15930
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: ही माझी फॅमिली - भाग १

Post by rajsharma »

अनुताई हो रे, आज माझा मूड नव्हता शाळेत जायचा, म्हणून आई ला सांगून दांडी मारली, आणि तुलाही बरं वाटत नाहीये असं कारण सांगून टाकलं.
मी ताई, चहा तर पाजतेय, पण तुझं दूध केव्हा पाजशील?
-
अनुताई- चन, चावट कुठला, त्यासाठी मला तुझ्या बाळाची आई व्हावं लागेल.
-
मी आई नं होता दूध येऊ शकत नाही का तुला?
अनुताई ते शक्यच नाही. माझ्या राजा.
ती फ्रॉक घालून आली होती,
खाली पेंटी घातल्याचे लक्षणं
दिसत नव्हती. मी तिच्या
हातातून चहाचा ग्लास घेत पलंगावरच पाय खाली सोडून बसलो, फ्रॉक वर करून तिची
पुच्ची माझ्या लवड्यावर घासता येईल अश्या रीतीने
तिला माझ्या लवड्यावर
बसवले.
सकाळी
बाबुराव टाइटच होते, तिचे
सकाळ
पुष्ट कुल्ले माझ्या मांड्यांवर
दाबले बोले, आणि तिची मजा
पाझरू लागली. लवडा घासता
घासता मी तिला चहाचा एक
घोट यायची तर मी एक घोट घ्यायची. असं करत करत आम्ही चहा संपवला.
(ताईच्या कोवळ्या पूच्चीवर माझा लवडा घासताना मी)
असेच दिवसामागून दिवस जात राहिले, दररोज रात्री ती शिकवण्याच्या बहाण्याने ती माझ्या रूम मध्ये
यायची. मी तीचं पाणी पिऊन पिऊन अगदी तृप्त झालो होतो, महिनाभर तरी आमच्या रात्री आणि
सकाळ अश्याच रंगत गेल्या. एके दिवशी एकांतात असताना मी ताईला म्हणाली ताई. इतके दिवस मी तुझं अमृत पितोय, तुला कधी माझं पाणी प्यायची इच्छा नाही झाली?
अनुताई तू कधी विचारलंच नाहीस. मी तर कधीही तयार आहे.
मी मग आता पिणार का?
-
अनुताई- काट चड्डी बघू दे मला तुझी चव.
मी एक झटक्यात पैंट, अन्वरवियर सहित खाली खेचली आणि माझा सोट्या तिच्यासमोर आ वासून
उभा राहीला.
मी ताई, हा तर झोपलाय याला उठव बघू.
-
ताठ
असं म्हणताच तिने तिच्या नाजुक हालांच्या मुठीत माझा लवडा घेतला आणि वर खाली हलवू लागली, खूप वेळ होऊनही मनाप्रमाणे लवडा उठत नसल्याचे बघून तिने डायरेक्ट माझा लंड तिच्या तोंडात
घेतला, आणि एक झटस्यात बुलडोझरच्या हाताप्रमाणे लंड व्हायला लागला. ताईने तिच्या हाताने मला या आधी देखील हलवून दिले होते. पण माझा लंड तोंडात घ्यायची तिची ही पहिलीच वेळ होती, मला वाटत होते, कदाचित ती या गोष्टीसाठी तयार होणार नाही, पण तिने मला सांगायची वेळच येऊ दिली नाही.
(ताई माझा लंड चोखताना)
पहिल्यांदाच माझा लंड एका मुलीच्या तोंडात दिला होता, आणि तेही सख्ख्या बहिणीच्या. मला तर
