हमारी अधुरी कहानी...

User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 15829
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: हमारी अधुरी कहानी...

Post by rajsharma »

हे त्याचं बोलणं ऐकताच रेवतीने अशी कृती केली की... त्याच्यासोबत जे होत आहे ते स्वप्न नसून सत्य आहे... आपल्या तोंडातून त्याचा लवडा बाहेर काढत त्यावर आपली मूठ आवळली आणि दुसऱ्याच क्षणी त्याच्या गोट्यांना दाबू लागली...
"स्स्स्स्स
... आह्ह्ह्ह
... मैं... म ... मेलो गं... मा...य..." त्या कृतीबरोबर त्याच्या तोंडून किंचाळी निघाली.
त्याची किंचाळी ऐकून रेवती कामूकपणे हसली आणि गोट्या दिल्या सोडत परत आपली मूठ लवड्यावर आवळली व त्याला हाताने हलवू लागली. तिच्या प्रत्येक कृतीने नरेन आणखीनच उत्तेजित होत ओरडू लागला.. त्याच्या गोट्यांवर झालेल्या आक्रमणाने तो अजून सावरला नसला तरी दुखण मात्र थांबलं होतं.
तिच्या हातात त्याचा लंड चांगलाच स्फुरण पावत उड्या मारू लागला. तिच्या मादक शरीराची जादू त्याच्या शरीरावर चालू लागली. हळूहळू वर येत तिने त्याच्या पोटावर चुंबन घेतले... आणि त्याच्या ऍब्सवर हळूच चावा घेऊन त्याला परत एकदा किंचाळण्यास भाग पाडले. काही वेळातच ती त्याच्या मांडीवर बसत त्याच्या छातीवर आपली जीभ फेरू लागली. त्याच्या काळपट स्तनाग्रांना जिभेचे टोक लावले तशी त्याच्या अंगात गोड शिरशिरी भरली. आपल्या हातांनी तिचे डोके दाबत त्याने तिला आपल्या छातीवर दाबून धरले. तिच्या त्या चाळ्यांनी खाली त्याचा लवडा तिच्या मांड्यांना स्पर्श करत जणू तिला आव्हान देऊ लागला. आपले ओठ त्याच्या छोट्याशा स्तनांवर लावत त्यांना चुरपू लागली... जणू त्यातून दूध निघेल या पद्धतीने.

"नरेन??? " बऱ्याच वेळाने तिच्या तोंडून काहीतरी निघाले. प्रश्नार्थक नजरेने ती त्याच्याकडे पाहू लागली.
"मॅम..." तो सुद्धा त्याच तिच्यासारख्या कामुक स्वरात बुदबुदला.

"..." त्यावर ती काहीही न बोलता परत उभी झाली आणि दोन्ही पाय फाकवत त्याच्या लंडावर आपली पुदी टेकवली.
अजुनपर्यंत त्याने रेवतीच्या पुदीला नीट पाहिलं नव्हतं... तितका तिने त्याला वेळच दिला नव्हता. फक्त पुच्चीच्या आजूबाजूला खुरटे जंगल... जशे त्याला आवडायचे... नजरेस पडले. आपला कडक लंड हातात धरून तिच्या मैनेच्या द्वारावर टेकवले. लंडाच्या स्पर्शाने तिची पुदी आणखी पाणी सोडू लागली. त्या पाण्याचा ओलावा त्याला आपल्या लंडावरही जाणवला. लवड्याच्या स्पर्श होतान्न ती हळूहळू त्याच्यावर आपला भार टाकत बसू लागली.

"आह्ह्हह्ह... नरेन Sss ... सस्स्स्स... उम्म्हह्ह..." सारखे मादक सित्कार तोंडून काढत तिने सर्व लंड पुच्चीत घेतला आणि त्याला घट्ट मिठी मारत त्याच्या खांद्याला चावू लागली.