अंगावर शहारे आले. ती एका सराईतासारखी माझा लंड तोंडात घेत होती, माझ्या लवड्याचे टोक तिच्या
घशापर्यंत नेऊन चोखत होती, माझा लवडा एखाद्या वक्युम क्लीनर मध्ये असल्यासारखे मला जाणवत
होते. तिचे ओठ माझ्या नुकत्याच उगवत असलेल्या झाट्यांमध्ये बहुप झाले होते. एका हाताने लवडा पकडत दुसऱ्या हाताने माझ्या गोट्या चाळवत होती. लवडा फूल प्रेशर ने आत ओढून घेत ती लवड्यावर हात चालवत होती. एवढा अत्युच्च आनंद सहन न झाल्यामुळे मी माझ्या बीर्यांच्या पिंचकाच्या डायरेक्ट तिच्या घशात उडवायला लागली, तीही उत्तेजित होऊन माझं सर्वं वीर्य पिऊन घ्यायला लागली, एकली थेंब खाली न सांडता पूर्ण वीर्य चाखून तिने गिळून घेतलं. आतल्या आतच माझा लवडा जिभेने चाटून व्यवस्थित क्लीन करून दिला, मगच तोंडाबाहेर काढला. मलूल झालेला लवडा मी पेंट च्या आत टाकला आणि ताईला मांडीवर बसवून तिच्याशी गप्पा मारायला लागलो.
मी
काय गं ताई, तुझी पहिलीच वेळ होती ना, मग इतक्या कॉन्फिडंसने कसाकाय माझा लंड
चोखलास?
अनुताई- अरे ती रेवती मला नेहमी तिच्या भावा बद्दल सांगत असते. ती कसा त्याचा लंड तोंडात
घेते? कसा उत्तेजित करते? चोखायचा कसा? सुरुवात कुठून करायची वगैरे वगैरे.
मी- अच्छा, असं आहे तर मग आता सुरुवात झालीच आहे तर दररोज तुला माझं पाणी प्यावं लागेल.
अनूताई नक्कीच, मलापण माझं शरीर सुडौल करायचेय.
असाच एके दिवशी मी सचिन ला भेटायला गेलो, त्याला माझ्या आणि ताईच्या गमतीजमती अधून मधून सांगत होतो. तो ही मला टिप्स द्यायचा, आणि ताई सोबत संबंध बनवण्याची इच्छा व्यक्त
करायचा. पण ताईच्या वचनाला मी बांधील असल्याने त्याला तशी कल्पना द्यायचो, तोही मित्र या नान्याने समजून घ्यायचा.
मी त्याला भेटायला गेलो तेव्हा त्याच्या आई ने दार उघडले, मी आत गेलो आणि माझ्या डोळ्यासमोरचे दृश्य बघून थक्कच झालो, सचिन त्याच्या बहिणीला म्हणजेच रेवतीला भिडलेला होता. रेवती खाली फॉक वर झोपलेली होती आणि तो तिच्यावर नागडाच पडलेला होता. रेवतीचे नाजुक पुष्ट हात सचिन च्या गांडीवार होते आणि ती डोळे झाकून पडली होती. सचिन चा ताठ दांडू तिच्या पुच्ची वर फ्रॉक
वरून घासत होता. मी तिथून जायला लागलो एवढ्यात सचिन ने मात्रा आवाज दिला.
सचिन अरे सचिन, ये ना बाजतोस काय? (नॉर्मल असल्यासारखे तो मला म्हणाला. मी आल्याची
चाहूल लागताच रेवतीने डोळे उघडले आणि माझ्याकडे हसून बघायला लागली. तिने लगेच अस्ताव्यस्त झालेले केस काजामागे सेंट केले आणि उठून बसली.)
मी- अरे तुझी आई घरात आहे. तुला भीती नाही वाटत?
त्याने रेवतीला पलंगाखाली उतरवले, तिच्या फ्रॉक मध्ये हात घालत तिची पैंटी उतरवली आणि मला
दिली
सचिन घे मिंत्रा, तुझ्यासाठी स्पेशल तुझ्या मित्राच्या बहिणीचा सुवास तुझ्यासाठी कायपण.
मी - (पैंटी नाकाला लावत) आहाहा, किती दिवसापासून रेवतीताई चा सुवास घ्यायला आसुसली होती,
फायनली तू जुळवून आणलंस दोस्ता. (असं म्हणताच रेवती खट्याळपणे लाजली)
रेवती सच्या, यालाही घ्यायचं का आपल्यात?
सचिन
तुला ?
-
हो ताई, माझं तर स्वप्नच होतं, तुला तेजा बरोबर शेयर करावं, काय रे तेजा ? चालेल का
मी - अरे ते काय विचारणं झालं? माझं तर काळीज आधीपासूनच रेवती ताई वर होतं. तिला भोगायला मिळणं म्हणजें स्वर्गसुखंच तुझ्या या पुष्ट गरगरीत नितंब मला चावून खायचे आहेत, तुझी टपोरी गोलमटोल स्तनं मला आवडीने कुस्करायची आहेत, तुझ्या पूच्चीरसाने मला न्हाऊन निघायचं आहे. पण रेवतीताईला चालेल का?
रेवती
-
जेव्हापासून मला अनुष्कानं तुझ्या पेंटीच्या फेंटसी बद्दल सांगीतलंय, तेव्हापासूनच मना तुझ्याबद्दल आकर्षण निर्माण झालंय.
असं म्हणून सचिन ने पुढाकार घेत रेवतीला बैंड वर झोपवले, तिचा फ्रॉक वर केला आणि पाय फाकवलें, रेवती अंगाने भरलेली होती, तिची पावरोटी सारखी फुगलेली पूच्ची बघून माझ्या तोंडाला पाणी सुटले.
त्याने आपली जीभ रेवतीच्या पुच्चीला लावली आणि चाटू लागला. थोडा वेळ चाटल्यानंतर त्याने मन्त्रा
बोलावले आणि मला चाटायला सांगितले, मीही टुन्जकन उडी मारत तिच्या पायांच्या मध्ये आली आणि सर्वात आधी तिच्या पुच्चीत नाक घुसवले आहाहा काय तो सुगंध हा सुगंध अनुताई च्या सुगंधापेक्षा
थोडा वेगळा भासत होता. काही वेळ वास घेतल्यानंतर मी माझी जीभ तिच्या पुच्चीत घातली, तिच्या पूच्चीरसाचा स्वाद चाखून मी कामोत्तेजित झालो. माझा लंड ताठ व्हायला लागला, ज्या मुलीची आपण आजपर्यंत फक्त स्वप्न बघितली ती प्रत्यक्ष आज माझ्याकडून पूच्ची चाटवून घेत होती. पूच्ची
चाटल्यानंतर मी माझा लंड तिच्या तोंडात द्यायला लागलो. तिच्या चेहन्याच्या दोन्ही बाजूला पाय ठेवत खाली बसून तिला तोंड उघडायला सांगून तिच्या घशापर्यंत माझा लवडा कोंबला आणि तिच्या तोंडाला
झवायला लागलो, काही वेळाने माझा चिकाचा फवारा तिच्या घशात रिकामा केला. मलूल झालेला लंड तसाच तिच्या तोंडात ठेवत बसून राहिलो, तिने माझं सगळं वीर्य गिळून घेतलं. थोड्या वेळाने तिच्या
जिभेच्या चाळ्याने माझा लंड पुन्हा उभा राहायला लागला.
Read my all running stories