बरेच वर्षांनंतर तिच्या पुदीला लवड्याचा स्पर्श झाला होता आणि त्या लवड्याच्या एक एक भागाचा स्पर्श आपल्या पुच्चीच्या भिंतींना व्हावा कदाचित या भावनेने ती त्याचा लंड आपल्या पुदीत गाडून काहीवेळ बसून राहिली. केवळ त्या लंडाच्या स्पर्शाने ती गळल्यागत तिची स्थिती झाली होती...
"मॅम... आय यु ओके? "तिची काही हालचाल होत नसल्याचं पाहून नरेन तिच्या कानात कुजबुजला.
त्याचे शब्द कानावर पडताच तिने मान वर केलं... डोळे बंद असले तरी चेहऱ्यावरचे कामुक भाब बरंच काही सांगून गेले. अलगद त्याने तिच्या पुष्ट नितंबांना आपल्या दोन्ही हातांनी थोडेसे वर उचलले आणि खालून तिच्या पुदीत आपला लंड आतबाहेर करत तिला हेपू लागला. त्याच्या धक्क्यांनी तिची पाणावलेली पुच्ची
कच. न..'चा आवाज करू लागली.
त्याच्या प्रत्येक धक्क्यासरशी तिच्या तोंडून मादक सित्कार निघू लागले. हळूहळू तीनेसुद्धा गती पकडली आपली छाती त्याच्या चेहऱ्यावर दाबत तिने दोन्ही हात त्याच्या खांद्यात टाकले आणि त्याच्या लवड्यावर उठक बैठका काढू लागली. तिच्या खालीवर होणाऱ्या हालचालीने तिचे वक्षसुद्धा वरखाली होऊ लागली. नरेनने अलगद आपला चेहरा तिच्या उरोजांच्या घळीत लपवला आणि त्यावर बेभामपणे चुंबन घेत त्यांना चघळू लागला.....
तिच्या धक्क्यांनी आता एक लग्न पकडली होती. त्या लयीत ती त्याच्या लंडावर खाली वर होऊ लागली आणि त्याच लयीत लय मिळवत नरेनसुद्धा खालून धक्के देत तिला झवू लागला. संध्याकाळच्या पावसामुळे हवेत गारवा असला तरी त्या दोघाच्या शरीराच्या घर्षणाने मात्र आतले वातावरण तापू लागले. तापलेल्या शरीरातुन घाम निघू लागला... घामाचे काही थेंब त्यांच्या कपाळावरची जमा झाले होते.
S
-
-
तिच्या हिंडोळणाऱ्या बक्षांपैकी एकाचे टोक आपल्या तोंडात घेत त्याला हळूहळू चावत चुरपू लागला तर दुसऱ्याला आपल्या मुठीत घेऊन कणकीसारखे मळू लागला. दोघांच्याही किंचाळ्यांनी आणि झवाझवीची आनाजानी हॉल भरून निघाला. थकवटीमुळे तिचा वेग मंदावला तसे त्याने सगळी सूत्रे आपल्या हातात घेत तिचे नितंब आपल्या दोन्ही हातांच्या पंजांनी वर उचलले आणि खालून लवड्याचे सपासप वार तिच्या पुदीत करू लागला. त्याच्या त्या रानटी धक्यांनी रेजती मान पिसाळली... आपल्याच हातांनी आपले उरोज दाबत ती त्याच्या धक्क्यांचा मारा सहन करू लागली.
शेवटी दोघांनाही आपला अंत न देक दिसू लागला. त्या पोजीशनमध्ये त्याला नीट धक्के देता येत नव्हते म्हणून तिला खाली उतरवत सोफ्यावर बसवले आणि तीचा एक पाय हँडरेस्टवर टाकला. पुढच्याच क्षणी खाली बाकत त्याने लंड तिच्या पुदीवर टेकवला आणि कंबरेला धक्का देत आत कोंबला.
"आह्हह्ह... स्स्स्स...हळू... नरेन... स्स्स्स्स...."एक आर्त किंचाळी तिच्या तोंडून निघाली.
Https://rajsharmastories.com/
Https://rajsharmastories.com/
पण त्या किंचाळीकडे पूर्ण दुर्लक्ष करत नरेन रेवतीला एखाद्या माजलेल्या सांडासारखा झवू लागला. त्याच्या रानटी धक्क्यांनी तिच्या तोंडून निघणाऱ्या किंचाळ्यांत अजून बाढ झाली. तिचे स्खलन जबळ आले तसे ती अजून बावरली आणि आपले उन्नत वक्ष आपल्या हातांनीच दाबत कणकीसारखे मळू लागली. डोळे बंद करून त्याच्या तुफान वेगळा आपल्यात सामावून घ्यायचा ती प्रयत्न करू लागली.
.
"मॅम... मी... मी... गळणार... आहे..." काही वेळाने त्याने म्हटले तशी आपल्या दोन्ही हातांनी त्याच्या कंबरेला विळखा घालत त्याला अजून जवळ खेचले जणू तो पळून जाईल अशा अविर्भावात. तिच्या पकडीमुळे त्याचे धक्के
थोडेशे मंदाबले पण जिकरीचे प्रयत्न करून त्याने तो पूर्वीच्या गतीवर परतला.

"कम इन्साईड मी... नरेन... मेक मी बेट... आह्ह्ह्ह ... असंच... आई ग... आह्ह्ह... नरेन." जोराची किंचाळी तिच्या तोंडून निघाली आणि ती त्याला घट्ट बिलगली... आणि त्याच क्षणी त्याच्या गरम विर्याच्या धारा तिला आपल्या पुदीत जाणवल्या... अर्ध्या तासापासून वाहत असलेले वादळी वारे शेवटी शांत झाले. वादळ निवळलं तसं त्याने त्याच्यामागे केलेल्या नुकसानीच्या खुणा दिसू लागल्या... दोघांचे अनियंत्रित श्वास, फाटलेले कपडे आणि अस्ताव्यस्त सोफाकव्हर्स!!!....
Read my all running stories

(वापसी : गुलशन नंदा) ......(विधवा माँ के अनौखे लाल) ......(हसीनों का मेला वासना का रेला ) ......(ये प्यास है कि बुझती ही नही ) ...... (Thriller एक ही अंजाम ) ......(फरेब ) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma
User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 15829
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: हमारी अधुरी कहानी...

Post by rajsharma »

(^%$^-1rs((7)
Read my all running stories

(वापसी : गुलशन नंदा) ......(विधवा माँ के अनौखे लाल) ......(हसीनों का मेला वासना का रेला ) ......(ये प्यास है कि बुझती ही नही ) ...... (Thriller एक ही अंजाम ) ......(फरेब ) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma
User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 15829
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: हमारी अधुरी कहानी...

Post by rajsharma »

पुदीत लवडा तसाच ठेऊन तो तिच्या उरावर पडला होता. काही वेळेआधी तिच्या पुदीत टोचणारे ते बिनाहाडाचे यंत्र बाहेर येऊन शांत झाले. होते... जणू त्याच्यात प्राणच नव्हते... तिच्या पुच्चीतून निघणारा दोघांचा मिश्ररस लंडावर चिकटला होता. तर उरलेला तिच्या पुदीतून बाहेर येत तिच्या मांड्यांना ओले करत सोफासुद्धा ओला करत होता. जवळपास पंधरा वीस मिनिटांनी उत्तेजनेच्या खुमारीतून बाहेर येत ते वर्तमानात आले... दोघांनी एकमेकांकडे पाहिलं... तोंडून शब्दही निघत नव्हते. नरेन कपडे गोळा करण्यासाठी उठू लागला... तशी तिने त्याचे मनगट पकडले आणि त्याला आपल्या मिठीत घेत त्याचे चुंबन घेऊ लागली.


"सोडून कुठे चाललास?..." चुंबन घेण्याच्या ओघातच तिने विचारलं आणि त्याच्या खालच्या ओठाला परत कडकडून चावा घेतला.

"मॅम... मी... मे...लो... गं... आ...ई... ई... ई... आहहहह" त्याच्या तोंडून निघालेल्या किंचाळीने सगळा हॉल दणदला.

"श्श... श... श. डोन्ट शाऊट..." त्याचा चेहरा आपल्या ओंजळीत धरत तिने म्हटलं.

"में.म. व्हाट् बॉज देंट... रक्त निघत आहे ओठातून..." अंगठ्याने ओठावरील रक्त पुसत त्याने म्हटलं.
.
.
.
"सॉरी... रे... राहवलं नाही... तुझे ओठ पाहून ताबाच नाही राहिला बघ..."


"मग... जाऊ मी?..."

"थांब ना... प्लिज.." डोळ्यात आग्रह स्पष्ट दिसत होता.

"मॅम.... एक सांगू?..."

"हं... बोल ना?..."

"संध्याकाळी घरी गेल्यावर... हलवलं लवड्याला... तुमच्या आठवणीत... पण शांतता नाही मिळाली..."