(शिद्द्त - सफ़र प्यार का ) ......(प्यार का अहसास ) ......(वापसी : गुलशन नंदा) ......(विधवा माँ के अनौखे लाल) ......(हसीनों का मेला वासना का रेला ) ......(ये प्यास है कि बुझती ही नही ) ...... (Thriller एक ही अंजाम ) ......(फरेब ) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma
User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 15930
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: ही माझी फॅमिली - भाग १

Post by rajsharma »

मी लवडा बाहेर काढून घेतला तोच सचिन मला म्हणाला काय तेजा, कशी वाटली माझ्या ताईची चूत ?
मी शब्दांत सांगता येणार नाहीरे मित्रा. हा पराकोटीचा उच्च अनुभव दिल्याबद्दल तुझं आभार मानावे
तेवढेच कमी आहेत.
एवढ्यात त्याने रेवतीची पूच्ची पुसली आणि त्याचा ताठ लंड तिच्या भेगेत घालायला लागला. मलाही उत्सुकता होती, मी कधीच मुला मुलींची झवाझवी प्रत्यक्षात बघितली नव्हती, तिच्या पुच्चीवर थोडा वेळ
लंड घासत त्याने जोर लावत १ इंच लवडा आत टाकताच रेवती किंचाळली "सच्याeeeeee हळू कर
-
ना" टी इतक्या जोरात किंचाळली की तिच्या आईला तिचा आवाज ऐकू गेला. माझी तर गांड फाटली, सचिन लगेच मोठ्याने म्हणाला
#
आई. जरा तेल आणून देतेस का ?"
मी सच्या भाड्या तू काय करतोयस तुझं तुला तरी कळतंय का? सख्ख्या बहिणीला झवण्यासाठी तू तुझ्या आईला तेल मागतोय.
सचिन
-
मी पूर्णतः शुद्धीत आहे. काळजी करून नकोस.
काही वेळाने त्याची आई एका वाटीत तेल घेऊन आत आली, ती वाटी सचिन ला देत म्हणाली हे थे,
आणि दमाने कर जरा, तिला त्रास होतोय लावशील की लावून देऊ? असं म्हणत ती पुढे सरसावली आणि दोन बोट तेलात बुडवून हळूच रेवतीच्या पूच्चीत घातले, व्यवस्थित क्षेत्र लावल्याची खात्री करत ती सचिन कडे वळली आणि त्याचा ताठ लंड एक हातात धरून दुसऱ्या हाताने तेल लावू लागली. ले सर्व एवढ्या झटपट घडलं की मी किंचाळी मारण्यासाठी उघडलेलं माझं तोंड उघडंच राहिलं. समोरचे दृश्य
पाहून माझा माझ्या डोळ्यांवर विश्वास बसत नव्हता. एक आई आपल्या मुलांच्या झवाझवीसाठी त्यांना मदत करतेय? अतिशय दुर्मिळ प्रसंग बघून मी स्तब्धच झालो. तेल लावून झाल्यावर तिने त्याचा लवडा हातात धरून रेवतीच्या पूच्चीवर ठेवला आणि म्हणाली "मार आता धक्का, आता तिचा मुलगा तिच्या मुलीला व्यवस्थित झवत असल्याचे पाहून ती वाटी घेऊन निघून गेली, गोट्या कपाळात जाणे कशाला म्हणतात? ते आज मला कळले. चांगला अर्धा तासभर रेवतीला कुस्करल्यानंतर सचिन च्या
गोटयांमध्ये प्रेशर जमा झाले, तो रेवतीला म्हणाला "ताई मी येतोय", असं म्हणून त्याने लंड तिच्या
पूच्चीतच रिकामा केला, भर ओसरल्यानंतर त्याने लंड पुच्चीतून बाहेर काढला तसा तिच्या टाइट भोकातून
वीर्य बाहेर यायला लागले. तो उठून बसतो तोच त्याची आई त्याच्यासाठी दूध घेऊन आली.
-
-
सुनीताकाकू ते घे दूध, फारच दमला असशील. झवायला आलास की केवढ्या जोरात किंचाळतोस. सगळा जोर ताईच्या आत काढतोस की काय?
.
आईच्या हातातून दुधाचा ग्लास घेत घोट घोट पित त्याने दूध संपवले आणि रिकामा ग्लास आईकडे सोपवला. एवढी बिनधास्त फॅमिली बघून मलाही मनोमन वाटले, फॅमिली असावी तर अशी कोणसोबती
काहीही केव्हाही करू शकतो, काकू अजून रूम मध्येच होती. न राहवून काकूंच्या समोर मी सचिन ना
विचारल ?
मी काय रे सचिन, काकूंसमोर ते सर्व करायला तुला ओकवर्ड नाही वाटत?
सचिन जर आईचीच या गोष्टीला पर्मिशन असेल तर त्यात ऑकवर्ड वाटण्यासारखं काय आहे?
-
मी काय? काकूंची या प्रकाराला संमती आहे? आणि का?
-
सचिन अरे, तुला माहीतच आहे. माझी आई डॉक्टर आहे ते, तिने जेव्हा आम्हाला पहिल्यांदा एकमेकांची गुप्तांग चाटताना बघितलं होतं. तेव्हा तिने काहीच रिअॅक्ट केलं नाही, तिची संमती समजून आम्ही कधी
कधी पप्पा घरी नसताना तिच्यासमोरच सेक्स करायला लागली, एके दिवशी तिने आम्हा दोघांना सोबत
बसवून सेक्स बद्दल ज्ञान दिले. आम्हाला नागडे करून एकमेकांच्या प्राइवेट पार्ट बद्दल माहिती सांगितली. आम्ही वयात आली असल्याने बाहेर तोंड काळं करण्यापेक्षा घरातच मजा करा असा सल्लाही
तिने दिला, जेणेकरून चार भिंतीच्या आतच ही गोष्ट राहील आणि समाजात बदनामी पण होणार नाही. माझ्या वैद्यकीय ज्ञानानुसार या वयात असं होणं स्वाभाविक आहे. तुम्हाला हवं तेव्हा एकमेकांच्या शरीराची भूक भागवा मात्र घराच्या बाहेर भावा-बहिणींचं नातं जपा असा शेरा तिने दिला.
मी मजा आहे यार तुझी, अशी मोकळ्या स्वभावाची आई मिळणं नशिबाचा भाग असतो. तू लकी आहेस यार. पण काकू, सततच्या सेक्सने ती प्रेग्नंट राहिली तर ? ( मी डायरेक्ट काकूंना विचारायचं धाडस
करत म्हणाली
सुनीताकाकू - अरे ती मनाने आणि शरीराने मोठी झालीय. पण इतर गोष्टीत मोठी व्हायची बाकी आहे.
मी म्हणजे?
सुनीताकाकू म्हणजे अजूनही तिला मासिकपाळी येत नाही.
मी मासिक पाळी म्हणजे?
Read my all running stories