"मी सुद्धा कुठे शांत होते रे... इतकी वर्षे स्वतःला कसं कंट्रोल केलं माझं मलाच माहित... पण तू माझ्या जीवनात आलास आणि सगळं बदलू लागलं... पण हिम्मत नव्हती होत... बाकीच्या पुरुषांसारखाच तूसुद्धा माझा उपयोग करशील असे वाटत होते पण... पण मागच्या एका महिण्यात तू माझे सगळे विचार परिवर्तन केलेस... ऑल मेन
आर नॉट सेम... तू पूव्ह केलंस हे..." '

"मैम..." म्हणत त्याने तिला मिठीत घेतलं आणि तिच्या चेहऱ्यावर अधाशासारखा चुंबु लागला.

त्या रात्री आणखी दोन वेळा वादळी वारे वाहून गेले. दोघेही तीन वेळा झालेल्या झवाझवीने पार थकून गेले. '

गेस्टरूममध्येच दोघेही एकमेकांच्या मिठीतच झोपी गेले. सकाळी नरेन झोपेतून उठला तेव्हा घड्याळात दहाची वेळ दाखवत होते. अंगावर फुलांच्या चादरीचं पांघरून असलं तरी आत पूर्ण नागडा होता. बेडशीटसुद्धा पांघरुणाला मॅचिंग अशीच होती. मऊशार गादीवर थोडावेळ विचार करत तो पडून राहिला. तो कुठे आहे हे समजायला त्याला थोडा वेळच लागला आणि जेव्हा समजलं तेव्हा स्वतःच्या नशिबावर तो खूप खुश झाला. रेवतीसारख्या मादक स्त्रीला त्याने रात्री तीन वेळा झवलं होतं. तिच्या मादक चाळ्यांना सोसलं होतं आणि त्यानेसुद्धा तिला पूर्ण तृप्त केलं होतं. बेडवर उठून बसत बराच वेळ तो त्याच गोष्टीचा विचार करत बसला. काही वेळाने अटॅच्ड बाथरूममध्ये शिरला आणि फ्रेश होऊन बाहेर आला. बाथरूममध्ये एक टॉवेल ठेवला होता तोच लपेटून तो बाहेर आला. त्याची ती-शर्ट तर रात्रीच फाटली होती. बाकी कपडे कुठे दिसत नव्हते.

दार उघडत टॉवेलवरच तो बाहेर आला. मेन डोअर बंद असलं तरी हॉलमध्ये कोणीच नव्हतं. किचनमध्येसुद्धा काहीच हालचाल जाणवली नाही. शेवटी तिच्या बेडरूममध्ये डोकावून पाहिले. तिथे पण कोणीच दिसलं नाही... पण बाथरूमधून शॉबरच्या आवाजाने तो जरासा निश्चिन्त झाला. ती आंघोळ करत आहे ते स्पष्ट होतं. बाथरूमच्या दाराजवळ येत त्याने कानोसा घेतला. दारावर नॉक करण्याची प्रबळ इच्छा झाली पण मनाला आवरत तो तिथेच खुर्चीवर बसून तिची वाट पाहू लागला. रेना दिसत नव्हती म्हणजे ती शाळेत गेली असणार हे स्पष्ट होते... जायच्या आधी अजून एक वेळ तिला अंगाखाली च्यायचा निर्धार त्याने मनाशी केला. जवळपास पंधरा
Https://rajsharmastories.com/

मिनिटे वाट पाहिल्यावर बाथरूमचे दार उघडण्याची चाहूल त्याला लागली. आंघोळ केल्यावर डोळे भरून तिचे रूप पाहण्यास तो उतावीळ झाला.... आणि काही सेकंदातच त्याची ती मुराद पुरी झाली.

"आह्ह... तू?... माय गॉड... आन बॉल सो स्केअर्ड..." त्याच्यावर तिची नजर पडताच ती बोलली.

छातीवर एक टॉवेल लपेटून त्याच्याकडे पाहत ती उभी होती. चेह-यावर खेळकर हसू झळकत होते. बहुतेक केससुद्धा धुतले असतील म्हणून एक टॉवेल केसांमध्ये लपेटलेला होता. तिचे केस तितके लांब नसले तरी प्रत्येक स्त्रियांना केसांची काळजी घ्यायची सवय असते आणि तीसुद्धा तेच करत होती. शाम्पू करून आपले खांद्यापर्यंत रुळणारे केस टॉवेलमधून लपेटून ठेवले होते.

"लवकरच उठलास... मला बाटलं अजून तासभर तरी झोपशील..."

"ऑलरेडी दहा वाजलेत मॅम... आज ऑफिसपण गेलं..."

"आज शनिवार आहे बच्छमजी... कधीपासून शनिवारी काम करतोस?..."

"ओह्ह्ह शीट... तुमच्यापायी मी दिवस सुद्धा विसरलो..."

"अच्छा... एकटी राहणाल्या बाईच्या घरी येऊन नको ते चाळे करणं लक्षात राहतं वाटतं..."

"मग काय करणार?... ती बाईच जर समोरून येण्यास सांगेल तर?..."

"चल खोटारडा...जा बाहेर... मला कपडे घालायला एकांत हवा..."

"माझ्यासमोरच नेसा की कपडे... आता काय राहिलंय पाहायचं..."

"बेशरम.... काही लाज?..."

"अम्म्हह्ह... मला काहीच लाज नाही..."

"जा ना रे ."

"नाही... एक तर मला घालायला कपडे नाहीत आणि तुम्ही स्वतः कपडे घालणार?... म्हणूनच म्हणतो नेसायचे असतील तर माझ्याडोळ्यासमोर नेसा... नाहीतर अशाच राहा..."

"म्हणजे तुला मोकळीक... काहीही करायची..."

"ते तर कपडे नेसल्यावरसुद्धा करू शकतो..."
Read my all running stories

(वापसी : गुलशन नंदा) ......(विधवा माँ के अनौखे लाल) ......(हसीनों का मेला वासना का रेला ) ......(ये प्यास है कि बुझती ही नही ) ...... (Thriller एक ही अंजाम ) ......(फरेब ) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma
User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 15829
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: हमारी अधुरी कहानी...

Post by rajsharma »

"चल चावट...ये जा ना प्लिज..."
"उम्म्म्ह हह... मी नाही जाणार..."
"ये काय रे तू?..."
"एका अटीवर जातो..."
"हम्म्म... आता काय?..."
"माझ्या जवळ या..."
"कशाला?..."
"नो मोर क्वेश्चन्स... या म्हटलं तर सायचं..." त्याचं बोलणं ऐकून ती हळुवारपणे त्याच्या जवळ येऊन उभी राहिली.
तो खुर्चीवर बसल्याकारणाने त्याचा चेहरा तिच्या ओटीपोटाच्या लेव्हलमध्ये येत होता. तिची फ्लॅट बेली पाहून तो चेकाळला... तिचे ओले अंग बघून टॉवेलमध्ये त्याचा लवडा उठू लागला.
"अजून जबळ या ना..." थरथरत्या आवाजात त्याने म्हटलं.
"तू काही करशील नाही ना? " तीने सुद्धा थरथरत्या आवाजात विचारलं.
"उम्महू... काही नाही करणार..."
"नक्की? "
"हम्म्म..." तिला माहित होतं तो काहीतरी करेलच तरीही त्याच्या विनंतीस तिने मान दिला आणि त्याच्या
चेहयासमोर येऊन उभी राहिली.
वर पाहत तो तिला न्याहाळू लागला. ती त्याच्या इतक्या जबळ उभी होती की त्याचे श्वास तिच्या ओटीपोटावर जाणवू लागले. त्या उष्ण श्वासांनी तिचे ओटीपोट थरथरू लागले. ओठांवरून जीभ फेरत ती आपल्या मनातील भावनांना काजु करण्याचा निष्फळ प्रयत्न करू लागली...
"मॅम..." त्याच्या शब्दांनी ती भानावर आली पण तोपर्यंत खूप वेळ झाला होता. आपल्या दोन्ही हातांनी तिचे नितंब दाबत आपला चेहरा तिच्या पोटावर दाबला आणि जीभ तिच्या बेंबीजवळ टेकवत काही वेळेपूर्वीच सुकबलेले शरीर ओले करू लागला.
Read my all running stories

(वापसी : गुलशन नंदा) ......(विधवा माँ के अनौखे लाल) ......(हसीनों का मेला वासना का रेला ) ......(ये प्यास है कि बुझती ही नही ) ...... (Thriller एक ही अंजाम ) ......(फरेब ) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma
User avatar
rajsharma
Super member
Posts: 15829
Joined: 10 Oct 2014 07:07

Re: हमारी अधुरी कहानी...