(शिद्द्त - सफ़र प्यार का ) ......(प्यार का अहसास ) ......(वापसी : गुलशन नंदा) ......(विधवा माँ के अनौखे लाल) ......(हसीनों का मेला वासना का रेला ) ......(ये प्यास है कि बुझती ही नही ) ...... (Thriller एक ही अंजाम ) ......(फरेब ) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma
User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 15930
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: ही माझी फॅमिली - भाग १

Post by rajsharma »

(^%$^-1rs((7)
Read my all running stories

(शिद्द्त - सफ़र प्यार का ) ......(प्यार का अहसास ) ......(वापसी : गुलशन नंदा) ......(विधवा माँ के अनौखे लाल) ......(हसीनों का मेला वासना का रेला ) ......(ये प्यास है कि बुझती ही नही ) ...... (Thriller एक ही अंजाम ) ......(फरेब ) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma
User avatar
Saurav_69
Rookie
Posts: 56
Joined: 17 Aug 2020 17:25

Re: ही माझी फॅमिली - भाग १

Post by Saurav_69 »

राज भाऊ, कथेचे मागील भाग तुम्ही पुन्हा पोस्ट केले आहेत जे की तुम्ही आधीच प्रकशित केले आहेत...!
सर्व वाचक वर्गाला एक नम्र विनंती..!
कथा आवडली तर नक्की आपला अभिप्राय खाली कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवून, माझ्या सारख्या नवनिर्वाचित लेखकाला प्रोत्साहन द्या..!People who have not achieve their dreams don't let them tell you that you can't achieve yours ..!
Post Reply