Post by rajsharma »

"नरेन... नक्को... ना... प्लिज.." शब्दात नकार असला तरी कृती मान्न अगदी त्याच्या विरुद्ध होती. पोटावरील त्याच्या ओठांच्या स्पर्शाने तीसुद्धा उत्तेजित होऊ लागली. पण तोंडून नकार देत तिने त्याला दूर करण्याचा असफल प्रयत्न केला पण म्हणतात ना... ओठांवर आणि मनावर वेगवेगळे विचार असले तर शरीर आपली साथ देत नाही... तेच तिच्या बाबतीत झालं होतं. ओठांवर नकार असला तरी मन मात्र तयार होतं आणि म्हणूनच तिचं शरीर तिथेच भिजलं होतं.
--
नरेनने आपले चाळे सुरु ठेवत तिच्या ओटीपोटावर चुंबन घेत तिच्या बेंबीच्या आजूबाजूला जिभेच्या टोकाने चाटू लागला. नुकतीच न्हाऊन आल्यामुळे शरीरातून साबणाचा सुगन्ध त्याच्या नाकपुड्यात शिरत होता.... शिवाय तिच्या शरीरावर अजूनही पाण्याचे काही थेंब शिल्लक होते आणि पोटावरील ते मोत्यासारखे थेंब अलगद आपल्या ओठांनी टिपत तो रेवतीला उत्तेजित करू लागला. हळूहळू तिचेही श्वास जड होऊ लागली. दोन्ही ओठ आपल्या दातांमध्ये घट्ट दाबत आपली उत्तेजना लपवण्याचा प्रयत्न करू लागली... पण त्याचवेळी त्याने आपल्या जिभेचे टोक तिच्या खोल बेंबीत सारले तसा तिच्या तोंडून एक मादक किंकाळी बाहेर पडली.
"स्स्स्स ... नरेन?... का... काय क... करतोस तू?... उम्म्म
हह्ह..."
पण तिच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचा वेळ होता कोणाकडे? जिभेचे टोक तिच्या बेंबीत गोलगोल फिरवत ती तिला आणखी छेडू लागला. त्याच्या त्या कामुक चाळ्यांनी बेंबीजवळ तिच्या पोटाची थरथर पाहून तो आणखी चवताळला आणि तिच्या मदमस्त नितंबांना दाबू लागला. टाँजेल थोडा जाड असल्याकारणाने त्याच्या हातांना तिच्या मांसल नितंबांचा हवा तसा स्पर्श होत नव्हता... आणि तो जाड अडसर दूर करण्यास त्याला क्षणाचाही विलंब लागला नाही. एक हात वर करत त्याने तिच्या उरोजांवरील टॉवेलची गाठ ओढली आणि पुढच्याच क्षणी टॉवेल तिच्या पायांशी घोळू लागला....
तिचा खजिना त्याच्या नजरेसमोर उघडा पडला होता. रात्री त्या खजिन्याच्या गुहेत त्याने तीन वेळा आपले वीर्य ओकले असले तरी डोळे भरून पाहिले नव्हते. आता दिवसाच्या उजेडात कसलीही घाई न करता त्या लाखमोलाच्या खजिन्याचे डोळे भरून दर्शन करू लागला. आंघोळीआधी बहुतेक तिने आपले खुरटे जंगल साफ केले असावे. जे की त्याला अजिबात आवडले नाही... पण आता जे आहे त्यावरच आपली तहान भागवायचं होतं त्याला...
Read my all running stories

(वापसी : गुलशन नंदा) ......(विधवा माँ के अनौखे लाल) ......(हसीनों का मेला वासना का रेला ) ......(ये प्यास है कि बुझती ही नही ) ...... (Thriller एक ही अंजाम ) ......(फरेब ) ......(लव स्टोरी / राजवंश running) ...... (दस जनवरी की रात ) ...... ( गदरायी लड़कियाँ Running)...... (ओह माय फ़किंग गॉड running) ...... (कुमकुम complete)......


साधू सा आलाप कर लेता हूँ ,
मंदिर जाकर जाप भी कर लेता हूँ ..
मानव से देव ना बन जाऊं कहीं,,,,
बस यही सोचकर थोडा सा पाप भी कर लेता हूँ
(¨`·.·´¨) Always
`·.¸(¨`·.·´¨) Keep Loving &
(¨`·.·´¨)¸.·´ Keep Smiling !
`·.¸.·´ -- raj sharma
Post Reply